Kwartierstaat Both-Wilhelm

Deze kwartierstaat bevat 5685 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ruud Both
Zwingelspaansedijk 4
4793 SH Zwingelspaan
(gem. Moerdijk)
tel: 06-41420880
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie XIV
(stamoudouders)

Paardenkar op een brug (Jan van Goyen, 1640, Alte Pinakothek, Munich)
»» Paardenkar op een brug (Jan van Goyen, 1640, Alte Pinakothek, Munich)

8192 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marinus Heijndriks (BOTH) (ook BOT, BODT, BUT), geb. Sommelsdijk ca. 1575, overl. Sommelsdijk na 1616 (min. 41 jr.). ///
♦ Het coh. van de landen en 100e penn. over de huizen van Sommelsdijk (1616) verm. 3 "Marinussen", de eerste is de bekende Marinus Marinus Breeman, de tweede is een Marinus N.N. en de derde is een Marinus Hendricks c.s. (cum suis); als enige voorouder komt de laatste in aanmerking (Sticht. Geneal. Centrum Goeree-Overflakkee te Dirksland, thans het "Feijne Kwartier"); voorvader van hem zou kunnen zijn Pieter Pieters But, inwoner van Sommelsdijk, die op 3-2-1550 en 4-5-1555 procedeert voor het Hof van Holland contra de baljuw Adriaen Pieters Croon (Hof v. Holl. inv. nr. 523, fol. 201, idem inv. nr. 527, fol. 6; beiden met rode stip, dus niet ter inzage).

8194 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen (Arent) Pieters RUIJCKHAVER, geb. ca. 1570, landbwr. in het Oude Land van Sommelsdijk, overl. Sommelsdijk 15-2-1636/16-7-1638, tr. ca. 1595. ///

8195 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje JANS, geb. ca. 1570, overl. Sommelsdijk vr 16 jul. 1638 (68 jr.). ///
♦ Transport van 5 gem. aan hem in het Oude Land (4-9-1629); transporteert met Dingeman Jans van Diemen 10 gem. 43 r. in het Oude Land aan de ambachtsheer, Francois van Aerssen (13-9-1630); transport van A. P. Ruijckhaver en Arentje Jans van 11 gem. 190 r. met "huijs, schuijr, berch ende ovenkeete"aan Francois van Aerssen van Sommelsdijk (16-7-1638); de overdracht vond plaats na hun overlijden.

8198 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mr. Nicolaes STRIJCKWAERT, schoolmr. te Dirksland (8-2-1602). ///

8214 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aliaen MOSES, te Goedereede, verm. R.A. Nieuwe Tonge (2-10-1586). ///

8216 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
"jonge" Cornelis Jacobs BREEMAN, landbwr. (1580), schepen Sommelsdijk (1586), grondeigenaar te Middelharnis (1598), begr. Sommelsdijk vr 1600, tr. ?. ///

8217 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jans de VOGEL, overl. na 1609. ///

8220 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Corvinck Adriaens (STADSHOUCK), geb. ca. 1550, wo. Sommelsdijk (1586), pacht land aldr. (1586, 1597), landbouwer in het Oudeland van Middelharnis (1591), grondeigenaar aldr. (1598), verm. Nieuwe Tonge (1581, 1597), overl. vr 1627 (77 jr.), tr. ?. ///
♦ Zijn grootouders mogelijk verm. in coh. 10e penning van Middelharnis (1543) als "Maritge, Corvincks weduwe"; als andere voorouder komt in aanmerking Adriaen Corvincxz., schout van St. Adolphsland, arbiter in een geschil tussen de heren van Middelharnis en Anna van Bourgondi.

8221 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. dr. van (Vin)cent Pijrs, een Cent Pyrs landbwr. te Middelharnis (1562). ///

8222 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouter Betsmans (WATERNAAST), voert processen tegen de dijkgraaf van Middelharnis voor het Hof van Holland (1579, 1581), dijkgraaf Middelharnis (1589), grondeigenaar aldr. (1603), verm. Nieuwe Tonge (1588, 1602), overl. Middelharnis 1615, tr. ?. ///

8223 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maatje CORNELIS, overl. Middelharnis 1591. ///

8224 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Cornelis SWAENHIL, smid te Oud-Beijerland, schepen aldr. (1629), overl. Oud-Beijerland na 13 okt. 1636. ///
♦ Zegelt op 29-6-1629 als schepen van Oud-Beyerland met drie gekroonde smidshamers (zegel aan een charter in Rentebrieven ten laste der domeinen in Voorne Putten en de Beyerlanden, doos 282, N. Arch, s-Gravenhage); compareert voor notaris de Roy te Middelharnis op 13-10-1636, als wonende te Oud-Beyerland.

8226 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob JANS, had in 1605 te Sommelsdijk land in pacht dat later in huur kwam van zijn schoonzoon Beije Gerrits Swaenhil , overl. vr 1616. ///

8240 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Laurens Laurens (CONINCK), geb. Dirksland ca. 1575, schipper, overl. Dirksland/Melissant ca. 1608 (33 jr.), tr. Dirksland 4 okt. 1598. ///

8241 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneke Leenderts, geb. Wouw, overl. Dirksland/Melissant. ///

8250 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Willems THIN, geb. omg. Schoonhoven ca. 1575, rentmr. van Sommelsdijk (1610), overl. Sommelsdijk 1633 (58 jr.). ///

8252 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Abraham Claes BACKER, diaken Sommelsdijk (1628-1629, 1632-1634), tr. 2e aldr. 8-3-1626 Neelke Cornelis, tr. 3e aldr. 29-4-1635 Neelke Laurens, tr. 1e.
♦ Hij schonk f 25,- voor de wederopbouw van de afgebrande kerk (1639).

8253 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neelke Hendriks, overl. Sommelsdijk 1625. ///

Boerenhuisje naast een watertje (Cornelis Saftleven, particul. verz.)
»» Boerenhuisje naast een watertje (Cornelis Saftleven, particul. verz.)

8256 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Piers VOLWERCKS, geb. ca. 1575, te Dirksland/Melissant, overl. vr 18 nov. 1612 (37 jr.), tr. ca. 1600. ///

8257 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

8258 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries JANS, geb. ca. 1575, bakker, landmeter (1605-1607), koopt tienden van Dirksland (1597-1605), wo. aldr. Geldersedijk (15-1-1607), "fijgetijff" (27-11-1609), tr. 2e Dirksl. juni 1614 Maeijken Stoffels uit Vlaanderen, tr. 1e. ///

8259 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mate Jans. ///

8282 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jacobs HAIJMEETE (alias HAVICMAN), geb. Ouddorp ca. 1590, j.m. van Goeree (1615), overl. Ouddorp in of na 1652 (62 jr.), tr. Ouddorp 5 jul. 1615. ///

8283 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntje Lauwereijns, geb. Melissant, ged. Dirksland 15 nov. 1592, overl. Dirksland na 1653 (min. 61 jr.).
♦ Het echtp. test. Dirksland 29-7-1651.

8284 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Leenderts LODDER, geb. Goedereede ca. 1565, landbwr., koopt tienden aldr. (1587), verm. landpachten aldr. (1597-1603), schepen Dirksland (1597-1604), dg. Nieuwe Tonge (1616), begr. Dirksland (kerk) 1617 (52 jr.), tr. ?. ///

8285 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesje Willems, overl. na 1627. ///

8286 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sacharias Jacobs KRIJGER, geb. ca. 1580, koopt tienden van Dirksland (1609-1639), overl. Dirksland 1639 (59 jr.), tr. ca. 1607. ///

8287 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dina Marinus (de BOCK), geb. Ouddorp/Goedereede ca. 1585, overl. Dirksland na okt. 1647 (min. 62 jr.). ///
♦ Het echtp. test. Dirksland (hij ziek) 21-9-1638.

8288 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Adriaens de CUIJPER, geb. ca. 1560, overl. Sommelsdijk vr 1616 (56 jr.), tr. ?. ///

8289 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mayke TROMMELS, geb. vr 1580, overl. Sommelsdijk na 1616 (min. 36 jr.). ///

8296 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Anthonis Frans (van DOLLEN), geb. ca. 1575, schipper te Dirksland, vervolgens koopman en winkelier, kerkmr. aldr. (1610), "manne van beschikke" (1624-1625), schepen (1616, 1623, 1632, 1634), bet. in 1646 de 200e penn. , overl. Dirksland na 1646 (min. 71 jr.). ///
♦ Hij was schipper van een "cromstevende schuijte met cabeln, anckers ende haere toebehooren, zoe die rijt ende seijlt" (Nat.A., gele inventarissen, nr. 146 I, R.A. Dirksl. 1, 7-2-1606); wo. Molendijk (17-4-1609); koopt een huis aan dezelfde dijk (11-10-1609); wat zijn ouders betreft: zie bovengen. inv. en O.V. 1995, pag. 274.

8308 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leunis Dirks, geb. Dirksland ca. 1580, koopt tienden van Dirksland (1616, 1620), tr. 1e Dirksl. 6-9-1603 Janneke Arens, tr. 2e Dirksland 1 jun. 1612. ///

Het glas limonade (Gerard Terborch beeldt zijn zuster Gesina en zijn broer Moses af, 1655-1660, The Hermitage, St. Petersburg)«« Het glas limonade (Gerard Terborch beeldt zijn zuster Gesina en zijn broer Moses af, 1655-1660, The Hermitage, St. Petersburg)

8309 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje Arens, geb. Dirksland ca. 1585. ///

8312 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barend ( Bernaert ) Engels (ZEEUW) (alias MOSSELMAN), verm. in het doopboek van Dirksland (1591). ///

8320 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Piers DUIJM, geb. Dirksland, koopt tienden aldr. (1603), overl. Dirksland na 3 nov. 1640, tr. 1e Grietge N.N., begr. Dirksland (kerk) 7-5-1612, tr. 2e ca. 1613. ///
♦ Hij test. Dirksl. 3-11-1640.

8321 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje Hendriks, verm. weeskamer van Herkingen (17-11-1623) . ///

8324 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pleune BOTMAN, overl. Goedereede vr 1628, tr. ?. ///

8325 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maatje Jacobs SWARTDAM, overl. Goedereede na 1653, tr. 2e Dirksland 2-11-1642 Arent Jans Cabouter uit Goedereede.
♦ Zij wo. in 1628 te Goedereede in een eigen huis aan de Pieterstraat; nog verm. als erfgen. van haar zuster in 1653.

8326 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Danckerts (SOOIJWIJCK), geb. Dirksland ca. 1555, landbwr. te Dirksl., eigenaar landstede in de blok Honingeter (1624), pachter kerkelijke grond (1580-1584, 1598-1611), schepen en heemraad aldr. (1610-1612), thessaurir (1611-1613), tr. 1e N.N., overl. aldr. ca. 1612 (mogelijk begr. in de kerk als "vrouw van een herenboer" (27-5-1612)), tr. 2e Dirksland 28 apr. 1613. ///

8327 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catalijntje Jan Claes COURT (KOERT), geb. Dirksland ca. 1590, overl. Dirksland na 1648 (min. 58 jr.), tr. 2e Jan Egberts Splinter, kerkmr. en stadhouder aldr. en 3e vr 1624 Jan Dingemans Keijser. ///

8332 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Dirks (van 't OOSTENDE), ged. Nieuwe Tonge 24 dec. 1589, wagenmaker, overl. Nieuwe-Tonge apr. 1620 (30 jr.), tr. 2e Sommelsdijk 23-2-1614 Teuntje Wouters Breeman, dr. van Wouter Cornelis; zij hertr. Nieuwe-Tonge 13-6-1620 Teunis Joossen, zij overl. na maart 1675, otr. 1e Nieuwe-Tonge 11 apr. 1609. ///
♦ Schuldbekentenis van Huijbrecht Stevens aan Willem Heijndricks Aartneeff als voogd van het weeskind van Jan Diericks zaliger bij Lisbeth Gillis zaliger (R.A. Nieuwe-Tonge, inv.nr. 13, fol. 30, 29-3-1621)

8333 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Gillis, geb. ca. 1590, j.d. wo Nieuwe-Tonge, overl. Nieuwe-Tonge ca. 1613 (23 jr.). ///

8334 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Cornelis BRABER, geb. Oude-Tonge, geb. Tongschelant (1615), overl. Oude-Tonge 1629/1631, tr. 1e Maeijken Pieters, tr. 2e Dinteloord 1615. ///

8335 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cijtje Goverts, geb. Dinteloord, overl. Oude-Tonge 1636/1639, tr. 2e aldr. 18-4-1632 Jan Marinus die op 8-4-1640 aldr. tr. met Grietje Mierop.

8344 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dingeman (Dimmen) Cornelis BRABER, geb. Kruisland ca. 1560, landbwr. te Nieuwe Tonge, koopt tienden van Dirksland (1581-1595), tr. ca. 1580. ///

8345 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jobke N.N., verm. Nieuwe-Tonge (6-2-1595). ///

8346 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Stoffel Antheunis, geb. Halsteren ca. 1565, schepen Nieuwe-Tonge, overl. Nieuwe-Tonge na 1627 (min. 62 jr.), tr. 1e ca. 1585 Janneke Jans, tr. 2e Nieuwe-Tonge 10-11-1601 Geertje Arens, tr. 4e 1620 Pietertge Gerrits, wed. van Aren Leenderts, tr. 3e Nieuwe-Tonge 22 dec. 1602. ///

8347 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aelke (Heilke) JANS, geb. Nieuwe-Tonge ca. 1565, overl. Nieuwe-Tonge vr 16 jan. 1609 (44 jr.), tr. 1e aldr. 10-9-1589 Engel Stoffels. ///

8348 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Stevens ONGERAAN, geb. Nieuwe-Tonge ca. 1580, schepen aldr. (1609-1613), kerkmr. (1608, 1628), ouderl. (1620-1621, 1637-1639, 1643-1645 en vervolgens enkele jaren tot 1657), overl. Nieuwe-Tonge 14 mei 1657 (77 jr.), tr. 1e aldr. 29-9-1602 Bastiaentje Leenderts Voorwinde, tr. 2e Nieuwe-Tonge 20 mei 1607.

8349 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje Arens GOUDT, ged. Nieuwe-Tonge 5 mei 1591. ///
♦ Nog maar net 16 jaar bij huwel.

8350 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Gerrits van PROOIJEN (van PUROOIJEN), schepen Stad a/h Haringvliet, overl. Stad a/h Haringvliet na 25 aug. 1669, tr. ?. ///

8351 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Engeltje jacobs, overl. Stad a/h Haringvliet vr 25 aug. 1669. ///

8372 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Groentenverkoper (Jacob Toorenvliet, particul. vezameling, ca. 1670)
»» Groentenverkoper (Jacob Toorenvliet, particul. vezameling, ca. 1670)
Aliaen Leenderts PLOCKHOOIJ, geb. ca. 1580, borg te Sommelsdijk (1613), landeigenaar aan de Ring (1616), dg. aldr. (1-6-1637 en 8-8-1637), overl. Sommelsdijk ca. 1638 (58 jr.). ///

8374 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Simons DUIJNDAM, geb. Wouw ca. 1585, verm. Nieuwe Tonge (22-7-1606), landbwr. aan de van Straalenweg te Sommelsdijk, begr. Sommelsdijk (kerk) 1624 (39 jr.), tr. Oude-Tonge 14 dec. 1610. ///

8375 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Jacobs, geb. Oude-Tonge ca. 1590, overl. Sommelsdijk 1624 (34 jr.). ///

8480 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Willems op te HEY. ///

8528 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Heijnen, overl. Capelle vr 1616, tr. ?. ///

8529 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N., overl. Capelle 1617, wed. van Willem van Best. ///

8532 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Claes SEEBEN (SEEUWEN), geb. Sprang ca. 1515, verm. Sprang (1537-1547), tr. vr 1560. ///

8533 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barbara Adriaen Jan RODERMONT, geb. vr 1539. ///

8534 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Jans de LEEU, overl. Capelle 1579, tr. ?. ///

8535 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneke N.N., overl. Capelle 1585/1585. ///

8540 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Peter Gherijt Andries, geb. Capelle ca. 1555, schout Vrijhoeve-Capelle (1611-1619), schout Zuijdewijn-Capelle (1614-1619), overl. Capelle 8-12-1618/22-5-1619, tr. ca. 1577/1580. ///
♦ Hij koopt moergrond te 's-Greveld.-Capelle 8-10-1601 (R.A., inv. nr. 37, fol. 140) en later grond van zijn zwager Adriaen van Clootwijck op 1-6-1617; zie ook R.A. Vrijh.-Capelle inv. nr. 15, fol. 7 vso. en fol. 161.

8541 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Adriaen Thonis de jongedr. van CAMPEN, geb. Capelle ca. 1560, overl. Capelle 14-9-1642/14-2-1648. ///

8542 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gherijt Anthonis SMIT, geb. Capelle ca. 1560, bel. aldr. 25-12-1616, heemr. (1588-1625), ouderl. (1617-1619), overl. 's-Grevelduin-Capelle 5-6-1628/28-5-1630, tr. 2e Joostgen Bastiaens, overl. aldr. vr 12-9-1610, tr. 3e aldr. 12-9-1610 Lijngen Hubrechts, wed. van Jan Lourens van 's-Gravenmoer, tr. 1e ?. ///

8543 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Teuntke Arins (WAELWIJCK), geb. Capelle ca. 1560, overl. vr 1610 (50 jr.). ///
♦ R.A. Nederveen, inv. nr. 3, fol. 30 vso.

8568 = 8534 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
de LEEU.

8569 = 8535 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N..

8572 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Jans ROMMEN, overl. Vrijhoeve-Capelle 1625, tr. ?. ///

8573 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentken Adriaens. ///

Kaartspelende soldaten (Willem Cornelis Duijster, 1625/1630, Staatsgalerie, Schleissheim)«« Kaartspelende soldaten (Willem Cornelis Duijster, 1625/1630, Staatsgalerie, Schleissheim)

8574 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Adriaen Jans (van AMMEROOIJ), geb. ca. 1560, bel. Capelle 2-10-1611, ouderl. (1613-1615), heemr. Zuidewijn-Capelle (1604-1619), secr. Vrijhoeven (1610-1625), overl. Capelle ca. 1625 (65 jr.), tr. ca. 1585. ///
♦ Erfd. 14-11-1625.

8575 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Erken Gijsberts (PRINCEN), geb. Sprang ca. 1565. ///

8704 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis van HILTEN, geb. Ichtegem (Belg.) ca. 1567, overl. Ichtegem (Belg.) vr 12 aug. 1602 (35 jr.), tr. ca. 1590. ///

8705 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Godelieve FRIJKS. ///

8796 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Erm Pieters BOSHOF, geb. waarsch. Noorden ca. 1605, dg. aldr. 17-7-1667, overl. nadien. ///

8798 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Heijndrick Meertens KRUIJSWIJCK, geb. Noorden ca. 1595, diaken Noorden (1638), dg. aldr. 22-7-1668, overl. nadien, tr. 1e vr 1621 Neeltje Cornelis, geboren ca. 1595, overleden ca. 1630, tr. 2e 1634. ///

8799 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbertje WERRENAERS, geb. ca. 1610, overl. na 1647 (37 jr.). ///
♦ De nrs. 8796-8799 worden niet verm. in het koh. van de 200e penn. van Rijnland in 1623 (Nieuwkoop, Noorden of Zevenhoven), hetgeen niet betekent dat zij daar niet woonden, maar minder draagkrachtig waren.

8864 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Willems (de BRUIJN), geb. Spinhoven vr 1598, wo. aldr., overl. jan. 1654 (56 jr.), tr. 2e Lexmond 13-2-1620 Maijgen Jans, dg. aldr. 20-11-1625, tr. 1e ca.. 1610. ///

8865 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Pieters, geb. Langerak vr 1598, overl. Lexmond vr 13 feb. 1620 (22 jr.). ///

8866 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Jans van ROIJEN, geb. ca. 1590, wo. te Lopikerkapel huis nr. 15 in den Hoeck, bet. oudschiltgeld (1626), lidm. aldr. 1638 en 1647, tr. ?. ///

8867 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetgen Cornelis Thoontgen, overl. Lopikerkapel 1651/1652. ///

8868 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Jans KERSBERGH, geb. Lexmond, ged. Achthoven 28 sep. 1573, schepen van Lexmond en Lakerveld, heemr. Achthoven (1632-1635), overl. Lexmond 1-7-1640 / 28-9-1643 , tr. ca.. 1600. ///

8869 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hillichje Jans Baltis Lummercia, geb. ca. 1580, overl. ca. 1665 (85 jr.). ///

8872 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonis Jannsen, geb. Arnemuiden ca. 1570, bierwercker aldr., samen met zijn vrouw lidm. aldr. (4-7-1593), eigenaar van een huis aan de Bolstraat (1613), tr. vr 1593. ///

8873 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Tanneke van der MEER, geb. ca. 1570. ///

8888 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Jans VUIJCK (FUIJCK), geb. Lopik ca. 1580, landbwr., wo. "Huyse Posthoorn" aldr.. ///

8892 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Corssen (JAERSVELT), geb. ca. 1590, overl. ca. 1626 (36 jr.). ///

8894 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dammis Cornelis SONNENBERGH, geb. ca. 1590, lidm. Benschop dec. 1645 en dec. 1650, tr. ca.. 1615. ///

8895 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Luierende dienstbode (Nicolaes Maes, 1655, National Gallery, London)
»» Luierende dienstbode (Nicolaes Maes, 1655, National Gallery, London)
Lijsgen Jacobs, geb. ca. 1590. ///

9208 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Flooren (OUDENES), geb. waarsch. Hoogeijnde van Waarder vr 1592, wachtloper in het gerecht van Lange Ruige Weide in het Hoogeijnde van Waarder (1609). ///
♦ "Op huijden den xxe meije ano xvi ende negen soo hebben Aert Huijgensz, schout ende de ondergenomieerde gerechten van den Langhe ende Ruijge Weijde deur last ende bevel van de eedele heren Staten ende slans van Utrecht haere placcaet ofte missive alhier inde voors. gerechte bij den maerschalcx bode van Abcoude vercregen, gestelt ende geordonneert een ijder manlijck persoon om goede wacht te houden op sijn waepenen ende geweer hier naer volgende; Hoocheijnde: (o.a.:) Pieter Flooren, sal sijn wacht waernemen met een roer wel voorsien met cruijt, loot ende lont; Claes Gerritsz en Gerrit Flooren elcx een verrejaeger ofte halve spies".

9212 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Dirks STEHOUWER, geb. Zegveld ca. 1590, schepen aldr., overl. Zegveld vr 25 dec. 1651 (61 jr.), tr. 2e Marrighje Claes, beiden lidm. Zegveld na 1639, zij overl. Zegveld na 25-12-1651, tr. 1e ca. 1615. ///

9213 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Jans van RIJN, geb. ca. 1595, overl. Zegveld vr 1639 (44 jr.). ///
♦ Dit kwartier onder voorbehoud.

9412 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Cornelis SOET, test. Rhenen (23-8-1625), overl. nadien, tr. ?. ///

9413 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Weijmken Jer(e)phaes (JUERFAAS), overl. Rhenen na 23 aug. 1625. ///
♦ Haar ouders waarsch. Jerphaes Diercksen Soet en diens wed., leden van het kleermakersgilde, dat op 26-2-1604 opgericht werd te Rhenen "Anno 1604 den 26 Febr. zijn bij dese hier naervolghede persoonen het Kleermaeckers, bontwerckers, droochscheerders, boorduerwerckers ende handtsnijders ende laeckencoopers zijn dese broeders opghericht vant Cleermaeckers gilt, enz.".

9414 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert van TRIEST, schepen van Rhenen (1607-1608), tr. ?. ///

9415 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Agnies (Agnetha) Thonis. ///

9416 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pauwels Taets, tr. vr 19 jun. 1576. ///
♦ Op 19-6-1576 koopt het echtp. een huis te Rhenen grenzend o.waarts aan de Heerestr.; zij kopen in 1585 een halve hof aann de Visscherstraat aldr.; de vroegste vermelding van Taets in Rhenen betreft een zekere Jan Taets uit 1469 (G.A. Utrecht, Archief Duitse Orde, inv.nr. 2346, Rekeningen van uitgaven en ontvangsten).

9417 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Guertgen Jans van MEGEN. ///

9984 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jaspers GOUT, geb. Vianen 26-1-1531/26-8-1531, koopman, gildemr. van het timmerliedengilde, kerkmr. aldr., overl. Vianen 27-2-1600/28-1-1603, tr. 1e Christina Jans, overl. vr 1585, tr. 2e ?. ///

9985 niet openbaar

9986 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Gijsberts, schipper te Vianen, tr. ?. ///

9987 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Claes, verm. Vianen (1609-1628).

9988 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jasper Maurits BOSVLIET. ///

10208 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jean POLLET, zijdeverver, verm. en wo. Leiden in 1587 en 1593, tr. ?. ///
♦ De verdubbelingen onder voorbehoud.

10209 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Marquerite DUBOIS (ook FERRET), wordt in Touroing verm. als wed. van Jean Polet. ///
♦ De namen Ferret en Dubois (bos of van het bos) worden door elkaar gebruikt; Ferret is een wijk van Touroing.

