Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 399 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie IX
(oudbetovergrootouders)

384 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Harmen Douwes (Boomsma); ged. waarsch. Makkum (n.h.) 24 jan. 1712; begr. waarsch. Hydaard 9 mei 1764 (52 jr.); tr. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) 29 nov. 1755. ///

385 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Impke Hinnes n.n. (Ymkjen, Hendriks, Henderiks); wo. Bolsward (1766); overl. vóór 14 nov. 1830. /// |||
♦ otr./tr. 2e Bolsward (Gerecht)(03-05-1766/18-05-1766) met Hendrik Durks (Dirks)

386 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jelle Jans (Homminga); landbouwer (huisman) en wo. te Longerhouw (1762); overl. vóór 1821; otr. Wonseradeel (gerecht) 25 sep. 1762; tr. Makkum (r.k.) 26 sep. 1762. /// |||

387 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gertje Joannis n.n. (Gertje); wo. Longerhouw (1762); overl. vóór 1821. /// |||


388 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Feyke Claasens (de Boer) (Claases, Clases); wo. Schraard (1754); tr. Makkum (r.k.) en Gerecht Wonseradeel 13 jan. 1754 en 19 jan. 1754. /// |||
♦ Let op!

In Werf, K. van der - Kwartierstaat van der Werf worden nr. 128 Feike Clases en 129 Geertje Sipkes als ouders aangehaald van 64 Sipke Feikes van der Werf en 65 Hykke Hylkes. Dit zijn gezien de data niet dezelfde als nr. 194 Siebren Feikes (de Boer) en nr. 195 Iebeltje Hielkes van der Zee in kwartierstaat Boomsma-van de Laak. Mogelijk zijn nr. 388 en nr. 389 niet de gezochte de (Boer).

389 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Sipkes n.n. (Gertje, Sijskes); wo. Altena/Idsegahuizen (1754). /// |||

390 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hijlke Sanes (van der Zee) (Hylke, Hijlke Sannes); wo. Gaast (1755/1768); tr. Gaast (n.h.) 15 mei 1768. /// |||
♦ tr. 1e Workum (met attestatie afgegeven, 24-12-1755) met Wytske Hoytes die afkomstig is van Workum.

391 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Rinske Tammes n.n. ((1768)). /// |||


392 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Bartles (Elzinga) (Japik, Bartels); geb. waarsch. Kimswerd (Wonseradeel); ged. waarsch. Kimswerd (n.herv.) 15 feb. 1734; wo. Wijnaldum (1734); overl. vóór 1829; tr. Kimswerd en Pingjum (n.herv.) 22 mei 1763. ///

393 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertie Baukes (n.n.) (Getje); ged. waarsch. Burgwerd/Hichtum/Hartwerd (n. herv.) 7 apr. 1738; wo. Pingjum (1763); overl. ca. 1772 (34 jr.). ///
♦ 04-05-2010: In doopakte: de dopeling is overleden in 1772. Van haar heb ik geen overlijdensakte gevonden.

394 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
***04-05-2010 Anske Karstens ((); Karstens (1837), Karstes); overl. vóór 12 mrt. 1837; tr. Tzum 14 nov. 1762. /// |||

395 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Pieters n.n. ((); Tryntje); overl. vóór 12 mrt. 1837. /// |||


396 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Oepke Fongers (de Boer) (Optatus). /// |||

397 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Gerbens n.n.. /// |||

398 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Taekeles de Boer (Tekeles; de Boer, 1849); tr. Makkum (r.k.) 16 jul. 1764. /// |||

399 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukje Baukes N.N. (Baukjen). /// |||


»»

400 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fonger Willems (Roorda) (Fongerke); ged. Irnsum (r.k.) 16 dec. 1736; wo. Deersum (Poppingawier) (1768); otr. Leeuwarden ca. 1768; tr. Huizum en Leeuwarden (n.herv.) 21 jun. 1768. ///

401 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eeke Sijbrens n.n. (Sybrens). /// |||

402 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerben Ijsbrands (Galema) (Isbrands); geb. Tirns; afk. Tirns wo. Bolsward (1774), afk. Bolsward (1778); otr. 2e Bolsward 13 jan. 1778; tr. 2e Bolsward (gerecht) en Bolsward (r.k.) 4 feb. 1778. /// |||
♦ otr.1e Wonseradeel (25-05-1774) en tr. 1e Ijsbrechtum, Tjalhuizum, Tirns (Wymbritseradeel, n.herv.) en Bolsward (r.k.) (26-05-1774) met Baukjen Sijmons (Boukje, Simons, Simens).

