Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 399 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie VII
(oudgrootouders)

<BR><B>Het Dorp Burgwerd na Bolsward te zien</B><BR>
(J. Bulthuiss, 1791)
»»
Het Dorp Burgwerd na Bolsward te zien
(J. Bulthuiss, 1791)


96 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jelle Douwes Boomsma (Julius); geb. Burgwerd; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) 3 nov. 1791; wo. te Burgwerd en Bolsward; koopman (1830), arbeider (1838/1864); overl. Bolsward, huisnr. 680 15 feb. 1864 (72 jr.); tr. Bolsward 14 nov. 1830.

<B>Huwelijksakte</B>
(Bolsward, 1830).«« Huwelijksakte (Bolsward, 1830).

Blad 2«« Blad 2

97 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Siebrens de Boer (Geertie,Gettje, Seibrens, Sijbrens, Siebrens: de Boer (1830)); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k. parochie) 18 dec. 1794; dienstmeid (1830); wo. Bolsward (1865); overl. Bolsward 22 mrt. 1873 (78 jr.).


98 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
<B>Schelpenvisser</B><br>
(A.R. Mauve, 1853-1888)
»» Schelpenvisser
(A.R. Mauve, 1853-1888)
Anske Bartles Elzinga; geb. Kimswerd 27 dec. 1797; ged. Kimswerd (n.herv) 21 jan. 1798; bakkersknecht (1820, 1847), schelpenvisser (1834), arbeider (1843), woont te Makkum (1820/1843); overl. Makkum 23 jul. 1847 (49 jr.); otr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 23 jan. 1820; tr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 11 feb. 1820.
♦ Het woord 'grietenij' betekent 'bestuursgebied van een grietman' (groetman), en is de voorloper van met name friese gemeenten. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Een grietenij had haar eigen 'gemeentehuis', dat zich door de jaren heen niet altijd in dezelfde plaats bevond. Zo bevond zich de grietenij van Wymbritseradeel tussen 1807 en 1825 in het woonhuis van de gemeentesecretaris in Sneek.

99 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anke Pieters de Boer (Ansk; de Boer (1830)); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k.) 9 dec. 1792; winkelierster en wo. Makkum (1820); overl. Makkum 30 okt. 1843 (50 jr.).
♦ tr.1e Makkum 5-11-1812 Johannes Jans van der Velde, overl. Makkum (27-06-1814)


100 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Siebrens Roorda (Sybrens, Sijbrens); geb. Bolsward 23 nov. 1812; kuiper (1842/1846/1851/1858); wo. Bolsward (1846); overl. Bolsward huisnr.171 1 nov. 1858 (45 jr.); otr. Bolsward 2 aug. 1846; tr. Bolsward 16 aug. 1846.

De kuiper.<br>
(Jan Luyken, 1767)<br><br>«« De kuiper.
(Jan Luyken, 1767)

♦ tr.1e Bolsward 15-5-1842, Anna Hiddes Stallinga, geb. Bolsward 25-9-1812, dienstbare, overl. Bolsward 20-4-1844 (31), dr. van Hidde Eelties (Eeltjes) Stallinga en Taetcke (Taetske) Pietters (Teetske Pieters) Hoeksema

101 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Catrijna Hamersma; geb. Sneek 19 jun. 1812; kuipster (1869); wo Bolsward (1846); overl. Bolsward 15 apr. 1869 (56 jr.).
♦ wo. vanaf haar huw., waar ze haar naam spelt als Hammersma, tot overl. op huisnr. 171 te Bolsward


102 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Taeke Hilles Mulder; geb. Longerhouw (Wonseradeel, mairie Tjerkwerd) 8 sep. 1815; boerenknecht te Kubaard (1850), arbeider te Kubaard en Bolsward (1851/1859); overl. Bolsward 10 jan. 1859 (43 jr.); otr. Hennaarderadeel 28 apr. 1850; tr. Bolsward (Grietenij Wonseradeel) 10 mei 1850.

Longerhouw bij Bolsward.<br>
(Onbekend, 19e eeuw)«« Longerhouw bij Bolsward.
(Onbekend, 19e eeuw)


103 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baukjen Sijmons de Bruin (Baukje; Simons, Symons); geb. Tirns 31 mei 1822; dienstmeid (1850); overl. Breda 07 dec. 1911 (89 jr.).
♦ tr. 2e Bolsward (31-12-1865) Pieter Hannes de Boer; geb. Tirns (04-04-1815), schipper en koopman, overl. Bolsward (07-11-1888) zn. van Hannes Paulus de Boer (familienaam vader als "Bijl" in akte) en Geertje Jans Visser. Pieter tr.1e Wonseradeel (21-05-1842) Saakje Johannes Teernstra en Pieter tr. 2e Bolsward (22-11-1857) Grietje Reyers Flapper en tr.3e Bolsward (18-11-1860) Haukje Gerrits Kuipers
♦ Aangevers bij haar overl. zijn Jelle Boomsma en Wiebe Roorda.


104 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aangemeerde schepen.<br>
(G.H. Breitner, 1888)
»» Aangemeerde schepen.
(G.H. Breitner, 1888)
Adrianus van Bergen (van Bergen (1828), van den Berg (1808), van Berg, Adriaan); ged. Beuningen (r.k.) 11 jun. 1808; visser (1838-1887); overl. Beuningen 1 jun. 1887 (78 jr.); tr. Beuningen 9 mrt. 1838.
♦ Signalement van Adrianus in het Certificaat Nationale Militie van de provincie Gelderland in huw.akte 1838

105 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Krijnen; geb. Afferden 28 mei 1813; arbeidster (1837/1838); overl. Beuningen 7 feb. 1896 (82 jr.).


106 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kessel<br>
(J. Kuyper, 1866)
»» Kessel
(J. Kuyper, 1866)
Gijsbertus Föllings ((Gisbert), Gijsbert, Follings, Tollings (1881)); ged. Kessel a/d Niers (DUI) (r.k.) 5 nov. 1781; boerenarbeider (1821), arbeider (1821-1840); overl. Beuningen 18 mei 1840 (58 jr.); tr. Beuningen 16 mrt. 1821.
♦ de huwlijksaankondigingen zijn tegelijkertijd in het Pruisische Kessel gedaan (zie archief Duitsland)
♦ Signalement van Gisbert op de akte van de Nationale Militie. Opvallend is dat daar staat vermeld: wonende in Kessel, gemeente Ewijk.

107 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmina Verwoort (Verwoert, Vervoort (1800/1881)); geb. Beuningen; ged. Beuningen (r.k.) 3 mrt. 1800; arbeidster (1853/1868/1869); overl. Beuningen 1 jan. 1881 (80 jr.).