10224 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Botte Broers BUUAMA, wo. Harlingen o.-zijde van de Wortelmerckt (17-3-1599), overl. Harlingen vr 26 nov. 1599, tr. ?. ///

10225 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijnke Cornelis. ///

10228 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob van BREMEN, geb. omg. Delft ca. 1555, tr. ?. ///

10229 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. N.N. VERBURCH. ///

10230 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huich N.N., geb. ca. 1555, tr. ?. ///

10231 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marytgen Cornelis, geb. ca. 1560, overl. na 25 sep. 1604 (min. 44 jr.). ///

10236 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan van ANCKERNOYS, geb. ca. 1550. ///
♦ Een Clement van Anckernoys verm. stadsrekeningen Den Bosch (1564/1565) als "van heer Cristoffel Baecx priester van het versterff vanden gueden by Jenneken zyn suster hem tot zynder tochten aftergelaeten ende den kynderen van Clement Anckernoys verwect ten erffrecht ontfangen den 80en penn vande voors tochten 8 gul 5 st.

Haarlemmer Meer (Jan van Goyen, 1656, Stdelsches Kunstinstitut, Frankfurt)
»» Haarlemmer Meer (Jan van Goyen, 1656, Stdelsches Kunstinstitut, Frankfurt)

10238 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geryt Cornelis (den RIJCKENHEER), geb. De Kaag ca. 1555, "schuijtvoerder uijter Cage", poorter Leiden (19-7-1582), eigenaar huis op de Oude Rijn te Leiden, overl. Leiden 12 nov. 1592 (37 jr.), otr. Leiden 8 okt. 1583. ///
♦ Getuige bij zijn huwel. is Pons Dammasz.

10239 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marytgen Cornelis, geb. De Kaag ca. 1560, uijte Kaege. ///
♦ Getuige bij haar huwel. is Weyntge Cornelisdr.

10240 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert KELDERMAN, geb. Katwijk ca. 1555, overl. vóór 1600 (45 jr.), tr. ca. 1580. ///

10241 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Commertgen Gerrits, geb. ca. 1560. ///
♦ Zij hertr. mogel. ca. 1600 Leendert Claes van Deyl, geb. ca. 1565, schipper (gezagvoerder) uit Katwijk in de kleine en grote handelsvaart (niet visserij) die wordt verm. in 1595; deze kwartieren onder enig voorbehoud omdat zij ook eerstens van (der) Deyl getrouwd zou kunnen hebben en later hertr. zou zijn met Kelderman, hoewel laatste mogelijkheid minder waarsch. is; ook is nog mogel. dat zij Kelderman heet en geh. is met Lenert Claes van Deyl, maar dat hun kinderen en kleinkinderen zich enige tijd Kelderman noemden.

10288 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Pieters (TRUFF), geb. Noordwijk ca. 1555, overl. Noordwijk vóór 11 jan. 1614 (max. 59 jr.), tr. ca.. 1580. ///

10289 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Grietgen Cornelis, geb. ca. 1560, overl. Noordwijk 15-7-1615/vóór 14-12-1616. ///
♦ "Grietje Cornelisdr. weduwe van Dirck Pieterszn. wonende onder Duyn met Cornelis Dirckszn. Truff haar zoon en gekoren voogd is schuldig aan Jr Jacob Bam 21 guldsen 17 st 8 p per jr met hypotheek op een perdeel land dat zij tezamen bezit met haar zoon groot 3 morgen 4 hond, gelegen aan de Brelofterweg, belend ZO Aechte Symonsdr. weduwe Mees Symonszn., ZW het Diefpad, NW Adriaen Corneliszn. bakker en NO de Brelofterweg en nog door Cornelis Dirckszn. alleen op 11 hond weiland, belend NO de vrouwe van der Lee, ZO Hendrick Pieterszn., ZW Machtelt Pieter Hobbens en NW Cornelis Corneliszn. Nierop." (R.A. Noordwijk, inv.nr. 167, fol. 99, 11-1-1614); op 11-10-1614 komt de zaak nogmaals in behandeling " haar zoon had de voorsz. 11 hond opgedragen hetgeen hij niet mocht doen zonder te lossen en zij geeft daarom hypotheek op 10 hond land gelegen aan het Diefpad, belend NO Cornelis Dirckszn., ZO Huybert Meeszn., ZW het Diefpad en NW Symon Janszn. en zij is aan de voorsz. van Heusden in privé alsnog schuldig 9 gulden 7 st 8 p per jr. Borg haar voorsz. zoon." (idem, fol. 140v., 11-10-1614); "Grietje Cornelisdr. weduwe van Dirck Pieterszn. wonende onder Duyn met Daniel van der Bouckhorst is schuldig aan Huybert Meeszn. 9 gulden 7 st 8 per jr met hypotheek op 2 morgen wei- of teelland, belend ZO de schuldeiser, ZW het Diefpad, NW Symon Janszn. den Breugom en NO Cornelis Dirckszn. Truff." (idem, fol. 188v., 15-7-1615); "Gezien het interdit van wege Grietje Cornelisdr. weduwe Dirck Pieterszn. met Daniel van der Bouckhorst secretaris haar gekoren voogd tegen een ieder die iets te vorderen mocht hebben van een camp weiland gelegen aan het Diefpad, belend NO Adriaen Meeszn. Bosch en Jeroen Toniszn. met zekere partij land gekomen van Cornelis Dirckszn. Truff, ZO Huybert Meeszn. c.s., ZW het Diefpad en NW Symen Janszn. verkocht aan Adriaen Meeszn. Bosch en Jeroen Toniszn., belast met de helft van 18 st per jr tbv het St Catharynen Gasthuis te Leiden, de helft van 4 st per jr tbv de Memorien te Noordwijk, de helft van 25 gulden per jr tbv Bouwen Meeszn. en 9 gulden 7 st per jr tbv Huybert Meeszn. voor 700 gulden en levert het nu als willig decreet." (idem, fol. 242 en 246, 14-12-1616).

10290 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Jacobs VOOCHT (alias de SWART), geb. Noordwijkerhout 1538/1539, landbwr. te Noordwijkwerhout, overl. 20-12-1608/1-11-1613, tr. 30-7-1577/16-3-1676. ///
♦ G.A. Leiden, N.A., inv. nr. 4, fol. 464, inv.nr. 6, fol. 142 en inv.nr 36a, akte 212; zie ook R.A. Noordwijkerhout, inv.nr. 477, fol. 11.

10291 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marytgen Jans (van LANGEVELT), geb. Langeveld (onder Noordwijk), overl. vóór 26 mei 1604, tr. 1e Symon Pieters van Langevelt, overl. voor 30-7-1575. ///
♦ G.A. Leiden, N.A., inv.nr. 4, fol. 464.

10376 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Dircks, geb. Katwijk ('t Sant) ca, 1590, tr. Katwijk ('t Sant) vr 1613. ///

10377 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirckgen Pieters. ///

10400 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Ariens MATSE, geb. Katwijk ca. 1575, tr. Katwijk ca.. 1597. ///

10401 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aetlgen Thonis, geb. Katwijk ca. 1575, overl. Katwijk ca. 1633 (58 jr.). ///

10444 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Wouter Cornelis van ALFFIJN, verm. brandgeweerregister Noordwijk (1661). ///

10560 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De Pieterskerk in Leiden (Hendrick Cornelisz. van Vliet, 1652, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig)
»» De Pieterskerk in Leiden (Hendrick Cornelisz. van Vliet, 1652, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig)
Claes Bouwens, geb. Leiden ca. 1555, landbwr., wo. "opte Hogewoert" bij huwel., ook o.-zijde Delftse Vliet "omtrent het Steenschuijr" (1585), begr. Leiden (Pieterskerk) 15 okt. 1603 (48 jr.), otr. Leiden 4 jun. 1580. ///
♦ Het huwel. vond plaats op het stadhuis, zijn getuige Trijn Jorisdr., haar getuige Jan Petersz neef.

10561 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aefgen Cornelis, geb. Leiden ca. 1560, begr. Leiden (Pieterskerk) 30 jan. 1620 (60 jr.). ///
♦ De kinderen verkopen in 1622 het ouderlijk huis voor f 2945,-.

10562 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bruijn Arents, geb. ca, 1565, scheepmaker te Katwijk (1611), gasthuismr., wo. 1623 nog aldr., overl. Katwijk na 1623 (min. 58 jr.), tr. ?. ///
♦ O.V. 1977, pag. 181.

10563 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Dircks. ///

10576 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Ghijse van DUIJNE, geb. Katwijk ca 1570, verm. Morgenboeken van Rijnland (1592-1632), ambachtsbewaarder Rijnland (1618-1619, 1621 en 1624), heilige geestmr. en weesmr. Katwijk (1617), overl. Katwijk na 1632 (min. 62 jr.), tr. ?. ///

10577 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Roelen. ///

10588 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Aemen van der SPIJCK, geb. Den Haag 1569, timmerman van het Hof van Holland, overl. Den Haag ca.. 1612 (43 jr.), tr. ca.. 1595. ///
♦ Ontving commissie als 's Hoofs timmerman op 9 juni 1600.

10589 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Neeltje Cornelis (van EIJSENDAM), geb. Den Haag ca. 1570, begr. Den Haag 4 okt. 1636 (66 jr.). ///
♦ Volgens transportregister onroerend goed 's-Gravenhage 22 juni 1627, verkoopt Neeltje Cornelisdr., geassisteerd met haar zoons Jan en Nicolaas, een huis in het Noordeinde gekomen van haar moeder Philipje Philipsdr. (N.A., inv.nr. 70, 23-9-1636); hetzelfde archiefnr. bevatten testament en inventaris van de nagelaten goederen van Neeltje Cornelisdr; zij vermaakte hierbij legaten aan haar schoondochter Catalijntje Jans en haar kleindochter Petronella van der Spijck (10-10-1636).

10590 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
mr. Hans (soms Jan) Pieter Gillis (alias BACKER), geb. Antwerpen ca. 1570, te Den Haag bakkersgezel (1589), schutter (1605), bakker in "Emaus" in de Venestraat, bakker van de Prins (1630), overl. Den Haag 3-11-1630/1636, tr. haar 1e ca. 1590, maar overtr. haar r.k. Oude Molstr. Den Haag 17 nov. 1622. ///
♦ Hij zal wel gedoopt zijn als Johannes gezien de afkortingen die hij gebruikt; was op 28-4-1606 getuige bij het testament van Herman van der Woert, kok van graaf Hendrik van Nassau, en Barbera Goossen Gillisd., laatstgenoemde vermoedelijk een familielid van hem; boedel 1817 van de Weesk. bevat o.a. stukken betreffende de nalatenschap van Magdalena Hellincks - Magdaleentje de naaister - weduwe van Pieter van der Vlugt, overl. Den Haag 23-8-1589; uit deze stukken blijkt dat Magdaleentje, die uit Antwerpen was gevlucht, een tante - moederszuster - was van Hans Pieters; een oom van hem was Maximiliaan Hellincks die in 1590 in Antwerpen woonde; Hans Pieters, vaak genoemd Hans Pieters Backer, komt vele malen voor in de transportregisters en de notariele archieven van 's-Gravenhage; eenmaal (N.A., inv.nr. 4, 28-4-1606) wordt hij vermeld als Hans Pieter Gillisz., hij tekent dan Jan Pieter Gillisz., de handtekening onder deze acte stemt overeen met die van mr. Hans Pieters Backer in N.A., inv.nr. 24, 11-10-1630.

10591 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Paulina Anthonis van der BURCH, eigenaresse van de bakkerij "Emaus" in de Venestr. te Den Haag (1589), tr. 1e ca. 1580 Jan Everaerts, bakker in "Emaus" . ///
♦ G.A. Den Haag, Weesk., inv.nr. 1290, juli 1589.

10624 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lodewijck Sijmons, te Schiedam, tr. ?. ///

10625 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catalijn Jans.
♦ In het Hoofdgeld van 1622 heeft dit echtpaar 4 kinderen, nl. Aeltge, Sijmon, Grietge en Trijntge.

10626 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jedion (Gideon) JANS, geb. Mechelen (Belg.) ca. 1565, lindewever, poorter Leiden (7-10-1594), otr. 2e Leiden 21-8-1626 Geertge Ruttens van der Grijp, otr. 1e (wo. Stevenspoortje) Leiden 21 feb. 1587. ///

10627 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtgen Pieters, geb. Leiden. ///
♦ Getuige bruidegom Jacob Jacobsz., metselaar, getuige bruid Pietertgen Thomasdr.

10648 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Barwert (Borwert) Jans VOOIJS, geb. ca. 1585, wo. 't Sant bij 2e huwel., tr. 2e Leiden 8-11-1642 Meynsgen Simons uit Oegstgeest, wo. Noorteynde, tr. 1e Katwijk ca.. 1605. ///
♦ Getuigen bij het tweede huwel. zijn voor hem Pieter Leenderts bekende Ouden Rhijn en voor haar Laureynsgen Pietersdr bekende Ouden Rhijn (DTB Leiden, Schepenhuwelijken (1592-1795), folio C - 156v.)

10649 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Huygens, overl. ca. 1636. ///

Vlaamse kermis (Pieter Pauwel Rubens, 1635/1638, Muse du Louvre, Paris)
»» Vlaamse kermis (Pieter Pauwel Rubens, 1635/1638, Muse du Louvre, Paris)

10650 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sebastiaen Maertens VERDOES (van der DOES), geb. Katwijk ca, 1575, lidm. te Katwijk (1600), diaken aldr. (1601), ouderl. aldr. (1620-1622), overl. Katwijk vr 1643 (68 jr.), tr. ca.. 1600. ///

10651 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritgen Pieters, geb. ca. 1575, overl. Katwijk ca.. 1636 (61 jr.). ///

10656 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joris QUESTRO (QUETSTROY), van Nieukercke (N.-Frankr.), otr. Leiden 22 apr. 1595. ///

10657 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cathalina CLINCKEMAELTJES, uit Poperingen (N.-Frankr.). ///
♦ Getuigen bruidegom Homaer Vleesch en Joris Breele, schoonbroer, getuigen bruid Maicke Vleesch, moeje en Janneken Allyns.

10660 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Henrick Gerrits van der POST, geb. Leiden, schoenmaker aan de Hogewoerd, overl. Leiden na 29 dec. 1632, otr. Leiden 10 jul. 1598. ///
♦ "Op huyden den 29en decembris anno 1600tweendertich compareerden voor mij, Gerrit Everaert, notaris publycq, bij den provincialen Hove van Hollandt opte nominatie van de heeren burgermeesteren ende regierders deser stadt Leyden geadmitteert, ende voor den naergenomde getuygen, Elias Christiaensz., baggerman, out omtrent 40 jaren, ende Jan Claesz. van der Cool, mede baggerman, out omtrent 28 jaren, beyde wonende binnen der vers. stede. Ende hebben ter requisitie ende instantie van Willem Britsman, herbergier, mede wonende binnen der voorseyde stede, bij haerluyder respective conscintie ende sielensalicheyt, in plaetse van eede, getuycht ende verclaert waerachtich te wesen, hoe dat zij deposanten opten derden decembris anno vers. present hebben geweest ten huyse van den requirant, welcken requirant alsdoen finalic gecoft heeft van Henrick Gerritsz. van der Post sekere staling (= een laag met takkebossen), leggende in 't ambacht van Leyderdorp omtrent 't scheyden van den Rijn, groot vijff roeden ende seven voeten, ende dat voor de somme van sevenentwintich guldens, te 40 grooten 't stuc, ende achtien stuvers, dewelcke den requirant ooc opten derden decembris vers. aen hem betaelt heeft ende dat met liquidatie ende sluyten van reeckeninge jegens de vers. Henrick Gerritsz., daerinne hij wel tevreden was, van welcke voors. staling de voorseyde Henrick Gerritsz. alsdoen datelic affstant heeft gedaen. Ende gaven malcanderen de vercoper ende coper de hant ende seyde hij, Henrick Gerritsz., tegens den coper: "vaert wel daermede". Wijders niet verclarende, presenterende zij deposanten 'tgunt vers. staet desnoot ende in cas van recolemente daertoe versocht zijnde naerder mit solemnelen eede te bevestigen. Consenterende voorts mij notaris vers. hiervan gemaect ende gexpedieert te werden acte een ofte meer in debita forma. Aldus gedaen, verleden ende gepasseert, ten dage, maende ende jare als vooren, ten huyse van den requirant, wonende opte Coepoortsgraft, ter presentie van Henrick Jacobsz. van Benning, vleyshouder, ende Henrick Heyndricxsz., beenhouder, als geloofwaerdige getuygen, hiertoe beneffens mij notaris gerequireert. Onder stont: 'twelck ick affirmere, ende was geteyckent G. Everaert notaris publycq subscripsit. Ende hebben zij comparanten dienvolgende bij solemnelen eede, hun wettelicken gestaeft ende afgenomen, getuycht ende verclaert de vers. attestatie in 't geheel waerachtich te wesen, ende daerbij te persisteren. Zoo waerlic most hun comparanten Godt Almachtich helpen. Actum den 13en juny 1600endedriendertich. Onder stont geteyckent: R. van Rossum, Schaeck. (Aantekening in de marge: nota Dat de originele van de neffensgeregistreerde attestatie es hangende aen de coppel van de principale minuuten van getuychenissen ende gerecoleerde attestatin") (Reg. Hist. Centrum Leiden, R.A. Leiden, inv.nr. 79 deel S, fol. 45 vso.-46, 29-12-1632/13-6-1633).

10661 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntge Dammis, geb. Leiden. ///
♦ Bij huwel. getuige bruidegom Jannetgen Henricxdr., moeder en getuige bruid Marytge Jacobs, moeder, wed. van Dammis Quyryns; in het Hoofdgeld van 1622 heeft dit echtpaar 4 kinderen, nl. Abraham, Isaack, Jacob en Lysbet, hun beider moeders wonen dan bij hen in.

10662 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Barent Cornelis (van CEULEN), uit Zevenhoven, poorter Leiden (10-5-1613), wo. aldr. op de Hogewoerd, schuitvoerder, biersteker en mosselman, otr. Leiden 18 jun. 1599. ///

10663 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemtgen JANS, geb. Leiden, overl. Leiden na 22 apr. 1633. ///
♦ Bij huwel. getuige bruidegom Wybrant Thadeusz Capiteyns, getuigen bruid Annetgen Pietersdr., moeie, en huisvr. van Jan Willemsz, schuitvoerder; in het Hoofdgeld van 1622 hebben zij 6 kinderen, nl. Annetgen, Claesge, Willem, Grietgen, Jan en Marijtgen.

10688 = 2992 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SPULMAN.

10689 = 2993 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
ROBOL.

10690 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Symon Gijsen, wo. Katwijk (1623), tr. ?. ///

10691 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pietergen Thijmans. ///

10728 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marten Lenarts SPIERINCK, geb. Breda ca. 1575, begr. Breda 14 dec. 1620 (45 jr.). ///

10756 = 2874 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
GUYTEN.

10762 = 5726 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SPIERINCKHOUCK.

10768 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Cornelis van Schenaert, geb. omg. Noordwijk ca. 1585, overl. ca. 1650 (65 jr.), tr. ca. 1610. ///

10769 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Jans, geb. ca. 1587, overl. ca. 1652 (65 jr.). ///

10772 = 2828 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
SPAANS.

10776 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arents van den BROUCK (alias ROSCH), geb. ca. 1595, schipper op Middelharnis, tr. Den Haag 27 mrt. 1626. ///

10777 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maritge Cornelis (Kerwis) de jonge de Jagher (alias BACKER), geb. Scheveningen ca. 1606, begr. Scheveningen ( in het koor van de kerk) 29 mrt. 1657 (51 jr.). ///
♦ Oud 10 jaar op 6-6-1616 (G.A. Den Haag, Weesk. Scheven., inv.nr. 1304); zij wo. op het laatst van haar leven in het Gasthuis.

10778 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Lenaerts LAP, geb. Scheveningen ca. 1587, sevaertgesel, begr. Scheveningen 18 apr. 1650 (63 jr.), tr. Scheven./Den Haag 26 sep. 1611. ///

10779 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmontgen Geerlofs, geb. Scheveningen ca. 1590, begr. Scheveningen 12 nov. 1656 (66 jr.). ///

10818 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Engelbert Claes van der MIJL, tr. ?. ///

10819 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth van der BIJL. ///

10820 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
IJsbrant Dirks van GROENESTEIJN, vroedschap Den Haag (1578-1612), schepen (1602-1611), regent leprooshuis (1599), regent dol- en pesthuis (1601), bewoonde tussen 1578 en 1589 de herberg "In den Dolphijn" gelegen in de Drie Hoekjes. ///

10822 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jongeman in een studeerkamer (Adriaen van Gaesbeeck, 1640-1650, Rijksmuseum Amsterdam)<BR>
Adriaen was een kleinzoon van Engel en Marytge Cornelis, was leerling van Gerard Douw en kwam voort uit een welgestelde familie met vele betrekkingen in het Leidse civiele, zakelijke en universitaire leven
»» Jongeman in een studeerkamer (Adriaen van Gaesbeeck, 1640-1650, Rijksmuseum Amsterdam)
Adriaen was een kleinzoon van Engel en Marytge Cornelis, was leerling van Gerard Douw en kwam voort uit een welgestelde familie met vele betrekkingen in het Leidse civiele, zakelijke en universitaire leven
Engel Adriaens van GAESBEECK, geb. Leiden ca. 1550, tr.get. Leiden 13-12-1604, overl. Leiden na 13 dec. 1604 (min. 54 jr.), tr. ca. 1575. ///

10823 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtge CORNELIS, geb. ca. 1555, tr.get Leiden 3-5-1614, overl. Leiden na 3 mei 1614 (min. 59 jr.). ///

10848 = 5380 huw1 of 2 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
van der SWAN.
♦ uit een van de twee huwelijken

10849 = 5381 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SPIERINCHOUCK.

10864 = 5882 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PRONCK.

10865 = 5883 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
WOUTERS.

10884 = 5872 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
JAGHER.

10885 = 5873 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobs.

10886 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Dirks DOE, tr. ?. ///

10887 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeggie Arents alias Aechte DOEN. ///

10914 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Maertens LIEFKINT, geb. ca. 1560, wo. Scheven. Weststr. Wz., overl. 16-5-1594/25-5-1596, tr. ?. ///
♦ Hij bezat een huis aan de Keizerstr. (16-5-1594).

10915 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aechten Aris, geb. Scheveningen ca. 1557, overl. Scheveningen na 17 mrt. 1615 (min. 58 jr.). ///
♦ Zij is mogelijk dr. van Aris Janss van Scheven. die i.v.m. de fam Lieffkint compareert op 16-5-1594.

10922 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Meeus CORNELIS, bezat een huis en erf bij de kerk van Scheveningen (13-4-1612). ///

10940 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijch Joppens (van der BIJE), geb. ca. 1555, wo. Ter Heijde, overl. vr mei 1595 (40 jr.), tr. ?. ///

10941 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Claes CONINGS, geb. ca. 1560, tr. 2e Osier N.N., tr. 3e Wormbrecht Jans, bakker te Monster. ///
♦ Haar volgende huwel. onder enig voorbehoud.

11144 = 11304 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
JAGHER.

11145 = 11305 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobs.

11280 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Jans PLUIJM, gasthuismr. Scheveningen (1615-1619, 1619-1622), tr. ?. ///

11281 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aaltje Jacobs. ///

De lijndraaier (Jan Luiken)«« De lijndraaier (Jan Luiken)

11282 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Isbrant. ///

11296 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Jacops SAENEKE, geb. ca. 1560, seeman, begr. Scheveningen nov. 1639 (79 jr.), tr. ?. ///

11297 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Immetgen Floren, geb. ca. 1560, wo. ten noorden van de kerk op de hoek van 't Verkenstraetgen , overl. vóór 1627 (max. 67 jr.). ///

11304 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Cornelis Lijndraaier (alias de JAGHER, alias de OTTER), geb. ca 1518, lijndraaier, kerkmr. van Scheven. (1565), caegerman (1588), verm. in het Schuldboek van R'dam, overl. Scheveningen 24 apr. 1589 (71 jr.), tr. ca. 1545. ///
♦ Hij woont op verschillende adressen in de Weststr. (coh. 10e penn. 1543-1561); bezat een lijnbaan aldr. aan de Haagweg (Weststr. richting Den Haag), afgezet met bomen om het stuifzand tegen te gaan; de straat heette later De Laantjes, thans Nieuwe Laantjes.

11305 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jacobs (SCHILPEROORT), geb. ca. 1520, overl. Scheveningen 1588/89.

11324 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Floris de WIT, geb. ca. 1560. ///

11440 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Cornelis Cornelis van der HARST (alias 'patrick' = pastoor), verm. als meebetaler aan een geforceerde lening ten gunste van graaf Willem van Oranje (1572).. ///
♦ Mogel. geestelijke te Scheven.

11444 = 11304 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jagher.

11445 = 11305 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SCHILPEROORT.

11446 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lenert Willems, wo. Scheven. in de Kerckstrate "aende oostzijde vander zee aff streckende nae de kercke toe" met een "huijs, droechtuijn en scuijr" (coh. 10e penn. 1543-1561), stierman, heilige geestmr. (1561) en kerkmr. (1565) aldr., overl. Scheveningen 14-3-1568/21-5-1576, tr. ?. ///
♦ Hij bezat een huis en erf in de Heer van Wassenaerstr., dat hij verkocht voor 4 pnd. Vl. aan Jacob Rochus (12-3-1565); koopt 14-3-1568 een huis en erf aan de Weststr. voor 10 pnd. Vl. van Dirck Heijnricks, snijder. (Praaiberichten, 11e jaarg. nr. 1, pag. 16, uitg. van Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen).