403 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lutske Lieuwes n.n. (Luets, luitske); ged. Workum (r.k.) 8 dec. 1749. /// |||


404 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wiebe Arjens Hamersma (Wybe, Arriens; Hamersma); overl. vóór 27 nov. 1828. /// |||

405 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Rinske Leenaards n.n. (Reinskie); wo. te Sneek (1828); overl. na 27 nov. 1828. /// |||

406 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Josephs Limburg (Willem); geb. Werden (DUI) ca.1751; militair te Brielle (1782); overl. Bolsward huisnr. 276 28 jan. 1847. ///
♦ tr. 2e Jeltje jans van der Weide.

407 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina de Lahei; overl. vóór 1859. /// |||
♦ 10-05-2010: verwante naamspellingen zijn de Lahaije, de Laheij, Delahaye, Delahei, De La Hay, De La Haye, Del Haix, La Häy (uit Den Haag?)


408 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jakob Harmens Mulder (Jacob; Muller, Mulder (1813)); geb. ca. 1743; boer en wo. te Schettens (1813); overl. vóór 29 aug. 1859 (max. 116 jr.). /// |||

409 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joukje Hilles Eyte n.n. (Joukjen); overl. vóór 29 aug. 1859. /// |||

410 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Take Dirks Takema (Taeke; Taekema (Takema, 1813)); overl. vóór 16 mei 1865. /// |||

411 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sjoukjen Tjallings n.n. (Lolkes); overl. vóór 16 mei 1865. /// |||
♦ de overlijdensgegevens zijn: Sjoukjen Lolkes in haar geboorteakte staat de naam: Sjoukjen Tjallings/F (=Foppes).


412 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hein Sijtses (de Sytzes; Bruin); overl. Nijland vóór 19 feb. 1820. /// |||

413 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukje Oenes n.n. (Baukjen); arbeidster te Nijland (1820); overl. vóór 11 nov. 1860. /// |||

414 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Harmen Caspars Segevits (Kaspers); overl. Rien vóór 19 feb. 1820. /// |||

415 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth Cornelis n.n. (Kornelis); overl. Rien vóór 19 feb. 1820. /// |||


416 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theodorus van Bergen ((); van Bergen (1838)); overl. vóór 09 mrt. 1838. /// |||

417 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Valks ((); Valks (1837)); overl. vóór 09 mrt. 1838. /// |||

418 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Zweers ((Hendrik); Sweers, Zweers (1829)); overl. Beuningen 2 mrt. 1790; begr. Ewijk (r.k.) 9 mrt. 1790. /// |||

419 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van Erp ((Adriaantje); van Erp (1829)); overl. Beuningen 25 apr. 1817. /// |||


420 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Krijnen (Hendrik; Crijnen, Krijnen (1863)). /// |||

421 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Bergen ((); van Bergen (1863)). /// |||

422 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonij van Gemert (Antoon; van Gemert (1862)). /// |||

423 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joanna van Thoor (Jaantje; van Fhoon (1862)). /// |||

424 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gisbert Föllings ((Veulings (1809))). |||
♦ onderzzoek: waarschijnl tr. 1e Derris Ostendoprp en tr. we Catharina (catharine) Bastians

425 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina Bastians ((Catharine (1809))). |||

428 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Verwoort (Willem; Verwoert). /// |||

429 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Beijer. /// |||


<B>==>> nr. 424 t/m 431 = Gelders Archief (of Duitsland)</B>
»» ==>> nr. 424 t/m 431 = Gelders Archief (of Duitsland)

432 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes van Hooff (Jan, Joannes; van Hove, van Hoofd, van Hoof); ged. Woensel 27 mei 1742; wever (1823); overl. Aalst 22 feb. 1823 (80 jr.); otr. Eindhoven 25 apr. 1767; tr. Eindhoven 10 mei 1767.

