Kwartierstaat Both-Wilhelm

Deze kwartierstaat bevat 5685 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ruud Both
Zwingelspaansedijk 4
4793 SH Zwingelspaan
(gem. Moerdijk)
tel: 06-41420880
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstaten

WELKOM BIJ DE KWARTIERSTAAT BOTH-WILHELM

Dit is een voorlopige versie van de nieuwe kwartierstaat.
Voor de volledige (oude) kwartierstaat zie www.zwingelspaan.nl.
 • Op iedere pagina ziet u aan de linkerkant een lijst met generaties. Als u deze aanklikt ziet u aan de rechterkant een deel van de kwartierstaat verschijnen. Alle achternamen zijn opgenomen in de namenlijst. Met de zoek-functie (linksboven) kunt u een vrije zoekterm invoeren, bijvoorbeeld een achternaam of plaatsnaam.
 • De kwartieren zijn met zorg samengesteld. Zoals in de meeste kwartierstaten kunnen veel kwartieren, vooral in de hogere generaties, verbeterd en aangevuld worden. Iedere aanvulling of verbetering, hoe klein dan ook, is welkom. U kunt die via e-mail versturen.
 • De staat wordt regelmatig herzien en aangepast.
 • De opzet is sober gehouden om het laden van de verschillende pagina's zo snel mogelijk te laten verlopen, maar met het sneller worden van het internet zullen in de loop van de tijd verschillende foto's, plaatjes, landkaartjes e.d. opgenomen worden om het geheel wat levendiger te maken.

  NOG ENKELE OPMERKINGEN

 • Deze kwartierstaat is een uitbreiding en verbetering van de tweede versie van juni 1993 en kenmerkt zich vnl. door het opnemen van een groot aantal middeleeuwse vorstenkwartieren.
 • Naast veel oorspronkelijk speurwerk werd ook geput uit diverse geschreven en gedrukte bronnen. Deze bronnen kunnen fouten bevatten. Daarom adviseer ik iedereen de gegevens zoveel mogelijk te controleren aan de hand van authentiek materiaal.
 • Uitgebreide verwijzingen naar allerlei archiefmateriaal en literatuur komen soms voor, maar om de staat leesbaar te houden is meestal gekozen voor korte verwijzingen.
 • Hoewel het opstellen van de staat meerdere jaren in beslag nam (met wisselende kennis en stemmingen van de autheur) is toch geprobeerd een zekere uniformiteit te handhaven.
 • Archieven passen hun inventarissen aan, terecht overigens, waardoor onduidelijkheid zou kunnen ontstaan; omdat ik oude en nieuwe nrs. door elkaar gebruik blijft het opletten (als vb. noem ik Algemeen Rijksarchief, A.R.A., nu Nationaal Archief, N.A.)
 • De staat maakt geen enkele aanspraak op volledigheid: het is een momentopname met ruimte genoeg voor aanvullingen en verbeteringen. Samensteller werkt er zelf regelmatig aan en nodigt een ieder uit correcties aan te brengen.
 • De oorspronkelijke schrijfwijze is soms aangepast teneinde de leesbaarheid te vergroten.
 • Bij de mannen is het achtervoegsel "zoon" weggelaten. Met b.v. Pieter Cornelis wordt dus bedoeld Pieter Cornelisz.(oon).
 • Waar mogelijk wordt naast de doop- of begraafplaats ook de geboorte- en overlijdensplaats vermeld.
 • Tenzij anders vermeld leze men voor Katwijk en Noordwijk resp. Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee.
 • De kwartieren komen vnl. voor op het voormalig eiland Flakkee, in Charlois en omgeving, in de de kuststrook Terheide-Scheveningen-Katwijk-Noordwijk-Leiden, de Krimpener- en Alblasserwaard, de omgeving Nieuwkoop-Kamerik , in het land van Altena en in de buurt van de Langstraat.
 • De (verouderde) versies 1 en 2 zijn alleen in te zien bij het Centraal Bureau voor de Genealogie (C.B.G.) te Den Haag, in de Brabantcollectie van de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant (K.U.B.) te Tilburg, alsmede bij de Nederl. Geneal. Vereniging (N.G.V.) te Naarden.
 • FAMILIEWAPENS
  In Nederland mag iedereen een familiewapen of een merkteken voeren, zonder dat je b.v. adelijke voorouders moet hebben (heel veel fabrikanten maken daar gebruik van door met een eigen logo en soms zelfs een eigen lettertype te adverteren); van veel moderne Nederlandse families zijn daarom merken of wapens bekend gepubliceerd in versch. tijdschr.; oorspronkelijke, soms eeuwenoude wapens, zijn te vinden in b.v. notarieel archief, wapenboeken, bronnen op het internet enz.; voorlopig worden in deze staat geen wapens opgenomen.

  PLAATJES
  Als u de plaatjes aanklikt, worden die in een apart scherm geopend en kunt u ze meestal daar vergroten.

  PLAATSNAMEN
  De meeste plaatsnamen zijn op zo'n manier afgekort dat zij snel herkenbaar zijn.  Deze kwartierstaat is voor het laatst bijgewerkt op 10-03-2011
  LAATST TOEGEVOEGD
  1506. = 682
  1504. = 680
  1103. Verhoogh
  1102. Hamoen
  20417. Montagne

  LAATST GEWIJZIGD
  115. GÖbel
  384. Wilhelm
  376. Bal
  374. van Duijvenbode
  359. Keus

  OP 29 nov...
  1654 werd Floris Leenderts de Wit gedoopt.
  1665 werd Seijtje Jans van Eijndhoven gedoopt.
  1738 werd Leentje Jans Vis begraven.
  1778 werd Johannes Dirks Zuijdervaart begraven.