11447 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritge Willems (alias BACKERS), tr. 1e Arent Pieters Backers, stierman (Weeskamer 124, fol. 7, dd. 8-6-1558), en 3e IJsbrant Jacobs, stierman. ///
♦ 21-5-1576 akkoord door IJsbrant Jacobs, stierman, als man van Maritge Willemsdr., wede van Lenert Willems, stierman; zelfde datum akkoord Maritge Willems, eerder geh. met Aernt Pieters, stierman en de kinderen uit dit huwel.

11448 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Zijer Dircks (KRIMP), tr. ca. 1560. ///

11449 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Matthijs. ///

11450 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Thijmen (Thymmen) Jacobs, schoolmr. te Scheven., bode aldr. (1594, 1600 en 1602), rentmr. van de geestelijke goederen (1587, 1604-1605), afslager van de vis, overl. Scheveningen kort na 26 jun. 1612, tr. ca. 1565. ///
♦ Hij moet gezien zijn funkties een groot vertrouwen hebben genoten in de Scheven. gemeenschap; zo wordt hem op 11-6-1587 door de heilige geestmrs. Steffen Dircxs en Job Cornelis Clijn een machtiging gegeven om de financien van de heilige geest en van het gasthuis af te handelen; de kerkmrs. betaalden hem op 14-1-1589 een tractement van 62 gldns. en 8 st. (zijn vrouw kreeg maar 10 gld.); op 25-1-1602 verkopen deken en meesters van het sacramentsgilde, als verzorgers van Pieter Heijndricksz. Taal, bakker, zijn huis aan de Keizerstr. te Scheven. aan Thijmen Jacobsz.; het schoorsteengeld (1606) verm. hem als eigenaar van maar liefst 4 huizen te Scheven.; nog verm. aldr. als belendend in de Nobelstr. 15-6-1612; op 26-6-1612 verkoopt zijn vrouw (wegens indispositie van haar man) een huis en erf aan de nz. van de Spoijstraet te Den Haag; hij schonk af en toe een biertje blijkens reken. van de kerkmrs. "bier dat die metselaer ende glaesmaecker tot Tyman Jacobsz. gehaelt hebben" (Bron: "Door Scheveningen verbonden", ISBN/EAN 078-90-803711-5-6).

11451 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ermpgen Jans (BLOOTEN), vroedvrouw te Scheven., overl. Scheveningen na 15 jun. 1612. ///

11452 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis (Willems) SPIERINGCXKHOUCK, geb. ca. 1554, herbergier, schout van Scheven. (1584, 1585, 1588), waarsch. substituut van de Houtvester van Holland (zie grafsteen, bewijsvoering houtvesterij niet aantoonbaar), had droogtuinen in Scheveningen en beoefende dus de visnering; pachtte in 1585 een erfje aan de w.-zijde van de Keizerstr., verkocht 1-4-1586 een droogtuin aan Jan Claes Cox, stuurman, met als voorwaarde dat hij levenslang een uitweg over de tuin behoudt met nog "een poortgen om van sijn erf te gaen in voorn. droochtuyn"; dit erf lag bij de Wassenaarsestraat, overl. Scheveningen 1 feb. 1594, begr. Scheveningen (kerk, grafsteen met wap.) (40 jr.). ///
♦ Graf 67 Oude Kerk, uitgesleten grafsteen met wapen: HIER LEIT B(EGRAVEN) (COR)N(EL)IS SPIERING...../ OP SCHEVE...../ 15 JAR..._______VT VA DE / HOVT _______/ VAN HOLLANT ______1594 DE ISE______/; gezien de wapenvoering (in zwart 3 zilveren rozen met gouden hart, geplaatst 2 en 1) kan opgemaakt worden dat hij stamt uit de adelijke familie Spierincxhouck.

11453 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [Hart, 's-Gravenhage, 1960, pag. 66-67'>bron]
Lijsbeth Dirks, geb. ca. 1555, verm. met haar kinderen in de Weeskamer (Weesk. arch. nr. 130, fol. 42, 22-2-1595) en in het coh. van het schoorsteengeld te Scheven. (1606); op 27-4-1609 verkoopt zij met haar voogd het perceel aan de Keizerstr , overl. Scheveningen na 27 apr. 1609 (min. 54 jr.). ///
♦ Zie voor dit echtp. de opm. bij nr. 2863, het Contactblad Familiegesch. Scheven., nov. 1987 en "De Oude Kerk te Scheveningen", G. 't Hart, 's-Gravenhage, 1960, pag. 66-67.

Strand van Scheveningen in 1646 (Jan van Goyen, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
»» Strand van Scheveningen in 1646 (Jan van Goyen, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)

11458 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouter Cornelis VINCK, stierman en strandvonder te Ter Heijde, overl. na 1645, tr. ?. ///

11459 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentje JANS. ///

11488 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Jans CORVINGH, geb. Scheveningen ca. 1560. ///

11492 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijs Daniels, tr. ?. ///

11493 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aef Lenaerts. ///

11504 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jans jonge JOL, geb. ca. 1555, overl. vóór 1600 (max. 45 jr.), tr. ca.. 1580. ///

11505 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Meijnderts, geb. ca. 1555. ///

11624 = 11324 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
WIT.

11626 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Walich Jans (DOGGER), overl. Scheveningen 1594, tr. ?. ///

11627 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arie Jacobsdr. ///

11634 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Dircxs Coolen ( alias 'jonge BOUFF'), geb. ca 1550, overl. Scheveningen vóór 1606 (max. 56 jr.), tr. ca. 1575. ///
♦ Cornelis Dircxs alias "jonge Bouff" koopt een huis in de Gasthuijsstraat (12-2-1571); op 6-2-1584 wordt dit verkocht door Cornelis Dircxs Coolen.

11635 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Alijdt Dircks (Buns) (BUYNS), geb. ca 1550, overl. na 19 mei 1611 (min. 61 jr.). ///
♦ In 1606 wordt de weduwe van Cornelis Dirckxzoon Coole aangeslagen voor 2 schoorstenen, te weten fl. 3,-.; "Alijdt Dircxsdr wed van Cornelis Dircxs Colen wonende op den dorpe van Scheveningen geassisteerd met Cors Cornelis Colen" verkoopt aan "Adriaentgen Cornelis haer dochter wed van Sijmon Jacobs (nr. 5816) geassisteerd met Claes Dircxs Buns haer oom" (R.A. Den Haag, Transporten, 19-5-1611)

11696 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N., tr. ?. ///

11697 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendertje Gerrits, overl. Katwijk vr 30 apr. 1647. ///

11744 = 5722 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
JAGHER.

11745 = 5723 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
LEENDERTS.

11746 = 11282 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Isbrant.

11748 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Thonis, otr. Scheveningen 17 okt. 1610. ///

11749 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaenken JANS. ///

11762 = 5726 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SPIERINCHOUCK.

11764 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Cornelis de COOMEN (alias Job SEMAN), stamvader van het zeer omvangrijke geslacht Pronk te Scheveningen, verm. aldr. als Amsterdams koopman (1642), ook cagenaer, die te Scheveningen een huis en erf koopt aan de Keizerstraat (28-8-1627), tr. ?.

11765 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Groentenmarkt in Amsterdam (Gabril Metsu, 1661/62, Muse du Louvre, Paris)
»» Groentenmarkt in Amsterdam (Gabril Metsu, 1661/62, Muse du Louvre, Paris)
Josijntje Maertens, geb. ca. 1602, appelverkoopster op de appelmarkt te Amsterdam (1639). ///
♦ Zie nr. 5744.

11768 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jeroens van VEENKERCKE, geb. ca. 1560, overl. ca. 1625 (65 jr.), tr. ca. 1585. ///

11769 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N..

11770 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Gerrits VINCKENSTEIN, geb. ca. 1572, begr. Scheveningen 11 nov. 1654 (82 jr.), tr. ca. 1597. ///

11771 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N..

11776 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [Hart, pag. 63'>bron]
Arent Bouwens Suermondt (alias BACKER), geb. Scheveningen ca. 1545, bakker te Scheveningen, hoofdman St.-Adrianusgilde (1587), verm. aldr. wonend in een huis van Lourens Arens Block (schoorsteengeld, 1606), overl. Scheveningen vr 21 sep. 1625 (80 jr.), tr. 2e ca. 1616 Aelbertje Dircx, die op 21-9-1625 hertr. met Cornelis Cornelis, tr. 1e. ///
♦ Op 15-9-1627 verkopen Bouwen Arents met Arien Ariens, zijn broer, en Jan Pelle van Heemskerck als voogd van Jannitgen Arentsdr., wed. van Cornelis Jacobs, kinderen en erfgen. van Adriaen Bouwens bakker tot Scheven. parten in een huis en erf aan de o.-zijde van de Keizerstr. ('t Hart, pag. 63).

11777 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Theunis, geb. ca 1551, overl. Scheveningen 23 feb. 1615 (64 jr.).
♦ Graf 55 Oude kerk, grafsteen met wapen Suermondt, aangeduid als "liggende voor de opgang van het koor in de kerk Z.zijde"; in het graf werd op 15-7-1714 eveneens Rookje Sieren begraven en op 22-5-1714 Jannetje Jacobs; het grafschrift luidt: HIER LEYT BEG/RAVEN. TRIJN/THVENISD. HUY/SVROUW. VAN/ARENT.BOVWEN/SZ. BACKER STARF AN. 1615. 23 FEBR. OVWT 64/IAER.

11820 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pieters de jonge (MOSCH), geb. Scheveningen ca. 1564, zeeman, stuurman in de Keizerstraat, overl. Scheveningen 1605 (41 jr.), tr. ca.. 1593.
♦ Het gezin wo. in het huis dat zijn moeder kocht na het overl. van zijn vader; in 1594 wordt Cornelis genoemd in een weeskamerakte als de voogden verantwoording afleggen over het voogdijschap; hij schrijft zijn naam voluit, evenals Claesge en plaatst daarnaast zijn huismerk (W.K., inv.nr. 127, fol. 252 en W.K. inv.nr. 133 fol 13 en 13v.); op 16 maart 1605 wordt een akte opgemaakt i.v.m. het overlijden van Cornelis; hierin worden zijn kinderen genoemd en de voogden Cornelis Pieters (zijn broer), Fop Huygens (zijn zwager), Pieter Cornelis (zijn zoon) en Adriaen Huyberts.

11821 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesgen Aelbrechts (alias 'den HOUTEN'), geb. ca. 1571, begr. Scheveningen 1626 (55 jr.), tr. 2e ca. 1607 Lenert Jacobs, stierman, wednr. van Jacobge Jacobs . ///
♦ Claesge Aelbrechts komt ook voor in de akten van de Weeskamer omdat zij op 10 jarige leeftijd haar beide ouders verloor (W.K. inv.nr. 127 fol 241 en 241v., 12-5-1581); haar voogden waren Cornelis Jans Cruyff, stierman tot Delfshaven en Jan Joppen als oom, stierman tot Scheveningen, die later met Martijntje Reynen (Quirijn) trouwt; Claesge genoot een zeer goede opvoeding en kreeg zelfs onderricht van een schooljuffrouw (W.K. inv.nr. 231, 1579-1594, gemerkt door Corn. Jans Cruyff).

11822 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arent Jans, schoenmaker, tr. ?. ///

11823 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentje Claes. ///

11936 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joris Dircks van der DOES, ged. Leiden 5 mrt. 1574, lijndraaier te Noordwijk-Binnen, leenman te Capelle a/d IJssel (30-5-1613), begr. Noordwijk (kerk, graf 35) 14 jan. 1619 (44 jr.), otr. Leiden 28 mei 1600. ///
♦ Zie voor hem ook O.V. 1962, pag. 70; grafummering volgens P.C.C. Bloys van Treslong Prins "Geneal. en herald. merkwaardigheden etc. (Zuid-Holland)"

11937 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Ghijsbrechts, dg. Noordwijk 5-10-1636, overl. Noordwijk nadien.
♦ "Neeltje Gijsbrechtsdr. weduwe van Joris Dirckszn. van der Does lijndraaier met Gerrit van Meyburch secretaris als haar gekoren voogd is schuldig aan Claes Teuniszn. rietdekker administrerende en Teunis Jacobszn. toeziende regeerders van de Arme Heilige Geesthuis 9 gulden 7 st 8 p per jr met hypotheek op haar huis en erf in de Achter Kerkstraat, belend ZW enz." (R.A. Noordwijk, inv.nr. 169, 2-5-1626).

11938 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Claes (BRAMA). ///

11942 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Balthen Pieters (van VLIET), geb. ca. 1580, bakker te Leiderdorp, overl. Leiderdorp vr 27 apr. 1620 (40 jr.), otr. Leiden 9 mrt. 1605. ///

11943 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Cornelis (van CUIJC), geb. Leiden ca. 1585, overl. Leiderdorp/Leiden na 17 jan. 1625 (min. 40 jr.). ///
♦ Getuige bruidegom Jan Balthensz. van Vliet, oom, getuige bruid Anna Willems, moeder; Neeltgen is nog tr.get. te Leiden op 3-1-1625/17-1-1625 bij het huwel. van Jacob Cornelis van Cuijck, haar broer, wndr. van Aeltgen Gerritsdr. die dan huwt met Trijntgen Barnardus uit Groningen, wo. Leyden

11944 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
bast. Jan Pieters HANNEMAN, geb. waarsch. Den Haag ca. 1565, natuurlijke zoon van Pieter, deurwaarder van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland, bezitter van deel 2 van de Kattendijke-Kroniek (deel 1 in het bezit van zijn vader), overl. Den Haag 23-1/vr 1-12-1606 , begr. waarsch. St.-Jacobskerk, tr. ca.. 1590. ///
♦ Zie voor zijn afstamming vnl. dossier Hanneman in C.B.G. en voor zijn beroep C.M.O. Verhas, "De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland", Algemeen Rijksarchief, Publicatiereeks 5, Den Haag, 1997, pag. 58 en "Resolutien van de Heeren Staaten van Hollant en Westvriesland, 1607-1609, 20-1-1607, aangehaald in de Kattendijke-kroniek (Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2005 pag. XXXIV, noot 48; zijn bastaardafkomst wordt duidelijk wanneer jvr. Adriana Hanneman, wed. van Joost Nobelaar, heer van Grijsoord en Oude Tonge, haar 2 kinderen en natuurlijke broer Jan, bij overl. van haar broer Johan en vader Pieter, legateert (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. nr. 2, notaris Kettingh, 30-10-1603); er is een Jan Hanneman begr. Den Haag St.-Jacobskerk 23-1/vr 1-12-1606 (hiaat begraafboek)(N.L. 1910, kol. 53); volgens de Kattendijke-Kroniek is hij overl. vr 20-1-1607
♦ Johan Huyssen "Van Kattendijke-Kroniek", Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2005, bevat "Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van de Stichte van Utrecht", een hs. dat generaties lang in het bezit was van het adellijke geslacht Huyssen van Kattendijke en daarvoor in het bezit van Jan Hanneman , die hem weer van zijn vader Pieter Hanneman had geerfd; in velerlei opzicht is de Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek (kortweg Kattendijke-kroniek), zo genoemd naar de eerste bezitter uit deze familie, een unicum in de Nederlandse geschiedschrijving; het is de eerste en enige kroniek uit de Nederlanden die doorlopend met heraldische wapens en banieren, houtsneden en pentekeningen is geillustreerd; de codex bevat zo'n honderd ingeplakte (collage-)houtgravures en ingekleurde tekeningen en ruim tweehonderd wapenschilden; inhoudelijk interessant is dat de kroniek een niet eerder uit die tijd bekende combinatie bevat van een uitvoerige Trojaanse "historie", een wereldkroniek en een kroniek van Holland en Utrecht tot aan de tijd van Maria van Bourgondie en Maximiliaan van Oostenrijk; een interdisciplin air team van wetenschappers heeft een moderne uitgave van deze kroniek gemaakt; na de dood van zijn vader Pieter (21-1-1593) wilde de familie de lasten verbonden aan zijn boekenbezit niet meer dragen; zij besloten tot een openbare verkoping; een brief van Pancras van Castricum, secretaris van Groningen, aan de Leidse hoogleraar Paulus Merula op 11 september 1593 te Den Haag geschreven, laat zien dat deze veiling bij vakgenoten, juristen en historici, het gesprek van de dag was; of de erven alle door hun vader nagelaten boeken en manuscripten in veiling hebben gebracht valt te bezien; de aanwezigheid van de signatuur J. PH op folium 1/r van de kroniek doet vermoeden dat de familie bepaalde erfstukken onder zich heeft gehouden; het blijft een vermoeden; alles hangt af van het antwoord op de vraag wiens handtekening in deze bezittersnotitie gelezen mag worden; er zijn twee, of misschien wel drie mogelijkheden; de eerste en ook de oudste mogelijkheid is dat achter de initialen J. PH de vader van Pieter Hanneman schuilgaat, de rentmr. Jan Pietersz. (overleden 1573); de kans dat de signatuur van deze Hanneman afkomstig is mag gering worden geacht; over het algemeen kon een ambtenaar van de grafelijkheid van Holland zich zo'n fantasierijke handtekening niet permitteren; beter past in dit verband de mogelijkheid dat een zoon van Pieter Hanneman zijn naam op de eerste bladzijde heeft geplaatst, al stuit men dan direct op het probleem dat Pieter twee zonen had met de voornaam Jan: zoon Jan (1576-1599), in 1589 student te Leiden en vervolgens op 27 april 1596 als 'tourist' ingeschreven in de Germaanse natie van de Universiteit van Orleans, en bovengemelde Jan Pietersz. Hanneman (circa 1565 - voor 20 januari 1607), zoon uit een buitenechtelijke relatie; de verstandhouding van de familie van deze Jan Pieters met de wettige nazaten van Pieter Hanneman moet goed geweest zijn, ook op de lange duur; in het testament dat zijn halfzuster Adriana Hanneman, vrouwe van Stavenisse en Kerckwerve, op 30 oktober 1603 voor een Haags notaris liet passeren stelt zij zijn kinderen onmiddellijk na haar eigen kinderen (Ter Kuile 1976, pag. 10 en 52-53, en W. Kroon, "Een opzienbarend zeventiende-eeuws proces in de familie De Nobelaer"', N.L. 1953, kol. 101); als de familieband zo hecht is geweest hoeft het niemand te verbazen dat de natuurlijke Jan Pieters Hanneman bij de verdeling van de nalatenschappen van zijn vader en halfbroer Jan ook enkele erfstukken in handen kreeg; langs deze weg kan hem in de hoedanigheid van oudste mannelijke erfgenaam de Kattendijke-kroniek ten deel zijn gevallen; hiermee zou dan tegelijkertijd een verklaring zijn gegeven voor het onorthodoxe karakter van de signatuur J. P.H.(anneman) en een bevestiging van het vermoeden dat de veiling van 1593 niet het gehele boekenbezit van Pieter Hanneman omvatte.

11945 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Elisabeth (ook Anna) Jans van den KET(H)EL, geb. ca, 1568, begr. Den Haag (Grote Kerk, 4 pozen beluid) 20 jan. 1639 (71 jr.). ///
♦ Op 12-5-1611 erft Elisabeth een bedrag van f 1200,- van haar zwager, de kleermaker Hans Arnoldus van den Brugghe, geh. met Jannetje Jans van de Ketel; mede-erfgenamen zijn hun halve zusters Geertgen en Lijsbeth Pouwels Waeffelaers (G.A. Den Haag, notaris Kettingh).

11946 niet openbaar

11968 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter WEIJNS, beenhouwer te Casselberg in Vlaanderen. ///

11970 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mr. Pieter Gabrils, geb. ca. 1530, Franschoys schoolmr. te Leiden, wo. aldr. in het bon Burchstreng (1574), aan de Middelweg (1582), overl. Leiden (Middelweg) 3 feb. 1602 (72 jr.), tr. Leiden ca. 1555. ///

11971 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claartje Cornelis van DUIJVENBODE, geb. Leiden ca. 1535, overl. Leiden (Middelweg) 14 mei 1604 (69 jr.). ///
♦ Zij was zuster van Willem Cornelis van Duijvenbode, bekend figuur uit de vaderlandse geschiedenis: hij was speelman (luitspeler en organist in de Pieterskerk) te Leiden en tijdens het beleg van Leiden vaandrig bij de schutterij; in de 80-jarige oorlog tegen Spanje wist hij Leidens onzet te bespoedigden door zijn postduiven brieven mee te geven aan de Hollanders o.l.v. Willem van Oranje en werd wegens zijn verdiensten als eerste Nederlander geerd met een nieuwe achternaam en een familiewapen; omdat hij kinderloos overleed ging zijn fam.naam over naar zijn zuster Claartje en haar nakomel.; sinds juli 1998 hangt een replica van dit schild op zijn oorspronkelijke plaats in de Leidse Pieterskerk waar Willem is begraven; het origineel van het wapen en een portret van Willem hangen in de Lakenhal te Leiden.

11972 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Maertens ROBOL (REBEL), geb. Katwijk ca. 1550, weesmr. aldr.. ///

12008 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Gerrits van MEDEMBLICK, verm. 1570. ///

12012 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Arents PAAU (PAEU), geb. Den Haag ca. 1575, begr. Den Haag (Grote Kerk) 9 jan. 1635 (60 jr.), tr. 2e Den Haag 12-12-1628 Geertge Ariens Boschman, tr. 1e ca. 1598. ///
♦ Verm. als erfgen. van zijn halfbroer Jan Arents Pauw, bode van het Hof van Holland op 14-2-1617 "Legaterende en bespreckende voorts off voorsoveel 't van noode sij maeckte vooruyt aan Dirck Arents Pau zijn halve broeder zijn aumerant ringhe, mitsgaders aan selve Dirck Pau voor de helfte en aan Neeltje Arents Pau, desselfs Dircks volle en zijn comparants halve suster voor de andere helft alle sijne lijffstoebehoorte van linnen, wollen, geweven en niyt uytgesondert dan alleen zijn gouden ringen"; verm. in div. akten van Transport, o.a.: 30-4-1614, inv.nr. 889, Dirck Pauw als echtgenoot van Adelijtgen Jacobsdr, Claes Arents gehuwd met Geertgen Jacobs ende Annitge Jacobsdr weduwe van Jacob Schoovlyet alle kinderen van Jacob Segers; in akte nr. 912 wordt hij verm. als erfgen. van Floris Gerrits, viscoper ende Lijntge Dircks, heurluy moeder en grootmoeder; op 2-6-1634 (nr. 845) opnieuw als erfgen. van "van Jan Arents Paeu in leven bode van de hof van Hollant ende zijn huysvrouwe voor henselven ende vervangende hunne ander erfgenamen".

12013 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adelijtgen Jacobs, overl. Den Haag na 30 apr. 1614. ///

12092 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Gerrit Cornelis (van) Schenaert, geb. omg. Leiden/Noordwijk/Warmond/Rijnsaterswoude, tr. ?. ///
♦ In deze dorpen en in de stad Leiden komt de fam. veelvuldig voor.

12093 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Jans. ///

12200 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirck Steffens OVERKLIFT, schepen van Scheveningen in Den Haag (1625-1628), gasthuismr. Scheven. (1622-1624), tr. 2e Dignum Theunis, tr. 1e vr 1628. ///
♦ Verm. 1627 kohier 500e penn. met een (klein) vermogen van 1000 guldens (Jb. "Die Haghe", 1913); hij kocht een schuit die hij opknapte met zijn stiefzoon Cornelis Cornelis Langeveld (1628); de naam Overklift wordt gebruikt op 4-11-1647 (G.A. Den Haag, R.A., inv.nr. 378, fol. 259).

12201 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
De varkensmarkt te Den Haag; geschilderd in een traditie van met veel figuren bevolkte, topografisch juiste stadsgezichten; het toont hoe gedeeltelijk zeer voornaam geklede stedelingen op de markt varkens uitzochten om die zelf thuis te laten slachten (Sybrand van Beest, ca. 1650, Museum Bredius, «« De varkensmarkt te Den Haag; geschilderd in een traditie van met veel figuren bevolkte, topografisch juiste stadsgezichten; het toont hoe gedeeltelijk zeer voornaam geklede stedelingen op de markt varkens uitzochten om die zelf thuis te laten slachten (Sybrand van Beest, ca. 1650, Museum Bredius, 's-Gravenhage)

Meijnsge Jaspers (LAP), wed. Cornelis Langeveld. ///
♦ G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 239, fol. 281.

12202 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Michiel Willeboorts, overl. Scheveningen vóór 7 okt. 1598, tr. ?. ///
♦ G.A. Den Haag, Weesk., inv.nr. 131, fol. 77.

12203 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maritge Garbrants, overl. na 8 jan. 1624, tr. 2e Walraven Hermans. ///
♦ G.A. Den Haag, Weesk., inv.nr. 131, fol. 126 en nr. 136, fol. 203.

12206 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
IJsbrant Michiels (SCHILPEROORT), geb. Scheveningen ca. 1565, overl. Delfshaven ca. 1633 (68 jr.). ///
♦ Haast zeker geb. te Scheven., want op 16-5-1605 verkoopt ene IJsbrant Michiels een droogtuin aan de o.-zijde van de Keizerstraat; dit lijkt weinig bewijs, maar de zeldzaam voorkomende combinatie van Ysbrand en Michiel in de dorpen Scheven. en Delfshaven geeft reden genoeg om aan te nemen dat het hier gaat om een tak van het geslacht Schilperoort; nader onderzoek moet e.e.a. uitwijzen; voorlopig vervolg ik met de meest waarsch. voorvader.

12216 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arin Arins de jonge MAET (alias van DIJCKHUYSEN), geb. Vlaardingen ca. 1595, tr. ca. 1620. ///
♦ De fam. Maet woonde eertijds op de Kortedijk te Vlaardingen; deze dijk heette vroeger o.a. Dijckhuijsen.

12217 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maergten N.N..

12218 = 5634 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Stouthart.

12219 = 5635 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jeroens.

12256 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmon Joosten (BOEFF) (alias SNIJDER), kleermaker, kocht huis aan de Keizerstr. te Scheveningen (1588), hoofdman van het gilde (1586-1589), schrijver goodsgelden (1588), tr. ?.

12257 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritge Maertens. ///


»» 'Op de gesondheyt van het nassaus basie in de eene hant het rapier (zwaard) in de andere hant het glaesie'; dit rijmpje is, met een loep en heel veel moeite, te lezen op het papier dat vooraan op de grond tegen de tafelpoot aan ligt; het opschrift en de titel van het werk, "Prinsjesdag", verklaren de aanleiding voor het schilderij: de tiende verjaardag van prins Willem III, van het geslacht Oranje-Nassau, op 14 november 1660; deze feestdag werd niet door iedereen gevierd, want Nederland was verdeeld in voor- en tegenstanders van de prins; Jan Steen schilderde deze herbergscne op vrij klein formaat omstreeks 1665, vijf jaar na de gebeurtenis (Rijksmuseum, Amsterdam)

12314 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes HOSE, Schlagmller zu Milnhauszen, betaalt "Brgergeld" te Homberg (1624 en 1659). ///

12316 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bruidsoptocht (Duitsland)
»» Bruidsoptocht (Duitsland)
Cuntz PRSSING, "versteuert 300 Fl." te Milnhauszen (1619-1623). ///

12360 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Gijsbert Goerts (Geurts, Goirts) (ROOSA), geb. Herwijnen ca. 1540, regelmatig verm. Herwijnen (1581-1612), lidm. Herwijnen met zijn vrouw (25-12-1612), kerkhoofd aldr. (1612-1615), overl. Herwijnen na 27 feb. 1619 (min. 79 jr.), tr. vr 29 jul. 1579. ///
♦ Ghijsbert Goirsen, in naam van zijn vrouw verkoopt aan Ghijsbert Reyersen de helft van 19 h. land in Herwijnen in Gheertkenshoeff (Geertjeshoef); als onderpand zijn huis en hofstede in Herwijnen (R.A. Tuil, inv.nr. 1243, fol. 21vso., 29-7-1579); hij belooft Ghijsbert Ariensen een jaarl. interest van 60 gld., te beginnen 22-2-1595; het af te lossen bedrag is 1000 gld., onderpand zijn huis en goederen te Herwijnen (R.A. Tuil, inv.nr. 1244, 15-2-1594); ontvangt 400 gld. zijnde het surplus van zijn administratie der kerkelijke goederen in Herwijnen (R.A. Tuil, inv.nr. 1236, fol. 126, 13-6-1615); verm. als voogd van de kinderen van zijn overl. zoon Aldaert Ghijsberts (Copiebrieven van Ghijsbert van Rijckhuijsen in Gem. Arch. Leiden, 27-2-1619); Henderick Dircksen Feijter geeft de erfgen. van Gijsbert Goirtsen de erfenis die hij had ontvangen van zijn grootmoeder en die aan hem verkocht was door Gijsbert Goirtsen (R.A. Tuil, inv.nr. 1246, fol. 330 vso., 20-7-1630); meer voorouders Roosa zijn te vinden in het boek "De Ro(o)sa's van Herwijnen", ISBN 90-9017914-3 (2004), waar aannemelijk wordt gemaakt dat dit geslacht via vrouwel. lijn afstamt van het geslacht Rosendael en daar haar naam aan ontleent; zie ook GTMWB jrg. 29, pag. 75.

12361 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maria Alerts (ALLARTS), geb. Herwijnen vr 1558, overl. Herwijnen na 28 apr. 1615 (min. 57 jr.). ///
♦ Maria van Herwijnen weduwe van Heer Walraven van Hemert, 72 jaar oud, Merten Jans Sterck, 80 jaar oud en Wouter Otte 74 jaar oud, getuigen bij Abraham Gijsbertsen wonende in Herwijnen, dat Marye Allarts, vrouw van Gijsbert Goirtsen etc. (z.d.); voor haar overl.datum zie R.A. Tuil, inv.nr. 9, fol 316, 10-10-1630.

12362 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Anthonis KUYST, beleend te Giessen (27-1-1576), schepen Andel (1591), hoogheemr. en gaardersmr. van het waterschap Oudeland van Altena, verm. Andel (1567, 1576, 1600, 1601), overl. Andel na mei/juni 1601, tr. ca.. 1585. ///
♦ GTMWB jrg. 29, pag. 75-76

12363 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Mariken Aerts Willems, begr. Neer-Andel (kerk) 1623/1628. ///
♦ Zij test. Woudrichem 29-1-1623 (N.A. Woudrichem, inv.nr. R467), en stelt daarbij dat al haar goederen binnen de familie moeten blijven; dit is aan diverse percelen in Andel te zien tot na 1700.

12432 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Bertroms, overl. Sprang vr 1592, tr. ?. ///

12433 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. Aerts. ///

12434 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Goeijert Gijsberts (PRINCEN), geb. Sprang ca. 1580, wo. Capelle Hoogevaart, bel. aldr. 28-2-1610, diaken (1618-1619), ouderl. (1631-1635 en 1645), overl. Capelle ca. 1645 (65 jr.), otr. 2e Capelle 10-7-1621 Aentken Theunis , tr. 1e ?. ///

12435 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Corsten Thonis, geb. Sprang ca. 1580, bel. Capelle 19-9-1610, overl. Capelle ca. 1620 (40 jr.). ///

12436 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Gemichs, wo. Capelle Hoogevaart, bel. aldr. 19-9-1610, ouderl. (1611-1614), heilige geestmr. (1624-1625), overl. Capelle na 1625, tr. ?. ///

12437 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Thonis, overl. Capelle ca. 1624. ///
♦ Het echtp. test. Capelle 15-3-1599.

12438 = 8574 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
AMMEROOIJ.

12439 = 8575 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PRINCEN.

12448 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Hendricks MOUTHAEN, geb. ca. 1550, wo. 's-Grevelduin-Capelle, overl. 's-Grevelduin-Capelle 1-1/1-10-1625, tr. 1e Anneken Wouters, tr. 2e Anneken Arins . ///
♦ Nr. 6224 uit een van beide huwel.

Landschap met windmolen (Aert van der Neer, 1647/49, The Hermitage, St. Petersburg)
»» Landschap met windmolen (Aert van der Neer, 1647/49, The Hermitage, St. Petersburg)

12450 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lenaert wILLEMS, tr. ?. ///

12451 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claeske BRABER. ///

12464 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Steven Cornelis Jans (SWART), geb. Waspik ca. 1560, overl. Waspik ca. 1611/1612, tr. ca.. 1580. ///

12465 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Gerrit Frans (PAEP), geb. Waspik ca. 1560, overl. Waspik kort na 1631 (71 jr.), tr. 2e Capelle 29-9-1612 Huijbrecht Roelof Dirks, uit 's-Gravenmoer, wednr. van Aenken Aerts. ///

12466 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Adriaens boeser, geb. ca. 1585, wo. Waspik (1620), ouderl. aldr., overl. Waspik 10-6-1644/6-11-1653, tr. vr 11-12-1613. ///
♦ Het echtp. verm. Waspik 11-12-1613 en test. Geertruidenberg (notaris Laurens van den Kieboom) 10-6-1644.

12467 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietken Adriaens PANUM, geb. Waspik ca. 1590, overl. Waspik ca. 1653 (63 jr.). ///
♦ Erfdel. Waspik 6-11-1653.

12468 = 4266 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seeu.

12469 = 4267 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de LEEUW.

12472 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Denis de HAEN, geb. Capelle ca. 1565, bel. Capelle 4-10-1620, overl. Capelle vóór 21 mei 1627 (max. 62 jr.), tr. ?. ///
♦ Hij wordt verm. in een akte van transport van zijn broer Peeter 25-2-1589 (R.A. Capelle, inv. nr. 36, fol. 75)

12473 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Roelen. ///

12488 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Gijsberts (Gijsbertus) HOEFNAGEL, verm. 's-Greveld.-Capelle (1619), wo. mei 1620 te Loon op Zand, bezat een huis en grond aldr., overl. Loon op Zand 22-5/26-11-1622, tr. 2e Loon op Zand jan. 1607 Agneesken Peters van Tilborch, tr. 1e ca. 1580. ///
♦ R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 39, fol. 12, idem fol. 202 en R.A. Loon op Zand, inv. nr. 153.

12489 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterken Adriaens de JONGE, overl. vr 1607. ///

12496 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gherit Anthonis (Geerit Thuenis) van den NIJEUWENHUIJSEN (alias van DIESSEN), geb. ca. 1530, wo. Loon op Zand aan de Loonse- of Sprangse Vaart, overl. Loon op Zand ca. 1606 (76 jr.), tr. ?. ///
♦ Hij nam de naam van den Nijeuwenhuijsen aan van zijn moeder.

12497 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jenneken Willem THIELMANS (alias de GRUIJTER), uit Diessen. ///
♦ GTMWB 1990, pag. 125, idem 1991 pag. 46, idem 2005, pag. 232-234.

12500 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Gerits OERLEMANS, geb. Loon op Zand ca. 1513, tr. ?. ///
♦ Waarsch. overl. Capelle.

12501 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lijske Gerrits Rommen, verm. Sprang 21-1-1570. ///

Portret van een lezende man (Gerard Terborch, ca. 1675, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)«« Portret van een lezende man (Gerard Terborch, ca. 1675, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
♦ R.A. Sprang, inv. nr. 47 (21-1-1570).

12502 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baijen Peters HAGHEN, geb. Zuidewijn-Capelle ca. 1515, heemr. aldr. (1558-1559, 1570-1571), heilige geestmr. 's Greveld.-Capelle (1565-1569), overl. 's-Grevelduin-Capelle mei 1571 (56 jr.). ///

12503 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Thoniske Adriaens maet, geb. ca. 1540, overl. Sprang 1614 (74 jr.), tr. 2e ca. 1575 Jan Peters van Dijck, lijndraaier, burgemr. (1597) en kerkmr. (1606-1608) van Sprang (test. met Thoniske te Sprang 1603) . ///
♦ Erfd. Sprang 17-1-1615.

12504 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem GERRITS, overl. Capelle, tr. ?. ///

12505 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkje Adriaens, geb. Capelle ca. 1525, overl. Capelle 1582 (57 jr.), tr. 2e Adriaen Hendriks Timmer, eigenaar van een "platbeckschip", overl. Capelle vr 1578, zn. van Hendrik Adriaens en Jenneken Adriaens Fickfort. ///
♦ Erfd. 23-6-1582.

12506 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Adriaens POETS. ///

12508 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Jans DOLCK, geb. Capelle ca. 1540, kerkmr. aldr., heemr. (1570-1581), overl. Capelle 1581/1587, tr. ca. 1565. ///

12509 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterke Mertens, overl. Capelle 1617/vr 1632. ///
♦ Erfd. 12-11-1634.

12510 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans de JONGE (alias de WEERD), te Capelle, tr. ?. ///

12511 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aentke Driessen. ///

12512 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Gerrits de ROIJ, geb. 's-Grevelduin-Capelle, schout 's-Greveld.-Capelle (1557, 1572, 1577), overl. 's-Grevelduin-Capelle vóór 27 okt. 1588. ///
♦ Adriaen Gerrits de Roij komt voor in een acte op 24-01-1577 met zijn broer Wouter Gerrits en zijn zwager Jan Christoffels; de erfd. is op 27-10-1588.

12513 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maijke Dirx van CLOOTWIJCK, natuurlijke dr. van nr. 25026, tr. 2e de heemr. Adriaen Willems Smidt. ///
♦ Zij maakt op 27-10-1588 een testament met haar kinderen Joris, Adriaen en Janneke; zat op 18-3-1593 gevangen te Breda verdacht van buspoeder in Geertruidenberg gevoerd te hebben, haar zoons Joris en Adriaen de Roij wonende te Capelle, stellen zich voor haar borg; zie verder N.L. 1963, kol. 315 en R.A. Breda, inv.nr. 494, fol. 55.

12514 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Wouters de WILDE, wo. Besoyen (1620), overl. na 6 aug. 1630, tr. 2e Besoyen 2-2-1620 Heijltien Aertsdr., wed. van Willem Huyberts van Loon op Zand, hij overl. vr 6-8-1630, tr. 1e ?. ///

12515 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentke Willems. ///

12516 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aert Jan Pauwels (de ROIJ), geb. ca. 1535, wo. Tilburg aan de Grabbelstr. achter de Heuvel (1598-1608), ook verm. aan de Heuvel in Tilburg in het huis "daer den Rooden Leeuw placht vuyt te steecken" tussen de Heuvel en het Ven aldr. (1602), mogelijk als logementhouder, overl. na 1608 (min. 73 jr.), tr. ca. 1555. ///
♦ Hij is waarsch. zn. van Pauwels Peter Roij Gerrits, die zoon was van Peter Rode Gerrit, zn. van Gene Beij alias Rode Gerrit; zie voor de laatste Brab. Leeuw 16 (1967), pag. 113 vv.

12517 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Jan Hubrechts alias de ROIJ, geb. ca. 1535, overl. vr 1602 (67 jr.). ///

12518 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Willem Meeus Jan TOTEN, te Tilburg, tr. 2e Catharina Jan Adriaen de Molder, dr. van Jan Adriaen Jan en Katelijn Niclaes Willem de Cuijper, tr. 1e . ///

12519 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Odilia (Delie, Adela) Jan Gerrit BROCK(EN), overl. vr 1590. ///
♦ Zie voor het geslacht Brock(en) Brab. Leeuw 1999, nr. 4.

12540 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wouter Claes Heijnen van TILBORGH, geb. ca. 1560, bel. Capelle 25-12-1611, diaken aldr. (1612-1614), ouderl. (1615-1619), heilige geestmr. (1616-1618), overl. Zuidewijn-Capelle vr 20 okt. 1620 (60 jr.), tr. ?. ///
♦ Hij deed bel. op ruim 50-jarige leeftijd; dit lijkt opmerkelijk, maar aangezien zijn voorgeslacht (zoals heel veel families in de 16e eeuw) traditioneel sterk r.k. waren grootgebracht worstelde hij waarsch. met het geloof en kon de nieuwe leer (het protestantisme) maar moeilijk aanvaarden; eenmaal overtuigd werden zijn capaciteiten al snel gehonoreerd met allerlei kerkelijke functies; hij verm. R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv.nr. 61, fol. 47 (6-2-1616), idem fol. 139 vso. (16-3-1620), de erfd. idem fol. 286-290 (15-10-1626).

12541 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marie (Mayken) DENIJS, overl. 's-Grevelduin-Capelle 28-12-1622/15-10-1626. ///
♦ Zij test. 's-Greveld.-Capelle 28-12-1622; R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 39, fol. 188-189.

12542 = 4266 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seeu.

12543 = 4267 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de LEEUW.

12800 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Nicolaes Jacobs CUIJPER, geb. Waalwijk ca. 1565, overl. Waalwijk ca. 1645 (80 jr.), tr. 2e Marijke Quirijns, tr. 1e ?. ///
♦ Verm. R.A. Waalw., inv.nr. 945 "besit seeckere huijsinghe hofstad ende weijde over den dijck daeraen gelegen, omtrent 4 hont" (22‑10‑1639 en 3‑7‑1640); boedelsch. idem fol. 199 vso. (31-12-1646).

12801 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaenske ANDRIESSEN, geb. ca. 1570, overl. Waalwijk ca. 1644 (74 jr.). ///

12816 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Gherit Frans (BOL), schipper met een geubel te 's-Gravenmoer (1625), overl. 's-Gravenmoer 13-1-1635/24-2-1640, tr. 1e N.N., tr. 2e ?.

12817 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Mechtelten Dielis Lambrechts van de NOORT (alias BLOCKMAECKER), overl. 's-Gravenmoer vr 23 feb. 1654.

Vrolijk gezelschap (Dirck Hals, particuliere verz.)
»» Vrolijk gezelschap (Dirck Hals, particuliere verz.)

12818 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Vas (Servaes) Jans VERMEULEN, geb. 's-Gravenmoer, verm. als belendend (1623, na 5 juni, R.A. 's-Gravenmoer, inv.nr. 73), overl. 's-Gravenmoer 5-6-1623/19-4-1628, tr. 's-Gravenmoer. ///

12819 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Anthonis Jans BRESSERS, begr. 's-Gravenmoer (kerk) 31 okt. 1637. ///

12820 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Adriaens Jan Jacobs, overl. 's-Gravenmoer vr 8 feb. 1615, tr. ?. ///
♦ Jacob werd vaak verkort tot Cop (Cop Jans, Cop Jacobs enz.); hieruit ontstond waarsch. de familienaam.

12821 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ghertruijd Stevens, overl. 's-Gravenmoer ca. 1627. ///

12822 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Peter Laureijs Wouter Jan CONINX (alias NOTEN), turfsteker te Dongen, overl. 's-Gravenmoer 31-12-1624/20-2-1626, tr. ?. ///
♦ Verm. als inwoner van 's-Gravenmoer en verkoper van gedolven moergrond te Dongen (R.A. Dongen, inv.nr. 97, fol. 97-29 recto, 17-10/21-10-1610).

12823 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrikje Roelofs, overl. 's-Gravenmoer vr 31 dec. 1624. ///

12826 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wouter Adriaens NEERINGH (alias 'creupele Wouter'), turfschipper, tr. ?. ///
♦ "Compareerde Wouter A(driaens) Neeringh als vooght van de nagelaten weeskijn(deren) wijlen Balthasar Huijbrechts, daer moeder aff was Cornelia Cornelis Pottendr., die constitueert Jan Jan Cornelis (= Meermans), schepen, omme uuijt sijnen naemen te compareren voor schout ende schepenen in Dongen etc." (R.A. Dongen, inv.nr. 97, fol. 97-44 recto, 5-7-1611, idem fol. 97-45 verso, 17-8-1611).

12827 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maeijke Adriaen Peters RUTTEN, overl. 's-Gravenmoer vr 31 dec. 1624. ///

12828 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marcelis Adriaens CLUIJTER, overl. vr 1606, tr. ?. ///
♦ Hij verm. in akten van vrijgift te 's-Grevelduin (R.A. Cleijn Waspik, inv.nr. 17, fol. 27 recto, 1-10-1590, idem fol. 91 recto 17-7-1596, idem fol. 111 recto, 26-4-1598, idem fol. 119 verso, 20-3-1599, idem fol. 121 verso, 26-3-1599).

12829 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Peter Anthonis MEIJER, overl. 's-Gravenmoer vr 25 nov. 1630, tr. 2e Adriaen Peters. ///

12830 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouter Jan Wouters HANTKYNT (HOUTKYNT), overl. 's-Gravenmoer vr 2 mrt. 1607, tr. ?.

12831 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
De tandarts (Gerrit van Honthorst, 1622, Gemldegalerie, Dresden)
»» De tandarts (Gerrit van Honthorst, 1622, Gemldegalerie, Dresden)
Cornelia Anthonis CUIJL(LEN), overl. 's-Gravenmoer vr 17 feb. 1628, tr. 2e Cornelis Jans. ///

12864 = 6926 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van UIJTHOVEN.

12865 = 6927 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis.

12866 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Willems van OUDHEUSDEN (alias 'COYMAN'), geb. Eethen ca. 1595, pachter van de eendenkooi aldr., weerbare man, rootmr., verm. in de lijsten Capitaele Schattinge (1629-1634), overl. na 9 jun. 1644 (min. 49 jr.), tr. ?. ///

12867 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jaepken (Jobken) Huijberts VERBURCH, verm. Meeuwen (1660-1661), overl. na 1667, tr. 2e vr 22-11-1660 Anthonis Jans (van Uijthoven ?), timmerman. ///
♦ GTMWB, jrg. 23, pag. 10-11.

12944 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joost Adriaens DOEDIJNS, geb. waarsch. Genderen 1514/1515, wo. te Eethen alwaar hij grond "in Die Hoeve" en een huis "opten Cleijberg" bezit, bet. 10e penn. aldr. (19-10-1555), bezat ook grond in Drongelen (26-6-1547) en Genderen (24-11-1559), schout van Eethen (1582), overl. Eethen 5 feb. 1593, tr. voor 30 nov. 1546. ///
♦ GTMWB jrg. 25, pag. 6-8; zijn geboortejaar staat niet precies vast, want in 1582 wordt hij 67 jaar genoemd en in 1587 oud 73 jaar.

12945 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Agnes Peter Jan Ottens (van UIJTHOVEN), geb. ca. 1517, verm. als dood (16-1-1619). ///

12946 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Barends (Berends, Beris) van der DUSSEN, geb. ca. 1520, leenman van de Hofstede Meeuwen met met 1 m. land te Genderen (12-4-1556), overl. vr 1587 (67 jr.), tr. ?. ///

12947 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
N.N.. ///
♦ GTMWB jrg. 23, pag. 137.

13012 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Herman de Ruijter, geb. ca. 1545, overl. Wijk vr 1579 (34 jr.). ///
♦ R.A. Heusden, inv.nr. 226, fol 9v. (febr. 1579).

13013 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth N.N., geb. ca. 1550, overl. na 1579 (29 jr.). ///

13028 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Barent (Beernt, Bernt) Rochus van WIJCK, geb. ca. 1538, 64 jaar oud nov. 1602, wo. Wijk, burgemr. aldr., overl. Wijk vr 24 okt. 1615 (77 jr.), tr. ?. ///
♦ Voor zijn geboorte zie R.A. Heusden, inv.nr. 206 en voor zijn overl. R.A. Heusden, inv.nr. 448, fol. 51v.

13029 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Gijsberts, geb. ca. 1545, overl. vr 31 dec. 1608 (63 jr.). ///

13030 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Gerrits SCHOUTEN, tr. ?. ///

13031 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneken Jans van der POL. ///

13178 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Cornelis BOUWMAN, geb. ca. 1575. ///
♦ verm. te Heusden 12-6-1652 (R.A. Heusden, inv.nr. 485).

Landschap (Gillis Claesz. d
»» Landschap (Gillis Claesz. d'Hondecoeter, 1622, particul. verz.)

13184 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan oomen, geb. ca. 1565, tr. waarsch. Raamsdonsveer. ///

13185 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Beelken N.N.. ///

13186 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arien Bruystens, geb. ca. 1530, tr. ?. ///

13187 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Jacob Jan Dircks. ///

13648 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes Arnolds von Stae, geb. Stahe (W.-Dld.) ca. 1590, Halbscheid-Pachter, overl. Stahe ca. 1670 (80 jr.), tr. Stahe ca. 1625. ///

13649 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sophie N.N., geb. ca. 1600, "seine Hauptfrau", overl. Stahe ca. 1670 (70 jr.). ///

13764 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Adriaens HOLLANDER(S), geb. ca. 1580, kerkmr. en ouderl. van Babilonienbroek, overl. Babilonienbroek 18 nov. 1638, begr. Babilonienbroek 21 nov. 1638 (58 jr.), tr. ca. 1610. ///

13765 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrijckske Anthonis, geb. ca. 1590. ///

13766 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Quirijns van den BIESHEUVEL, geb. Babilonienbroek ca. 1567, wo. "op ten Biesheuvel op den Francen boomgaard", overl. vóór 1612 (max. 45 jr.), tr. ?. ///

13767 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntgen Floris, overl. vr 1620, tr. 2e Peter Aerts Vermeijs . ///

13768 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Denis de HAAN, geb. ca. 1550, begr. Capelle 4 okt. 1620 (70 jr.), tr. ?. ///

13769 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Roelen. ///

13770 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Michiel Jacobs VLEESCH, geb. ca. 1575. ///

13784 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Aert Herbertsoon, wo. Waardhuijsen, begr. Babiloniënbroek 5 jan. 1636. ///

13810 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Willem Jans KIEVITS, geb. Turnhout (Belg.), fouragemeester in Spaanse dienst, burgemeester van Turnhout (1592-1594), begr. Turnhout (St.-Pieter) 1604, tr. ?. ///

13811 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Portret van een vrouw (Frans Hals, 1655-1660, City Museums and Art Galleries, Hull)
»» Portret van een vrouw (Frans Hals, 1655-1660, City Museums and Art Galleries, Hull)
waarsch. Mechteld (Machteld) van HEEZE. ///
♦ Deze kwartieren onder het nodige voorbehoud; volgens Tax. 1940, pag. 134-147 was hij zn. van Jan Kievits, genaamd van den Bossche, "capitein der Monsterye van syne Con. Majesteyt", poorter Turnhout 4-10-1568 en geh. met Elisabeth Jan Willems van Aelst; zijn grootvader zou zijn Cornelis Kievits van Vlijmen, heer van Terborcht te Oisterwijck (1536); Machteld zou dr. zijn van mr. Adriaen Louiszn. van Heze, erfsecretaris van St.-Michielsgestel; deze kwartieren worden niet vervolgd.

13816 = 6480 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
COLIJN.

13817 = 6481 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
CLAES.

13820 = 6994 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
van outheusden.

13821 = 6995 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
MILLENAAR.

13822 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Corstiaen Jans van den HEUVEL, te Genderen, tr. ?. ///

13823 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Judith van GENDEREN. ///

13848 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob PLEUNE, geb. ca. 1570, wo. Dussen of op de Hill, tr. ?. ///

13849 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Saerke Adriaens, overl. na 1628. ///

13852 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Anthonis Willems (van UIJTHOVEN), geb. ca. 1545, grondbezitter te Eethen en Drongelen, overl. Eethen vr 24 jan. 1596 (51 jr.), tr. ?. ///
♦ "Dat Antonis Willemssoon van Vuijthoven ende Adriaentken Willemsdochter met Jacob Janssoon van Gressenich haren gecoren voocht verteechen op twee mergen lants gelegen tusschen de sluijssen inde banne van Drongelen, enz.; noch op anderhalven mergen lants geheijten die leege geer, gelegen in de banne van Eethen enz.; noch op ses mergen lants mitten erftijns daer op liggende die men in erftijns vanden carthuijsers is houdende nae vuijtwijsen der brieven daer aff sijnde; noch op alsucke versterff als haerluijden van saliger Cornelia Adriaens dochter aenbestorven is met dijck, sloot etc. tot behoeff van Sebastiaen Willemszoon van Vuijthoven ende Meerten Willems soon van Vuijthoven haere broeders als haerluijden geen recht daer aen te behouden etc." (R.A. Heusden, inv.nr. 410, fol. 27 vso., 1572);

13853 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Trijntke Jacobs, tr. 2e Anthonis Bernaerts uit Eethen. ///
♦ Anthonis Bernaerts, wonenede tot Eethen, gehuwd met Trijntje Jacobsdr. weduwe van wijlen Tonis Willem van Uijthoven, geass. met Daem Thonis, contra mr. Merten van Uijthoven tot Etten, oom en voogd van de wezen Tonis Willem van Uijthoven (N.A. Etten, notaris Coninck, 24-1-1596).

13984 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Kuijstens van WIJK (alias POIRTIER), geb. ca. 1560, was vr 1596 burgmr. te Wijk, overl. vr 3 jul. 1607 (47 jr.), tr. ca. 1585. ///

13985 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Emmetje Willems, geb. ca. 1560, overl. na 21 nov. 1623 (min. 63 jr.), tr. 2e vr 3-7-1607 Adriaen Claas uit Udenhout. ///

13990 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Peeter Willems MILLENAAR, geb. ca. 1559, onmondig (1581), mondig (1584), bezat de helft van 4 m. land in de banne van Doveren op Daelsvelt en een "huijs ende geseet staende ende gelegen tot Drongelen", schout aldr. (1636), overl. Drongelen na 15 mrt. 1636 (min. 77 jr.), tr. ca. 1585. ///
♦ Zie o.a. R.A. Heusden, inv.nr. 415, fol. 28, idem inv.nr. 417, fol. 6 en inv.nr. 430, fol. 15v.; het echtp. test. Heusden "gaende staende haer verstandt memorie ende vijff sinnen wel machtich" , R.A. Heusden, inv.nr. 586, fol. 79 (15-3-1636).

13991 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Beateris Adriaens, overl. Drongelen na 15 mrt. 1636. ///

13992 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Adriaens HAAGOORT (alias den HOLLANDER), geb. ca. 1540, leenman van Eethen en Meeuwen voor 1 m. land te Drongelen (12-4-1569).

13996 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbert VERBURCH, te Eethen. ///

14012 = 13852 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van UIJTHOVEN.

14013 = 13853 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobs.

14120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Fop Claes van DRIEL, geb. Ridderkerk ca.. 1523, oud 43 jaar in 1566, heemr. Ridderk. (1559-1560), schout aldr. (1560-1587), dijkgraaf van de polders Oud- en Nieuw Reijerwaard (1572-1587), rentmr. van de heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde (1580-1581), overl. Ridderkerk 12-4/16-5-1590, tr. 2e Ridderkerk 20-4-1581 Magdalena Aerts, overl. 1613, tr. 1e vr 1565. ///
♦ Tijdens zijn ambtstermijn vond de overgang naar de reformatie plaats; hij had echter als vertegenwoordiger van het "oude regime" geen moeite zijn positie vast te houden, integendeel, hij wist meerdere functies te verwerven, had uitgebreide landerijen en kan zonder meer een "herenboer" worden genoemd; zie mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus "Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen", dl. I en II (Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000), incl. losbladige aanvullingen I van maart 2002, II van maart 2003, III van zomer 2005, IV van maart 2007 en V van juni 2008 [Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven].

14121 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Margrietje Leenderts (CRANENDONCK), geb. Ridderkerk ca. 1525, overl. vr 1575 (50 jr.). ///
♦ Grietie was dr. van Lenert Gerrits (Cranendonck) en Mariken Wouters; Lenert was landbwr. in Oud-Reijerwaard en heemr. van Ridderkerk; in het koh. van de 50e penn. van Ridderkerk (ca. 1575) is sprake van land in Oud-Reijerwaard dat gebruikt werd door Fop van Driel Claes met zijn weeskinderen; het betrof een perceel van 11 m. 3 1/2 h. eigen land in "die houff"; in hetzelfde koh. wordt hij aangeslagen voor 11 andere percelen zonder verm. van de weeskinderen; het land in "die houff" moet dus door de weeskinderen gerfd zijn van Margrietle Lenerts; in 1561 werd deze hoeve, gelegen achter de watermolen, nog gebruikt door Lenert Gerrits, die deze al in 1529 in zijn bezit had; deze Lenert Gerrits stamt uit het geslacht Cranendonck; in apr. 1567 werd in dit weer bij de watermolen voor het eerst melding gemaakt als land gemeen met Fop Claes; mogel. had Lenert Gerrits de helft van het weer als huwelijksgift aan zijn dr. meegegeven; de resterende delen van de "houff" werden op 24-1-1569 en 16-10-1570 door Fop gekocht van Lenert Gerrits.

14122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sebastiaen Louris van DALEM, geb. Barendrecht ca. 1530, overl. Barendrecht 26 jul. 1584 (54 jr.), tr. ca. 1555. ///

14123 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaenke LEENDERTS, geb. ca. 1535, overl. Barendrecht 4 jan. 1613 (78 jr.). ///

14152 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Adriaens SCHEP, geb. Waspik ca. 1540, landbwr. (1561), heemr. (1571-1574), overl. Waspik ca. 1606 (66 jr.), tr. ?. ///

14153 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruij Melsen, geb. ca. 1545, overl. na 1607 (min. 62 jr.). ///

14154 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Ocker JANS, molenaar te Vrijhoeve-Capelle, secr. aldr. (1605), overl. Vrijhoeve-Capelle 1621, tr. ?. ///

14155 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maeijke Peter Baeijens, overl. Vrijhoeve-Capelle 1614. ///

14156 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dierck Diercks van CAMPEN, erfgen. van zijn vader (21-4-1578), nog verm. (9-11-1591). ///
♦ Zie o.a. R.A. Zuijdewijn-Capelle, inv.nr. 11, fol. 43v. en R.A. Sprang, inv.nr. 47, fol.153, hij "verlijt" dan als erfgen. van Agatha Jan Dielis van (Ammerroeyen) op 9-11-1591 samen met Marike, wed. van Wouter Jan Dielen (van Ammerroeyen), hun beider versterf, aan Willem Jacop Thonis (van Campen).

Oude man met bril (Karel van der Pluym, The Hermitage, St. Petersburg)«« Oude man met bril (Karel van der Pluym, The Hermitage, St. Petersburg)

14158 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Adriaens BACK, geb. Capelle ca. 1580, heemr. in de Vrijhoeven (1611-1641), schepen aldr. (1630), heemr. Zuijdewijn-Capelle (1617, 1625 en 1631), wo. o.a. "Loonschedijk", overl. Zuidewijn-Capelle vr 18 apr. 1645 (65 jr.), tr. 2e Capelle 28-5-1628 Dircksken Jans, overl. Capelle 20-5-1659, tr. 1e ca. 1600. ///

14159 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jenneken Peeter Ockers, geb. Vrijhoeven ca. 1580, overl. Vrijhoeve-Capelle vr 14 mei 1627 (47 jr.). ///
♦ De 1e erfd. was op 14-5-1627, de 2e op 18-9-1628; zie o.a. R.A. Vrijhoeven, inv.nr. 15, fol. 18, 44 en 156 en R.A. Zuijdewijn inv.nr. 14, fol. 75.

14176 = 13848 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
PLEUNE.

14177 = 13849 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
ADRIAENS.

14240 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Aerts SNOUCK, geb. Gorinchem ca. 1510, overl. Gorinchem ca. 1564/vr 1572, tr. vr 1540. ///
♦ Hij kocht in 1544 voor fl. 1100,- het ouderlijk huis "Over de Haven" van zijn zus Aefke, bezat tevens een huis in de Krijtstr. t.o. de Zustersteeg dat zijn wed. en erfgen. voor fl. 300,- verkopen in 1572.

14241 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
bast. Anna Walravens van DALEM, geb. ca. 1515/vr 1520, overl. na 1602. ///
♦ Zie voor dit geslacht o.a. GTMWB, jrg. 24, pag. 38 vv., N.L. 1909, kol. 104, idem 1966, kol. 376-402, idem 1971 kol. 130-199.

14288 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Walraven OTTOS, tr. ?. ///

14289 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mechteltge Bernts. ///

14290 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Maertens HOLLANDER, geb. waarsch. Colijnsplaat ca. 1580, wo. de Werken bij de Schans , tr. ? ca. 1605. ///

14291 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje N.N. (alias HOLLANDER), begr. Werkendam 30 apr. 1633. ///

14304 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Jans STRUIJCK, geb. Delwijnen ca. 1572, schout aldr., overl. ca. 1641 (69 jr.). ///
♦ Mededel. van dhr. M. Struijk uit Den Briel, die zo vriendelijk was mij van gegevens te voorzien over deze fam.

14306 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joris Ottho, te Delwijnen, tr. ?. ///

14307 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hilleke WILLEMS, tr. 2e Well 16-2-1643 Jan Tuenissen uit Ammerzoden. ///

14368 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jans van WEIJEN (WIJEN), geb. Tienhoven ca. 1615, otr. Alblasserdam 20 feb. 1639. ///

14369 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge WILLEMS, geb. Alblasserdam ca. 1615. ///

14370 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Leenderts Woutersen (STOUT), geb. Alblasserdam ca. 1615, j.m. van Albl.dam, otr. Alblasserdam 5 feb. 1640. ///

14371 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Jans, geb. Alblasserdam ca. 1615, j.d. van Albl.dam.. ///

14388 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jacobs BESEMER, geb. Sandelingenambacht (waarsch.) ca. 1595, j.m. van Oostendam (1624), wo. Sandelingenambacht in "het eerste huijs bij Marijken Hendrjckx in den rosmuelen", lidm. H.I. Ambacht 1-1-1625, begr. Hendrik Ido Ambacht 2 okt. 1653 (58 jr.), tr. Barendrecht 27 okt. 1624. ///
♦ In het coh. 1000e penn. Sandelingenamacht (1626) aangeslagen voor 3 pnd.; nog een dopeling H.I. Ambacht 19-10-1636, maar in het coh. 200e penn. 1638 aldr. is slechts sprake van zijn kinderen, terwijl zijn wed. ook niet wordt verm.

14389 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Rondtrekkende muzikant (Aert de Gelder, ca. 1690, The Hermitage, St. Petersburg)
»» Rondtrekkende muzikant (Aert de Gelder, ca. 1690, The Hermitage, St. Petersburg)
Anneken (Annetge) Clemens van NES, ged. Rijsoord 19 sep. 1600, j.d. van West-Barendrecht (1624), lidm. H.I. Ambacht 12-4-1626, overl. ca. 1637 (37 jr.). ///
♦ Zie voor dit kwartier en de vervolgkwartieren met uitvoerige beschrijvingen en bronnen K.J. Slijkerman in Geneal. Ver. Prometheus, Kronieken, 1999 (4) van den Nes; hier staat in de inleiding "De naam Van den Nes kan gerekend worden tot de oudere familienamen te Rijsoord en is in dit geval ontleend aan het eilandje De Nes in het riviertje de Waal met aan de noordzijde Ridderkerk en aan de zuidzijde Rijsoord en Sandelingenambacht...het genoemde eilandje bij Rijsoord werd volgens oude kaarten met een bruggetje met de Drogendijk van de polder Oud-Reierwaard verbonden. De omstreeks 1508/1510 geboren stamvader Vranck Gijsbrechtsz. bezat nagenoeg de gehele Nes, bewoonde de erop staande hofstede en noemde zich naar zijn bezit. De Nes is na hem nog twee generaties lang in bezit van de familie gebleven".

14390 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Cornelis LEENHEER, geb. ca. 1595, landbwr. te Sandelingenambacht onder H.I.Ambacht aan de Langeweg, gegoed te Heerjansdam, lidm. H.I.Ambacht 23-12-1644, schepen/heemr. Heerjansdam (1646), moet - gezien zijn bezittingen -, maar het ontbreken van archief meerdere functies in het regionale bestuur hebben bekleed, overl. 8-2-1652/6-6-1654, tr. 2e Zwijndrecht 26-11-1645 Heijltje Frans van Aelst, j.d. van en wo. Zwijndrecht, zij test. H.I.Ambacht 3-7-1654 (uit haar test. is op te maken dat zij met hem geh. was onder huwel.voorw.), overl. 3-7-1654/29-11-1655, dr. van Frans Cornelis, waarsch. landbwr., heemr. H.I.Ambacht en Sijken Cornelis, tr. 1e vr jun. 1625. ///
♦ Hij bewoonde een hofstee te Sandelingenambacht met 10 tot 12 m. wei- en bouwland (3-7-1656); verm. als vader H.I.Ambacht (29-6-1625); is een bedrag van 3 st. en 10 penn. schuldig (10-2-1639); bekent een bedrag van 600 resp. 1200 Car. gldns. schuldig te zijn (29-7-1649, 15-3-1650) met als borg 12 m. land "daer het huijs en timmeragie is op staende"; aan hem worden diverse percelen te Sandelingenambacht getranspoteerd (14-12-1650); leent wederom 600 resp. 1400 Car. gldns. (12-5-1651, 30-8-1651); belendend (8-2-1652).

14391 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claertie (Claesjen) Bastiaens, overl. 10-1630/11-1645. ///

14416 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Cornelis BAERTMAN, geb. ca, 1580, overl. ca.. 1640 (60 jr.), tr. ca.. 1605. ///

14417 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentgen Willems. ///

14418 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Symon Cornelis, wo. op St. Meertens Doncq, overl. vr 26 mei 1653, tr. ?. ///

14419 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietgen Meeus, overl. na 26 mei 1653. ///

14464 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Plonen MUIJS, overl. Alblasserdam vr 1 jan. 1646, tr. ?. ///

14465 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Arijens 't HOEN, overl. Alblasserdam na 8 mei 1648.

14466 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lenaert Huijberts (de GUIJLICERT) (GUILIAERT), gaarmr. Nieuw-Lekkerl. (1602), secr. aldr. (1613), overl. Nieuw-Lekkerland vr 23 jan. 1615, tr. ?. ///

14467 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Adriaens (CORT), dg. Nieuw-Lekkerl. 16-10-1633., overl. Nieuw-Lekkerland na 16 okt. 1633. ///

14470 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Cornelis blom, ged. Streefkerk 19 okt. 1597, overl. vr 1680 (83 jr.), tr. 2e Bastiaentje Ariensdr., tr. 1e ca. 1620. ///

14471 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willempje Doeijens, bel. Streefkerk 25-12-1634. ///

14484 = 7316 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van ASPEREN.

14485 = 7317 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SCHOUTINNE.

14500 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Huijbert Jans van EIJCK, geb. Waddinxveen ca. 1595, schout van Zuid-Waddinxveen 3-4-1621/3-4-1637, subst. baljuw Waddinxveen 21-6-1636, herbergier en pachter bieraccijns aldr., bezat 6 m. 4 h. land in de polder Snijdelwijk, schout van Reeuwijk 3-4-1637/14-5-1640, overl. Gouda 14/29 mei 1640 (45 jr.), tr. ?. ///
♦ De gegevens van Eijck ontleend aan J.L. van Eijck, Genealogie, Gouda 1965, 3 dln. en kwartierstaat, met name dl. I pag. 74 vv. en dl. II pag. 112 (C.B.G.).

14501 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Geertgen Cornelis van HEIJNINGEN (alias 'VROUCHRIJCK'), geb. Waddinxveen 1598, turftonster (1625), oud 43 jaar in 1641 , overl. Waddinxveen 12 sep. 1660, begr. Waddinxveen 15 sep. 1660 (62 jr.). ///
♦ Zij wonen ca. 1617 te Boskoop en verhuizen na 25-5-1617 naar Waddinxveen; het echtp. test. te Gouda 21-6-1636; zij verm. met leeftijd arch. Rijnland, inv.nr. 7988, attestatie (9-2-1641); voert in 1645 een proces tegen haar buurman en zwager van haar echtgen. Cornelis Ellerts Ramp omdat die zijn huis zo vertimmerd had dat de gang tussen zijn huis en dat van Geertgen (waar eerst paard en wagen door konden) te smal was geworden en zij er hinder van ondervond; in 1651 procedeert ze tegen haar broer Cornelis te Boskoop omdat hij zijn afspraak over de boedelscheiding niet was nagekomen; in 1655 wordt ze Vrouchryck genoemd; turftonsters hadden tot taak de turf uit een schip te lossen en in tonnen of manden te doen; zij stonden onder ede, afgelegd voor schout en schepenen, omdat zij verantwoordelijk waren voor het juiste afgeleverde gewicht; het kwam voor dat aanzienlijke personen en zelfs kinderen daarvan turftonster werden en inkomsten opstreken, terwijl het vuile werk door anderen voor hen werd gedaan met beduidend minder inkomsten.

14504 = 7318 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
GROENEVELT.

14505 = 7319 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Eeuwouts.

14506 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Ariens (EIJCKEL)BOOM, geb. Gijbeland ca. 1590, verm. 500e penn. (1627) en 200e penn. (1638), heemr., stedehouder (1623-1650) aldr., overl. na 1650 (min. 60 jr.), tr. ca. 1615. ///

14507 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bijchjen Willems (van de AFTERBROECK), geb. waarsch. Molenaarsgraaf ca. 1590, overl. 17-12-1651/31-12-1664. ///

14520 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Janssen (VeRHOEVEN), geb. ca. 1580, snijder te Alblasserdam, overl. dec. 1660 (80 jr.), tr. ca. 1605. ///

14521 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Mayken Pauwels (LANGeSTeEGH). ///

14522 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thomas Pieterssen, geb. ca. 1580. ///

14536 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis BAEN, geb. Sliedrecht ca. 1575, overl. vr 1653 (78 jr.). ///

14544 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Cornelis VLOT, geb. vr 1600, wo. te Gijbeland, overl. na 1657 (min. 57 jr.), tr. 2e Annechien N.N., tr. 1e. ///
♦ Verm. gaarboek Gijbeland 1652 met 16 m. (G.A. Brandwijk, inv.nr. 67); bet. dijkgeld 1655 G.A. Brandwijk, inv.nr. 66)

14545 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Soetjen N.N., geb. ca. 1605.

14546 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pieter Floren Dochterom, geb. ca 1585, overl. Meerkerkerbroek 1647/19-8-1654, tr. ca. 1610. ///
♦ Comp. de voochden Jan Otten Vermeer en Adriaen Henricx van Hoff, over de minderjarige weeskinderen van Floris Pieters x Geertgen Otten, trp. van 1 mrg. op de duijnen ten behoeve van Peterken Henricx wede wijlen Pieter Florisz, tevens trp. ten behoeve van Cornelis Henricx de cleijne man en voogd van Lijntge Pieters 7 hont weijland op Broeck (R.A. Meerkerk, inv.nr. 3, 19-8-1654); Comp. Pieterken Hendricks wede van Pieter Floris Dorchterom won. in Broeck en belooft aen te nemen etc. de erfenis. Sijmon Jans de Best te Langerak een obligatie van 900 car. guld etc. ten laste van de boedel; zij zal cost en schadeloos houden Cornelis Hendricks de Groot en Cornelis Hendricks de Cleijne haere zwagers [schoonzoons} mitsgaders de kinderen ofte voochden van de onm. kinderen van Floris Pieters hare soon idem bovenstaande personen een acte van schuldbekentenisse (R.A. Meerkerk, inv.nr. 23, 19-8-1654).

14547 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pietertgen Hendricks van Hoff, geb. Meerkerk ca. 1590, overl. 1655/1656. ///

14548 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Jans van DAM (Damme), geb. ca. 1590, metselaar te Albl.dam, leenman van Teilingen (1621-1638), kerkmr. aldr. (1623-1625), had een hofstede in de Kerkstraat aldr. en bezat land in de Lage Vijver, in Pieterover de Brigsweer, in Kortland, in Twanddelweer en in Kooiwijk, overl. vr 11 apr. 1638 (48 jr.), tr. ca. 1619.
♦ Zie o.a. coh. 200e penn. Albl.dam (1638), Weeskamer Albl.dam (21-2-1645) en O.N.A. Dordrecht, 143/116 (10-3-1664).

14549 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marijke Leenderts PIJL (alias Pleuntgen Adriaens), geb. ca. 1590, tr. 2e 1638 Mels Geeritsen, ged. Albl.dam 15-5-1610, hij overl. aldr. vr 1648, zn. van Gerrit Ariens en Marijken Melsen .
♦ Zij ontving in 1617 twee mergen land in Kooiwijk in het Middelweer, nog 2 mergen in Korteland in Cornelis over de Brigsweer en een huis met erf in de Kerkstraat (Weeskamer Albl.dam, 20-2-1617).

14550 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jop Adriaens van OORT, geb. Gorinchem ca. 1590, wo. Bleskensgr. (1613), waard en paardenkoper aldr., schepen aldr. (1630-1632), heemr., stadhouder en secr. (1631-1633), schout (1633-1637), koopt aldr. o.a. 't Kerckeland en bewoont een huis aldr. gebouwd in 1620 , overl. Bleskensgraaf 19 jun. 1638 (48 jr.), tr. 1e ca. 1612 Maria Cornelis Broer uit Noordeloos, tr. 2e Bleskensgraaf ca. 1618. ///
♦ Van hem vele akten bekend in notarieel arch. Blesk.graaf.

14551 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijke Cornelis van den DONCK, geb. Brandwijk ca 1590, overl. Bleskensgraaf vr 6 feb. 1625 (35 jr.). ///
♦ R.A. Bleskensgr. (6-2-1625): Anthonis Dircxsz Stedehouder, Bastiaen Pietersz en Claes Dircxsz (van Crimpen) heemraden; Jop Adriaensz van Oort, waard, won. op het dorp Bleskensgraaf, wedr. van Marijken Cornelisdr ter eenre en Cornelis Symonsz won. in Bleskensgraaf als bestevader en voogd van de vier weeskinderen van Marijken Cornelisdr geproc. bij Jop Adriaensz , geass. met Symon Cornelisz zijn oudste zoon ter ander zijde 2 zoons en 2 dochters zijn onmondig.

14576 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Barent Leenderts van ASPEREN, geb. Alblasserdam ca. 1600, sluismr. van de Nederwaard in 't Elshout (1641-1683), leenman Oost-Barendrecht (1643 en 1651), armenmr. Lekkerland, overl. ca.. 1683 (83 jr.), tr. Alblasserdam 19 mrt. 1628. ///
♦ Hij tr. "nae den middach"; volgt op 12-5-1643 zijn vader op als leenman van Albl.dam: "Bernard van Asperen Leendertsz., sluismeester van de Nederwaard in het Elshout, voor Andries van de Corput, predikant van Alblasserdam, en Adriaan Bastiaansz., ouderling, voor de diakonie bij dode van Leendert van Asperen", LRK 149 c.Zd.Holland fo. 26 (O.V. 1985, pag. 65); idem 20-2-1651: "Barent Leendertsz. van Asperen te Nieuw Leckerlant bij dode van zijn vader Leendert Barentsz. van Asperen na anvankelijk verzuim, hulde door Jacob Gillisz. Borren te 's-Gravenhage volgens procuratie op 9-2-1651 verleden voor notaris David Vink aldaar" (L, f 130)(O.V. 1978, pag. 55).

14577 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hillegen Cornelis, ged. Streefkerk 14 jan. 1606. ///

14578 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes (Jan) Arijens de BES(TEN), ged. Streefkerk 12 sep. 1610, overl. na 16 okt. 1663 (min. 53 jr.), tr. Papendrecht 22 feb. 1637. ///

14579 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cundertgen Bastiaens, geb. Wijngaarden ca. 1615, j.d. van Wijngaarden. ///

14580 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Jans van EIJNDHOVEN, geb. Oud-Alblas ca. 1590, tr. 1e Teunken Claes, tr. 2e Oud-Alblas 19 mrt. 1628. ///

14581 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltke Jans BESEMER, geb. Oud-Alblas ca. 1590, wed. van Andries Lenaerts van Oud-Alblas. ///

14582 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maerten Egberts CALIS, ged. Oud-Alblas 8 sep. 1619, schepen/heemr. (1654), overl. Oud-Alblas 27-2-1656/26-11-1656, tr. Oud-Alblas 12 feb. 1640. ///

14583 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Neeltge Arijens GROOTENBOER, ged. Oud-Alblas 14 mrt. 1621, tr. 2e aldr. 26-11-1656 Arien Claes Otten van Oud-Alblas. ///
♦ Zij testeren te Oud-Albl. op 27-2-1656 (hij ziek te bedde liggend), waarbij tot voogden worden benoemd Dirck Claesz. Calis en Willem Ariens Grooteboer (N.A. Oud-Alblas, inv.nr 21).

14584 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis BACKER, geb. Oud-Alblas ca. 1562/1563, mr. bakker en biersteker (1616), pacht de korentiende van het Hoogvierendeel te Oud-Alblas (1618) , overl. Oud-Alblas vr 1627, tr. 2e na 1621 Anneke Pieters, geb. Bleskensgraaf (waarsch.), overl. Oud-Alblas na 1638, tr. 1e . ///
♦ coh. 500e penn. (1627) Oud-Alblas Anneken Pieters de wed. van Cornelis Cornelisz. 8 lb; coh. van de 200e penning Oud Alblas (1638) Anneken Pieter wed. 20 lb..

14585 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Heylken Ariens Willems, geb. ca 1570, overl. Oud-Alblas ca. 1621 (51 jr.). ///

Vlaamse stad overwonnen door Spaanse soldaten (Johannes Lingelbach, ca. 1674, The Hermitage, St. Petersburg)
»» Vlaamse stad overwonnen door Spaanse soldaten (Johannes Lingelbach, ca. 1674, The Hermitage, St. Petersburg)

14586 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Arnouts Ockers, geb. Oud-Alblas ca. 1560, leenman van Arkel te Alblas met 8 m. land met timmering en huizing daarop in Alblas etc. (zie voetnoot) , overl. Oud-Alblas na 30 mei 1616 (min. 56 jr.). ///
♦ Beleend met de helft van 8 morgen land (5-7-1597) en met de helft van 4 morgen land (13-8-1597) bij overdracht van zijn broer Ocker; Adriaen Arnouts doet hulde met ledige hand (17-08-1601) ; op 4-4-1616 en 30-5-1616 worden beide lenen overgedragen aan Dirck Claeszn Calis; Adriaen Arnouts alias Adriaen Arnout Ockers alias Adriaen Aert Ockers wordt op 20-03-1587 en in 1607 genoemd als broeder van Jan Aert Ockers, voor wie hij ook borg is; in 1596 laat Adriaen Aert Ockers een nieuw bouwhuis timmeren, om er te wonen; de afrekening van de door hem gemaakte kosten is bewaard gebleven (Archief Hof Souburg, stuk 15, 27-6-1596); de pacht werd hierna verhoogd van fl. 314,- naar fl. 350,- (overeengekomen op 20-3-1587); hij had 2 morgen in een weer genaamd Ocker Jansz land in eigendom, dat 8 morgen groot was; was huurder van landerijen van Souburg (1607) (O.V. 1977, Lenen Langerak te Oud-Alblas); de kwartieren worden vervolgd, maar moeten nader onderzocht worden; volgens de beleningen (O.V. 1985, pag. 64) wordt het voorgeslacht van Adriaen Arnouts gevormd door zijn vader (nr. 29172), zijn grootvader Arnout Ockers, beleend 5-8-1545, diens verwant Cornelis Adriaan Ockers, beleend 4-10-1506 bij dode van zijn vader; er volgt nu een hiaat, de belening hiervoor luidt: 13-7-1450 Pieter van Slingeland bij dode van Willem Jansz., zijn vader, die hield van Arkel, waarna overdracht aan Okker Jansz., LRK 116 c.Arkel fo. 8.; 16-10-1463: Adriaan Okkersz. bij dode van Okker Jansz., zijn vader, LRK 117 b fo. 45v.; deze Ocker Jansz. werd op 8-7-1454 ambachtsheer van Oud-Alblas met tijns, renten, gerecht en toebehoren, 23 morgen in de Grote Nes en 15 morgen in de Matena; dit leen ging op 16-10-1463 over naar Adriaan Okkersz. bij dode van Okker Jansz., zijn vader, LRK 117 c.Zd.Holland fo. 14 (O.V. 1985, pag. 653).

14588 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theunis Dircks (stolck), geb. Brandwijk ca. 1600, wo. Brandwijk op het dorp, otr. 2e Groot-Ammers 9-5-1670 Annichjen Pieters, otr. 3e aldr. 25-9-1677 Merrichien Willems , tr. 1e Brandwijk ca. 1636. ///

14589 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Pieters. ///

14590 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Jans (van den DONCK), geb. Brandwijk ca. 1600, wo. op de Donck onder Brandijk, tr. Brandwijk ca. 1630. ///

14591 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Machteltje GERRITS, dg. Brandw. 28-7-1675. ///

14596 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Sijmons, geb. ca. 1575, begr. 30 mei 1641 (66 jr.), tr. ?. ///

14597 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Weijntje Dircks, geb. ca. 1580. ///

14628 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Cornelis CRIJGER (CRIJGSMAN), geb. Alblasserdam ca. 1575, overl. na 1633 (min. 58 jr.), otr. 2e Albl.dam 17-2-1624 Soetgen Huygen (Soetgen Huyberden 1629, 1633) uit Oostendam , tr. 1e ca. 1600. ///

14629 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentje Pieters STOUT, geb. Alblasserdam ca. 1575, overl. Alblasserdam vóór 14 mei 1623 (max. 48 jr.).

14630 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis (grote Kees) Aryensen (de JONGH), geb. ca. 1575, tr. ca.. 1600. ///

14631 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijcken Jans (Jaspers) 't JONGH, geb. ca. 1575. ///
♦ Beiden verm. als overl. op 13-12-1666.

14632 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Barent Ghijsbrechts van ASPEREN, geb. ca. 1528, koster te Streefkerk, secr. aldr. (als zodanig verm. coh. 10e penn. Streefkerk 1553-1557), notaris aldr. (19-1-1562), nog verm. 1579 , overl. vóór 1589 (61 jr.), tr. 1e N.N. (A.R.A, Hof van Holland, "comp. Adriaentgen Lenertsdr. wedu van Barent Ghijsbrechtsz. te Streefkerk vervangende Jan Barents des voorsz. Barents voorsone" (3-5-1594). ///
♦ Werkte als notarisklerk bij Johannes Drolshagen; gaf op 19-11-1565 een procuratie af (R.A. Nieuwpoort, inv.nr. 55); was 43 jaar in 1572 "Baarent Ghysberts, secretaris van Streefkerk, oud 43 jaar, heeft op 29-1-1572 wesende ten huyse van Aert Pieters tot Leckerkerck daer mede vergadert i.v.m. de transport van een huys ende molen tot Leckerkerck (G.A. Dordrecht, R.A. inv.nr. 730, fol. 64); hij verm A.R.A., Hof van Holland, 26-7-1579 als notaris Bernardus van Asperen Ghijsberts te Streefkerk; zie ook het artikel in O.V. 1990, pag. 284-292.

14633 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentgen Leenderts, geb. ca. 1540, verm. Streefkerk lidm.lijst als wed. van "Barent de Coster" (2-4-1589), nogmaals lidm. 1594 en 1610, overl. nadien. ///
♦ Zij test. Streefkerk 30-7-1602

14634 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Pieters. (alias den 'OUDEN SCHOUDT'), als zodanig verm. (18-1-1590), schout en rechter van Albl.dam (1582-1584), schout aldr. (1602-1614), kerkmr. (vanaf 1614) , overl. Alblasserdam vr 6 mei 1618. ///
♦ Hij test. Dordrecht 30-7-1602 met een huis, schuur en boomgaard (N.A. Dordr 4/10 en 3/161); het nageslacht noemt zich Schouten.

14635 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fijken (Sijken) PIETERS, geb. ca. 1545. ///

14636 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ocker Arijen Geleins, geb. Oud-Alblas ca. 1550, overl. Oud-Alblas vr 1626 (76 jr.), tr. ca.. 1570. ///

14637 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Margriet Ockerse, geb. Oud-Alblas ca. 1550. ///
♦ O.V. 1977, pag. 309 vv.

14638 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eewout Jacobs, geb. Oud-Alblas ca. 1565, tr. Oud-Alblas ca. 1590. ///

14639 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barber Foppen, geb. Nieuw-Lekkerland ca. 1565, overl. Oud-Alblas vr 23 mei 1643 (78 jr.). ///
♦ 23-5-1643 "syn gegrontcavelt de kinderen van Barber Foppen" (overl.)

14688 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaan Bastiaens BOUWMAN, landbwr., schepen/heemr. Albl.dam (1582), hoogdijkheemr. Albl.waard (1597-1598), leenman van Arkel (1586-1611), leenman Oost-Barendrecht (1606-1611), overl. Alblasserdam vr 17 okt. 1611, tr. vr 1572. ///
♦ Kwartierstatenboek Prometheus, deel XV, pag. 249-250 (Delft, 1998).

14689 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jutje Cornelis, beleend met land in Blokweer (1611-1624), overl. Alblasserdam vóór 28 aug. 1624. ///

14976 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Jans NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca. 1585, aannemer van waterwerken e.d. in de polder Groot-Cromstrijen, overl. Klaaswaal 11-11-1645/1-1-1648, tr. ?. ///
♦ Nam bestelling aan voor het schoonmaken van de bermsloot langs de Nieuwe Dijck tot de Havenvliet toe voor f 4,-, polder Groot-Cromstrijen (4-3-1629); stond borg voor Jan Gillesz Lichthert en Hendrik Cornelisz (16-4-1637); dito voor de weduwe Cornelis Nieuwenboer (8-12-1637); kocht uit de boedel van Inge Ariens Troost, een stolp om 31 stuivers (7-4-1638); hield Claes Bleckenskind (Claes Blijck) en ontving geld van de kerk (1642); op 11-10-1645 borg voor Lenert Koeijman; de tol Niemantsverdriet, waar de fam. haar naam aan ontleende, wordt reeds verm. bij Floris V (24-10-1268).

14977 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Heiltje Arins PONSE, overl. Klaaswaal na 1 jan. 1650. ///
♦ Ontving van heilige geest-armen van Cromstrijen f 30,- voor het houden van 't kind van Claes Bleijck over twee vierendeels jaers verschuldgt (1-7-1649 en 1-1-1650).

Een interieur met dinerende dames en heren (Dirck van Delen, 1629, particuliere verz.)
»» Een interieur met dinerende dames en heren (Dirck van Delen, 1629, particuliere verz.)

14992 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Vincent (Cent) Cornelis 'METSELAAR', geb. Krimpen a/d Lek ca. 1587, minderj. (13-5-1607), als metselaar werkzaam aan de kerk van IJsselmonde (2-6-1612/8-6-1613), j.m. van Krimpen (1614), wo. Blaeck te R'dam (1614), werkte en leverde als metselaar materialen aan de kerk te Charlois (1623-1635), wo. Rotterdam (1630,1632), bij Rotterdam (8-7-1635), overl. Rotterdam 8-7-1635/19-5-1639, otr. Schiedam 8 mrt. 1614, tr. Rotterdam 16 mrt. 1614. ///
♦ dg. Streefkerk (7-10-1612); getuige R'dam bij het opmaken van een test. (17-7-1622); komt in 1623 en 1624 voor het eerst voor in de reken. van de diakonie te Charl., regelm. verm. aldr. tot 1635; koopt met anderen een huis te Charl. dat later verkocht wordt (8-6-1630 en 10-11-1632); gaf bij akte van 8 juli 1635 zijn huisvrouw Celitgen Crijnen volmacht om bij zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen (had waarsch. enige tijd werk buiten R'dam)

14993 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Selitgen (Seeltje) CRIJNS, j.d. van en wo. Schiedam (1614), wo. Bierhaven te R'dam (1652), begr. Rotterdam 18 feb. 1652. ///
♦ Op 29-5-1639 compareert Selitgen Cnjnsdr., weduwe van Sent Cornelisse Metselaer, in zijn leven gewoond hebbende te Rotterdam, met haar kinderen te Krimpen a/d Lek, zij transporteert een huis met erf op het dorp Krimpen aan de Lek en stukken land aldaar gelegen in het "kerkeweer" en in het "pustorieweer"; op dezelfde dag werden er schuldbrieven ten behoeve van Selitgen en de haren opgemaakt; een der borgen van een schuldbrief van 800 Car. gldns. te R'dam (4-3-1644); proces tegen haar in voorbereiding voor het Hof van Holl. omdat zij pretendeert erfgen. te zijn van Maertge Pleunen; haar kinderen en erfgen. verkopen vijf huisjes en erven gelegen aan de westzijde van de Bierhaven te Rotterdam (17-1-1662).

15002 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrik Wouters VERDUIJN, geb. ca. 1575, overl. vr 29 jul. 1626 (51 jr.). ///
♦ Hij is waarsch. in 1619 begr. in kerk van Charl. (O.V. 1963, pag. 165).

15008 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeryen Dircxe CRUIJTHOFF, geb. Mijnsheerenland 1563/64, (oud 57 jaar in 1621, resp. "out in de tseventich jaeren", 30-1-1634), landbwr. en veehouder aan de Reedijk, de meest noordelijke grens van Mijnsheerenland, kocht verschillende malen grond aldr. vooral in de nieuwe Zomerlandspolder en te Heinenoord, waarsman in de polder Oudelant van Moerkerken (1620), heilige geestmr. Mijnsherenl. 1628 (weigerde dit ambt tot 1628, waarschijnlijk omdat er meer na- dan voordelen aanzaten), begr. Mijnsheerenland (kerk) 6 aug. 1647, tr. 1e ca. 1597/1598 Lijsbeth Adriaans, geb. Mijnsheerenland ca. 1565, tr. 2e ca. 1605/1607. ///

15009 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lijntgen Cornelis van den BROUCK, geb. Heinenoord ca. 1585, ged. Heinenoord (volwassen) 30 aug. 1615, overl. Mijnsheerenland 9 feb. 1658, begr. Mijnsheerenland (kerk) (72 jr.). ///
♦ Op pagina N 2 van het boek Kruithof bij het C.B.G. vindt u de plattegrond van de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland waar onder zerk 32 Adriaen en zijn vrouw zijn begraven; de zerk, met een afmeting van 197 x 69,5 cm., heeft als opschrift: "HIER LEIT BEGRAVEN ADERYAN DIRCKSEN KRUITHOF STERFT DE. 6 AUGUSTY ANNO 1647. HIER LEIT BEGRAVEN LINTIEN CORNELIS DE HUISVROUW VAN ADRIAE. DIRCKSEN KRUITHOF SI STERFT DEN 9 FEBRUWARUS ANNO 1658"; het echtp. test. Dordrecht voor notaris Jager op 25-1-1614; zij doneert na het overl. van haar echtgen. in 1647 50 gld. aan de Heiligegeestarmen van Mijnsheerenl. en test. nogmaals Dordrecht 6-12-1657; zie ook Prometheus XII, pag. 213-315.

15010 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Bastiaens GOUMAN, geb. ca. 1585, overl. na 24 okt. 1638 (min. 53 jr.), tr. Puttershoek ca. 1610. ///

15011 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lintge Jans, geb. Puttershoek ca. 1590. ///

15016 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Pieters VERSCHOOR, geb. vr 1579, begr. Charlois (kerk, binnen het kruiswerk) 1629 (50 jr.), tr. vr 1599. ///

15017 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge Adriaens, geb. vr 1579, begr. Charlois (kerk, binnen het kruiswerk) 18 jul. 1650 (71 jr.). ///

15020 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aert Eeuwouts VERSCHOOR, geb. ca. 1558, landbouwer te Charlois, kerkmr. (1597-1599), schepen (1606-1610), lage waardsman polder Smeetsland (1597-1598), hoge waardsman Charlois "buijtenbans" (1600-1603), waardsman Charlois "binnensbans" (1608-1610), hoge waardsman Charlois (1615-1617), begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 1622 (64 jr.), tr. vr 1598. ///
♦ Uitgebreid bronmateriaal in N.L. 1974, kol. 307-309.

15021 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Een tekenende dame (Eglon van der Meer, ca. 1665, Wallace Collection, London)
»» Een tekenende dame (Eglon van der Meer, ca. 1665, Wallace Collection, London)
Pietertge Willems CRANENDONCK, geb. IJsselmonde ca. 1570, begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 8 mrt. 1649 (79 jr.). ///
♦ Op 14-7-1628 wordt aan haar getransporteerd als wed. een "huys, erff, boomgaert, telinge en plantagie" met ca. 1 m. in het Griffioenblok in Charl., noordelijk grenzend aan de "Crommen Santhwech" ; zie ook: ir. C. Sigmond en K. J. Slijkerman "De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700" (Rotterdam 1992) en mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus "Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, deel I en II", Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde 1994, 2000, incl. losbladige aanvullingen van maart 2002 en maart 2003. [Bij de referenties worden niet de bladzijden maar de reeksnummers aangegeven]; nog meer gegevens over haar zijn te vinden in N.L. 1974, kol. 308-309.

15022 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Clement Leenderts PORS, landbwr. te Charlois, verm. als belendend in het dorpscentrum aldr. (3-3-1604/31-7-1609)(G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 12), eigenaar van de molen aan de "Cromme sandwegh", leenman van Putten voor een vierde deel van 3 1/2 morgen land (20-12-1613), armmr. (1606), kerkmr. (1607-1608), schepen (1615-1617, 1619-1623), medepachter van de impost of accijnsen over Charl. en Katendr. (28-3-1616), begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 1649, tr. vr 1605. ///
♦ Clement Leendertse Pors sluit in opdracht van Cornelis Gijsse een hypotheek van vierhonderdvierenveertig caroligulden bij de weeskinderen van Cornelis Leendertse int Velt, echtgenoot van Elisabeth Geenen; het geld wordt belegd op een morgen twee hond en dertig roeden land, gelegen in het kerkeblok, bekend onder nummer 12; de akte werd gelost op 20-6-1650 door de erfgen. can Clement Leenderts aan Annetje Cornelis int Velt (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 12, akte nr. 206, 1-3-1610); Nicolaas Heremaals te Amsterdam verkoopt aan Clement Lenertse Pors twee morgen een hond land in het kerkblok; Jan Ingense en Clement Leendertse Pors sluiten een hypotheek van elfhonderdvijfentwintig caroligulden bij Nicolaas Hermanse te Amsterdam, het geld wordt verzekerd op vier morgen, n hond en tweenveertig roeden land in het kerkblok te Charl., de akte was op 26-2-1612 afgelost (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 12, akten nr. 111 en 113, 28-5-1607); verm. hoofdgeld Charl. (15-8-1623) voor 15 pnd. (O.V. 1994, pag. 461); voor de belening zie O.V. 1972, pag. 110

15023 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge Harmans van der schoor, geb. ca. 1582, begr. Charlois (hoogkoor van de kerk) 1617 (35 jr.). ///

15036 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jacob Jacobs van CLEEFF (Snijder van CLEEF), geb. ca. 1587, snijder/kleermaker te Charlois, begr. Charlois (kerk ondert cruyswerek) 10 aug. 1653 (66 jr.), tr. ca.. 1610. ///
♦ Jacop Jacopsen Snijder van Cleeff koopt een perceel te Charl. voor 694 Car. gld. (G.A . Rotterdam, O.R.A. Charlois, inv. nr. 12, fol. 86, 5-5-1606); door de dijkgraaf en heemraden te Charl. beboet omdat hij "een dijck tegen sijn erf niet gebloot had" (G.A. Rotterdam, Grondheerlijkheidsarch. Charlois, inv.nr. 81, fol. 19 vso., 12-7-1617); verm. als borg (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois inv. nr. 28, 16-6-1619); verm. hoofdgeld voor 3 pnd. (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv. nr. 41, 15-8-1623); transporteert een huis met erf te Charl. aan zijn schoonzoon Claes Bastiaens Gelder (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv. nr. 14, fol. 95v e.v., 29-4-1632); Adriaen Pietersen Cortpen(ning), inwoner van Charlois, transporteert zijn dorpsgenoot Jacop Jacopsen van Cleeff een huis aldaar (G.A Rotterdam, R.A. Charlois, inv. nr. 1444, fol. 107 verso e.v., 5-6-1632); schoorsteengeld 1644, betaalt voor 1 schoorsteen (G.A. Rotterdam, O.R.A. Charlois, inv. nr. 41); wo. nabij het "het gemeenlants slop" G.A. Rotterdam, Grondheerlijkheidsarch. Charlois, inv. nr. 81, fol. 73, 19-7-1649); Jacob Jacobsen van Cleeff, inwoner van Charlois oud omtrent 60 jaren, attesteert i.v.m. een manslag die een dag eerder had plaatsgevonden toen hij vanuit de Nieuwe Haven van Rotterdam de rivier overstak naar Charlois (G.A. Rotterdam, O.R.A. Charlois, inv. nr. 42, fol. 43, 20-7-1647); transporteerden Jacob Jacobs van Cleeff, Arij Jacobs van Cleeff en Claes Bastiaen Gelder, getrouwd met Aeltge Jacobs van Cleeff, kinderen en erfgenamen van wijlen oude Jacob Jacobs van Cleeff, een huis en erf op het dorp Charlois "opten buytenkant van den zeedick" voor 475 gld.; gezien de belendingen moet dit het huis zijn dat in 1632 door Jacob werd aangekocht; aangezien er in de voornoemde akte met geen woord gerept werd over de vrouw van van Cleeff, moet zij toen inmiddels ook gestorven zijn. (G.A. Rotterdam, O.R.A. Charlois, inv. nr. 17, fol. 80 e.v., 10-5-1659); de meeste gegevens van Cleeff ontleend aan het artikel "De oudere generaties van het geslacht van Cleeff uit Charlois", K.J. Slijkerman in O.V. 1996, die nog aantekent "De naam Van Cleeff moet dan wel duiden op herkomst uit de stad of het Land van Kleef. In de zeventiende en achttiende eeuw behoorde de familie in het Charloisse tot de kringen der handwerkslieden en boeren en vermaagschapte zich onvermijdelijk met lokale families". -

15037 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N., overl. Charlois vr 1659. ///

15038 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lenert N.N. (PORS, VERSCHOOR ?), geb. ca. 1575, overl. vr 1610 (35 jr.), tr. ?. ///
Slijkerman kan in zijn boek over het geslacht Verschoor deze man niet traceren en noemt hem Lenaert Pors ? ("Een geslacht Verschoor" etc., uitgeverij ALVO, Delft, pag. 58-61); zijn identiteit is nog onzeker, die van zijn vrouw is wel bekend dus haar kwartieren worden vervolgd.

15039 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth (Lijsken) Willems (van) SCHILPEROORT, geb. Charlois ca. 1575, wo. Charlois, lidm. aldr. (5-7-1607), begr. Charlois (kerk, binnen het kruiswerk) 1629 (54 jr.), tr. 2e vr 1610 Leendert Willems Verschoor, geb. ca. 1544, landbwr. te Charl., kerkmr. en schepen aldr., wednr. N.N., begr. aldr. (kerk) 1626, tr. 3e ca. 1627 Pieter Pieters (de) Dubbelde, wednr. N.N. . ///
♦ Volgens Slijkerman hertr. zij met een man die 30 jaar ouder is; m.i. zijn er 2 Leendert Willemsen Verschoor, nl. de "oude" en de "jonge", waardoor heel gemakkelijk fouten kunnen ontstaan; nr. 15038 zou dan Lenert Willems "de oude" Verschoor moeten zijn.

15040 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Adriaens (GELDER), geb. ca. 1565, wo. Kerckstr. (11-6-1611), polderwerker, sloter (27-10-1612) te Charl., gegoed aldr., overl. Charlois 1620/2-7-1628, tr. ca. 1595. ///
♦ Voor de eerste maal werd Bastiaen Gelder in de bronnen vermeld gevonden op 18-1-1611, toen hij zich met Jan Ghijssen als borg stelde voor Jan Rutte; op 11-6-1611 werd Bastiaen Gelder genoemd als belender van een huis bezuiden de Kerkstraet te Charlois; bij akte van 15-7-1612 verkocht Bastiaen Adriaensz. Gelder, inwoner van Charlois, een losrente van jaarlijks 3 gld. 2 st. over een hoofdsom van 50 Car. gld. aan de te Rotterdam wonende Cathrina Jansdr., weduwe van Harman Looft, en verzekerd op zijn huis en erf in de jurisdictie van Charlois, hetwelk aan de noordzijde belend is aan de Kerckstraet; blijkens enkele kerkrekeningen te Charlois was Bastiaen sloter; een rekening over 1614 maakt melding van het volgende: noch betaelt Bastiaen Gelder met sijn soon van de sloot aende predicants erff op te maecken 4 en een rekening over 1617: betaelt Bastiaen Adriaensen Gelder van de sloot aent school erff op te maecken tusschen schoolerff ende Egbert Aertsen; een rekening over 1620 spreekt van betaelt Bastiaen Adriaensen Gelder met sijn soon van XX roeden sloots te maecken aenden predicants erff met seecker buyten werck; Bastiaen Gelder of zijn wed. komen niet voor in het kohier van het hoofdgeld over Charlois van 1623; mogel. waren beiden toen reeds overleden, hoewel de vrouw toen bij een van haar kinderen in huis kon zijn opgenomen en zodoende niet in het kohier voorkomt; op 28-10-1634 was Leentge Bastiaensdr. in ieder geval niet meer in leven; toen transporteerden Leenart Bastiaens en Claes Bastiaens Gelder, elk voor zichzelf en mede voor hun zuster Adriaentge Bastiaens, wed. van Jan Jans IJserman, en nog voor Dirck Ponts, als man en voogd van Lijntge Bastiaens Gelder, en voor Leenaert Aernouts, man en voogd van Neeltge Bastiaens Gelder, allen kinderen en erfgenamen van Leentge Bastiaens, weduwe van Bastiaen Adriaens Gelder, hun vader en moeder zaliger, aan Yssack Joosten Wever van IJsselmonde een huis, erf, etc. op het dorp Charlois opt kerckelant aende Kerckstraet; de koop werd voldaan met 100 gld. kontant en met een schuldbrief ter grootte van 375 gld., welke dezelfde dag is opgemaakt; de genoemde erfgenamen verklaarden op 22-1-1635 dat de schuldbrief voldaan was (O.V. 1998, pag. 2-3).

15041 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leentge Bastiaens, overl. Charlois 2-7-1628/28-10-1634. ///
♦ O.V. 1979, pag. 79.

15042 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hercules N.N., snijder. ///

15056 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Pieters VISSER, geb. Ridderkerk 1599, overl. ca. 1645 (46 jr.), tr. 1e Jaapje Cornelisse, tr. 2e Hendrik Ido Ambacht 2 dec. 1629. ///

15057 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijchjen Arijs, geb. Ridderkerk ca. 1600. ///
♦ Op het internet is een bron die als haar ouders aangeeft Willem tr. Jaapje.

15058 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Meeuwsen (SEVENHUIJSEN), tr. Barendrecht 1 apr. 1618. ///

15059 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentge Bastiaens.
♦ Voor de kwartieren 15056 t/m 15059: "Genealogie van het geslacht Visser" (Streekarchief IJsselmonde, Rotterdam, uitg. 16-12-1996).

Twee jongens aan het bellenblazen (Caspar Netscher, ca. 1670, National Gallery, London)
«« Twee jongens aan het bellenblazen (Caspar Netscher, ca. 1670, National Gallery, London)

15064 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arie Ariens Salij, geb. ca. 1590, overl. Heerjansdam vóór 13 dec. 1666 (max. 76 jr.), tr. 2e Lijsbeth Ariens, tr. 1e ?. ///
♦ Waarsch. identiek aan Arie Ariens Sali, wo. te Smitshoek (8-7-1632) en aldr. verm. in het coh. der verpondingen over Barendrecht in de "huysen aan de dijck" (1632); verklaart op 3-8-1638 100 gld. verschuldigd te zijn aan Zophia Andries Schutgers te R'dam; Lijsbeth Ariens (Salij) verklaart bij akte van 13-12-1666 200 Car. gld. schuldig te zijn aan de armenbezorgers van de armgoederen van Heerjansdam; als onderpand stelt zij haar huis aan de "Swindrechtse seedijck" te Heerjansdam met binnen- en buitendijks erf; de schuldbrief werd geroyeerd op 4-5-1681.

15065 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. |||

15076 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lenert Lenerts de jonge PORS,, geb. Charlois ca. 1545, landbwr. te Charlois, waardsman binnenbans (1590-1591), begr. Charlois (kerk) 1591 (46 jr.), tr. ca. 1570. ///

15077 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aechtgen Adriaans PORRE, geb. Charlois ca. 1550, waarsch. nicht van haar echtgen., landbouwster te Charlois in het Santblock, begr. Charlois (voorkerk) 1627 (77 jr.). ///
♦ Zie voor haar o.a.: G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 5, fol. 20 en 21, 13-6-1612, inv.nr. 13, fol. 25, 29-4-1613, inv.nr. 5, fol. 43, 15-10-1613 en N.A. Rotterdam, inv.nr. 101, fol. 132 e.v., 18-12-1619 en O.V. 1980, pag. 380.

15078 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijn Gerrits (Leegenhoeck), geb. vr 1570, overl. Charlois vr 1614 (44 jr.), tr. vr 1587. ///

15079 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertgen Matijssen (MATTHIAS), begr. Charlois (kerk) 1645. ///

15080 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Pieters CORTPENNINCK, overl. Charlois vr 1649, tr. ?. ///

15081 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Bastiaens, overl. Charlois na okt. 1649. ///

15090 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Cornelis Plockhayr, tr. ?. ///
♦ Verm. als belendend Charl. (15-7-1609).

15091 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ploontgen EGBERTS, overl. vr 1625. ///

15092 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Bastiaens OUTRAET, geb. ca. 1590, koopt korentienden aldr., bet. in 1623 4 pnd. hoofdgeld aldr., overl. Charlois na 23 feb. 1663 (min. 73 jr.). ///
♦ O.V. 1994, pag. 460.

15094 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Leenderts PORS (alias 'GARSTBOER'), geb. Charlois ca. 1581, landbwr. en waarsman aldr. (1619), kerkmr. (1621-1623), overl. Charlois 29 aug. 1650 (69 jr.), tr. 1e ca. 1605 Lintgen Michiels (Verschoor), overl. Charl. na 10-4-1617 (huwel. was kinderloos), tr. 2e ca. 1620. ///
Slijkerman zegt in zijn boek over de geslachten Verschoor alias van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de 16e en 17e eeuw (uitgeverij ALVO, Delft), pag. 72 heel aannemelijk dat hij eerder geh. was met Lintgen Michiels (Verschoor) en pas ca. 1620 met Wijvetje Gerrits was gehuwd; Lijntge Michgielen kocht op 5-10-1606 op een openbare verkoop te Charl. "twee cragen"; zij werd lidm. aldr. 14-12-1609; in de kerkeraadsvergadering van 15-5-1611 is sprake van een "vichtement" (vechtpartij) die Lintgen Ghielen had begaan tegenover Maertgen Jans; verm. 10-4-1617 als huisvr. van Pieter Lenerts en plaatst daarbij haar handtek.; zij moet kort nadien zijn overl.

15095 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wijvetje Gerrits (DIJCKHOFF), overl. Charlois 24 apr. 1656. ///
♦ Voorwaarden van de verdeling van de nalatenschap van Pieter Lenertse Pors, echtgenoot van Wijvetje Gerrits, hier geassisteerd door Jan Gerrits haar broer en voogd, opgemaakt ten huize van Wijvetje Gerrits voornoemd en in tegenwoordigheid van haar kinderen en schoonkinderen met name Lenert Pieterse Pors, Cornelis Bastiaanse Outraet echtgenoot van Grietje Pieterse Pors en Jan Lenertse Pors voogd van Gerrit Pieterse Pors, Adriaan Pieterse Pors, Leentje Pieterse Pors en Aagje Pieterse Pors, weeskinderen van Pieter Lenertse Pors tot de stukken behoort een kavelceel volgens welke het land onder de erfgenamen zal worden verdeeld, daarin komen de volgende persoons- en plaatsnamen voor: Robbenoord, het Vijverbergblok, het Zantblock, het Westduijelblok en het Haarlemmerblok (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois inv.nr. 41, nr. 81, 19-4-1651).

15096 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Leenderts SMEER, geb. ca. 1580, overl. Charlois vóór 1644 (max. 64 jr.), tr. ?. ///
♦ Cornelis Lenertse Smeere Wegge, bezat een huis met schoorsteen te Charlois begin 1600; koopt op 28-11-1607 een huis aan de 's-Herendijk aldr; Cornelis Pieterse, zoon van Pieter Cornelisse, Cornelis Leendertse Smeer als man en voogd van Marijke Pieterse etc., verkopen aan Mathijs Crijnen een huis (hofstede) en erf met vijf morgen en vijf hond land, gelegen in het kerkblok; idem hij als erfgen. van Pieter Cornelisse en Janneke Jafetse, verkopen aan Bastiaan Genen twee en een halve morgen land in het Rosseljoensblok (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 12, nr. 166 en 172, resp. 17-1-1609 en 2-3-1609; hij wordt meerdere verm. in dit arch.stuk); aangslagen hoofdgeld. (1623) voor 9 pnd. (O.V. 1994, pag. 462).

15097 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marijke (Maertje, Marietje) Pieters, geb. ca. 1580, verm. Charl. (1609), overl. Charlois na 1644 (min. 64 jr.). ///
♦ Verm. schoorsteengeld Charlois (1644).

Rivierlandschap met ruines (Wijnandus Johannes Josephus Nuyen, Rijksmuseum, Amsterdam)
»» Rivierlandschap met ruines (Wijnandus Johannes Josephus Nuyen, Rijksmuseum, Amsterdam)

15098 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leendert Bastiaens (SLURP), geb. Charlois ca. 1570, kerkmr. aldr. (1605), heiligegeest-armenmr. (7-6-1608, 4-11-1608), schepen (1606-1611 en verder), leenman van Putten voor een vierde deel van 3 1/2 m. land aldr. (20-1-1613), waarsman (1608-1626), begr. Charlois (voorkerk) 1636 (66 jr.), tr. vr 1620. ///
♦ Verm. als belendend Charl. (13-1-1603); als borg (31-1-1609); verm. in het hoofdgeld (5-8-1623) voor 11 pnd. (O.V. 1994, pag. 461).

15099 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntgen Hendrix CRANENDONCK, geb. Katendrecht ca. 1585, overl. Charlois 1648 (63 jr.).

15100 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Jacobs GELTTELDER, geb. ca. 1600, landbwr. te Katendrecht, schepen aldr. (1649-1652), hoogheemr. aldr. (1652), overl. Katendrecht 1652/1655, tr. ca. 1625. ///
♦ Reeds verm. Charl. 12-1-1628 (G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 12).

15101 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
N.N., geb. ca. 1600, begr. Charlois 28 apr. 1669 (69 jr.). ///
♦ G.N. 1985, pag. 260.

15102 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Adriaens van STEL, geb. Nieuw-Beijerland ca. 1592, landbwr. te Katendrecht (1631), kerkmr. Charlois (1635, 1638), begr. Charlois 1648 (56 jr.), tr. ca. 1620. ///

15103 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hillichje Teunis, geb. IJsselmonde ca. 1590, overl. Katendrecht vr 12 aug. 1661 (71 jr.), tr. 1e Ridderkerk 10-4-1611 Hendrick Gerrits Cranendonck (nr. 30198). ///

15104 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Leenderts CLOU, geb. waarsch. Carnisse ca. 1570, waarsch. timmerman en waarsman polder Robbenoord, verhuist ca. 1617 naar Smitshoek, overl. Smitshoek 4-10-1631/1637, tr. ca. 1595. ///
♦ Een Adriaen Leendertsz., timmerman - het zou deze kunnen zijn - had ooit een vordering op Lenert Adriaensz. Andijck, de schepen van Pendrecht, voor geleverd hout (O.V. 2004, pag. 47); hij verkoopt huys en teelingh in Carnis, W.-Barendrecht (17-11-1616).

15105 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntje Arins, geb. ca. 1570, overl. Smitshoek vr 5 feb. 1637 (67 jr.). ///

15106 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aerdt Willems, geb. Heerjansdam ca. 1575, begr. Heerjansdam 15 apr. 1622 (47 jr.), tr. ca. 1605. ///

15107 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hillechien Willems, geb. ca. 1580, overl. Heerjansdam na 20 jul. 1643 (63 jr.). ///
♦ Heerjansdam 12-2-1639: Hellichien Willems, wed. van Aerdt Willemsz., verklaart 100 Carol. guldens schuldig te zijn aan Wouter Lambertsz., armmr. van het dorp Heerjansdam, die zij uit zijn handen heeft ontvangen; als zekerheid voor de aflossing geeft zij in het speciaal op "haere huisinge ende erve aen 's Heerendijck alhier op Heerjansdam (etc.)" en tevens ook al haar verdere goederen; Heerjansdam 20-7-1643: verm. een huis belend aan de wed. van Aerdt Willems.

15108 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Leenderts DROOGENDIJCK, geb. ca. 1575, overl. 11-6-1654/9-3-1658, tr. Rijsoord 25 sep. 1599. ///

15109 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentgen Aerts, geb. ca. 1575, overl. na 9 mrt. 1658 (min. 83 jr.). ///

15110 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Bastiaens SLORP, geb. ca. 1575, begr. Charlois 1613 (38 jr.), tr. ca. 1600. ///
♦ Verm. als belendend Charl. 10-2-1603 (G.A. Rottedam, R.A. Charlois, inv.nr. 12).

15111 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertge Pieters, geb. ca. 1580, overl. Charlois 1636 (56 jr.). ///

15112 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Adriaens GELDER(E), geb. ca. 1570, sloter (27-10-1612), wo. Kerckstr. te Charlois, overl. Charlois 1620/vóór 2 jul. 1628 (58 jr.), tr. ca. 1595. ///
♦ G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 13, 27-10-1612.

15113 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Bastiaens, geb. ca. 1575, overl. Charlois 2-7-1628/28-10-1634. ///
♦ Kinderen en erfgenamen van Bastiaan Adriaens Gelder en Leentgen Bastiaens verkopen een huis, erf etc. op het dorp Charlois, gelegen "opt kerckelant aende Kerckstraet" aan Ysack Joosten, wever te IJsselmonde voor 100 guldens contant en de rest met een schuldbrief van fl. 375,- (z.d.).

15114 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jacob Jacobs van CLEEF(F) (alias SNIJDER van Cleef), geb. Cleef (W.-Dld.) ca. 1587, snijder, kleermaker, koopt een huis te Charlois (5-5-1606) voor 694 Carol. gld.van nr. 30160, borg. aldr. (16-6-1619), verm. aldr. hoofdgeld (15-8-1623), transporteert het huis te Charl. aan zijn schoonzn. Claes Bastiaens Gelder (29-4-1632), koopt een huis aldr. (5-6-1632), betaalt schoorsteengeld (1644), oud 60 jr. (20-7-1647), wo. nabij "het gemeenlants slop" (19-7-1649), begr. Charlois (kerk 10 aug. 1653 (66 jr.), tr. ca. 1605. ///
♦ Jacob Jacobs Van Cleeff, Arij Jacobs Van Cleeff en Claes Bastiaens Gelder, getrouwd met Aeltge Jacobs Van Cleeff, kinderen en erfgenamen van wijlen oude Jacob Jacobs Van Cleeff, transporteren een huis en erf op het dorp Charlois "opten buijtenkant van den zeedick" voor 475 gulden aan Pieter Claesen Schuijer (10-5-1659); uitgebreide informatie over dit geslacht in O.V. 1996 door K.J. Slijkerman, die nog opmerkt: de naam Van Cleeff moet duiden op herkomst uit de stad of het Land van Kleef; in de zeventiende en achttiende eeuw behoorde de familie in het Charloisse tot de kringen der handwerkslieden en boeren en vermaagschapten zich onvermijdelijk met lokale families; zie ook G.A. Rotterdam, R.A. Charlois, inv.nr. 5 d.d. 18-6-1611, 29-9-1612, 20-9-1619, 18-1-1631, 15-5-1649 en inv.nr. 17 d.d. 10-5-1659 en O.V. 1963, pag. 195.

15115 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bebost landschap (Gillis Rombouts, particuliere coll.)
»» Bebost landschap (Gillis Rombouts, particuliere coll.)
Maijke N.N., overl. Charlois vóór 10 mei 1659. ///

15116 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Sijmons BRUIJN, overl. Charlois vr 6 mrt. 1638, tr. ?. ///
♦ Verm. als borg Charl. (10-5-1610)

15117 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Mertens, overl. Charlois na 6 mrt. 1638. ///

15120 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pieters HUYSMAN, wo. Spijkenisse (1642). ///

15122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Gerrits Roest, ged. Spijkenisse 12 apr. 1609, schoenmaker, begr. Zuidland 29 okt. 1653 (44 jr.), tr. Spijkenisse 6 okt. 1630. ///

15123 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentge Jacobs, ged. Spijkenisse 24 feb. 1608, begr. Zuidland 3 sep. 1653 (45 jr.).

15124 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Ole KEIJSER, geb. Pernis ca. 1585, overl. Pernis vr 23 apr. 1643 (58 jr.), tr. Poortugaal 31 jan. 1610. ///

15125 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Commertje Cornelis COUWENHOVEN, geb. Hoogvliet ca. 1590, wo. op het huis Coudenhoven onder Hoogvliet (1610), te Pernisser Sluis (12-8-1647), overl. Pernis/Pernisser Sluis 23 jan. 1661 (71 jr.). ///

15126 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Jans COCK, geb. Pernis ca. 1600, lidm. aldr. (1669), ouderl. (1672), overl. Pernis na 3 apr. 1680 (min. 80 jr.), tr. Spijkenisse 26 nov. 1623. ///

15127 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeltje CORNELIS, geb. Spijkenisse ca. 1600, overl. Pernis na 17 sep. 1669 (min. 69 jr.). ///

15164 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Hendricxs CARBIJN, geb. ca. 1585, verm. Rhoon (1619-1645) arbeijder, sloter en delver aldr. (1644), oud 59 jaar op 30-5-1644 , overl. na 1644 (min. 59 jr.), tr. Rhoon (?) ca. 1610. ///

15165 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsie LEENDERTS, geb. Rhoon (?) ca. 1585. ///

15166 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis SOETEMAN, ged. Rijsoord 27 dec. 1592, kocht 2 gem. weiland te Rhoon (1647), begr. Pernis 15 dec. 1658 (65 jr.), tr. 1e N.N., tr. 2e Rijsoord 19 sep. 1622. ///

15167 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pietertjen Ariens, ged. Rijsoord 31 mei 1599, overl. na 1654 (min. 55 jr.). ///

15176 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arin Arins SALIJ, geb. ca. 1565, verm. coh. der verpondingen Barendrecht (1632) als overl., tr. ?. ///

15177 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertgen (waarsch. ook Volckjen) SALIJ ?, geb. ca. 1570, dg. Barendrecht 13-3-1615. ///

15182 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Cornelis VLIET (VLIETS), geb. ca. 1575, wo. Heerjansdam, gegoed aldr., armbezorger en armmr. aldr. (1626), wo. te Kleine Lindt (26-6-1626), overl. Kleine Lindt 26-6-1626/2-3-1644, tr. ca. 1600. ///
♦ R.A. Heerjansdam, inv.nr.1, 1-3-1623, 11-11-1624, 26-6-1626 en 2-3-1644.

15183 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Brand in een dorp (Egbert van der Poel, The Hermitage, St. Petersburg)«« Brand in een dorp (Egbert van der Poel, The Hermitage, St. Petersburg)

Ariaentien jans, geb. ca. 1580, overl. Kleine Lindt na haar man vr 2 mrt. 1644 (64 jr.). ///
♦ "Duizend jaar voorgeslacht", K.J. Slijkerman, pag. 311.

15186 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Hermanse, wo. aan de Grasdijk te Ridderkerk, tr. ?. ///

15187 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtje Pieters. ///

15196 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Hendrick Willems alias JONGENDIJCKGRAEFF (alias STEEDEHOUDER), geb. Barendrecht ca. 1580, jong gezel van Barendr. (1607), landbwr. op een hofstede in het Oude Land van Carnis, gegoed aldr. en in West-Barendr., waarsman (1619-1621), hoogdijkheemr. (1621-1626), heemr./schepen (1621-1658) en stedehouder (1649-1658) van West-Barendr. en Carnis , overl. na 16 jul. 1665 (min. 85 jr.), tr. Barendrecht 11 mrt. 1607. ///

15197 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Niesje Huijgens CRANENDONCK, geb. IJsselmonde ca. 1585, overl. Barendrecht 3-12-1628/vr 1662. ///
♦ K.J. Slijkerman "Duizend jaar voorgeslacht", pag. 152.

15198 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Pleunen (van der WILT), geb. West-Barendrecht ca 1595, jonge man van West-Barendr. (1618), wdnr. wo. West-Barendr. (1626), landbwr. aldr., gebruikt land aldr. van het heiligeesthuis te R'dam, waarsman van Barendr., heemr. van de Zuidpolder (1651-1654), dijkheemr. van het Buitenland (1658-1669), heemr. van het Binnenland van West-Barendr. (1669), begr. Barendrecht (kerk) in of vr 1673 (78 jr.), tr. 1e Barendrecht 22-4-1618 Heyltgen Aerts Spruyt, overl. Barendr. vr 18-1-1625, begr. kerk, waarsch. dr. van Aert Sebastiaens, landbwr. in West-Barendr. en Teuntge Sijmons, tr. 2e Barendrecht (1e gebod) 26 jul. 1626. ///

15199 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lijsbeth Bastiaens, geb. Barendrecht ca. 1594, overl. Barendrecht vr 23 mei 1633 (39 jr.), tr. 1e (1e gebod Barendrecht 28-10) november 1615 Pauwels Gijsbrechts, j.m.van Charlois . ///
♦ K.J. Slijkerman "Duizend jaar voorgeslacht", pag. 153.

15296 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Arents (NOORDZIJ), ged. Poortugaal 4 sep. 1594, timmerman, overl. Poortugaal na 13 jan. 1641 (min. 46 jr.), tr. Zoetermeer 14 jan. 1618. ///

15297 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritgen Maertens (van den ENGEL), geb. Zoetermeer/Zegwaart ca. 1595, wed. waarsch. van Johan Willems Backer uit Zegwaart, timmerman te Hoogvl. (huwel. ca. 1615). ///

15488 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Nanninghe (van Ouwerkerk), geb. waarsch. Almkerk ca 1550, tr. ? ca.. 1575. ///

15489 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijken Stoffels (Buerman), geb. waarsch. Almkerk ca. 1555. ///

15492 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirck Adriaensz van CLOOTWIJCK, geb. ca. 1540, beleend met "De Houck" onder Almkerk, schout en heilige-geestmr. van 's-Grevelduin-Capelle, overl. vóór 11 okt. 1616 (max. 76 jr.), tr. ?. ///
♦ Erfd. 11-10-1616 (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv.nr. 61, fol. 53v.-54v.).

15493 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aenke Adriaens "de jonge" van CAMPEN, geb. ca. 1550, overl. na 1623 (min. 73 jr.). ///

15564 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seger Willems HOLLEMAN (alias van der DUSSEN), geb. ca. 1575, wo. op de Haar onder Arkel in de ban van Gorinchem, ondernemer, dijkagewaker, overl. Arkel 17 jun. 1648 (73 jr.), tr. Gorinchem 2 apr. 1600. ///

15565 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneken Cornelis, geb. ca. 1575, afkomstig van Gorinchem, overl. Arkel 8 sep. 1651 (76 jr.). ///
♦ Beiden lidm. Arkel 1642.

15584 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Hendriks OLDENBURG, geb. ca. 1575, leenman van Dussen-Muilkerk, overl. vóór 2 jun. 1642 (max. 67 jr.). ///

15594 = waarsch. 13852 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van UIJTHOVEN.

15628 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Portre van een kind (Jacob Geritsz. Cuyp, Stdelsches Kunstinstitut, Frankfurt)
»» Portre van een kind (Jacob Geritsz. Cuyp, Stdelsches Kunstinstitut, Frankfurt)
Michiel Maertens SAGHT, geb. ca. 1600, overl. Emmikhoven vr 19 mei 1648 (48 jr.), tr. ca. 1625. ///

15629 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijken Gosens, geb. ca. 1600, overl. Emmikhoven vr 19 mei 1648 (48 jr.). ///
♦ Op 19-5-1648 verkopen hun wezen land te Emmikhoven, grenzend aan dat van de wed. van Gerrit Thonis Sacht.

15630 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrick Leenderts Scheur (Scheuren), geb. ca. 1600, overl. Waspik 1626/1648. ///
♦ R.A. Waspik, inv.nr. 57, fol 133r. (5-3-1626) en R.A. Waspik inv.nr. 58, fol 195r, (7-3-1648).

15631 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaenken Bastiaens, geb. ca. 1605, overl. na 1648 (min. 43 jr.).

15632 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Adriaens BUIJS, geb. ca. 1595, wo. Niewerkerk a/d IJssel aan de 's-Gravenweg, , tr. 2e Pietertgen Ariens van Nieuw Lekkerland, dr. van Arien Ariens en Lyntien Cornelis, tr. 1e ca.. 1620. ///
♦ Leenman van Montfoort samen met broer Wigger voor de helft van de helft van 12 m. land "metter Huysinge daerop staende, gelegen in den Ambachte van Capelle in de Bailluschap van Schieland" (31-12-1640), O.V. 1972.

15633 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Machteltje JANS, geb. ca. 1600. ///

15634 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wiggert Wiggerts, geb. ca. 1590, begr. Ouderkerk a/d IJssel 31 mei 1628 (38 jr.), tr. ca. 1615. ///

15635 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntgen Jans BACKER. ///

15648 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert HACKERS, tr. ?. ///

15649 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Beateris N.N.. ///

15650 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis van TRET, mogel. afkomstig uit de omgeving van Giessendam, bakker (?), tr. ca. 1635. ///

15651 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth N.N.. ///

15652 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Theunis Jans de GELDER, geb. ca. 1602, herbergier, schepen en diaken te Werkendam, tr. ?. ///
♦ Op verzoek van de Baljuw van Zuid Holland: attestatie over wangedrag bedelaar (O.R.A. Werkendam, inv.nr. 1053).

15653 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Wouters. ///

15654 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Joosten (MINK) (genaemt den BOER), overl. Werkendam vr 21 dec. 1647, tr. Werkendam 1 aug. 1632. ///

15655 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemke Jacobs van den HEUVEL, overl. Werkendam vr 7 jun. 1651, tr. 2e aldr. 21-10-1649 Corst Bastiaens. ///

15660 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Cornelis SCHOOR (alias BRUIJNSWIJCKER), gebruiker van het Cornelis Claessensweer te Hardinxveld, groot 5 m. 3h., en samen met Jan Aerts Buijs van het Cleijngensweer te Hardinxveld, groot 20 m. 1 h., wo. Hardinxveld (-1626), daarna te Werkendam (1629-1632), begr. Werkendam ("obiit aen pocken") 20 mei 1632. ///

15661 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke (Jannitge) GERRITS, wo. Werkendam (1640, 1642), overl. Werkendam na 8 mei 1642. ///

Boeren op een trouwfeest (Harmen Hals, Museum of Fine Arts, Budapest)
»» Boeren op een trouwfeest (Harmen Hals, Museum of Fine Arts, Budapest)

15680 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Adriaens SMIT, smid te Giessen, ouderl. aldr. (1649, 1657), tr. ?. ///

15681 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claertgen Willems. ///

15682 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Thunes (Theunis) (ROGGE), geb. Babilonienbroek ca. 1590, secr. aldr.. ///

15704 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Joost DOEDIJNS, geb. Doeveren/Eethen ca. 1555, burgemr. Doeveren (14-2-1603). ///
♦ In 1581 wordt hij vermeld als gebuur te Eethen; erfgenaam van zijn vader (6-2-1593) zie ook GTMWB jrg. 25, pag. 122.

15708 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Gijsbertsen van AELBORCH, geb. Aalburg ca. 1590, overl. Aalburg 7 feb. 1665 (75 jr.), tr. ca.. 1615. ///

15709 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunisken Floris, geb. ca. 1590, verm. (1-10-1620), overl. na ca. 1624 (34 jr.). ///

15760 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cuijndert Ponsen, geb. Werkendam ca. 1590, visser, tr. 2e Werkendam 13-6-1641 de wed. Neeltje Cornelis, tr. 1e ca. 1615. ///

15761 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Teunis Wouters (VISSER), overl. Werkendam vr 1641. ///

15766 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans LOU, geb. ca. 1580, tr. ?. ///

15767 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke N.N.. ///

15774 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Everden (KAPTEIJN), leenman van Altena in De Werken (1617-1624), overl. Werkendam 6-9/28-9-1640, tr. ?. ///
♦ 4-4-1617 Comelis Evertsz. bij overdracht door Adriaan Antonsz., LRK 142 c.Altena fo. 10.; 5-4-1625 Wouter Bastiaansz. bij overdracht door Comelis Evertsz. te Werkendam met 5 hont voor f 250.- karolus, LRK 144 c.Altena fo. 1. (O.V. 1986, pag. 46-47).

15775 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Oeijke Thomas van OIRSCHOT, overl. Werkendam vóór 7 jun. 1659. ///
♦ Het gaat te ver om hier nog een soort sub-genealogie te schrijven, maar gezien de beleningen van Altena in De Werken moeten de families Schilt, Cuijcke, Hanegraeff, van der Staal, van Oirschot en Kapteijn onderling aan elkaar verwant zijn geweest; als voorb. noem ik: 16-4-1635 Arnout Thomasz. van Oirschot te Den Haag voor Wouter Bastiaansz. Hanegraeff) te Werkendam bij overdracht door Cornelis Cuycke te Werkendam, LRK 147 c.Altena fo. 6v-7 (O.V. 1986, pag. 46), resp. de nrs. 8158 en 8142 in deze kwst.

15776 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Isbrandt Adriaens de VRIES, geb. Werkendam ca. 1595, leenman van de Hofstede Altena voor 2 m. 1 h. land te Werkendam, kerkmr. Werkendam (1628), diaken, ouderl., schepen (1630-1636, 1644-1647), overl. Werkendam vr 17 jan. 1658 (63 jr.), tr. 1e Werkend. ca. 1620 Joostje Anthonisse van den Heuvel, tr. 2e Werkendam ca. 1626. ///
♦ GTMWB, jrg. 21, pag. 103.

15777 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbertje Everts de GROOTE (alias KAPTEIJN), geb. Werkendam ca. 1590, overl. Werkendam vr 21 mei 1662 (72 jr.), wed. van Jan Stoffels (de Grond), overl. na 15-5-1625. ///

15778 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert JANS, te Werkendam (22-6-1627), tr. Werkendam ca. 1625. ///

15779 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bloemen en fruit (Jan van Huysum, 1722, The Hermitage, St. Petersburg)«« Bloemen en fruit (Jan van Huysum, 1722, The Hermitage, St. Petersburg)

Nieske Floris van der STAAL, geb. Werkendam ca. 1600, overl. Werkendam 9-8-1648/29-12-1656, tr. 2e vr 5-2-1632 Cornelis Corsten Verdoorn, heemr. De Werken (1650-1651). ///
♦ H.L. Kruimel "Bijdrage tot de genealogie Van der Staal", in JB. C.B.G. 1954, pag. 17-45; zie verder O.V. 1985, pag. 92-93 en 209, idem 1986 pag. 45 en 47.

15780 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jelis Jans COOLHOF, geb. Werkendam ca. 1610, overl. Werkendam 6-1-1639/26-11-1641, tr. Werkendam 10 nov. 1633. ///

15781 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijcke Bastiaens SCHOOR, geb. Werkendam ca. 1610, otr. 2e aldr. 16-5-1644 Jonas Hendriks Sloot, overl. Werkend. vr 16-6-1677. ///

15784 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jans de WEERT, geb. Sleeuwijk ca. 1605, tr. ca. 1632. ///

15785 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Adriaens, geb. ca. 1610, overl. Werkendam na 2 dec. 1646 (min. 36 jr.). ///

15786 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
mr. Adriaen Berntsen van HELDEN (alias de VRIES), geb. Werkendam ca. 1610, wo. eerst in de Werken, later in Werkendam (vr 25-2-1634), wordt in 1636 nog de Vries genoemd, later van Helden, mr. chirurgijn en procureur, diaken aldr. (1641-1642 en 1653-1654), ouderl. (1658-1659, 1677-1678 en 1685-1688) , overl. Werkendam 1688/19-5-1693, otr. 2e Werkend. 24-4-1659 Maria Craaijvangers, geb. ca. 1625, overl. aldr. vr 9-11-1662, otr. 3e aldr. 9-11-1662 Rijckie Teunis Lakevelt, otr. 1e Werkendam 11 aug. 1633. ///
♦ Hij test. aldr. met zijn 1e vrouw Jannetje 9-1-1658.

15787 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Janneke Gosuins schrieck, geb. Werkendam ca. 1612, overl. Werkendam 9-1-1658/ 24-4-1659. ///
♦ GTMWB 1995, pag. 125.

15788 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Aerts de WAERT, geb. Hardinxveld ca. 1605, overl. Werkendam vr 7 aug. 1673 (68 jr.), tr. Werkendam 29 aug. 1632. ///

15789 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneken Adriaens de BEULINGH, geb. ca. 1605, overl. Werkendam na 21 okt. 1649 (min. 44 jr.). ///

15790 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Claes LOU, geb. Werkendam ca. 1600, overl. Werkendam vr 4 mei 1671 (71 jr.), tr. Werkendam ca. 1625. ///

15791 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntje Everts KAPTEIJN, geb. Werkendam ca. 1600, overl. Werkendam vr 26 mrt. 1678 (78 jr.). ///

16076 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joost Adriaens van WIJFFLITH, burgemr. Veen (1608), overl. Veen 20-11-1608/10-1-1619, tr. ?. ///
♦ Verm. bij een belending in een akte van 12-4-1604 te Heusden; op 20-11-1608 verm. te Heusden als burgemr. van Veen, hij vestigt dan een rente op 5 m. land in den Enge (R.A. Heusden, inv. nr. 438, fol. 9, inv. nr. 441 en 452).

16077 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneken Wouters HACK. ///

16080 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Wouters van den KIEBOOM, geb. ca. 1585, heemr. en leenman te Uitwijk, overl. 1626 (41 jr.). ///

16084 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Thielmans PIECK, geb. ca. 1594, pacht 1614 te Andel een tiend van het Kapittel van Oud Munster (inv.nr. 754-1), beleend met land in Giessen, pachter van de heer aldr. (1624), oude waersman (1650), notaris (1650), ouderl. (1652), 62 jaar (1656), overl. Giessen 1656 (62 jr.), tr. ca. 1620. ///
♦ Verm. als notaris in een akte te Gorinchem (N.A., inv.nr. 3988, 23-05-1650, noataris Joh. M. van Osch)

16085 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aechtjen N.N.. ///

16088 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Jans van der POL, geb. ca. 1580, tr. ?. ///

16089 = 6993 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
van LOON.

16090 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lambert Michiels van KERKWIJCK, geb. Wijk ca. 1585, overl. Wijk 1622/28-3-1623, tr. ca. 1605. ///
♦ Comp. Jan Lambertsen van Kerckwijck voor hem zelf en als oom ende voocht v.d. onmondige kinderen van Dircksken Lambertse verwect aen Herman Lenertse v.d. Poll, noch als oom ende voocht van het onmondige kint van wijlen Heijltqen Lambertse verwect aen Cornelis Jan Jacobszn. etc.; item als oom ende voocht van de kinderen van wijlen Geertgen Lambertsdr. verwect aen Adriaen Aertszn Taphoorn etc., noch als oom ende voocht van de minderjarige kinderen van wijlen Lijsken Lambertsdr. verwect aen Claes Bastiaenszn., Tonis Aelberts als man ende voocht van Lijsbet Lambertsdr. Joostgien Thonisdochter v.d. voornoemde Heijltqien Lambertsdr.,Anneke ende Lambertgien Adriaensdr. elcx met haar gecoren voocht ende Johannes Kerckwijck out schepen van Heusden procuratie hebbende van Neeltgien Lamberts van Kerckwijck, bejaerde dochter won. tot Leiden, alle kinderen ende erfgenamen van wijlen Lambert Michielszn. van Kerckwijck verweckt aen mede wijle Maricken Joostendr. (R.A. Heusden, inv.nr. 488, fol. 73 vso., 28-7-1655)

16091 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maricken (Maeijcken) Joosten van WIJCK, geb. ca. 1585, overl. Heusden 29-7-1653/28-7-1655. ///

16094 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Tonis Jans (COOLHAES), geb. ca. 1584, overl. Veen 10-5-1611/30-4-1616, tr. ca. 1605. ///
♦ Hij bezat "een geseet mitter timmeringe daerop staende groot twee mergen lants gelegen in de Mussentiend" nabij de Ridderstraet en nog twee kleine stukjes grond te Veen (Heusden, 6-2-1624); O.R.A. Heusden, inv. nr. 444 en 449 en O.R.A. Bank van Zuijlichem, inv. nr. 11, fol. 379.

16095 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jonge vrouw aan het ontbijt (Eglon van der Neer, collection of the Prince of Lichtenstein, Vaduz)
»» Jonge vrouw aan het ontbijt (Eglon van der Neer, collection of the Prince of Lichtenstein, Vaduz)
Neesken (Eesen) Hendricx, overl. na 12 jul. 1633, tr. 2e Adriaen Adriaens uit Udenhout. ///

16096 = 16094 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
COOLHAES.

16097 = 16095 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendricx.

16098 = 16076 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
WIJFFLITH.

16099 = 16077 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
HACK.

16100 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis SPIERINGH van WELL, geb. ca. 1585, heemr. te Wijk (1623-1627), burgemr. aldr., overl. vr 1655 (70 jr.), tr. 2e Besoijen 14-7-1639 Anneke Ariaens, tr. 1e Veen ca.. 1610. ///

16101 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Truijken Jacobs, geb. Veen ca. 1585, overl. Veen 10 aug. 1636 (51 jr.), wed. van Jan Gijsberts. ///

16102 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirk Willem Kuijstens POORTER, geb. Veen 1589, oud 34 jaar op 7-1-1623 (N.A. Heusden, inv.nr. 3996, fol. 1), burgemr. en kerkmr. te Veen, hoogheemraad "op de Hoge Maasdijk over stad en lande van Heusden", overl. Veen 16 apr. 1653 (64 jr.), tr. ca. 1615. ///
♦ Hij koopt te Veen 6 m. land (23-7-1630); grafsteen met wapen in de kerk; uit het tweede kwartier (twee wielen in een schildhoofd) zou opgemaakt kunnen worden dat hij via de tak van Heeswijck stamt uit het geslacht van de heren van Heusden; zijn erfgen. verm. te Andel in 1663 (R.A. Woudrich. inv. nrs. 405 en 407).

16103 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Emitgen Huijgens, geb. ca. 1590, overl. Veen vr 17 sep. 1652 (62 jr.). ///
♦ Zie opm. bij nr. 8044.

16108 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Peter Hessels van GAMMEREN, geb. ca. 1540, verm. Heusden op hoge leeftijd (16-8-1617) , tr. ?.
♦ Hij moet eerder zijn geh. gezien de geboortedatum van zijn vrouw; maar logischer is dit kwartier fout omdat een generatie ontbreekt; omdat het euvel nog niet is opgespoord volgen we voorlopig de traditionele opvattingen; zie ook R.A. Heusden, inv. nr. 460.

16109 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Mariken Anthonis Berents (PULLEN), geb. ca. 1575. ///

16110 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Gillis Peters, verm. Andel op 12-6-1647 (R.A. Heusden, inv.nr. 480) , overl. Andel vr 10 okt. 1649. ///
♦ "Jasper Dielisz wonende te Eethen, Peter Jansz van Gelder wonende te Veen als gehuwd hebbende Hesselgen Gielisdr en Adriaen Frans van .... getrouwd hebbende Maeijken Gillisdr wonende te Heusden, Hessel Petersz van Gammeren, wonende te Wijk als getrouwd hebbende Adriaentgen Gillisdr, alle erfgenamen van Gillis Petersz gewoond hebbende te Andel, verteeg op 1 hond, wesende dijckkavel in Veen in de overlaat enz. (O.R.A Heusden, inv.nr. 482, 10-10-1649).

16130 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Matthus GROOTE, overl. Werkendam vr 13 feb. 1646, tr. ?. ///
♦ Akte van Belening (13-2-1646).

16131 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Reijers van CLOOTWIJCK, begr. Werkendam 20 mrt. 1633. ///

16132 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Jans DACHGELT, overl. Werkendam vr 29 apr. 1645, tr. ?. ///
♦ Akte van Transport (29-4-1645).

16133 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeghtje N.N., begr. Werkendam 10 mrt. 1635. ///

16134 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouter Wouters ''de jonge'' (HANEGRAAFF), geb. Werkendam ca. 1575, timmerman, schepen Werkendam (regelmatig 1623-1642), leenman aldr. (1642), overl. Werkendam 15 mrt. 1642 (67 jr.), tr. ?. ///

16135 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Stoffel Bastiaens (den BOER) (alias TIMMERMAN), geb. ca. 1580, begr. Werkendam 16 apr. 1643 (63 jr.). ///

16146 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Stoffel Bastiaens (BUURMAN) (alias den BOER), tr. ?. ///

16147 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N., tr. 2e Stoffel Joris. ///

16148 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Aerts DUIJSTER, verm. Andel (1611-1635). ///

16152 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Andries SCHILT, geb. ca. 1565, schepen Werkendam (1623-1626). leenman van Altena in De Werken (1626) , begr. Werkendam 5 jul. 1634 (69 jr.), tr. ca.. 1590. ///
♦ 26-11-1626: Jan Schilt Andriesz. voor Cornelis Cuycke, zijn neef, bij dode van Bastiaan, diens vader, LRK 144 c.Altena fo. 9 (O.V. 1986, pag. 46); zie nr. 16284.

16153 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Beatrix (Baatje) Floris de VRIES, geb. ca. 1570. ///

16154 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Aerts (HEERSCHOP), tr. ca. 1590. ///

16155 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claerke Adriaens, tr. 2e Adriaen Cornelis Groote, zn. van Cornelis Mattheus en Teuntje Reijers van Clootwijck (nrs. 16130-16131). ///

16156 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert Cornelis (DOOREMANS) (alias 'KAPTEIJN'), wo. Werkendam, tr. ?. ///

16157 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Cornelis OUDE HEER. ///
♦ Beiden overl. Werkendam vr 5-8-1624.

16158 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Floris Adriaens van der STAAL, geb. ca, 1570, schepen Werkendam (1623-1624), overl. Werkendam vr 21 apr. 1626 (56 jr.), tr. ?. ///

Feestje op een terras (Gerbrand van den Eeckhout, Art Museum, Worcester)«« Feestje op een terras (Gerbrand van den Eeckhout, Art Museum, Worcester)

16159 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemtje JANS, geb. ca. 1573, overl. Werkendam 9 dec. 1632 (59 jr.). ///

16172 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan van der SCHUIJT, tr. ca. 1600. ///

16173 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijske JACOBS, begr. Werkendam 28 mrt. 1637. ///

16174 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit N.N., tr. ?. ///

16175 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge Rutgers, overl. Werkendam 21 aug. 1641. ///

16176 = 16146 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaens.

16177 = 16147 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N..

16178 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Hermans PANCKER. ///

16188 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Bastiaens, overl. Werkendam vr 22 jun. 1623, tr. ?. ///
♦ Akte van Transport (22-6-1623).

16189 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fycke Daemen, overl. Werkendam vr 1 jul. 1628. ///
♦ Akte van Boedelscheiding (1-7-1628).

16192 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert N.N., te Hardinxveld ?, tr. ?. ///

16193 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Cornelis. ///

16194 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis OUDE HEER, wo. in het huis "Den Swarten Leeuw" (hoek Molenstr.-Hoogstr.) te Werkend., tr. 2e Werkendam vr 1641 Oeijke Claes, wed van Thomas Aerts van Oirschot (nr. 31551), tr. 1e Werkendam. ///

16195 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntje Bastiaens (van den BOGAARD). ///

16198 = 8094 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BOOGAARD.

16199 = 8095 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
SMITS.

16216 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan den HAEN, tr. ca. 1605.

16217 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouterke CORNELIS. ///

16232 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Claes van den HEUVEL, geb. ca. 1550, schout Werkendam (1568), leenman van de Hofstede Altena met een deel van het Leenweer zoals zijn moeder (25-10-1570), overl. Werkendam vr 23 jan. 1596 (46 jr.), tr. ?. ///
♦ Zie voor zijn beleningen GTMWB jrg. 21, pag. 173

16233 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henderske Adriaens. ///

16234 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Pieters (COOIJMAN), begr. Werkendam 18 feb. 1635, tr. ?. ///

16235 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Dingemans. ///

16238 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Adriaens van den HEUVEL, schepen Werkendam (1628), overl. Werkendam vr 20 jun. 1629, tr. ?. ///

16239 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bezoek van de dokter (Egbrt de jongere van Heemskerck, partic. verzameling)
»» Bezoek van de dokter (Egbrt de jongere van Heemskerck, partic. verzameling)
Neeltje Willems, overl. Werkendam na 12 jan. 1640. ///
♦ Zij test. Werkendam 16-7-1639; GTMWB jrg. 21, pag. 173.

16260 = 4078 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
CLOOTS.

16261 = 4079 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
HANEGRAAFF.

16272 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Hermans (van der CUIJL), overl. Werkendam vr 14 dec. 1630, tr. ?. ///

16273 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke AERTS. ///

16280 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lambrecht Bastiaens, schepen Werkendam (1649-1650), ouderl. aldr. (1650-1652), overl. Werkendam vr 29 jan. 1652, tr. 2e aldr. 19-1-1634 Janneken Aerts van Hemert, tr. 1e ca. 1615. ///
♦ "Compareerde Ewit Michielss woonende tot Werckendam. Ende transporteerde ten behouve van Wouter Bastiaenss ende Lambert Bastiaenss, mede beijde woonende tot Werckendam voorss. Den vrijen eygendom van seecker stuck rijsweerden gelegen buijtens dijcx in een stuck genaempt den Esch, onder den gerechte vande Wercken alwaer ten naesten gelegen is aenden oostsijde Cornelis Michielss ende aende westsijde Michiel Willemss streckende ter 8v halver dijcksloot aff noortwaert op ter halver Quel lincx Gadt toe, soo groot ende cleijn als het voorss stuck Rijsweerden in sijne limiten aldaer gelegen is. Ende den voorn. Ewit Michielss daer inne gerechticht is, ende dat met alle sijne appendentien, servituijten, vrijheden ende gerech ticheden van outs ende tegenwoordich tot het selve goet be hoorende. Ende verteech hij compt. vant voorss stuck Rijsweer den. Ende verhalmde daer nae op ende ten behouff vanden voorn. Lambert Bastiaenss ende Wouter Bastiaenss, sonder eenich recht ofte actie daer meer aen te behouden als recht is. Voorts gelooffde hij compt. tvoorss. goet te vrijen ende te waeren ende alle voorcommer ende voorplicht aff te doen die hij van rechts wegen schuldich is aff te doen. Daer vooren verbindende sijne psoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, d'selve onder werpende tverbant van allen heeren hoven rechten ende rechteren. Stellende het selve goet over met copij autentijcq uuijt de oude brieven daer van sijnde sonder in eenige speciaele waernis gehouden te sijn. Actum opden IXen meij 1640 (Onbekende bron, Werkendam 9-5-1640); de boedelscheiding volgde op 29-1-1652.

16281 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesje CLAES, overl. Werkendam vr 16 jan. 1631. ///
♦ Akte van Uitkoop (16-1-1631).

16284 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Cornelis CUIJKE, geb. ca. 1575, leenman van Altena in De Werken, overl. vóór 26 nov. 1626 (max. 51 jr.), tr. ca.. 1600. ///
♦ 4-4-1617 Bastiaan Cuycke Cornelisz. bij dode van Andries Schilt Pietersz., zijn grootvader, na kaveling met Adriaan Antonsz., zijn neef, LRK 142 c.Altena fo. 10V. (O.V. 1986, pag. 46); zie ook nr. 32304.

16285 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentje Danils.. ///

16286 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Thomas SLOOT (ook BOL), begr. Werkendam ("verstoppen van den buijck") 6 sep. 1635, tr. ca. 1609. ///

16287 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke PIETERS. ///

16288 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Lambrecht Adriaen Jan Jacob Heijnens (GEUS), geb. 's-Gravenmoer ca. 1575, weesmr. aldr.(1635), overl. 's-Gravenmoer 1640/1643, otr. 2e 's-Greveld.-Capelle 19-1-1629 Lijntje Aert Meussen, die test. Waspik 21-6-1635, tr. 1e. ///
♦ Hij is oom van Adriaen Sijmon Lambrechts, stamvader van het geslacht Coppelaaer te 's-Gravenmoer en zelf stamvader van het geslacht de Geus aldr.

16289 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietjen AERTS, overl. 's-Gravenmoer vr 19 jan. 1629. ///

16296 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem van der WINT (VERWINT), geb. ca. 1600, te Vlaardingen, begr. Vlaardingen 1654 (54 jr.), tr. ca. 1625. ///

16297 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje CORNELIS, geb. ca. 1600, overl. Vlaardingen vr 1 mei 1653 (53 jr.). ///

16298 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Huijg Cornelis (WELVAREN), geb. Vlaardingen ca. 1600, tr. 2e Vlaardingen 9-12-1637 Annetje Cornelis, tr. 1e ca. 1625. ///
♦ Verm. "Vlaardingse Geslachten", dl. 2, pag. 173 (20-12-1636).

16299 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje WILLEMS, overl. Vlaardingen 1633/vr dec. 1637. ///

16304 = 16232 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van den HEUVEL.

16305 = 16233 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaens.

16312 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen CLOOTS, geb. ca. 1560. ///

16314 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thomas Jans SCHOTSMAN, overl. Werkendam vr 19 jun. 1623, tr. ?. ///
♦ Akte van Transport (19 en 22-6-1623).

16315 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje JANS, overl. Werkendam vr 19 jun. 1623. ///

16316 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Wouters (HANEGRAEFF), geb. ca. 1570, timmerman te Dordrecht, later te Werkendam, verm. leenakte Werkendam (26-5 en 3-6-1639), overl. Werkendam vr 29 aug. 1652 (82 jr.), tr. ?. ///
♦ Het vervolg van zijn kwartieren is ontleend aan het boek van mr. C.H. Hanegraaff, Palma de Mallorca 1977, "Hanegraaff, genealogie en historische gegevens"; zij werden gepubliceerd in GTMWB; er kwam commentaar op een vermeend huwelijk met het geslacht Kuijc en er volgde rectificatie (GTMWB, 17e jaarg., 1993, pag. 118-120 en 18e jaarg., 1994, pag. 151-152); geen commentaar volgde op de andere kwartieren, reden waarom ik de resultaten van het onderzoek van mr. Hanegraaff hier overneem.

Viering van de Vrede van Munster, 1648, in het hoofdkwartier van de kruisboogschutters (Bartholomeus van der Helst, 1648, Rijksmuseum, Amsterdam)
»» Viering van de Vrede van Munster, 1648, in het hoofdkwartier van de kruisboogschutters (Bartholomeus van der Helst, 1648, Rijksmuseum, Amsterdam)

16317 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
(A)neesken JANS, tr. 2e Claes Jans Lou, schepen van Werkendam, wednr. van Mechteltje Gijsberts. ///

16318 = 16188 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
BASTIAENS.

16319 = 16189 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
DAEMEN.

16336 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Klauwer Mercelis (RITMEESTER), geb. ca. 1590, tr. Babilonienbroek 5 feb. 1617. ///

16337 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Aerts CORNELIS, geb. ca. 1595. ///

16338 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Adriaens LEEGHANGERS, overl. vr 23 jul. 1657, tr. ?. ///

16339 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Willems van HOFWEGEN, test. Gorinchem 23-7-1657. ///

16344 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Barends, heemr. Giessen-Oudkerk (1609, 1619, 1622), landpoorter te Dordrecht, landbwr. op de "Hoochcoppel" te "Santwijk" gelegen in het gerecht van Almkerk, voogd over Dirkje Cornelis Kuijst (1649), overl. vr 24 mei 1653, tr. ?. ///
♦ Hij bezat land in den "Banne van den Duyl" onder Emmikhoven (12-12-1653), alsmede in den "Banne van Ganswijk" onder Almkerk.

16345 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijken Hendricxs, overl. na 19-2-1659/vr 1674.

16346 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Samuel N.N., tr. ?. ///

16347 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijken Joosten SNOECK. ///

16364 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis SCHAETS, geb. Hardinxveld ca. 1570. ///

16370 = 15770 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de HEER.

16371 = 15771 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
GROOTE.Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie