Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 390 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstaten

ALLE VOOROUDERS

SELECTIE VOOROUDERS

 • Alle voorouders met achternaam: n.n.
  242  
  N.N. N.N.
  252  
  N.N. N.N.
  254  
  N.N. N.N.
  385  
  Imke Hinnes n.n., 1718-1830 (max. 112)
  387  
  Heertje Johannes n.n., 1743-1806 (63)
  389  
  Geertje Sijskes n.n.
  391  
  Rinske Tammes n.n.
  393  
  Geertie Baukes (n.n.), 1738-1772 (34)
  395  
  Trijntje Pieters n.n., -1837
  397  
  Anna Gerbens n.n.
  399  
  Baukje Baukes N.N.
  401  
  Eeke Sijbrens n.n.
  403  
  Lutske Lieuwes n.n., 1749-
  405  
  Rinske Leenaards n.n., -1828
  409  
  Joukje Hilles Eyte n.n., -1859
  411  
  Sjoukjen Tjallings n.n., -1865
  413  
  Baukje Oenes n.n., -1860
  415  
  Elisabeth Cornelis n.n., -1820
  465  
  N.N. N.N.
  488  
  n.n.
  495  
  Maria Theresia Barbara n.n.
  769  
  Antje Harmens n.n., -1723
  770  
  Hinne Gerbens n.n., 1698-1749 (51)
  771  
  Liesbet Hendriks n.n.
  774  
  mog. Jan Joannes n.n.
  785  
  Wikje Feikes (n.n.)
  786  
  Bauke Jentjes n.n.
  787  
  Tjiske Tjerks N.N.
  801  
  Trijntje Sjucks n.n.
  806  
  Lieuwe Robyns n.n., 1718-
  807  
  Minke Meyes n.n.
  813  
  Elisabeth n.n.
  893  
  waarsch. Petronella Simon n.n.
  1019  
  waarsch. Johanna Neelis Jan n.n.
  1537  
  Ibeltie Claeses n.n., -1677
  1538  
  Harmen Sjoukes n.n., 1640-1691 (51)
  1539  
  Aeg Wybes n.n., -1691
  3073  
  Pytrick Hoytes n.n., -1693
  3074  
  mog. Claes Pytters n.n., -1693
  3075  
  mog. Lijsbet Edes, n.n., -1693
  3076  
  Sioucke Harckes n.n., -1670
  3077  
  Antje Harmens n.n., -1670
  3078  
  Wybe Annes n.n., -1661
  3079  
  Yds Sybrens n.n., -1668