433 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Gouwenberg (Geerits, Gouwenberghs, Gouwbergs, Gouberg, Gauwberghs, Gaanenberg, van); geb. waarsch. Aalst 23 mrt. 1732; particuliere (1823); begr. Aalst 1 jun. 1803 (71 jr.). ///

434 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Francis van de Ven (Fransis); geb. Geldrop; overl. Aalst 6 feb. 1810; otr. Aalst (sch. en r.k.) 9 mei 1767; tr. Aalst (sch. en r.k.) 24 mei 1767. /// |||

435 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van den Baar; overl. Geldrop waarsch. 14 mei 1780. /// |||


436 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus van den Nieuwenhoven (Peeter); begr. waarsch. Aalst 9 okt. 1783; otr. Aalst/Waalre 22 okt. en 21 nov. 1758; tr. Aalst/Waalre 6 nov. en 5 dec. 1758. ///
♦ voor nr. 436-439 Harrievan, H. - Genealogie Harrievan (Hubertweb)

437 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van Col (Kol); ged. waarsch. Aalst (NB) (r.k.) 11 dec. 1727; begr. waarsch. Nuenen 10 nov. 1778 (50 jr.). ///

438 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus van Hoof (Peer; Hove, Hovens); geb. Peer (BEL); begr. Aalst 3 jan. 1795; otr. Aalst (NB) 16 mrt. 1757 (r.k.) en 16 apr. 1757; tr. Aalst (NB) 6 apr. 1757 (r.k.) en schepenbank bijna 34 jaar later op 6 mrt. 1791. ///

439 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Francisca Toonders (Franciska, Francijnna, Franciena, Gielens); ged. Aalst (NB) (r.k.) 21 apr. 1732; begr. Aalst (NB) 17 nov. 1801 (69 jr.).


440 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus Heesterbeek (Heesterbeeck); geb. Leenderstrijp; ged. waarsch. Leende 28 sep. 1727; wo. Leenderstrijp (1776); overl. Leende 10 jan. 1797 (69 jr.); tr. Leende (r.k.) 29 jul. 1753. ///
♦ otr./tr. 2e Leende (28-12-1776/19-01-1777) (n.g.) met Willemina Wilte; afkomstig van Someren (1777). Adrianus en Maria zijn verwanten in de derde graad.
♦ bezat goederen en percelen in Leende aan de Hoogeindeweg en Maakelaar en een Kavel in de Jansborgen (O.R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv.nr. 1675, fol. 159v, 31-12-1776).

441 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Vlierden (Marie Jan); ged. Someren 15 nov. 1725; wo. Leenderstrijp (1753); overl. tussen 12 apr. 1771 en 28 dec. 1776 (51 jr.). ///
♦ 01-05-2010: "Marie Jan van Vlierden trok met een borgbrief naar Leende en huwde Adriaan Heesterbeek" (ca. 1753).

- J. Dirkx - Namen van bij ons: van Vlierden, en
- Grevenbroeker Echo’s 2001 nr.36 - de geschiedenis Van Vlierden naar Hamont.

442 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonius Engelen (Antonius, Anthonij, Antoine Henri); geb. Someren ca. 1744; ged. Someren 3 mrt. 1745; wo. Leende (1775), landbouwer te Someren (1811/1817); overl. Someren na 18 jan. 1817 (min. 72 jr.); otr. Heeze 7 jan. 1775; tr. Heeze/Leende (r.k.) 22 jan. 1775.

443 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Willem van Asten (Joanna, Jeanne); geb. Leende ca. 1735; ged. Leende 8 mei 1737; landbouwster (1811); overl. Someren (Kanton Asten, departement Bouches du Rhin) Groenstraat 20 mrt. 1811 (75 jr.).
♦ tr. 1e Peeter Jan de Cuijper
♦ Verdeling van de goederen van Willem Wouter van Asten en Hermijn Reulings aan hun kinderen Johanna Willem van Asten gehuwd met Antonij Engelen wonende te Someren, en aan Jacomina Willem van Asten wo. te Leende (O.R.A. Heeze, Leende en Zesgehuchten, inv.nr. 1677, fol. 64v v, 29-06-1780).


444 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Verhoeven (Sijmon, Siemon); ged. waarsch. Valkenswaard 29 nov. 1717; overl. waarsch. Aalst 00 jul. 1769 (51 jr.); otr. Aalst 3 feb. 1759; tr. Aalst 18 feb. 1759. ///

445 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina van den Baar (Catrien, Catharijna; Baer); ged. Aalst (NB) 4 mrt. 1728; begr. Aalst (NB) 12 jan. 1801 (72 jr.).

446 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Godefridus van de Graef (Goort, Goijaert, Goverd; Graeff); ged. Aalst (NB) 16 mrt. 1722; begr. Aalst (NB) 16 jul. 1782 (60 jr.); otr. Aalst (NB) 30 mei 1744; tr. Aalst (NB) 14 jun. 1744. ///
♦ H.van Mierlo - kwartierstaat van Mierlo (06-05-2010)
 • T. van der Zanden - kwartierstaat van der Zanden (06-05-2010)

 • 447 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Henrica van Mierlo (Hendrina); ged. waarsch. Aalst 19 dec. 1720; begr. waarsch. Aalst 1 jan. 1753 (32 jr.). ///


  448 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adrianus Theodorus van der Laak (van de; Laeck, Laack); ged. Vessem (r.k.) 6 okt. 1739; overl. Hilvarenbeek na 11 apr. 1793 (min. 53 jr.); tr. Middelbeers (r.k.) 13 feb. 1763. ///

  449 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joanna Joannes Maas (Maes); begr. Oostelbeers 8 apr. 1782. /// |||

  450 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joannes Dircks van Straten (Jan; Straeten, Straaten); ged. Oirschot 24 mrt. 1722; overl. tussen 1 mei 1767 en 6 mei 1835 (113 jr.); otr. Oirschot 18 apr. en 3 mei 1750; tr. Oirschot 18 apr. en 3 mei 1750. ///

  451 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Maria Petrus Hobbelen (Annemaria, Peter, Peters; Hobbele); ged. Oirschot (r.k.) 27 okt. 1723; overl. tussen 29 mrt. 1767 en 6 mei 1835 (111 jr.). ///


  452 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Nicolaus Nicolaus Vos (Nicolaas, Nikolaas, Nicolai; Vosch); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 18 aug. 1727; wo. Moergestel (1754); begr. Moergestel (n.g.) 30 jan. 1770 (42 jr.); otr. Moergestel 5 jan. 1754; tr. Moergestel (r.k) 20 jan. 1754.

  453 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Gertrudis Theodorus de Kort (Geertruida, Geertruij; Dirk, Dirck; de Cort); ged. Moergestel (r.k.) 19 jun. 1734; begr. Moergestel (n.g.) 4 okt. 1794 (60 jr.).
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch. en r.k.) Moergestel (08-03-1771/01-04-1771) met Joannes van der Staak (Jan), begr. Moergestel (05-10-1794).

  454 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Gerardus Marcus Versteden (Gerrit, Gerard, Gerrardus; Merkens; Verstede, Verstegen, Versteegen); ged. Oostelbeers (r.k.) 30 jan. 1712; begr. Oostelbeers (n.g. en r.k.) 15 dec. en 16 dec. 1767 (55 jr.); otr. Oostelbeers (sch.) 16 aug. 1749; tr. Oostelbeers (sch. en r.k.) 31 aug. 1749 en 7 sep. 1749.

  455 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Henrica Peter de Kroon (Hendrien, Hendrina; Croon); ged. Oostelbeers (r.k.) 25 dec. 1723; begr. Oostelbeers (n.g. en r.k.) 10 apr. 1798 (74 jr.).
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch. en r.k.) Oostelbeers (21-01-1769/05-02-1769) met Joannes de Windt (Jan; Wind, Wint); geb. Bocholt (Land van Luik).


  456 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Waltherus Bressers (Peter, Peeter; Waltarus, Wouter); geb. Diessen; ged. Diessen (r.k.) 5 okt. 1692; wo. Oirschot (1728); otr. Oirschot (sch.) 24 jan. 1728; tr. Oirschot (sch. en r.k.) 8 feb. 1728. ///

  457 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Maria Judocus van Cuijck (Anneken Joosten; Kuijck); geb. Oirschot; ged. Oirschot (r.k.) 2 aug. 1695; wo. Oirschot (1728); overl. na 10 nov. 1737 (min. 42 jr.). ///
  ♦ tr. 1e Oirschot Ariaan Jans van Enetten

  458 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Judocus Adrianus Hoijdonckx (Joost; Hoijdonks, Hooijdonks, Hoijdonck); geb. waarsch. Diessen tussen 1705-1716; begr. Diessen (r.k.) 28 okt. 1785; otr. Hilvarenbeek (sch.) 9 feb. 1732; tr. Hivarenbeek (sch.) 18 feb. 1732 en Diessen (r.k.) 26 feb. 1732. /// |||
  ♦ 10-05-2010: het BHIC beschikt over online raadpleegbare overlijdensgegevens Diessen vanaf 1806.

  459 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petronella Cornelis Mertens. /// |||
  ♦ 10-05-2010: ouders zijn verm. Cornelis Mertens Corsten, ged. Diessen (r.k.) ca. 1666; tr. Diessen (r.k.) 12-01-1691 met Maria Laureijs Donckers; ged. Diessen (r.k.) ca. 1666.


  460 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Adriaens (Peter); otr. Bladel (NB) (sch.) 14 mrt. 1761; tr. Bladel (sch.) 29 mrt. 1761. /// |||
  ♦ otr/tr. 1e Bladel (sch.) (14-03-1761/29-03-1761) met Peternel van den Heuvel

  461 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Cortens (Catrien; de Korte). /// |||

  462 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joannes Liebregts (Jan, Libreghts (1750)); overl. waarsch. Middelbeers 3 apr. 1801; tr. Oostelbeers (r.k.) tussen 28 jan. en 5 mei 1748. /// |||
  ♦ in de huw. akte wordt geen exacte datum genoemd.
  ♦ 11-05-2010: voorkomende naamspellingen zijn Libregs, Libreghs, Libregts, Librechts, Liebregs, Liebregts, Libereks.

  463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Vennix (Cornelia); ged. Oostelbeers 6 dec. 1730; begr. Oostelbeers (n.g. en r.k.) 23 mrt. 1776 (45 jr.).


  464 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Janssens (Henry); geb. ca. 1752; dagloner (1812); wn. Hasseltstraat Tilburg (1812). /// |||
  ♦ in de overlijdensakte van zijn zoon Martinus Johannes Janssens wordt hij Henry Janssens genoemd, en zou in 1812 60 jaar oud zijn

  465 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  n.n.. /// |||

  466 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Martinus van Belkom (Martin; Bellekom); geb. Malines (BEL) ca. 1757; ged. Mechelen (Parochie Sint Katelijne) 6 apr. 1757; wo. Tilburg (1778); overl. Tilburg Kerkwijk nr. 316 7 okt. 1813 (56 jr.); otr. Tilburg 25 jul. 1778; tr. Tilburg (n.g.) 9 aug. 1778.
  ♦ in de huw. akte staat vermeld dat Martinus geb. is in Tilburg ca. 1754, hetgeen onjuist is.

  467 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Cornelia Schreppers (Cornelie, Corneille); ged. Tilburg (r.k.) 21 feb. 1752; wo. Oerle (Tilburg) (1778); overl. Tilburg Kerkwijk 316 22 sep. 1813 (61 jr.).


  468 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Baptist van den Brekel (Joannis, Joannes; Baptista; Breekel, Beckel); geb. Tilburg ca. 1752; ged. Tilburg (r.k.parochie Sint-Dionysius) 2 okt. 1754; wo. Tilburg wijk Hasselt (1778); wo. Tilburg (1815); overl. vóór 12 jul. 1815 (max. 62 jr.); otr. Tilburg 25 apr. 1778; tr. Tilburg (n.g.) 10 mei 1778. ///

  469 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adriana Kolen (Koolen, Coolen, Colen); geb. Tilburg ca. 1753; ged. Tilburg (r.k.) 12 aug. 1755; wo. Tilburg wijk Hasselt (1778); spinster (1815/1825); wo. Tilburg (1815); overl. Tilburg 15 nov. 1825 (72 jr.).

  470 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adriaan Michiel van Oorschot (Adrianus; Oirschot, Oorschodt); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 31 jan. 1759; arbeider en wo. Tilburg (1815/1832); overl. Tilburg (Hasselt no.462) 18 mei 1832 (73 jr.); tr. ca. 1775-1786. ///
  ♦ otr. 2e (sch.)/tr. 2e (sch.) Tilburg (01-09-1804/17-09-1804) Hendrica Brouwers (Hendrika)
  ♦ huw.akte vele uren naar gezocht (BHIC, RAT, RHCe, RAWB) incl. hulp BHIC mocht niet baten dus waarsch. gehuwd buiten Noord-Brabant; daarnaast wel nog enkele rechterlijke en notarieele bronnen in te zien, waaronder huurcontract in Tilburg en zijn testament, opgemaakt in hetzelfde jaar als het overl. van zijn 1e vrouw.

  471 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Antonia van den Brant (Antonetta, Antonet,; Brand, Brandt); overl. Tilburg (Veldhoven); begr. Tilburg (n.g.) 21 apr. 1804. /// |||
  ♦ zij is mog. geen brabantse; wel blijkt na onderzoek dat de familienaam (Antonetta) van den Brant een voorkomende naam uit Vlijmen is. (12-05-2010)

  472 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Carolus van der Foelaert (Charles, Carel; Foelaart (1785)); geb. Goirle; ged. Goirle (n.g.) 2 dec. 1725; herbergier, gerechtsbode, deurwaarder, jachtopziener en vorster te Goirle (1764-1811); overl. Goirle (n.g.) 10 mrt. 1811 (85 jr.); otr. Tilburg (sch.) 17 feb. 1770; tr. Tilburg (n.g.) 4 mrt. 1770.
  ♦ zie: Gils, J. van - Nijver en notabel Goirle: van der Foelaert (de Brabantse Leeuw 1993)

  473 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Aletta Rovers (Colete); geb. Grave; ged. Grave (n.herv.) 19 apr. 1748; wo. Goirle (1750); overl. Goirle (Kerk no.44) 22 jun. 1818 (70 jr.).

  474 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
  Joannes Baptista van der Flaas (Baptist; Flaes); ged. Goirle (r.k.) 12 dec. 1745; schoenmaker (1814); overl. Goirle (Kerk no.73) 30 jun. 1814 (68 jr.); otr. Alphen en Riel (n.g.) 12 sep. 1772.
  ♦ dat zij waarsch. voor de r.k. kerk zijn getrouwd blijkt uit de volgende aantekening bij de wettelijke (= n.g.) ondertrouwakte:'den coster tot Goirle heeft relaas gegeven dat de drie geboden alhier onverhinderd gegaan zijn.'

  475 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Jacoba Havermans ((1783)); ged. Alphen (Alphen en Riel) (r.k.) 23 aug. 1748; overl. Goirle (Kerk no.73) 29 jan. 1826 (77 jr.).


  476 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelius Mutsers (Cornelis, Corneille; Mutsaers, Mutsaars, Mutsaerts); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 15 jan. 1744; wo. Moergestel (1770); overl. Moergestel ca. 1791-1813; otr. Moergestel (sch.) 29 dec. 1770; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 13 jan. 1771. ///

  477 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Magdalena van den Meijdenberg (Helena, Helene; Mijdenberg, Mijdenbergh, Meydenberg, Medebergh); geb. Enschot ca. 1745; ged. Moergestel ca. 1745; landbouwster en wo. te Moergestel (1819/1822/1830); overl. Moergestel 18 nov. 1830 (85 jr.). ///
  ♦ digitale dooparchieven Enschot niet compleet (13-05-2010)
  ♦ mog. is haar overl.gegevens niet correct. Bij overl. van haar man wordt hij aangegeven als wedunaar en vader van 3 kinderen in 1810.

  478 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Franciscus Adrianus Meulders (Francis, François; Mulders); geb. Moergestel ca. 1745; ged. Moergestel (r.k.) 30 jan. 1746; landbouwer te Moergestel (1813/1823); overl. Moergestel 17 dec. 1823 (78 jr.); otr. Moergestel (sch.) 24 okt. 1767; tr. Moergestel (sch. en r.k.) 8 nov. 1767.
  ♦ Al eerder op 26-08-1741 werd door het zelfde gezin Meulders in Moergestel een Franciscus gedoopt. Maar Francis Ariaen verdronk aldr. op 22-04-1744, toen hij nog geen 3 was.
  ♦ voor mog. vervolg zie Genealogie Coolen-van Mierlo.

  479 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Anna Christianus van de Pol (Anne); geb. Moergestel; ged. Moergestel (r.k.) 10 okt. 1742; particuliere (1813); overl. Moergestel 24 nov. 1813 (71 jr.).
  ♦ zij laten een Anna dopen op 13-03-1741 en op 10-10-1742. In Moergestel overlijdt op 03-11-1741 een Anneken Corstiaen van de Pol.
  ♦ in haar overl.akte wordt gemeld: "soixante deux ans" wat neerkomt op een geboortejaar van ca. 1751; zij werd 10 jaar eerder gedoopt en dus zou souxante douze" meer in overeenstemming zijn geweest.


  <B>==>> nr. 480 t/m 483 = Gelders Archief/Archief Overijssel(Tabbers)</B><BR>
<B>==>> nr. 484 x 485 = |||</B>
  »» ==>> nr. 480 t/m 483 = Gelders Archief/Archief Overijssel(Tabbers)
  ==>> nr. 484 x 485 = |||


  486 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelius Smulders (Cornelis; Smeulders); geb. Tilburg ca. 1759; ged. (r.k.) 11 mei 1759; wo. 'onder loven' (1782); overl. Tilburg (Oerle no.113) 4 apr. 1836 (76 jr.); otr. Tilburg (n.g.) 5 apr. 1788; tr. Tilburg (n.g.) 20 apr. 1788.
  ♦ bij het Nederduits gereformeerd huwelijk verklaren beide echtelieden altijd roomsch geweest te zijn.

  487 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johanna Peeter Heerkens (Joanna); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 4 apr. 1766; overl. Tilburg (Heuvel no.1405) 23 mrt. 1831 (64 jr.).


  <B>==>> nr. 488 x 489 = Belgie
  »» ==>> nr. 488 x 489 = Belgie

  488 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  n.n.. /// |||

  489 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catherine Pepinster; overl. Herve (BE, Walloni�) 6 okt. 1790. /// |||

  490 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Petrus Lodders (Pieter; Loders); geb. Geertruidenberg; ged. Geertruidenberg (r.k.) 27 mei 1762; schipper en wo. Geertruidenberg (1792/1821), wo. Rijsbergen (1812); overl. Geertruidenberg (wijk C nr. 38) 9 sep. 1828 (66 jr.); otr. Geertruidenberg (sch.) 14 apr. 1792; tr. Geertruidenberg (sch. en r.k.) 29 apr. 1792.
  ♦ Pieter was wellicht schipper op de route (Antwerpen), Rijsbergen, Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, de Biesbos en Dordrecht waar in ca. 1805 eveneens een zoon Johannes Lodders wordt geboren.

  491 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Kanters (Canters); geb. Oosterhout ca. 1758; ged. Oosterhout (r.k.) waarsch. 10 jun. 1761; wo. Rijsbergen (1812); huishoudster en 'wettelijk wonende' te Geertruidenberg (1815); overl. Rijsbergen 8 okt. 1815 (57 jr.).


  <B>==>> nr. 492 t/m 495 = Belgie/Frankrijk</B>
  »» ==>> nr. 492 t/m 495 = Belgie/Frankrijk

  492 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Theodorus de Gée; overl. vóór 1 mei 1868. /// |||

  493 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Theresia de Ham; overl. vóór 1 mei 1868. /// |||

  494 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Joseph Dufour. /// |||

  495 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Theresia Barbara n.n.. /// |||


  496 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Wijnandus Marinus Thijs (Winandus, Wijnand, Weijnant; Marijnisse; Tijs, Teijssen); geb. Etten; ged. Hoeven (r.k.) 25 mrt. 1733; wo. Palingstraat (1733-1800); begr. Hoeven (n.herv., open kerk) 18 apr. 1800 (67 jr.); otr. Hoeven (n.herv.) 9 okt. 1776; tr. Hoeven (n.herv. en r.k.) 24 okt. 1776 en 24 nov. 1776.
  ♦ otr./tr. 2e Hoeven (n.herv.) (16-01-1790/31-01-1790) met Paulina Nieuwlaats; geb.
  'geboren en wonende inde Palingstraat onder Etten, kerkelijk onder de Hoeven' (1790). Wijnand leefde z'n leven lang in de Palingstraat.

  Meulenend vanuit Palingstraat<br><br>
(J.L. Gerlagh, ca.1780)<BR><BR>
«« Meulenend vanuit Palingstraat

  (J.L. Gerlagh, ca.1780)  497 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelia Stevensse van Eekele (Ekelmans, Eekelmans, Heekelmans, Hukelmans); geb. Hoeven; ged. Hoeven (r.k.) 25 feb. 1752; begr. Hoeven (open kerk) 26 mei 1788 (36 jr.).

  498 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Adrianus Krijne Verbregt (Adriaan, Adriaen; Verbreght, Verbiegt); geb. Hoeven; ged. Hoeven (r.k.) 18 aug. 1746; wo. Oudenbosch (1773); begr. Hoeven (n.herv.) 27 dec. 1805 (59 jr.); otr. Hoeven (n.herv.) 17 apr. 1773; tr. Hoeven (n.herv. en r.k.) 2 mei 1773.
  ♦ otr.2e (n.herv.)/tr. 2e (n.herv. en r.k.) Hoeven (08-06-1793/23-06-1793) met Catharina Biemans; ged. Hoeven (r.k.) (12-06-1756), begr. Hoeven (kwartier van het Gors no. 216) (14-02-1815), dr. van Gerardus Biemans en Cornelia Henricus van Aart.

  499 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Jacoba Lauwen (Jakoba; Lauwe); geb. Hoeven; ged. Sprundel (r.k.) 2 nov. 1753; wo. Hoeven (1773); begr. Hoeven 3 apr. 1792 (38 jr.).
  ♦ 11 dagen na de begravenis van Jacoba, zou ook haar pasgeboren kind aldr. worden begraven.


  500 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Marijnus Marijnissen (Marijn; Marijnisse); geb. Nispen; begr. Rucphen 17 okt. 1801; tr. Rucphen 21 okt. 1759. |||
  ♦ als mog. ouders worden door versch. mensen op internet zonder uitzondering genoemd: Marinus Pauwelsen tr. Maria Marijnissen Wuijts xxxxxxx. Zij dopen een zn. Marinus Marijnissen op 01-07-1734 te gem. Nispen (zie bijv. Dutchancestors.com - kwartierstaat Anna Maria Trouw (1885-1951)). Mog. zijn ook: Thomas Marijnissen tr. Cornelia Janssen van Gastel xxxx. Hun zn. Marinus Marijnissen wordt gedoopt eveneens in Nispen op (08-04-1734).
  ♦ Gemeentearchief Roosendaal: update Nispen, Wouw, etc. 1ste kwartaal 2010.

  501 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Franse van Gastel; geb. Rucphen; begr. Rucphen 31 mei 1796. ///
  ==>> Gemeentearchief Roosendaal: mog. ouders zijn: Joannes van Gastel en Joanna Antonisse Wijte; tr. Rucphen (28-06-1736)

  502 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
  Christianus Jacobus Michielsen (Christiaan; Mechielsen); geb. Meer (BEL); overl. vóór 10 mrt. 1822; tr. Rijsbergen (r.k.) 13 mei 1764. /// |||
  ♦ in de huwelijksakte van zijn dr. Catharina Michielsen (Mechielsen) uit 1822 wordt geschreven dat:'de vader van de bruid is overleden, waarvan wegens gebrek aan doodsregisters geen extract is kunnen worden afgegeven'

  503 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Catharina Augustinus van de Laar (Laer); ged. Breda (Ginneken, r.k.) 11 feb. 1741; overl. vóór 10 mrt. 1822 (max. 81 jr.). ///
  ♦ zij is gedoopt in de Rooms Katholieke kerk aan de Waterstraat no.5 die oorspronkelijk stamt uit 1640, in 1850 schuilkerk St. Joseph werd en nu dient als horecagelegenheid.


  <B>==>> nr. 504 x 505 = mog. ouders van Jacobus Mutsers.
  »» ==>> nr. 504 x 505 = mog. ouders van Jacobus Mutsers.

  506 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Johannes Johannes Braat (Jan, Joannes; Janse; Braet); ged. Rucphen 26 jun. 1758; arbeider (1822); overl. Rucphen 30 jun. 1822 (64 jr.); tr. Rucphen 7 mei 1786.
  ♦ gehuwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad.

  507 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Elisabeth Suijkerbuijk (Elizabeth); ged. Rucphen (r.k.) 24 apr. 1762; arbeidster (1843); overl. Rucphen 8 aug. 1843 (81 jr.).


  510 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Cornelis van Sprundel (Cornelius); geb. Gastel; ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 13 jun. 1768; landbouwer te Gastel (1837); overl. Oud en Nieuw Gastel 19 aug. 1845 (77 jr.); otr. Oud en Nieuw Gastel 16 jul. 1803; tr. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 31 jul. 1803.
  ♦ zie ook genealogie Boumans

  511 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
  Maria Jongenelen (Jongeneelen); geb. Gastel; ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 5 feb. 1767; begr. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 29 okt. 1808 (41 jr.).  Ga verder naar volgende generatie
  Ga terug naar vorige generatie