108 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus van Hooff (Hoof); ged. Aalst (NB) (r.k.) huisnr. 37 26 jul. 1804; wever (1839/1840/1842/1865/1882), pellewever (1870-1882); wn. Kerkeind no. 6 en 47 Aalst (1850-1860/1860-1870); overl. Aalst (NB) 22 sep. 1882 (78 jr.); tr. Aalst (NB) 1 jul. 1838.
♦ pellewever = zijdewever (waarsch. wever van doodslakens en lijkkleden)

109 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van den Nieuwenhoven; geb. Aalst (NB) 26 sep. 1808; ged. Aalst (r.k.) 27 sep. 1808; particuliere (1840/1865/1872); overl. Aalst 23 dec. 1872 (64 jr.).


110 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aalst (NB, Eindhoven)<BR>
(J. Kuyper, 1866)
»» Aalst (NB, Eindhoven)
(J. Kuyper, 1866)
Hermanus Heesterbeek; ged. Someren (r.k.) 16 jul. 1805; arbeider (1832/1842), bouwman (1865), landbouwer (1868); overl. Aalst (NB) 7 mei 1868 (62 jr.); tr. Aalst 24 jun. 1832.

111 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina Verhoeven; ged. Aalst (NB) (r.k.) 4 apr. 1804; particuliere (1842); overl. Aalst 26 feb. 1884 (79 jr.).


112 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus van de Laak (Adriaan; der, Lack); geb. Middelbeers 18 aug. 1799; ged. Moergestel (r.k.) 18 aug. 1799; dagloner (1830/1833/1869), landbouwer (1822-1859); wn. Moergestel (1822-1857), wn. tilburg (1859), wn. Hilvarenbeek (1863), tweeling met Anna Maria van de Laak; overl. Hilvarenbeek 22 feb. 1869 (69 jr.); tr. Moergestel 24 dec. 1822.

Huwelijksakte, 1822. Blad 1.«« Huwelijksakte, 1822. Blad 1.

Blad 2.«« Blad 2.

113 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrica Vos (Hendrikka, Henrika); geb. Moergestel 9 nov. 1800; ged. Moergestel 9 nov. 1800; landbouwster (1822); overl. Tilburg 15 dec. 1875 (75 jr.).


114 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petrus Bressers (Peter Jan, Pierre, Peeter); ged. Oirschot (r.k.) 25 jul. 1793; landbouwer (1813), bouwman (1830/1837); wn. Spoordonk 53 in Oirschot (1806/1808); overl. Oostelbeers 21 mrt. 1837 (43 jr.); tr. Oostelbeers 20 jun. 1813.
♦ Akte 1111: 11-11-1817 Verkoop Hendrik Hoppenbrouwers, wever Oirschot de helft in een perceel land,genaamd het Lepelbroek, groot voor die helft 22 roeden, onder Spoordonk, een zijde Peter Bressers, d`ander Johan Smetsers no ux verkregen bij successie van zij ouders 21-7-1817 koper; Peter Bressers, bouwman, gehuwd Peternel Adriaans, wonende Oirschot koopprijs f 34,--

Akte 205: 7-7-1829 Verkoop Allegonda van de Pol weduwe Jan Andries Matteeuws, arbeidster Oirschot Een perceel weiland, genaamd de magerman, groot 66 aren,, onder Spoordonk, een zijde de verkrijger, d`ander Antonij van Roij koper; Peter Bressers, bouwman Oirschot koopprijs f 150,--

115 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronilla Adriaans (Pitronella, Petronella, Petronille; Adriaansen, Adriaensen); ged. Oostelbeers 6 dec. 1790; Landbouwster (1813/1822/1837/1850), tweeling met Joannes Adriaensen; overl. Oostelbeers 28 mei 1850 (59 jr.).
♦ tr.2e Middelbeers (27-06-1840) Martinus de Raat (Raet), geb.Dintelre (08-12-1792) zn. van Peter de Raat en Hendrica van de Mierde

116 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus Janssens (Martin; Jansen, Janssens, 1844); geb. Tilburg Beezemdijk 313 5 nov. 1812; spinder (1844/1849-1859), fabriekswerker (1873/1882), dagloner (1881), arbeider (1885); wn. Korvel - Laar no. 240 (1849-1859), wn. Oerle - Broekhoven no. 126 resp. 117 (1860-1880); overl. Utrecht 24 mei 1885 (72 jr.); tr. Tilburg 7 nov. 1839.
♦ tr. 2e Tilburg 13-09-1882, Johanna van de(r) Loo; geb. Goirle 28-01-1833, overl. Tilburg 03-04-1896, dr. van Jan Baptist van de Loo en Elisabeth Kleijsen. Johanna tr. 1e Heiliger Gerardus van den Brekel.

117 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van den Brekel (Elisabetha, Elizabeth; van den Brekel (1844), van den Brekelmans); geb. Tilburg 15 jul. 1816; overl. Tilburg te Korvel 19 jan. 1881 (64 jr.).


118 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Baptist van der Foelaert (Jan); geb. Goirle 20 dec. 1815; leerlooier (1837/1845/1846), leerlooiersknecht (1859), leerlooger wijk M no. 341 (1860-1870), spoorwachter (1873); wn. 1860-1870 in wijk M Kerk nr. 454 te Tilburg; overl. Goirle 8 sep. 1877 (61 jr.); tr. Goirle 5 jan. 1837.

119 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Cornelia Mutsers (Anna, Anne Cornelie; Mutsaers); geb. Moergestel 3 jul. 1813; overl. Tilburg 24 dec. 1859 (46 jr.).


120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert Tabbers (Fabbers); geb. Coevorden 20 okt. 1811; wever (1838), dagloner (1839/1844/1852/1855/1871), arbeider (1842/1884), straatmaker (1847), straatveger (1850), commissionair (1876), bode (1884); wn. op de Heuvel (1847-1884); overl. Tilburg Heuvel 7 dec. 1884 (73 jr.); tr. Tilburg 29 nov. 1838.

121 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Smulders; geb. Tilburg 22 dec. 1814; dagloonster (1838); overl. Tilburg 7 mei 1884 (69 jr.).


122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adrianus Peppenster (Pepperster); geb. Rijsbergen 26 jul. 1829; straatmaker (1836/1859/1860/1861/1862); wn. Heuvel Tilburg (1853-1862).; overl. tussen 1862-1884; tr. Tilburg 28 jul. 1859. ///
♦ ONDERZOEK: in 1854, 1855 en 1857 wordt een Adrianus Pepinster genoemd in de Strafvonnissen van Den Bosch en in het Noord-Hollands Archief in de Registers ter inschrijving der gevangenen in het Huis van Bewaring te Purmerend van 02-01-1857 tot april 1858 wordt de volgende gedetineerde vermeldt: Adrianus Pepinster, 28 jaar oud, dus geb. ca. 1829, het geboortejaar van Adrianus Peppenster (ook geschreven als Pepinster)! Is het mogelijk dat hij in detentie is overleden?

123 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Gerardina de Gée (Degée; Geerdina); geb. Breda 8 okt. 1830; (wasvrouw 1880-1890); overl. Tilburg 15 nov. 1913 (83 jr.).


124 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Johannes Thijs (Cornelius, Julius); ged. Hoeven (r.k.) 30 jan. 1806; arbeider te Hoeven (1840/1850/1858), veldwachter (1878); wn. Hoeven (1840) en Bovenstraat no. 86 te Hoeven (1850-1860); overl. Hoeven 15 feb. 1858 (52 jr.); tr. Rucphen 2 mei 1840.
♦ Na het overlijden van Cornelis verhuist Johanna met het gezin Thijs naar wijk B, huisnummer 61 in Hoeven.

125 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna Marijnissen (Marijnisse); geb. Hoeven 15 sep. 1812; dienstmeid en wo. te Rucphen (1840), arbeidster (1850), dagloonster (1870-1880); overl. Hoeven 20 dec. 1877 (65 jr.).
♦ volgens haar overlijdensakte stierf ze op 62-jarige leeftijd


126 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus Braat (Braad); geb. Rucphen 18 feb. 1829; ged. Rucphen; karreman (1849), veldarbeider/landbouwer (1853-1893); overl. Gastel 26 sep. 1893 (64 jr.); tr. Gastel 26 jun. 1853.

127 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Sprundel; geb. Gastel Wijk A huis no. 104 17 mei 1830; landbouwster (1853), arbeidster (1880); overl. Oud-Gastel 5 dec. 1900 (70 jr.).
♦ Alhoewel Maria in 1830 van een 'onbekende' vader werd geboren en ingeschreven, werd zij, toen zij in 1853 ging trouwen, alsnog erkent door haar natuurlijke moeder Geertruida van Sprundel die wist dat zij op dinsdag geboren was. Na haar huwelijk trekt ook Jacobus Braat in bij zijn schoonmoeder die in het gehucht Overesselijk woont op huisnr. 46 (1857). Daar woont zij met haar jongere dochter Adriana van Sprundel, geb. (06-02-1852) en de door Geertruida later aangetrouwde familie Hellemons (toen Maria 7 jr. was). Wanneer in 1870 het gezin Braat zeven kinderen telt verhuist het naar wijk D in Gastel.
♦ De naam Overesselijk is een vervorming van een naam die de ligging van het gehucht ten opzichte van de rest van Oud-Gastel beschreef: 'over de beek genaamd de (H)esselake'. De naam van de waterloop ging geheel verloren en komt alleen nog terug in de gehuchtnaam Overesselijk. Het water kreeg een nieuwe naam: Riet of Rietvaart.Generatie VIII
(oudovergrootouders)

<BR><B>Kaart van Friesland</B><BR>
(F. Ottens, 1785-1788)
»»
Kaart van Friesland
(F. Ottens, 1785-1788)


192 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Douwe Harmens Boomsma (Dominicus, Dauwe; Boomsma (1787)); geb. Burgwerd; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Martinus) 25 dec. 1759; huisman (=landbouwer/boer) (1787), wn. te Burgwerd (1790); overl. Burgwerd 27 mei 1805 (45 jr.); tr. 2e Bolsward (Parochie Heilige Martinus, r.k.) 20 nov. 1790.
♦ tr. 1e Wonseradeel (gerecht) 27-04-1787 Tji(e)tske Dirks (Durks), ged. xxxxx xx-xx-17xx, dochter van xxxxx en xxxxxx, overl. waarsch. Sneek 10-12-1789;
♦ in het huw. van Douwe en Tjitske wordt voor het eerst de naam Boomsma genoemd; in de huwelijksakte van 1790 staat:"Coram jan jillis Kuy Bernardus wels", met het haastige en slordige handschrift wordt bedoelt dat als getuigen optraden Jan Jellis, broer van Iempke en Kuy of Koy Bernardus Wels, waarsch. verwant, die heel vaak als getuige voorkomt in Wonseradeel en is overl. Bolsward na 21-11-1811). Uit dit huw. zn. Harmen (Hermannus) geb. Burgwerd en gedoopt Bolsward 27 juli 1789.
♦ zijn volledige overl. datum wordt genoemd in de huw.akte van zijn zoon Sikke Douwes Boomsma te Workum, 29-02-1824

193 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Iemkje Jelles (Homminga) (Imk, Ymkje, Ijmkje, Ympkje, Jellis; Boomsma); geb. Longerhouw; ged. Makkum (r.k.) 12 nov. 1768; overl. Bolsward No. 695 Wijk F buiten de St Janspoort 6 jan. 1828 (59 jr.).
♦ zij is waarsch. een Homminga (R.B.J. Both)194 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Siebren Feikes (de Boer) (Sibrant, Sijbren, Sibren, Feikis); ged. Makkum (r.k.) 27 nov. 1767; turfschipper (1812); afkomstig van Altena bij huw.; overl. in het Snekermeer; begr. Makkum 19 apr. 1797 (29 jr.); tr. Piaam/Idsegahuizen (n.herv.) 17 nov. 1793, tr. Makkum (r.k.) 17 nov. 1793.

195 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Iebeltje Hielkes van der Zee (Yebeltje, Ybeltie, Jebeltie, Heebeltje, Hylkes, Hilkis, Hijlkes; van der Zee (1812)); geb. Gaast 20 sep. 1768; ged. Gaast/Ferwoude (n.h.) 2 okt. 1768; afkomstig van Idsegahuizen bij huw.; overl. Makkum (Mairie) 17 apr. 1812 (43 jr.).


196 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bartle Jakobs Elzinga (Barteld, Bartles, Jacobs; Elzinga (1822)); geb. Kimswerd 28 feb. 1764; ged. Kimswerd (n. herv.) 11 mrt. 1764; arbeider (1820), schipper (1828); wn. Arum (1792); overl. Kimswerd (Wonseradeel) wijk K, huisnr. 28 21 jul. 1828 (64 jr.); tr. Arum (n.herv.) 20 mei 1792, tr. Kimswerd (n. herv.) 20 mei 1792.

197 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Tjib Anskes Karstens (Karstes); geb. Tzum ca. 27 mei 1763; ged. Tzum (n.herv.) 10 jul. 1763; wn. Arum (1792); overl. Kimswerd 12 mrt. 1837 (73 jr.).


198 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Oepkes de Boer (Petrus, Pijtter, Pytter, Oepkis; de Boer, 1843); ged. Roodhuis (r.k.) 3 jan. 1753; begr. Makkum (Grietenij) 21 nov. 1807 (54 jr.); otr. Workum en Makkum (gerecht) 16 nov. 1789; tr. Workum en Makkum (n.herv. parochie/r.k. parochie) 16 nov. 1789.
♦ doopnaam van zijn vader is Optatus; bij overl. wordt hij begraven bij de Rooms Katholieke Parochie in Makkum
♦ bij huw. is hij meerderjarig, afkomstig van Workum en vaderloos, zij heeft consent van haar moeder en komt uit Makkum

199 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jantje Jans de Boer (Jantjen, Jantie); geb. Makkum; ged. Makkum (r.k.) 14 jul. 1765; overl. Makkum 14 mei 1849 (83 jr.).
♦ ondertekent huw.akte v. dr. Anske Pieters met Jantjen Peters


200 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Siebren Fongers Roorda (Siberen, Sijbren, Syberen; Roorda (1834)); geb. Bolsward; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilige Franciscus) 31 mei 1777; kuiper (1812/1834); wn. Bolsward (1812); overl. Bolsward wijk B huisnr. 171 op het Grootzand 9 okt. 1834 (57 jr.); otr. Bolsward (gerecht) 22 apr. 1809; tr. Bolsward (r.k. parochie Heilge Franciscus) 1 mei 1809.

201 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fokje Gerbens Galema (Fockje, Fokkjen, Fokjen; Galema (1812)); geb. Bolsward; ged. Bolsward (r.k. parochie Heilge Franciscus) 13 jun. 1779; kuiperij uitoefenende te Bolsward (1846); overl. Bolsward huisnr. 382 22 feb. 1856 (76 jr.).


202 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arjen Wiebes Hamersma (Arrien, Wybes, Wijbes); ged. Sneek (r.k.) 21 feb. 1784; (grof)smid aan de Dijkstraat huisnr. 230 te Sneek (1812-1828); overl. Bolsward 27 nov. 1828 (44 jr.); otr. Sneek (gerecht) 12 apr. 1806; tr. Sneek (r.k. parochie) 27 apr. 1806.

203 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruida Willems Limburg (Truike, Geertruid, Geertrui, Geertruy, Wilhelmus; Limberg); geb. Brielle ca.1785; smederij uitoefenende te Bolsward (1846) na overl. echtgen.; overl. Bolsward huisnr. 242 19 mei 1859. ///


204 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hille Jakobs Mulder (Jacobs); geb. Hichtum; ged. Bolsward (parochie Heilige Franciscus) 5 jan. 1787; boer te Schettens (1813), boerenarbeider te Longerhouw (1815), arbeider en wo. te Bolsward (1850), arbeider (1859); wn. te Kubaard (1859); overl. Bolsward huisnr.341 29 aug. 1859 (72 jr.); otr. Witmarsum en Tjerkwerd 06 mei 1813; tr. Witmarsum (mairie, Wonseradeel) 19 mei 1813.
♦ in 1813 trouwt Hille tegelijkertijd met zijn broer Lieuwe in de mairie van Witmarsum en wordt door beiden de naam Mulder aangenomen
♦ Hille sterft in de zomer van 1859, een half jaar nadat zijn zoon Taeke was overleden

205 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Tjitske Takes Takema (Tjetske; Taekes, Teekes; Taekema); geb. Longerhouw; ged. Makkum (r.k.) 19 aug. 1790; wo. Longerhouw (1813), bolloopster (1865) (=broodverkoopster); overl. Bolsward huisnr. 726 16 mei 1856 (65 jr.).


206 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Heins de Bruin (Seimen, Siemon, Symon; de Bruin (1820)); geb. Friens (Idaarderadeel) 29 dec. 1781; ged. Idaard, Eagum en Friens (n. herv.) 7 jan. 1782; arbeider en wo. te Tirns (1820), arbeider (1822), bolloper en wo. te Bolsward (1850/1860); overl. Bolsward huisnr. 665 11 nov. 1860 (78 jr.); otr. Sneek (Grietenij Wymbritseradeel) 30 jan. 1820; tr. Sneek (Grietenij Wymbritseradeel) 9 feb. 1820.

207 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth Harmens Silvius (Segevits) (Liesbeth, Lijsbeth; Silvius (1820)); geb. Lutkewierum; ged. Rien (r.k.) 7 nov. 1789; dienstmeid en wo. te Tirns (1820); overl. Harlingen wijk B huisnr. 86 6 jan. 1870 (80 jr.).


208 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Rutgerus van Bergen (van Berg (1808), Ruth, Rutgeri); geb. Ooij ca. 1765; visser (1828/1837); wn. te Dodewaard (1837) en zegt dan in Nijmegen te zijn geboren; overl. Beuningen 23 mrt. 1837 (72 jr.); otr. Beuningen 5 apr. 1793; tr. Beuningen 25 apr. 1793. ///
Van Berg, van der Berg? Van Bergen!

In 1828 wordt de doopakte van zoon Adriaan aangepast. In een bijgevoegde aantekening wordt het volgende gemeld:

Krachtens een achter dit register geregistreeerd vonnis der Rechtbank van eersten aanleg te Nijmegen, den achtsten januarij achtienhonderachtentwintig is onder anderen gelast dat de naam Van den Berg in nevenstaande akte onder den datum van 11 junij 1808, zal veranderd worden in die van Van Bergen.

Op 08-01-1828 wordt in het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen vastgesteld dat Ruth al vanaf 1798 abusievelijk de namen van Berg en van der Berg heeft gebruikt bij de doop van zijn kinderen. Vonnis: de namen van alle kinderen in alle registers dienen te worden overschreven in die van Van Bergen. Het vonnis spreekt zich echter niet uit over de Adrianus van Bergen die op 07-04-1805 door dezelfde echtelieden in Beuningen wordt gedoopt.

Ruth zelf blijft onbestraft:

Gelast wijdens dat van dit Vonnis aan den Rekestrant eene Expeditie gratie zal worden uitgereikt, ingevolge bewijs van onvermogen verleend door Den Heere Burgermeerster der Gemeente Beuningen den twee en twinstigsten December 1800 Zeven en twintig.

209 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruida Zweers (Gertrudis, Gertrui, Geerruij, Geertruid; Sweers); geb. Beuningen ca. 1768; ged. Doddendaal en Ewijk (r.k.) 2 mei 1768; wn. te Beuningen (1837); overl. Beuningen 20 mrt. 1829 (60 jr.).
♦ bij het huwlijk van haar dochter wordt zij onterrecht 60 jaar oud genoemd bij haar overlijden. Dit was 70 jaar.


210 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus Cornelius Krijnen (Hendrik, Hendricus, Cornelis; Crijnen); geb. Ewijk ca. 1785; ged. Doddendaal en Ewijk (r.k.) 17 mrt. 1785; metselaar (1813/1827/1838/1848/1855); wo. Afferden (1838); overl. Beuningen 6 jan. 1863 (77 jr.); tr. Druten 19 aug. 1807.

211 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria van Gemert ((1838)); geb. Afferden ca. 1777; ged. Druten 24 sep. 1777; arbeidster (1848); overl. Beuningen 26 feb. 1862 (84 jr.).


212 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kasteel Kessel<br>
(Jan de Beyer, 1739)
»» Kasteel Kessel
(Jan de Beyer, 1739)
Willem Föllings ((Wilhelmus), Guillaume; Föllings (1821), Veulings (1809)); geb. Kessel (a/d Niers, DUI) ca. 1751; dagloner en wonende te Kessel (1809); overl. Ottersum (LIM) 18 jan. 1809 (58 jr.). ///

213 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacomina Terstegen (Wilhelmina van Steeg (1809), Jacomin; Terstegen (1821), mog. Verstegen); arbeidster (1833); overl. na 16 mrt. 1821. /// |||


214 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus Verwoort (Willem, Wilhelm, Wilhemi; Verwoert, van Woort, Verwoort (1821)); ged. Doddendaal en Ewijk (r.k.) 25 jul. 1763; arbeider (1823); overl. Beuningen 2 mei 1823 (59 jr.). ///

215 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Bruijste ((); Kornelia, Bruijst(e) (1821)); overl. Beuningen 7 dec. 1809; begr. Beuningen 12 dec. 1809. /// |||


216 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Henricus van Hooff (Hendrik, Hendricus; van Hoof, van Hoov); ged. Woensel 23 dec. 1771; wever (1819/1823/1838/1843/1849); wn. Eekenroode No. 42 in Aalst (1838); overl. Aalst (Waalre, NB) 30 okt. 1849 (77 jr.); otr. Aalst 7 nov. 1795; tr. Aalst 22 nov. 1795.

<B>Het dorp Aalst (Eindhoven).</B><BR>
(J. Bulthuis, 1786-1792)<BR><BR>
<B>Aalst</B> (Brabants: Aolst) is een kerkdorp in de gemeente Waalre, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Het dorpje ligt aan Tongelreep (tonge= zandrug, reep= strook land), een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt bij Neerpelt en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt.

Het gebied is van oudsher een duinachtig gebied met heiden en vennen dat werd overheerst door stuifzanden. De naaldbossen in deze regio werden pas later (1850) aangelegd om de stuifzanden te beteugelen. «« Het dorp Aalst (Eindhoven).
(J. Bulthuis, 1786-1792)

Aalst (Brabants: Aolst) is een kerkdorp in de gemeente Waalre, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorpje ligt aan Tongelreep (tonge= zandrug, reep= strook land), een zijriviertje van de Dommel, dat in België ontspringt bij Neerpelt en via Valkenswaard en Aalst in Eindhoven bij de Dommel samenkomt. Het gebied is van oudsher een duinachtig gebied met heiden en vennen dat werd overheerst door stuifzanden. De naaldbossen in deze regio werden pas later (1850) aangelegd om de stuifzanden te beteugelen. 'Het Hoge Duin' is een restant van een dergelijk stuifduin. Waarschijnlijk is Aalst als landbouwenclave ontstaan rondom de oude waterput uit de Romeindse tijd. Gedurende de gehele Middeleeuwen was hier bewoning aanwezig en vormden houten kerken het dorpscentrum. Zij zijn de voorgangers geweest van een laatmiddeleeuwse bakstenen kerk die een rumoerige tijd heeft gekend. Tijdens de Staatse Periode (1625-1795) werden er voornamelijke Protestantse diensten gehouden, getuige het Aalster dialect "Un vrouw met unne mens' waarmee wordt bedoeld: "Een vrouw en een man". In 1906 werd de oude kerk vervangen door een neogotische kerk.


217 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrica van de Ven (Henrica, Hendrina, Hendrien); ged. Aalst (NB) 11 mrt. 1769; particuliere (1823/1843); overl. Aalst (NB) 14 sep. 1843 (74 jr.).


218 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmus van den Nieuwenhoven (Willem; Nieuwenhooven); ged. Aalst (NB) 30 jun. 1766; wever (1838/1839/1840); wn. Kerkeind No. 37 resp. 40 in Aalst (1838/1840); overl. Aalst (NB) 5 dec. 1839 (73 jr.); otr. Aalst (NB) 14 sep. 1805; tr. Aalst (NB) 29 sep. 1805.

219 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella van Hoof (Petronilla, Pitronella, Peeternella; Hooff, Hoven, Hooven, Hooren); ged. Aalst (NB) (r.k.) 22 apr. 1767; particuliere (1840/1842); overl. Aalst (NB) 22 okt. 1842 (75 jr.).


220 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerardus Ardrianus Heesterbeek (Gerard, Gerardi(e) Adriani(e); Hesterbeek, Heesterbeeks); ged. Leende (r.k.) 12 apr. 1771; vertrekt na zijn huw. uit Leende naar Someren (1796) en is landbwr. aldr. (1813); overl. Someren in de Groenstraat (Lierop) 2 mei 1813 (42 jr.); otr. Leende 3 okt. 1795; tr. Leende 18 okt. 1795.

221 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Antonius Engelen (Peternel, Peeternel, Pitronella, Petronilla, Petronille, Anthony, Antonie, Antona); ged. Leende 17 nov. 1775; overl. Someren Groenstraat 19 mei 1809; begr. Someren 20 mei 1809 (33 jr.).

<B>Paard en wagen op zandweg</B><BR>
(C. de Bruin, 1870-1940)
<BR><BR>
<B>de Groote Heide in de 18e en 19e eeuw</B>
<BR>
<BR>

Toentertijd sprak de stilte van de Groote Heide bij Aalst  weinig tot de 

verbeelding: landlopers en wolven maakten de streek 

onveilig, waardoor de boeren deze uitgestrekte heide soms te voet, maar meestal met paard en wagen 

bereisden om er gras en turf te steken. Door de wir-war aan wegen en 

karresporen raakte men 

gemakkelijk verdwaald en werd het gevaar voor turfkuilen alleen maar groter. De kerktorens van de 

omliggende dorpen en wat grenspalen op de heide waren 

dan ook de enige aanknopingspunten die men had. Over de vlakte kon een geheimzinnige, mistige 

sluier liggen, waardoor men het er niet zelden 

zag spoken. Heel bekend was de angstaanjagende «« Paard en wagen op zandweg
(C. de Bruin, 1870-1940)

de Groote Heide in de 18e en 19e eeuw

Toentertijd sprak de stilte van de Groote Heide bij Aalst weinig tot de verbeelding: landlopers en wolven maakten de streek onveilig, waardoor de boeren deze uitgestrekte heide soms te voet, maar meestal met paard en wagen bereisden om er gras en turf te steken. Door de wir-war aan wegen en karresporen raakte men gemakkelijk verdwaald en werd het gevaar voor turfkuilen alleen maar groter. De kerktorens van de omliggende dorpen en wat grenspalen op de heide waren dan ook de enige aanknopingspunten die men had. Over de vlakte kon een geheimzinnige, mistige sluier liggen, waardoor men het er niet zelden zag spoken. Heel bekend was de angstaanjagende 'gloeiige', een lichtgevende geestachtige gedaante die 's nachts werd waargenomen bij moerassen en op de drassige heidevelden (waarsch. moerasgassen die licht uitstralen, dan wel in wolken glimwormpjes). In de tijd van bijgeloof moest men echt een goede reden hebben om naar of door de Groote Hei te gaan.222 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
<BR><B>Topografische kaart van de omgeving rond Aalst</B><BR>
(Schuurman, 1837)
»»
Topografische kaart van de omgeving rond Aalst
(Schuurman, 1837)
Adrianus Verhoeven (Adriaan, Adriani); ged. Aalst (NB) 7 sep. 1764; bouwman (1832/1837), particulier (1849); overl. Aalst (NB) 6 aug. 1849 (84 jr.); otr. Aalst (NB) 1 mei 1790. ///

223 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana van de Graaf (Graef, Graaff); ged. Aalst (NB) 28 jan. 1765; particuliere (1832); overl. Aalst (NB) 8 dec. 1837 (72 jr.).


224 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes van de Laak (Jan, Joannes, van de Laeck); ged. Oostelbeers (r.k.) 1 dec. 1767; landbouwer (1822), dagloner te Oostelbeers (1834/1843); wo. Middelbeers (1822); overl. Oostelbeers 19 feb. 1843 (75 jr.); tr. Oostelbeers 12 feb. 1792.

225 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella van Straten (Petronilla, Pitronella, Peternella; Straaten, Straeten, Verstraeten, Stratum); ged. Oirschot 11 feb. 1760; wo. Middelbeers (1822), dagloner te Oostelbeers (1834); boerin te Oostelbeers (1835); overl. Oirschot 6 mei 1835 (75 jr.).


226 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaus Claes Vos (Nicolaas); ged. Moergestel (r.k.) 16 jun. 1763; landbouwer (1822); wo. Moergestel (1822); overl. Moergestel 30 jan. 1826 (62 jr.); otr. 2e. Moergestel 6 sep. 1795; tr. 2e Moergestel (r.k.) 20 sep. 1795.
♦ tr.1e Moergestel (16-09-1792) Agnes (Agnetis, Agnees) Arnoldus van der Aghter, ged. Moergestel (11-06-1770), begr. Moergestel (24-10-1794, Nederduits gereformeerd), dr. van Arnoldus van der Aghter en Joanna Adrianus Meulders

227 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Versteden (Versteede, Versteegen); ged. Oostelbeers 20 jan. 1764; overl. Moergestel 20 mei 1822 (58 jr.).
♦ tr. 1e Oostelbeers (15-10-1786) Jan (Joannes) Hems (Heins), overl. waarsch. Oostelbeers (22-09-1794) aan dissentrie


228 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Petrus Bressers (Jan Peters, Jean Pierre, Peeters); ged. Oirschot 3 jan. 1732; wn. Spoordonk 53; overl. Oirschot 2 mrt. 1799 (67 jr.); otr. Oirschot 19 sep. 1789; tr. Oirschot en gerecht Diessen 4 okt. 1789.

229 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Niclasina Joost Hoijdonckx (Clasina, Clasine; Hooijdonkx, Hooijdonks, Hooijdonckx, Hoijdonkx, Hoydoncx, Hoydoncks); geb. Diessen 8 okt. 1747; ged. Diessen (r.k.) 10 okt. 1747; overl. na 25 mei 1800 (52 jr.). ///
♦ otr./tr. 2e Oirschot (11-05-1800/25-05-1800) Hendrick Jans (Ma)Theeuws. Hendrick otr./tr. 1e. Oirschot (21-01-1775/05-02-1775) Maria Peeter(s) Bressers. Maria tr. 1e Jan Peeters van Doormaelen.


230 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Adriaans (Jan, Joannes, Jean; Adriaensen, Adriaansen); ged. Netersel (r.k.) 2 apr. 1763; landbouwer en wn. te Oostelbeers (1813/1828); overl. Oostelbeers 7 apr. 1828 (65 jr.); otr. Oostelbeers 23 jan. 1790; tr. Oostelbeers 7 jan. 1790.
♦ de trouwakte moet worden ingezien om data duidelijk te krijgen

231 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Liebregts (Ide, Librechts); ged. Oostelbeers 21 dec. 1750; overl. Oirschot 22 sep. 1828 (77 jr.).
♦ otr./tr. 1e Oostelbeers (23-08-1777/07-09/1777) Peter Vromans; geb. waarsch. Middelbeers (13-05-1715), overl. Oostelbeers (10-01-1788), zn. van Gerardus Joannes Mathis Vromans en Anna N.N..

232 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus Johannes Janssens (Martin Jean; Janssens (1839)); geb. Tilburg ca. 1771; wever (1797); overl. Tilburg Berendstraat 316 10 apr. 1812 (41 jr.); otr. Tilburg 17 jun. 1797; tr. Tilburg 3 jul. 1797. ///
♦ 04-05-2010: Voor een verdere uiteenzetting Janssens-Belkom zie: - G. Ketelaars - Kwartierstaat Ketelaars (94. Martinus Johannes Janssens)
♦ geen Marinus of Martinus komt in aanmerking tussen (1770-1780) na handmatig onderzoek in de Rooms-Katholieke en Nederduits gereformeerde doop-, trouw- en begraafregisters te Tilburg
♦ 13-03-2011: mog. ouders zijn Johannes Jansen en Anna Maria Gerard van Ven, tr. Tilburg (24-04-1764) en (31-03-1764) of Joannis Janssens, overleden te Tilburg (09-07-1823) oud 86 jaren, wever, zoon van Cornelis Janssens en Maria Mutsaers, tr. Tilburg (21-04-1771) met Maria Pulskens

233 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Anna van Belkom (Anna, Marie Anne; Bellekom); geb. Tilburg 1776; ged. Tilburg (r.k.) 26 jul. 1780; spinster (1821/1823); overl. Tilburg Oerle no. 24, 7 nov. 1823 (47 jr.).
♦ tweeling met Joannes Baptista van Belkom

234 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Jan Baptist van den Brekel (Petrus); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 12 mei 1783; timmerman (1805), wever (1815/1816), spinder (1850), wo. Tilburg - Veldhoven (1816); overl. Tilburg wijk Oerle 19 okt. 1850 (67 jr.); otr. Tilburg 25 jun. 1815; tr. Tilburg 12 jul. 1815.
♦ otr./tr. 1e Tilburg (15-06-1805/01-07-1805) Elisabeth Peijnenborg (Peijnenburg,Pijnenburg), dp. Tilburg (r.k.) (17-01-1780), overl. Tilburg (08-03-1815), dr. van Christiaan Peijnenborg (Christianus) en Cornelia Elisabeth van Gorp (Elizabetha).

235 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Aldegonda van Oorschot (Aldegundis); geb. Tilburg; ged. Tilburg (r.k.) 5 sep. 1789; spinster (1815); overl. Tilburg wijk Oerle 3 jun. 1860 (70 jr.).


236 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joannes Hendrikus van der Foelaert (Hendrik, Henricus; Foelaart); geb. Goirle; ged. Goirle (n.h.) 04 mrt. 1785; schoenmaker te Goirle (1815/1820/1837), koopman (1846); overl. Goirle wijk B 6 nov. 1846 (61 jr.); tr. Goirle 11 jan. 1808.
♦ 4 dagen voor zijn huwelijk laat Hendrik zich (r.k.) dopen te Goirle op (07-01-1808)

237 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johanna van der Flaas (Joanna, Flaes); ged. Goirle (r.k.) 7 mrt. 1783; overl. Driel 28 jun. 1869 (86 jr.).


238 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Mutsers (Johannis, Joannes, Jean, Mutsaers); ged. Moergestel (r.k.) 21 mei 1787; landbouwer (1813); overl. Moergestel 20 dec. 1819 (32 jr.); tr. Moergestel 21 jun. 1813.

239 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana Mulders (Adrienne); ged. Moergestel (r.k.) 21 nov. 1777; particuliere (1813); overl. Moergestel 3 nov. 1813 (35 jr.).


240 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannes Tabbers (Tabbert, Fabbers; Johannes Christiaan); geb. Gramsbergen ca. 1774; arbeider (1811/1838/1846); overl. Coevorden 19 okt. 1846 (72 jr.). /// |||
♦ Andere kinderen uit dit huwelijk: 1. Fennechien Tabbers, geb. Gramsbergen 11 dec 1813, overl. Elburg 28 aug 1850 2.Christina Tabbert, geb. Coevorden 24-03-1819, overl. Coevorden 06-11-1825

241 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Christina Witman van den Berg (Barg, van den Burg, Stiene); geb. Anerveen ca. 1784; overl. Coevorden 25 mrt. 1819 (35 jr.). /// |||
♦ Christina sterft op 35-jarige leeftijd, 1 dag na de geboorte van haar dochter Christina Tabbert, geboren te Coevorden (24-03-1819), overleden te Coevorden (06-11-1825), 6 jaar oud
♦ Anerveen = Aanderveen


242 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. /// |||
♦ Anna Cornelia was nog geen 18 jr. toen Johanna (121.) werd verwekt; zij zou ongetrouwd sterven en haar dochter blijft een buitenechtelijk kind met een onbekende vader.

243 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Cornelia Smulders (Smeulders); ged. Tilburg (r.k., parochie Sint-Dionysius) 10 aug. 1796; wo. Heuvel 2378 te Tilburg, is dagloonster en ongehuwd (1838, 1849-1859), wo. wijk M Kerk 102 Tilburg (1860-1870); overl. Tilburg Kerkstraat, 25 mei 1871 (74 jr.).
♦ ze woonde lange tijd met dochter Johanna in bij het gezin van Evert en Johanna Tabbers.


244 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Gerardus Peppenster (Jan, Jean; Gerard; Pepenster, Pepinster,); geb. Herve (BEL) ca.1785; straatmaker (paveur) te Rijsbergen (Kanton Ginneken) (1812-1866); wo. Rijsbergen wijk A no. 12 (1813) resp. A41 (1820), A37 (1822), wijk A2 (1824-1829), geregistreerd in Tilburg Heuvel nr. 2313 (1840), nr. 2312 (1849-1859); overl. Tilburg Heuvel 26 aug. 1866; otr. Princehage (Canton de Breda, Commune de Haye) 19 apr. 1812; tr. Princehage (r.k.) 4 mei 1812. ///
♦ In de volkstelling van )1849-1859) staat als geb.plaats vermeld: 'Erf (Limburg)', wat met potlood verbeterd wordt in 'Herve' (in Wallonie); in zijn overlijdensakte staat wederom: 'geboren Erf, provincie Limburg'. 'Herve' met frans accent uitgesproken kan 'Erf' worden. Herve en Pepinster in Belgie liggen nog geen 10 km van elkaar vandaan.

245 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Lodders (Pitronella, Petronelle, Petronille, Pieternella); geb. Geertruidenberg; ged. Geertruidenberg (r.k.) 14 jun. 1790; wn. Rijsbergen (1812), particuliere (1820-1824); overl. Tilburg wijk Kerk 31 dec. 1864 (74 jr.).
♦ in de bron van huw. akte wordt als geboortegegeven gemeld: Geertruidenberg (14-06-1790)


246 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaas Josephus de Gée (Nicolas, Joseph; Degee , de See); geb. Luik (BEL) 22 dec. 1796; kannonier (1823), brigadier (1828), korporaal (1830) en wachtmeester (1833) bij het korps rijdende artillerie (Gele Rijders) nr. 10 in Breda, gepensioneerd wachtmeester (1847); wo. Breda wijk A nr. 238 (1829-1839) en wn. Tilburg Heuvel wijk N no. 2342 (1847-1859), resp. no. 113 (1860-1870) en no. 2563; overl. Tilburg Heuvel 1 mei 1868 (71 jr.); tr. (waarsch. r.k.). ///
♦ volgens de volkstelling van 1880-1890 zou hij zijn overleden op (01-02-1870)

Het Korps Rijdende Artillerie«« Het Korps Rijdende Artillerie

247 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Barbara Dufour ( (1859), Marie Barbe (1858), Barbera (1859), Du Four, Du Tour); geb. Gent (BEL) 12 jul. 1797; overl. Tilburg Heuvel 1 feb. 1870 (72 jr.).


248 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geboorteakte van Joannes Thijs, Hoeven 1779.
»» Geboorteakte van Joannes Thijs, Hoeven 1779.
Johannes Thijs (Jan, Joannes, Joannis); geb. Palingstraat; ged. Hoeven (r.k.) 1 aug. 1779; landbouwer (1835), arbeider (1812/1842); wn. Moleneinde no. 93 (Hoeven, min. 1812-1842); overl. Moleneinde wijk A, huisnr. 93 14 apr. 1842 (62 jr.); otr. Hoeven 20 apr. 1805; tr. Hoeven 05 mei 1805.
♦ Palingstraat is een gehucht ten noorden van Hoeven ('onder de hoeven') en Etten-Leur ('etten') dat destijds onder het bestuur van Etten viel (2010).

De Kerk in Hoeven, gezien vanuit Palingstraat-Sprangweg, waar Wijnand en Cornelia in 1776 trouwen en in 1779 Johannes wordt gedoopt.<br><br>
(J.L. Gerlagh, ca. 1780)«« De Kerk in Hoeven, gezien vanuit Palingstraat-Sprangweg, waar Wijnand en Cornelia in 1776 trouwen en in 1779 Johannes wordt gedoopt.

(J.L. Gerlagh, ca. 1780)


249 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Verbregt; ged. Hoeven (r.k.) 5 dec. 1782; overl. Hoeven 27 apr. 1835 (52 jr.).

Huwelijksakte, 1806«« Huwelijksakte, 1806
♦ "...Jan Thijs, jongman geboren in de Palingstraat jurisdictie van Etten en wonende onder de hoeven, bruidegom, met Maria Verbregt, jongedochter geboren onder de hoeven en wonende onder de hoeven jurisdictie, bruid".


250 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonius Marijnissen (Marijnisse; Anton, Antonij, Antoine); geb. Zegge ca.1767; ged. Oudenbosch (r.k.) 9 dec. 1767; wn. Hoeven (1806); dagloner/arbeider en wn. te Bosschenhoofd no. 182 (1811/1812/1817); overl. Bosschenhoofd (Hoeven) no. 18 of 78a 5 jan. 1819 (51 jr.); otr. Hoeven 13 sep. 1806; tr. Hoeven (r.k.) 28 sep. 1806.
♦ Anthonius wordt tegelijkertijd met zijn 2 zusjes Francisca en Catharina Marijnisse(n) gedoopt

251 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catharina Michielsen (Michielse, Machielsen, Machielse, Mechielsen); ged. Etten-Leur (r.k.) 13 okt. 1775; wn. Oudenbosch (1801), wn. 'op het Bossenhooft onder de Hoeven' (1806), arbeidster en wo. te Hoeven (1822), werkvrouw en wo. te Oudenbosch (1834); overl. Oudenbosch wijk BG no. 321 28 mrt. 1837 (61 jr.).
♦ otr./tr. 1e Oudenbosch (26-12-1801/10-01-1802) met Jan Simons; geb. Zegge, ged. Oudenbosch (03-10-1754), overl waarsch. Hoeven (22-05-1805), zn. van Wilhelmus Simons en Maria Dam. Jan Simons (Joannes) otr. 1e Etten-Leur en Hoeven (n.h., 21-04-1781) en tr.1e Hoeven (r.k., 06-05-1781) met Willemijna Cornelisse van Halteren (Wilhelma; Helteren); ged. waarsch. Etten-Leur (20-12-1759), overl. tussen 1784-1802, dr. van Cornelius van Helteren en Adriana Petrus van Boxel
♦ otr./tr. 3e Hoeven (02-02-1822/10-03-1822) met Isaac van Ours (Izaak); ged. Oudenbosch (r.k.) (08-06-1770), arbeider (1822), overl. Oudenbosch (09-04-1828), zn. van Adriaan van Ours en Maria Kop (Hop)


252 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mog. Jacobus Mutsers. /// |||
♦ van Petronella zijn geen huwelijken bekend. Wel kreeg zij 3 onwettige kinderen, te weten Jacobus (126.), Jacoba en Johannes Braat. Bij de doop van Jacoba Braat (Rucphen, 02-04-1831) wordt door de pastoor vermeld als vader : Jacobus Mutsers (Meesters?). Opvallend is dat bij de de doop van Jacobus optreedt als getuige: Joannes Meesters.

253 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella Braat (Braet); geb. Wouw te Langendijk, ca. 1802; ged. Roosendaal (Parochie St. Jan de Doper, r.k.) 9 okt. 1804; arbeidster te Schijf (1829), arbeidster (1831/1834), arbeidster en wn. te Rucphen (1853/1861); overl. Rucphen 25 aug. 1873 (70 jr.). ///

254 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mog. Anthony Hellemons. /// |||
♦ Geertruida erkent in 1853 haar dochter Maria van Sprundel van wie een geboorteakte zonder genoemde vader bestaat. Verder wordt in geen enkele akte een (natuurlijke) vader vermeld. Geertruida heeft haar leven lang gewoond en gewerkt in Gastel. Als Maria 7 jr. is, trouwt zij op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Anthony Hellemons die Maria niet zal erkennen.

255 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruijda van Sprundel (Gertrudis); ged. Oud en Nieuw Gastel (r.k.) 15 mei 1805; landbouwster en wonende te Gastel (1830/1842/1843/1846/1850/1853/1862/1872/1874); overl. Gastel 13 apr. 1874 (68 jr.).
♦ otr./tr. Gastel (23-04-1837/08-05-1837) met Antonius Julius (Antonij/Anthonie) Hellemons; ged. Gastel (10-11-1807), overl. Gastel (28-03-1871), landbouwer/bouwman/arbeidslieden (1830/1838/1839/1843/1846/1850/1862), arbeider (1871), zn. van Petrus (Pieter, 1871) Hellemons en Catharina Nolle(n), kl.zn. van Willem Hellemons, Maria Stevens, Gerrit Nollen en Johanna Neelis Jan.Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie