Kwartierstaat Both-Wilhelm

Deze kwartierstaat bevat 5685 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ruud Both
Zwingelspaansedijk 4
4793 SH Zwingelspaan
(gem. Moerdijk)
tel: 06-41420880
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstaten



Generatie XI
(stamgrootouders)

Handtekening Hendrijck Arense Bodt
»» Handtekening Hendrijck Arense Bodt

1024 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Arens BOTH (BODT), ged. Dirksland 12 mei 1669, landbwr aan de "Kerkecingel", de Dirslandse Kerkring, begr. Dirksland 6 mrt. 1748 (78 jr.), otr. Goedereede 29 sep. 1691.

1025 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacomina (Jacomijntje) Claes van de(r) WIEL, ged. Goedereede 3 jan. 1666, begr. Dirksland 19 mrt. 1722 (56 jr.).
♦ Beiden verm. lidm.lijst Dirksland (1718); het echtp. test. Melissant 15-12-1717 en hij aldr. 11-7-1726; samen met zijn zoon Cornelis boert hij goed waardoor in de polder van Dirksland grond wordt aangekocht in de blokken Deurlo, het Gasthuisblok en de Honingeter; hij werd echter enkele malen uitgesloten van het Heilig Avondmaal "om dronck" en wegens bitterheid jegens de kerkeraad; enkele opmerkelijke akten zijn van hem bewaard gebleven: zo liet hij b.v. een lijkschouwing verrichtten op het dode lichaam van zijn 20-jarige zoon Hendrik door de medisch doctor Jacobus Koole, de chirurgijn Gerard van Kampen en Willem van Nieuwenhoven baljuw van het dorp omdat hij zijn plotselinge doodsoorzaak niet begreep; het ging hier waarsch. om een fatale beroerte zoals ik die ook heb meegemaakt met mijn dr. Els; zijn verdriet en het verlies van zijn zn. moeten heel groot zijn geweest, zoals dat nog steeds bij mij is, maar de conclusie luidde helaas "dat geen confusien, kneusingen of enige wonden of iets anders dat ons enig vermoeden zou kunnen geven, (noch) dat aan het lighaam enig uiterlijk gewelt was toegebracht"; op latere leeftijd (11-5-1731) verhuurt hij zijn huis aan zijn zoon Cornelis, waarbij hij bepaalt dat hij in de voorkamer blijft wonen, dat zijn zoon die kamer moet "schuren", hem moet bewassen "so van linne als wolle" hem van zakgeld van fl. 6,- per jaar moet voorzien (de huurprijs)n en dat de vruchten van de perenboom achter het huis voor hem zijn; over die peren is kennelijk onenigheid ontstaan, want nog dezelfde dag werd een bijna identieke 2e akte opgetekend waarbij het vruchtgebruik van die boom nader werd bepaald en beter verdeeld (R.A. Dirksland, inv.nr. 5 en G.A. Dirksland, inv. nr. 96-98); ook nu nog (anno 2009) zijn "de Botjes" gek op verse peren en allerlei ander fruit.

De drinker (Adriaen Jans van Ostade, Frans Halsmuseum, Haarlem)
«« De drinker (Adriaen Jans van Ostade, Frans Halsmuseum, Haarlem)

1026 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Cornelis van WESTKAPPEL, ged. Dirksland 2 feb. 1670, begr. Dirksland (kerk) 9 mei 1727 (57 jr.), tr. Dirksland 2 jul. 1690.

1027 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Centje Jacobs BREEMAN, ged. Stad a/h Haringvliet 15 okt. 1661. ///
♦ Zie voor haar en een deel van haar voorouders O.V. 1992, pag. 389-393.

1028 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Beije Gerrits SWAENHIL, ged. Dreischor 1 okt. 1656, landbouwer, overl. Dreischor 1687 (31 jr.), tr. ca. 1683. ///

1029 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Arents LEEUW, ged. Dreischor 19 okt. 1659, overl. Dreischor, tr. 2e aldr. 28-5-1689 Adriaan Hendriks Bolle. ///

Detail van een kaart van Dirksland (1697)
»» Detail van een kaart van Dirksland (1697)

1030 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Laurens CONINCK, ged. Dirksland (Melissant) 13 mrt. 1661, landbouwer, begr. Dirksland (Melissant) 12 sep. 1727 (66 jr.), tr. Dirksland 29 apr. 1694.

1031 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Cornelis DOORNHEIJN, ged. Dirksland (Melissant) 19 feb. 1668, begr. Dirksland (Melissant) 8 aug. 1720 (52 jr.).

1032 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arent Andries VOLWERK, ged. Dirksland (Melissant) 6 sep. 1671, otr. Dirksland 9 apr. 1694. ///

1033 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Agatha Aarts, ged. Dirksland 26 nov. 1673, overl. Melissant dec. 1729 (56 jr.). ///

1034 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gillis Cornelis SCHUTTER, j.m. (van Klaaswaal?), tr. Melissant 7 mei 1702. ///

1035 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje Jacobs REIJGER, ged. Dirksland (Melissant) 27 sep. 1680. ///
♦ Beiden lidm. Dirksland (1718).

1036 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Het drinkwater in Dirksland werd vroeger gehaald uit de kerkgracht (tekening Rien Poortvliet)«« Het drinkwater in Dirksland werd vroeger gehaald uit de kerkgracht (tekening Rien Poortvliet)

Cornelis Willems Trommel, ged. Sommelsdijk 18 jun. 1656, overl. ca. 1702 (46 jr.), tr. 1e ca. 1680 Catharina Abrahams uit Bergeijk, begr. Dirksland (kerk) 1-2-1694, tr. 2e Dirksland 3 okt. 1694. ///

1037 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieternella Frans van DOLLEN, ged. Dirksland 2 aug. 1672, tr. 2e aldr. (zonder met hem in de echt te treden) 23-2-1703 en nogmaals met hem Dirksland 13-6-1706 Maarten Jans van Esch. ///

1038 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Marinus VISBEEN, geb. Melissant, ged. Dirksland 5 jul. 1682, overl. Dirksland 29 aug. 1753, begr. Dirksland (kerk) 1 sep. 1753 (71 jr.), otr. Dirksland 15 apr. 1703.
♦ Hij test. Dirksland 29-1-1735.

1039 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Barends MOSSELMAN, ged. Stad a/h Haringvliet 22 aug. 1683, begr. Dirksland (kerk) 27 mrt. 1747 (63 jr.).

1040 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Abrahams DUIJM, ged. Dirksland 9 dec. 1668, otr. NIeuwe-Tonge 3 apr. 1689. ///

1041 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Huijberts NOORDELOOS, ged. Sommelsdijk 17 nov. 1669. ///
♦ Het echtp. test. Dirksland 5-7-1696, Melissant 17-5-1695 en 26-3-1699.

1042 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Teunis de GRAAF, ged. Sommelsdijk 24 sep. 1679, otr. Sommelsdijk 5 mei 1702. ///

1043 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Engeltje Teunis GROENEWEG, ged. Nieuwe-Tonge 3 apr. 1673. ///

1044 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannis Cornelis SPOOR, otr. Middelharnis 13 jun. 1687. ///

1045 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriana Cornelis de la TOMBE. ///
♦ Het echtp. test. Middelharnis (zij ziek te bed in de kraam) 17-1-1696.

1046 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Claes BOTH, ged. Sommelsdijk 26 okt. 1662, landbwr, overl. Sommelsdijk na 27 feb. 1732 (min. 69 jr.), tr. Sommelsdijk 18 mei 1689. ///
♦ Hij test. Sommelsdijk 27-2-1732.

1047 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieternel Ariëns MOSSELMAN, overl. vóór 27 feb. 1732. ///

1052 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De chirurgijn (Jan Luiken)
»» De chirurgijn (Jan Luiken)
mr. Rocus HOOGMOED, ged. Oude-Tonge 26 mrt. 1673, chirurgijn, tr. 2e aldr. 27-9-1709 Emmetje Tromper (begr. aldr. kerk 17-3-1718), wed. van Anthony Morris, tr. 1e Bruinisse 10 nov. 1689. ///

1053 niet openbaar

1054 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Michiel van CAMPENHOUT, j.m. van Hilvarenbeek, tr. Ooltgensplaat 19 jun. 1698. ///

1055 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Soetje Andries van BALEN, ged. Ooltgensplaat 22 nov. 1671. ///

1056 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
mr. Gerard REMIGIUS, geb. ca. 1621, "schoolmeester in het schoolhuijs van outs genaemt de Capelle", schoolmeester de Haarsteeg (1654-1660), vertrekt ca. 1671 naar Dongen, ouderl. en kerkmr. aldr., heemr., schepen en president-schepen aldr. (1680-1695), begr. Dongen (beluid) 5 jul. 1695 (74 jr.), tr. 2e ca. 1682 Sara Philips met attest. van Utrecht (27-2-1682), tr. 1e ?. ///

1057 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Otje of Aaltje N.N., overl. vóór 1681. ///
♦ Zie ook N.L. 1971, kol. 46.

De strenge schoolmeester (Jan Havicksz. Steen ca. 1659) «« De strenge schoolmeester (Jan Havicksz. Steen ca. 1659)

1058 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Peeters van de KIEBOOM, uit Oosterhout, vrachtrijder, brandewijnstoker te Dongen, schepen en collecteur der imposten aldr., begr. Dongen 28 okt. 1678, tr. Dongen 13 nov. 1660. ///

1059 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Peeters van LOON, overl. Dongen vóór 1701. ///
♦ Boedelscheiding Dongen 1701.

1060 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Willems HEIJBLOM, ged. Dongen 20 mei 1629, begr. 's-Gravenmoer 27 dec. 1719 (90 jr.), tr. 2e aldr. met attest. van Loon 23-5-1677 Lijntje Jans Mouthaan, j.d. van Loon, ged. 's Grevelduin-Capelle 12-5-1636, begr. 's-Gravenmoer 5-4-1714, dr. van Jan Jan Willems en Maijcken Leenderts, tr. 1e ?. ///

1061 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Catelijn (Lijntken) Stevens BLOCK, overl. 's-Gravenmoer 27-1/1-3-1674. ///
♦ Hij bezat in 1655 te 's-Gravenmoer een huis aan de Vaart Oostzijde met 2 schouwen en een eigen bakoven; na het overl. van Lijntje Block deelt hij op 1-3-1677 met 6 kinderen, waaronder 4 minderjarig; hij behoudt de stede, het hof en land op de Vaart in de Korte Veertelen, met landerijen en erven erachter onder Waspik en alle meubels, huisraad en beesten in de stal, plus twee aakjes; de kinderen krijgen een perceel hooi- of weiland onder 's-Grevelduijn en Waspijck met de steeg of uitrijtweg onder 's-Gravenmoer; Dinghman en Dircxken een stede, huis hof en land op de Vaart in de Lange Veertelen op 't zuideinde ((25-7-1665 en 1-3-1677); 23-10-1714 deling tussen Adriaen Willemssen Heijblom eerst weduwnaar Lijntien Stevens Block en laatst weduwnaar Aeltjen Jansen Mouthaen ter ene zijde en zijn kinderen uit 2de huwelijk t.w. Jan en Catalijn gehuwd met Paulus Willemssen Timmermans ter andere zijde; vader een woonstede t.w. huis, hof en land op de Vaart in de Korte Veertelen, de kinderen goederen achter de stede onder Waspik; zij mogen met paard en kar en koeien over- en uit-wegen over de stede, doch de dieren aan touw te leiden en mest en hooi te lossen op oostzijde van de stede; Paulus Timmermans neemt aan ¼ der schouw in de Vaart te onderhouden (R.A. 's-Gravenmoer, inv.nr.430, fol. 51v.-53).
♦ Bij de inventaris der nalatenschap van Adriaen Willemssen Heijblom in 1720, overgegeven door zijn kinderen en kleinkinderen, wordt, naast de kinderen uit het eerste huwelijk, ook Jan (zie hiervoor) genoemd, kennelijk de (enige) zoon uit het tweede huwelijk.
♦ Zie ook R.A. 's-Gravenmoer, inv. nr. 27 en 39, fol. 29.

1064 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick van GREEVENBROEC, begr. Waspik 5 jan. 1702, tr. 2e voor 7-8-1684 Maijke Jans Coninck, tr 3e Waspik (gerecht) 29-1-1692 Adriaentje Michiels Vleesch, tr. 1e ?. ///

1065 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

1066 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Adriaens van TILBORG, ged. Capelle 14 feb. 1649, tr. voor 11 jan. 1680. ///

1067 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Peeters TIMMER. ///

1070 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Peters SCHAAP, j.m. van Capelle, tr. Capelle 27 feb. 1661. ///

1071 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Peters de LEEUW, j.d. van Capelle. ///

1078 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Koens, geb. Oosternieland ca. 1640, tr. 1e aldr. 3-5-1663 Reijntjen Swerts uit de stad Groningen, tr. 2e Oosternieland 25 sep. 1666. ///

1079 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertien Thomas, geb. Oosternieland ca. 1645. ///

1088 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Slechte copie voorpagina van de gedrukte lijkpredicatie van Tymon van Hilten
»» Slechte copie voorpagina van de gedrukte lijkpredicatie van Tymon van Hilten
Tijmon (Teunis) van HILTEN, ged. Uithoorn 16 feb. 1671, leraar doopsgezinde gemeente Aalsmeer (1694-1703), leraar doopsgezinde gemeente in Uithoorn (1695-1697), leraar tot de volle dienst te Aalsmeer (1703); diverse malen scriba van de Zonsche Sociteit (A'dam), voorzitter daarvan (1737); wo. tijdelijk te Hamburg (1698), vertrok 1711 uit Aalsmeer en kwam via Utrecht weer terug te Uithoorn; vanaf 1715 tot zijn overl. predikant doopsgezinde gemeente aldr. waar hij tot 1739 kinderen uit Aalsmeer doopte, begr. Uithoorn 1748 (77 jr.), tr. 1e Aalsmeer 24-6-1713 Grietje Jacobs van der Heijde, wed. van Marcelis van Duijn, tr. 2e waarsch. Mijdrecht 1717. ///
♦ Hoewel pas in volle dienst in 1703, doopte hij in Aalsmeer al vanaf 16-5-1699; Tijmon liet ruim 300 uitgeschreven preken na (uitgegeven door Cornelis Kloek, boekverkoper te Hoorn, 1749), volgens ds. Pieter van Dam, die een lijkpredikatie hield bij zijn begrafenis; zie ook G.N. 1985, pag. 152.

1089 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna van der MARLE (van der MARK). ///

1096 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jan Tijssen FOKKER, tr. 2e ca. 1738 Jannetje Willems Goedthart, tr. 1e ca. 1723. ///

1097 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Seijtje Teunis van der SCHANS. ///

1098 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis KERKLAAN, j.m. van Noorden, tr. Nieuwkoop 7 jul. 1720. ///

1099 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dievertje Claas van der GREGHT, j.d. van Noorden. ///

Portretten van twee jongens in een landschap, de een gekleed als jager, de ander als Johannes de Doper (D.J. de Dowe, 1647, Rijksmuseum Amsterdam)
»» Portretten van twee jongens in een landschap, de een gekleed als jager, de ander als Johannes de Doper (D.J. de Dowe, 1647, Rijksmuseum Amsterdam)

1100 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Maartens van der GREGHT, tr. ?. ///

1101 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtje Pieters de MOOIJ. ///

1102 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Tijmen Hendricks HAMOEN, tr. ?. ///

1103 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Cornelis Verhoogh. ///

1108 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Gijsberts de BRUIJN, geb. Achthoven, ged. Lexmond 22 nov. 1663, overl. vóór 1720 (max. 57 jr.), tr. Jaersveld 25 dec. 1689. ///

1109 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aefghen Bastiaens Lievens van der MEER, ged. Lopikerkapel 13 feb. 1665, wo. Jaersveld bij huwel., overl. waarsch. Benschop vóór 1729 (max. 64 jr.). ///

1110 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Jans van LEXMOND, geb. ca 1662, landbwr., schepen Lopik, begr. Lopik 1 apr. 1720 (58 jr.), tr. ca. 1694. ///
♦ Huurt van Alette van Blokland 15 m. wei- en bouwland te Lopik waarop hij een eigen huis bouwt ( notaris J. van den Doorslag te Utrecht, 15-2-1723)

1111 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Bastiaans VUIJCK (FUIJCK(EN)), ged. IJsselstein (r.k.) 1674, overl. Lopik vóór 1 feb. 1722 (max. 48 jr.). ///

1120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Herbergier, kastelein«« Herbergier, kastelein

Jan Ariëns SUIJDERVAERT, ged. Ter Aar 16 dec. 1674, herbergier, hospes van het Regthuijs te Vrije Hoef (1710), overl. Ter Aar vóór 18 sep. 1711 (max. 36 jr.), tr. Ter Aar 19 feb. 1696. ///

1121 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ermpje Pieters van den BOS, geb. Korteraar, tr. 2e (huwel. voorw. 18-9-1711) Jan Leenderts van der Lugt.

1124 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Cornelis van der SCHILDE, ged. Nieuwkoop 27 sep. 1670, tr. Nieuwkoop 23 jan. 1701. ///

1125 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Theunis VERDUIJN (van der DUIJN), j.d. van Nieuwkoop.

1126 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries Jans van MORRA, tr. ?. ///

1127 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje SWANENBURG, begr. Nieuwkoop 20 aug. 1763.

1132 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Philips LOES (LOUS), ged. Zevenhoven (remonstr.) 15 nov. 1673, tr. Zevenhoven (geref.) 23 okt. 1701. ///

1133 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus Arminius werd 14--1-1619 weggejaagd van de Synode van Dordrecht en stichte later dat jaar te Antwerpen de "Remonstrantse Broederschap"
»» Jacobus Arminius werd 14--1-1619 weggejaagd van de Synode van Dordrecht en stichte later dat jaar te Antwerpen de "Remonstrantse Broederschap"
Marretje Gerrits van der JAGT. ///

1134 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Cornelis BRACK, geb. Zevenhoven, overl. Nieuwkoop 23 okt. 1760, tr. Zevenhoven 8 mrt. 1700. ///
♦ Hij werd begr. van de remonstr. armen.

1135 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijntje IJsbrants CLEIJN, j.d. van Zevenhoven. ///

1136 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijg Gerrits VERSLOOT (van der SLOOT), geb. ca. 1660, begr. Reeuwijk 23 jul. 1717 (57 jr.), tr. Sluipwijk 2 feb. 1689. ///

1137 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaantje Jans de ZEEUW, geb. Sluipwijk ca. 1665, overl. Reeuwijk na 1743 (min. 78 jr.). ///
♦ Prometheus XI, pag. 138.

1142 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jurgen (Jurrij) Leenderts KERCKHOFF, geb. Zevenhhuizen ca. 1690, overl. Reeuwijk 30 jun. 1719, begr. Reeuwijk 3 jul. 1719 (29 jr.), tr. ?. ///
LET OP: DIT KWARTIER EN DE VERVOLGKWARTIEREN HOREN NIET IN DEZE KWST. !!

1143 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria (Marij) Abrams VERBIJ, ged. Middelburg 15 sep. 1688, begr. Reeuwijk 14 jan. 1749 (60 jr.), tr. 2e Reeuwijk 22-10-1725 Walterus Sijmisse Verrijn, ged. Reeuwijk 9-9-1694, overl. na 1749, zn. van Sijmmen Jansse en Leena Wouters van Vliet. ///
LET OP: DIT KWARTIER EN DE VERVOLGKWARTIEREN HOREN NIET IN DEZE KWST. !!

1146 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Pieters LECK, geb. Mijdrecht, begr. Nieuwkoop (kerk, beluid) 18 aug. 1749, tr. Nieuwkoop 26 dec. 1707. ///

1147 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Weijntje Cornelis van LEEUWEN, ged. Nieuwkoop 29 okt. 1679. ///

1148 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijg Willems van der WINT, ged. Nieuwkoop 9 mrt. 1681, overl. Noorden vóór 31 jan. 1709 (max. 27 jr.), tr. Nieuwkoop 28 nov. 1706. ///

1149 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geijsje Hendriks van SCHAIJK, ged. Noorden 19 nov. 1679. ///

1150 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Willem Gerrits OUDSHOORN, ged. Waarder (Bodegr.) 14 mrt. 1683, wo. ook Alphen a/d Rijn, overl. Nieuwkoop 9 jul. 1765, begr. Nieuwkoop (kerk, beluid) 13 jul. 1765 (82 jr.), tr. Nieuwkoop 15 sep. 1709.
♦ Op 23 maart 1751 treedt Willem Outshoorn op als voogd met betrekking tot de "Reekening van den boedel en goederen van Cors Jansz. Oudenes (zijn zwager)" (O.R.A. Nieuwkoop, fol. 150).
♦ "Ontvangen van Willem Outshoorn voor het viswater te Noorden..... f 1:10" (Rekeningen van de nalatenschap van Jan Lietaert, wednr. van Ariaantje van Leijden, O.R.A. Nieuwkoop, fol. 170, 24-8-1752).
♦ Attestatie van Willem Outshoorn, "oud omtrend 80 jaaren, Arij Abrahamze de Jager, oud omtrend 70 jaaren, en Willem de Jager, oud omtrend 47 jaaren, woonende zij twee Eerste Deposanten onder Nieuwkoop, en hij derde Deposant onder Noorden"; Willem Outshoorn verklaarde dat "het baanwerk op de Vliet, de paal No.23 den tijd van ruijm vijftigh jaaren, jaa zoo verre als hem geheugt, bij de bruijkers, off Eijgenaars van het partheij lands, groot drie, en een halv mergen, gelegen zoo te Noorden, als onder Agtienhoven, strekkende van de voorwetering aff, tot agter aan het water toe, belend ten oosten Aart van Spengen, en ten westen Cornelis van Leeuwen, waar van Naderhand Eijgenaar is geworden Stoffel Arisze van Wieringen, en door deszelfs Erfgenamen op den 27 Jannuarij 1755 bij publijcque veijlinge alhier geveijlt, en verkogt aan Gerrit Jansze Outshoorn, gemaakt is geworden; Verders verklaarde hij eerste Deposant, dat eenige tijd geleden naa de Verkoopingh van gemelde stuk lands, ten zijnen huijze is gekoomen Hendrik van Wieringen, meedevoogt over de Toenmaal minderjaarige Elbert Gijsbert Stigter, aan hem Deposant vragende, wat hij hem zoude raaden, off hij dit baanwerk, van het voorsz: partheij, hier voore gemeld, nogh zoude blijven maaken, wat hem Deposant daar van dagt, dat hij Deposant hem daarop geraaden heeft, dat hij het zoude maaken, want dat het daar altoos bij gemaakt is geweest, dat gemelde Hendrik van Wieringen hem daarop tot antwoordt gaff dat het hem ook zoo goed dagt, en dat het naa dien tijd van de verkoopingh is gemaakt geworden" (R.A. Nieuwkoop en Noorden, fol. 101, 18-2-1759).

1151 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De remonstranstse kerk van Nieuwkoop (1649)«« De remonstranstse kerk van Nieuwkoop (1649)

Geertje Jans OUDENES, ged. Waarder (Langeweijde) jan. 1687, wo. Nieuwkoop, begr. Nieuwkoop (kerk, beluid) 29 mei 1745 (58 jr.).

1168 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Abraham INGENEGER, ged. Leiden 27 okt. 1652, student Leidse Universiteit (1670-1671), winkelier, wo. Maersmansteegh (1679), Donckersteegh (1682, 1695), overl. na 23 nov. 1715 (min. 63 jr.), otr. 1e aldr. 18-10-1679 Catharijna Verbeek uit Leiden, otr. 2e Leiden 2 apr. 1682. ///

1169 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Student op zijn kamer
»» Student op zijn kamer
Geertje Cornelis van HEIJNINGEN, geb. Leiden ca. 1655, wo. Coepoortsgraft bij huwel. ///

1176 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbert Rutgers Buddingh, ged. Rhenen 29 jan. 1654, lid kleermakersgilde aldr. (1679), raad van Rhenen(1692), schepen aldr. (1694), overl. Rhenen vr 3 feb. 1696 (42 jr.), tr. Rhenen 27 aug. 1679. ///
♦ Hij tekende te Rhenen aan op 15-11-1678 om te gaan trouwen met Maria Rose, maar zij werd kort na de eerste proclamatie ziek en overleed; hij was eigenaar van graf 109 in de Cunerakerk.

1177 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Elisabeth Paulus TAETS, geb. Rhenen ca. 1655, lidm. aldr. (25-12-1670), overl. Rhenen vr 3 feb. 1696 (41 jr.). ///
♦ Het echtp. verm. te Rhenen als erfgen. Paulus Cornelis Taets (20-1-1683); op 3-2-1696 compareren te Rhenen Cornelis wan Wijk, oud borger dezer stad en Lambertus Brouwer, predicant te Hien en Dodeweert, als gemachtigden van Hendrik Budding voor 1/4 part van een staak erfgenamen van zaliger Jerephaes Dirckse Soet en Anna van Triest en als mombers van de onmondige kinderen van zaliger den schepen Huybert Buddingh en Elisabeth Taets enz., getransporteerd wordt 3 m. bouwland (N.L. 1911, kol. 63); een deel van de kwart. Taets overgenomen uit "Genealogie en stad, Heraldiek te Rhenen", Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken -lll.-(Historische Heuvelrug-Reeks 9) ISBN 90-800286-6-5 geb.

1178 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Frans Jans van HELDEN, ged. Rhenen 3 jul. 1642, tr. Rhenen 21 okt. 1666. ///
♦ Zie ook: inventaris van de arch. van het stads- en gemeentebestuur van Rhenen (1337-1851), inv.nr. 389.

1179 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nijske (Neeltje) IJSENDOORN, ged. Rhenen 6 feb. 1642. ///

1196 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sweer op het HAVE, geb. Laren ca. 1660. ///

1208 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Roelof Geerts LEDINC (LETINK), van Stockum (bij Markelo), tr. Lochem 12 jun. 1668.

1209 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Henrica Joosten WESSELDIJCK, van Laren. ///

1248 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis GOUT, geb. Den Haag 1634/38, overl. Den Haag na 6 mei 1677, tr. voor 13 feb. 1661. ///

1249 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrickgen Jans. ///

Stadspoort de Noorderpoort of Muiderpoort te Weesp, aan het noordelijk einde van de Hoogstraat, kwam reeds voor op het stadsplan van 1551 en is in 1839 gesloopt
»» Stadspoort de Noorderpoort of Muiderpoort te Weesp, aan het noordelijk einde van de Hoogstraat, kwam reeds voor op het stadsplan van 1551 en is in 1839 gesloopt

1264 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Reijer Jans MORE, geb. Weesp ca. 1650, bel. aldr. 11-4-1696, begr. Weesp 7 jul. 1714 (64 jr.), tr. ?. ///

1265 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria (Marij, Marritgen) Jans CRUIJS, geb. ca. 1650, begr. Weesp waarsch. 8 nov. 1705 (55 jr.). ///

1266 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arent Jans BACKER, geb. ca. 1645, begr. Weesp waarsch. 4 mrt. 1722 (77 jr.), tr. 2e aldr. 14-4-1674 Aeltje Korsen, tr. 1e ca. 1670. ///

1267 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Wilms, geb. ca. 1645, overl. ca. 1673 (28 jr.). ///

1272 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jacobs du FOUR, geb. ca. 1640, begr. Weesp 27 mei 1697 (57 jr.), tr. ca. 1665. ///

1273 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Weesp 1632 «« Weesp 1632

Jacobje (Jaepje) Jans (CRUIJS?), geb. Weesp ca. 1640, lidm. aldr. 24-10-1687, begr. Weesp 30 mrt. 1706 (66 jr.). ///

1276 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan POLETH, geb. Leiden ca. 1615, vellebloter in de Santstr., otr. Leiden 3 jul. 1641. ///

1277 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mayken CERTEEL, geb. Leiden ca. 1615, wo. Langegraft bij huwel. ///

1278 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joris Dircx (van BOMA), geb. Leiden ca. 1635, timmerman op de Oude Voldersgraft, later wolscheijder, overl. Leiden 7-8/12-11-1675, otr. Leiden 20 okt. 1662. ///

1279 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marija Jans EIJNSAEM (EENSAEM), ged. Leiden 9 sep. 1637, wo. Middelstegraft bij huwel., in het Weeshuijs (31-5-1687), overl. Leiden 30-1/6-2-1717. ///
♦ Het echtp. test. Leiden 7-8-1675.
♦ Bij de boedelscheiding op 2-3-1680 blijkt hij huizen te bezitten op de Oude Maren, de Voldersgracht en de Lange Bouwelouwesteegh; wie meer over deze families wil weten raadplege de kwst. Delforterie, nrs. 1968-1969 en vervolgkwartieren (C.B.G.).

1280 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Leenderts van der Deijl (alias KELDERMAN), geb. Katwijk ca. 1635, overl. Noordwijk ca. 1667 (32 jr.), otr. Noordwijk-Binnen 16 mrt. 1658. ///

1281 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dieuwertje Philips, tr. 2e Noordwijk-Binnen 18-12-1667 Arijaan Abrahams. ///
♦ Mogel. dr. van Philips Jansz Clerk, overl. Noordwijk-Binnen 1679 en Maartje Adriaans, overl. aldr. 1662 (Beiden verm lidmatenlijst Noordwijk-Binnen, 1656)

1282 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Cornelis de ROTH, ged. Noordwijk 28 sep. 1641, tr. ca. 1664. ///
♦ Dit kwartier moet nog worden vervolgd; vader waarsch. Cornelis Jans Roth, verm. Noordwijk 28-2-1644 ((R.A. Noordwijk, inv.nr. 174, fol. 2) wanneer "Maerten Lenaertszn. zoon van Lenaert Maertenszn. met Job Maertenszn. zijn oom en voogd verkoopt Willem Pieterszn. gehuwd met Trijntje Willemsdr. wede Jacob Corneliszn. Raechooft wonende te Noordwijk op Zee het zuidwesterse eind van een huis en erf gelegen aldaar, belend NW Jan Claeszn. en Claes Huygenzn., NO Adriaen Warboutszn., ZO een erfje verkocht aan Cornelis Janszn. Roth en ZW de Heereweg, voor 200 gulden contant; meerdere naamgenoten in het brandgeweerregister van Noorwijk (1661).

1283 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

1284 = 644 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
ADMIRAAL.

1285 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Hendricks van der WERF, geb. ca, 1650, overl. Noordwijk vóór 1687 (max. 37 jr.). ///

1286 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Dirx TRUF (TURF), geb. Noordwijk ca 1645, weerbare man Noordwijk met een roer (1672), overl. Noordwijk vóór 21 okt. 1711 (max. 66 jr.), tr. Noordwijk ca. 1668.
♦ Betaalt zout-, zeep-, heere en redemptiegeld (1682, 1685).

1287 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje (Jantje) Engels, geb. Noordwijk ca, 1645, overl. Noordwijk na 21 okt. 1711 (min. 66 jr.). ///

Grote of St.-Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen (gesticht ca. 1450)
»» Grote of St.-Jeroenskerk te Noordwijk-Binnen (gesticht ca. 1450)

1288 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Pieters ADMIRAEL, ged. Noordwijk 30 okt. 1622, wo. Noordwijk in een huis en erf gelegen op de Buurt aldr., verm. brandgeweerregister aldr. (1661), overl. Noordwijk vóór 27 jan. 1677 (max. 54 jr.), tr. 1e Noordw. 7-5-1645 Dirckje Jans, tr. 2e Noordwijk 9 feb. 1648. ///
♦ O.a. verm. Noordwijk 20-5-1671 (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179) en 12-3-1679 wanneer zijn erfgen. zijn huis verkopen.

1289 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritgen Cornelis, geb. Katwijk ca. 1625, overl. Noordwijk 27-1-1677/vóór 11-11-1678. ///

1290 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Kaeck, geb. Noordwijk ca. 1630, tr. ?. ///

1291 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

1296 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joost Willems van den OEVER, geb. ca. 1661, stuurmansmaatmaat, tr. Katwijk a/d Rijn 21 jan. 1685. ///
♦ Hij wordt verm. als stuurmansmaatmaat op de haringschuit De Swarte Leeuw in 1690 (Not. arch. Noordwijk, inv. nr. 6288, fol. 60); koopt op 15-12-1696 een huis te Noordwijk aan 't Kalis.

1297 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Dirks KEIJSER, ged. Katwijk a/d Rijn 7 aug. 1661, attest. naar Noordwijk 21-1-1685, overl. Noordwijk na 19 aug. 1741 (min. 80 jr.). ///

1298 = 644 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
ADMIRAEL.

1299 = 645 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kaeck.

1300 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bancras (Pancras) Jacobs UIJTTENHOVEN, geb. Noordwijk ca. 1670, tr. Noordwijk 13 jun. 1694. ///
♦ 1-4-1696 veroordeling van Bancras Jacobs door schout en schepenen omdat hij "des naarmiddags onder de predicatie tot Noordwijk op Zee in de herberge was wezen kaatsen" (R.A. Noordwijk, inv. nr. 44, fol. 151).

1301 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Kaatsers daagden elkaar vaak uit door een vogelklauw met een (koperen) bal aan de muur van de herberg te hangen
»» Kaatsers daagden elkaar vaak uit door een vogelklauw met een (koperen) bal aan de muur van de herberg te hangen
Trijntje Harmans (SCHILPERHOEK), geb. Voorschoten ca, 1670. ///

1302 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis van der MEIJ (alias VERBURG), geb. Noordwijk ca. 1665, tr. Noordwijk ca. 1690.

1303 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Jans (van der SALM). ///

1304 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maarten Cornelis van DOBBE, overl. Noordwijk vóór 18 jul. 1712, tr. 2e Noordw. 4-8-1709 Pietertje Vink, tr. 1 ca. 1687. ///
♦ Hij bet. aldr. zout-, zeep- en redemptiegeld (1692); koopt een huis aan de Voorweg (14-2-1696); zie ook R.A. Noordwijk, inv. nr. 121.
♦ Verwant aan hem zal zijn Marten van Dobbe, verm. brandgeweerregister Noordwijk (1661).

1305 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Jacobs (van den HOEVE), geb. Noordwijk ca, 1665, overl. Noordwijk ca. 1708 (43 jr.). ///

1306 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Claes PLUG(H), geb. Noordwijk ca. 1673, tr. 2e Noordw. 21-12-1698 Arijaantje Cornelis Admiraal, tr. 3e aldr. 2-4-1707 Maria Leenderts die hertr. Michiel Clements Balkenende, tr. 1e Noordwijk half 1696. ///
♦ Verwant aan hem zal zijn Cornelis Ckaes Plug, verm. in het brandgeweerreg. van Noordwijk (1661).

1307 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeltje Cornelis, geb. Noordwijk ca 1666, overl. Noordwijk vóór 21 dec. 1698 (max. 32 jr.), tr. 1e Noordwijk 7-1-1696 Cornelis Willems, die kort na de huwel.datum moet zijn overl.

1320 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Claas de Best, ged. Katwijk 16 sep. 1646, reder en scheepmaker aldr., diaken (1683-1699), ouderl. (1700-1702), weesman (1705-1706), schepen (1713-1714), begr. Katwijk 7 mei 1722 (75 jr.), tr. Katwijk. ///

1321 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Leenderts (PLUIJMGRAAF), ged. Katwijk 3 jan. 1649, overl. Katwijk 21 sep. 1729, begr. Katwijk 23 sep. 1729 (80 jr.). ///
♦ Boedelsch. Katwijk: erfgen. zijn 4 kinderen en 2 kleinkinderen, bij de vaste goederen 1/16 part in het koopvaardijschip "De Catharina", schipper Jan Taal, de helft in een visserspink gevoerd door Jan Huygens van Duyn en een portie in een dito schip gevoerd door Amerik Schaap (29-1-1730).

1322 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijs Jacobs van DUIJNE, geb. Katwijk ca 1650, landbwr., begr. Katwijk 24 jan. 1721 (71 jr.), tr. ca. 1671. ///

1323 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Arends van der POEL, geb. Den Haag ca 1650, overl. Katwijk na 1728 (min. 78 jr.). ///
♦ Zij test. Katwijk 4-4-1728.

1324 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis HENNEVANGER, geb. Noordwijk ca, 1652, wo. Noordwijk op het Noorteijnd, tr. voor 1676. ///
♦ Weerbare man aldr. met een roer (1672).
♦ Betaalt zout- zeep-, heere- en redemtiegeld (1682, 1685 en 1692).

1325 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Nelletje Jans (van den OEVER), geb. Noordwijk ca, 1655. ///

1326 = 1294 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
VINCK.

1327 = 1295 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
OVERDUIN.

Het ploten en kammen van de wol
Isaac Claesz. van Swanenburg (Leiden, ca. 1595)
»» Het ploten en kammen van de wol Isaac Claesz. van Swanenburg (Leiden, ca. 1595)

1328 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Symon Lodewijcks DUBBELAAR, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 15 apr. 1663, wolscheyer, begr. Leiden 27 feb. 1721 (57 jr.), otr. Leiden 18 jan. 1687, tr. Leiden (Pieterskerk) 2 feb. 1687.
♦ Wo. bij huwel. op de Nieuwen Rijn en wordt geassisteerd door zijn vader Lodewijck Symons.

1329 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruid Jobs (Guyrtje Joppe), van Noordwijk. ///
♦ Wo. op de Nieuwe Rijn en wordt bij huwel. geassisteerd door Meynsge Jans uit Noordwijk, haar moeder, ook op de Nieuwe Rijn.

1330 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Floren (Floris) de REUS (alias van der PLAS), ged. Katwijk 28 feb. 1666, viskoper, begr. Leiden 24 okt. 1699 (33 jr.), otr. Katwijk 11 jun. 1684.

1331 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje Bastiaans de VOOIJS, ged. Katwijk 19 feb. 1662, wo. Leiden in de Vischpoort (1730), begr. Leiden 2 jan. 1745 (82 jr.), otr. 2e Leiden 14-11-1711 Beuijser Jacobs van der Gans, wednr. van Aaltje Cornelis Siereman.

1332 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobus Joris QUESTRO, ged. Leiden 7 okt. 1666, letterzetter, overl. ca. 1691 (25 jr.), otr. Leiden 2 okt. 1685. ///

1333 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maddaleentgen van der VELDE, ged. Zwolle 21 jun. 1668, wo. Leiden Witte Paardensteech en bij huwelijk geassisteerd door haar moeder Marij Jans, otr. 2e Leiden 26-11-1691 Claes Jans de Muyter (Nuyter, Uyter). ///

1334 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis DIEPENDORST, varensgezel, wo. Hazerswoude, otr. Leiden 11 dec. 1682. ///

1335 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Pieters, uit Noordwijk, wo. Leiden Nieuwe Rijn. ///

Leiden vanuit het noordoosten (Jan van Goyen, 1650)
»» Leiden vanuit het noordoosten (Jan van Goyen, 1650)

1336 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Jacobs van DUIJVENBODE, ged. Katwijk 10 jan. 1680, begr. Katwijk 27 apr. 1759 (79 jr.), tr. Katwijk 19 jan. 1698.

1337 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dina (Dingenoon) Cornelis de JONGE, ged. Katwijk 17 apr. 1672, overl. 1752/vóór 1760. ///
♦ Het echtp. liet in 1715 een huis te Katwijk bouwen ter vervanging van een door de opdringende zee verzwolgen pand; daaraan herinneren 2 kleine gevelstenen met de volgende gedichtjes, 1e gevelsteen:"Des huis geraas wn groot geblaes dreef watergolven tot aan mijn huijs geraakt tot gruijs geheel bedolven", 2e gevelsteen:"Hem komt de eer die dit huijs weer heeft laten bouwe Ick sal altijt met sorg en vlijt op hem behouwe" (Knipsel Genootschap Oud Katwijk)(O.V. 1977, pag. 177).

1338 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claas Gerrits van den OEVER, ged. Katwijk 14 okt. 1668, tr. ?. ///

1339 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Arins SCHAAP, ged. Katwijk 25 nov. 1668. ///

Katwijkse visverkoopster«« Katwijkse visverkoopster

1340 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kornelis Cornelis de JONG, ged. Katwijk 29 dec. 1666, overl. vóór 1717 (max. 51 jr.), tr. 1e Magtelt (Mattie) Claes (Hoek), tr. 2e Leiden 21 dec. 1696. ///

1341 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Barents SPIERING, ged. Leiden (Hooglandsekerk) 24 jan. 1675, tr. 2e Katwijk 26-12-1717 Cornelis van Waardenburg. ///
♦ Wo. Leiden Coersteegh bij 1e huwel.

1342 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Zacharias Jans van den BERG, geb. ca, 1670, j.m. van Dordrecht , begr. Katwijk 14 okt. 1732 (62 jr.), tr. 2e Hazerswoude 13-12-1712 Elisabeth Cornelis van Reus van Hazerswoude, otr. 1e Dordrecht 24 jun. 1696. ///
♦ Bij zijn huwelijk wonend op Catwijck op See, bij schriftelijk consent van desselfs vader, j.m. van Dordrecht
♦ Deze kwartieren en de verdubbelingen ervan opnieuw met dank aan mevr. R. Zwart-Wissink uit Leersum.

1343 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Josijntje Abrams van HOOGENHUIJSE, ged. Scheveningen 17 jun. 1670, overl. ca. 1712 (42 jr.). ///

1344 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Claas ROOS, ged. Scheveningen 19 okt. 1664, begr. Scheveningen 13 jan. 1735 (70 jr.), otr. Scheveningen 14 dec. 1687.

1345 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemijntje Dane van der ZWAN, ged. Scheveningen 25 apr. 1655, overl. na 1703 (min. 48 jr.). ///

1346 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arie Cor Foppe alias van SCHENAART, ged. Scheveningen 12 aug. 1674, begr. Scheveningen 1 jun. 1724 (49 jr.), tr. 2e aldr. 9-4-1724 Maartje Claasseen Pronk, ged. Scheven. 16-2-1687, overl. aldr. voorr 3-4-1740, dr. van Claas Aryens en Kniertje Arentse Schieman; Maartje hertr. Scheven. 5-1-1729 Zijmon Teunis Lap, ged. Scheven. 31-1-1680, begr. aldr. 4-12-1742, zn. Teunis Leenderts en Claertie Foppen van Schenaert, (Zijmon was wednr. van Lijsbeth Amos, begr. Scheven. 1-6-1728 met wie hij aldr. geh. was op op 6-11-1701 en hertr. aldr. 3-4-1740 Kniertje Hendriks Taal, ged. Scheven. 9-3-1710, begr. aldr. 25-6-1742, dr. van Hendrik Gerrits en Claasje van Schie), Arie tr. 1e Scheveningen 8 dec. 1697. ///

1347 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Jans ROS, ged. Scheveningen 15 feb. 1673, overl. Scheveningen vóór 9 apr. 1724 (max. 51 jr.). ///

1348 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aldert HELLENDOORN, begr. Scheveningen 7 apr. 1722, tr. Den Haag 17 mei 1671. ///

1349 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Clasijntje HASENHART. ///

1350 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Frederik FIERET, otr. Den Haag 24 aug. 1664. ///

1351 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Een officier (Rembrandt van Rijn, 1629/30, privcollectie)
»» Een officier (Rembrandt van Rijn, 1629/30, privcollectie)
Cornelia van der BURGH. ///

1352 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Heijndrik Willems van BRONSVELT, ged. Den Haag (Grote Kerk) 24 jan. 1657, wo. Delft (1699-1701), kapitein-luitenant (1699), kapitein (1707), sergeant-majoor (1723), luitenant-kolonel (1725) , overl. 23 jan. 1734 (76 jr.), tr. 1e Loosduinen 2-7-1684 Maria Dirks van Rijckum, otr. 2e Den Haag 4-12-1687 Agnes Boelisse uit Gorinchem, die overl. is na 19-6-1699 (doop kind te Delft), tr. 3e ca. 1700.

1353 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Dirks. ///
♦ Bij zijn doop waren getuigen:"Emanuel Prince van Portugaal in sijn plaets antonii Keyser van Bollant // Jouff. Adriana van Hestvelt weduwe van [den] // ouders Groenesteyn en [de] Maria van Bronsvelt".
♦ Dit kwartier is nogal verwarrend omdat er geen goed onderzoek naar is verricht; zodoende bestaan over de herkomst van dit geslacht meerdere lezingen: er zouden tegelijkertijd 2 Hendrik Willemsen van Bronsvelt zijn geweest in resp. een Haagse en Achterhoekse tak; een van hen (of dezelfde) komt als getuige voor in Zutphen en wordt daar baron genoemd; de Hendrik Willems met zijn vrouw Agnes Boelisse, die hier genoemd wordt komt o.a. voor in notarile akten in Utrecht (bij de fam. van Groenesteyn); wij volgen voorlopig de meest gangbare opvatting.

1354 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jochem Joppen (de SWART), ged. Scheveningen 27 nov. 1661, begr. Scheveningen 28 okt. 1711 (49 jr.), tr. Scheveningen 8 dec. 1683.

1355 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Beateris Cornelis HOOGEVEEN, geb. Rijswijk, begr. Scheveningen 6 okt. 1728. ///

1356 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kerving Joppe van der ZWAN (alias OVERKLIFT), ged. Scheveningen 9 nov. 1670, visser ter haring , begr. Scheveningen 13 feb. 1715 (44 jr.), otr. Scheveningen 18 mei 1698.

1357 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Jans Thielmans KOOPMAN, ged. Scheveningen 22 okt. 1673, overl. Scheveningen ca. 1740 (67 jr.), tr. 2e Scheven. 1-5-1718 Jan Evertse Knoester uit Ter Heijde, sedert 29-1-1718 wednr. van Helena Huyberts Heijn, ged. Scheven. 21-2-1672, dr. van Huybert Maartens Heijn, zeeman, en Maertie Cornelis Banen . ///

1358 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Arens PRONCK, ged. Scheveningen 29 jan. 1676, begr. Scheveningen 27 sep. 1738 (62 jr.), tr. Scheveningen 15 mei 1701.

1359 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkje Gerrits BLOK, ged. Scheveningen 21 dec. 1677, begr. Scheveningen 17 jul. 1751 (73 jr.).

1360 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Zeelanschap met vissers (Jan van Goyen, Museum of Fine Arts, Budapest)«« Zeelanschap met vissers (Jan van Goyen, Museum of Fine Arts, Budapest)

Fop Cornelis BAL, ged. Scheveningen 23 okt. 1644, zeeman in de Weststr. (1680), begr. Scheveningen 14 mrt. 1728 (83 jr.), otr. 2e aldr. 13-9-1693 Cunertje Arins, tr. 1e Scheveningen 13 dec. 1671.

1361 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Cornelis (van der Keij), ged. Scheveningen 21 nov. 1649, begr. Scheveningen 8 mrt. 1693 (43 jr.).

1362 = 708 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Spaans.

1363 = 709 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BAAK.

1364 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maarten Gerrits (de) BRUIJN, ged. Scheveningen 7 feb. 1644, visser ter haring, begr. Scheveningen 28 jan. 1696 (51 jr.), otr. Scheveningen 3 mei 1671, tr. Scheveningen 18 mei 1671.
♦ Wo. in 1680 met 4 kinderen (2 tussen de 4 en 8 en 2 onder de 4 jaar) in de Nobelstr. (=Toornstr. Nz. =Wassenaarsestr.) 411, benoorden de kerk.

1365 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jopge Fransen van (de) BINCKHORST, ged. Scheveningen 27 jan. 1647, begr. Scheveningen 5 sep. 1696 (49 jr.).

1366 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert Teunisse (van der Doorn), geb. ca. 1663, overl. op zee (samen met Pieter Pieters van Duijne) 6-3-1694, begr. Scheveningen 28 mrt. 1694 (31 jr.), tr. Scheveningen 23 mei 1688. ///

1367 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barber Teunis (HOECKVERMEER), ged. Monster (Ter Heide) 19 dec. 1659, overl. in de kraam, begr. Scheveningen 14 nov. 1694 (34 jr.).

1371 = 3051 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PLUIJS.

1372 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jacob Abrahams (ROELEVELD), ged. Den Haag (Kloosterkerk) 6 mrt. 1640. ///

1374 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De klap van de klapwaker werd ook gebruikt bij uitbrekende branden
»» De klap van de klapwaker werd ook gebruikt bij uitbrekende branden
Jan Arens jonge Jan HOUTMAN, ged. Scheveningen 26 dec. 1639, visser ter haring, klapwaker in de Weststr. (1680), begr. Scheveningen 16 jul. 1720 (80 jr.), tr. 2e aldr. 10-8-1704 Neeltje Cornelis, wed. van Gijsbert Jacobs de Jager, tr. 1e Scheveningen 19 mei 1663.
♦ De klapwaker of noodhelper was meestal een gewezen visserman; zijn taak bestond o.a. uit 's nachts het uur afroepen voor de deuren der stuurlieden, hen wekken en waarschuwen, de ankers van de schepen lichten bij opkomend tij en bij onraad roepen: "Waeck, maets, waeck!".

1375 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijntje Crijnen HARTEVELD, geb. ca. 1640, begr. Scheveningen 29 mei 1701 (61 jr.). ///

1408 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Flore WESTERDUIJN, geb. Scheveningen ca. 1648, stuurman ter haring in de Weststr. (1680), wo. Torenstr. (1721), gasthuismr. (1695, 1713), begr. Scheveningen (kerk) 4 jul. 1723 (75 jr.), tr. 2e aldr. 13-10-1697 Martje Arens de Ruijter, overl. 1728, wed. van Geerlof Ariens Spaans, otr. Rijswijk 14-8-1672, tr. Scheveningen 18 aug. 1672. ///

Handmerken van Jan Flore in 1694 en 1695 uit "Merken bij de vleet" van mw N. Noordervliet-Jol; nog meer handmerken van Scheveningers zijn te vinden op de geneal. site van Robin <B>Houben</B> 
«« Handmerken van Jan Flore in 1694 en 1695 uit "Merken bij de vleet" van mw N. Noordervliet-Jol; nog meer handmerken van Scheveningers zijn te vinden op de geneal. site van Robin Houben
♦ Wo. 1680 in de Weststr. met 1 kind tussen de 4 en 8 jaar en 1 kind beneden de 4 jaar (Blaffaart, Scheveningen 1680); in 1721 Torenstraat noordz. (Lidmaten); Jan Flore trouwde te Rijswijk omdat Leuntje al enige maanden zwanger was, een gebruikelijk gewoonte in Scheveningen.

1409 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Cornelis (ONRUST), geb. Ter Heijde ca 1650, attest. naar Scheven. 18-8-1672, begr. Scheveningen 22 feb. 1695 (45 jr.). ///

1410 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Maartens PLUIJM, ged. Scheveningen 2 nov. 1642, visser ter haring, ouderl. (1695-1698), begr. Scheveningen 24 aug. 1712 (69 jr.), tr. Scheveningen 19 jan. 1670.
♦ Had in 1680 4 jonge kinderen.

1411 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Jans OVERSTRATEN, ged. Scheveningen 16 jun. 1641, begr. Scheveningen 23 aug. 1698 (57 jr.).

1412 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maarten Willems (de WIT), ged. Scheveningen 7 sep. 1642, zeeman, begr. Scheveningen 11 jan. 1696 (53 jr.), tr. Scheveningen 16 dec. 1663.

1413 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Arens (van der TOORN), geb. ca. 1636, begr. Scheveningen 19 sep. 1718 (82 jr.), wed. van Bastiaan Thijssen Kagenaer. ///

1414 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Loflied op de Scheveningse visser
»» Loflied op de Scheveningse visser
Ment Arins Spaans, ged. Scheveningen 16 sep. 1640, zeeman in de Weststr. (1680), begr. Scheveningen 27 aug. 1697 (56 jr.), tr. Scheveningen 16 feb. 1667.

1415 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jobje Claas de WIT, ged. Scheveningen 23 aug. 1643, begr. Scheveningen 8 apr. 1722 (78 jr.).

1416 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Arents Spaans (jr.), geb. Scheveningen ca. 1630, begr. Scheveningen 8 sep. 1677 (47 jr.), tr. Scheveningen ca. 1650. ///

1417 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbet Dirks de KRAE, geb. Scheveningen ca, 1630, overl. vóór 1658 (max. 28 jr.). ///

1418 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Teunis BAECK, geb. Ter Heide ca. 1609, visser, heilige geestmr. Scheven. (1677-1678), overl. Scheveningen na 1680 (min. 71 jr.), tr. 2e aldr. 5-5-1647 Claesje Maertens, wed. van Gerrit Arens Bruijn (nr. 2729), tr. 1e. ///

1419 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Leenderts. ///

1424 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aelbrecht (Aelbert) Jans (VOORHEIJ), ged. Katwijk 30 aug. 1643, overl. na 8 feb. 1699 (min. 55 jr.), tr. 2e aldr. 18-6-1673 Maertje Pieters, ged. Noordwijk 19-2-1645, dr. van Pieter Gijsse en Machtelt Arents, zij hertr. Jacob Dircks en nogmaals N.N., tr. 1e Katwijk 29 okt. 1665. ///

1425 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Maertens, geb. Katwijk ca. 1645, overl. Katwijk 1673 (28 jr.). ///

1426 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Thielmans Coopman, visser, begr. Scheveningen 30 jul. 1708, tr. Scheveningen 1 jun. 1659. ///

1427 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Martijntje Arins SPAANS, begr. Scheveningen 1 feb. 1725. ///

1428 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Cornelis HEIJER (alias TOET), geb. ca. 1620, visser in de Nobelstr. (1680), begr. Scheveningen 1 jul. 1695 (75 jr.), tr. Scheveningen 30 mei 1655. ///
♦ Nobelstr. = Torenstr. = Jacob Pronkstr.

1429 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Eeuwits, geb. ca 1625, begr. Scheveningen 18 sep. 1701 (76 jr.). ///

1430 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Geneeskundig officier der schutterij (ca. 1832)«« Geneeskundig officier der schutterij (ca. 1832)

Cornelis Leenderts van der HARST (alias 'kleen Kee'), geb. ca 1637, oud 58 jaar (16-4-1695), vishakker, wo. in het Smitsslop van de Keizerstraat te Scheven. (1680), officier Scheven. schutterij en lid Valentijnsgilde in Den Haag (1695), begr. Scheveningen 26 mrt. 1715 (78 jr.), tr. Scheveningen 6 jun. 1661. ///
♦ Verm. o.a. N.A. Den Haag (1-2-1688 en 16-4-1695).

1431 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Trijntje Siere (KRIMP), ged. Scheveningen 16 apr. 1645, begr. Scheveningen 22 okt. 1711 (66 jr.).
♦ Zie o.a. G.A. 's-Gravenhage, Soc. arch. nr. 288, gezin nr. 284, 316, 354 en O.N.A. 's-Gravenhage, inv.nr 1362, ongefol., 16-4-1695).

1432 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Jans (JONKER), ged. Scheveningen 15 mrt. 1665, begr. Scheveningen 10 jun. 1719 (54 jr.), tr. Scheveningen 19 mei 1686.

1433 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Cornelis COOPMAN, ged. Scheveningen 10 jan. 1666. ///

1436 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Arens KERVINGH (alias KEUS, alias KEUSOOM), ged. Scheveningen 17 feb. 1647, zeeman, wo. 1680 Toornstr. als Leendert Arens Corvijns Keus, begr. Scheveningen 26 nov. 1711 (64 jr.), tr. Scheveningen 26 nov. 1673.
♦ Hij werd begr. als Leendert Arens Keusoom.

1437 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kniertje Dirks, geb. Scheveningen voor jan. 1651, begr. Scheveningen 19 dec. 1711 (60 jr.).

1438 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Jans (JOL), geb. ca 1648, visser ter haring (1680) in het Molenijserslop te Scheven., eigenaar van een zeeschuit (1688), overl. (verdronken Noordzee op de boot van Pieter Pieters van Duyne) 6-3-1694, begr. Scheveningen 9 mrt. 1694 (46 jr.), otr. Scheveningen 19 mrt. 1673, tr. Rijswijk 3 apr. 1673. ///
♦ Het echtp. trouwt te Rijswijk omdat zij al enige maanden zwanger was, een gebruikelijke gewoonte in Scheven.; hij verm. als ongeveer 19 jaar oud, wanneer hij gezien heeft dat Hermanus Pals op het strand een mes heeft getrokken tegen Carel Stevens ((G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 518, fol. 157, 9-4-1667); verder wegens koop van een huis voor fl. 200,- in het Molenijserslop (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 546, fol. 991-992, 15-3-1677), wegens koop van "van een zeeschuit met zeylen, touwen ende alle t' geene daaraan dependeert" van de wed. van Jacob Claren Pronck voor 470 Carol. gulden, waarbij borg is Aechie Jans Jol (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 1360, 10-11-1688) en wanneer hij als getuige optreedt in een erfeniskwestie betreffende Lodewijk van Hulsentop (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 1361, 1-11-1691); hij ondertekent niet altijd met het handmerk van de fam. Jol, dat zijn verwanten en voorvaderen gebruikten, maar neemt ook het handmerk van zijn vrouw Kniertje Michiels over; terzijde: de ongehuwde, kapitaalkrachtige Aechie Jans Jol wo. in 1680 Keizerstr.-o.zijde samen met haar zuster en kinderen die zij uit "compassie" onderhoudt (gezin 298), Aechie begr. Scheven. 26-5-1709; omdat zij in 1680 al wordt aangemerkt als "bejaerde dochter" kan zij niet een zus zijn van Cornelis Jans Jol; met het verongelukken van de schuit van stuurman Pieter Pieters van Duyne, kwam, merkwaardig genoeg, behalve Cornelis Jans Jol (die immers een eigen schuit bezat) de hele bemanning om; in een Memorie (G.A. Den Haag, R.A., inv.nr. 5913) staat dat na het ongeluk 4 vrouwen wed. werden en 11 kinderen wees, 1 vrouw "quam in de kraam" 35 weken na de dood van haar man (ze liet 3 kinderen na); deze gebeurtenis leidde er o.a. toe dat schepen Claas Maartens de Wit, de kerkeraad, kerkmrs., gasthuismrs., vuurbaakmrs. en gildemrs. in 1696 overgingen tot het stichten van een weeshuis en met de stuurlieden van het dorp tot overeenstemming kwamen om de arme wezen uit "eigen winsten en middeltjes" te onderhouden; dat betekende dat van iedere koop vis die op het strand zou worden afgeslagen, al naar gelang de soort van de vis, een bepaald bedrag aan het weeshuis zou worden afgedragen; daarnaast beloofde de kerkeraad de helft van de opbrengst van de bussen en droegen ook de kerk-, gasthuis-, gilde-, en vuurbaakmrs. een vast bedrag bij (Bron: N. Noordervliet-Jol "De gesch. van de oudste geslachten van de fam. Jol", dl. 2, pag. 12-16).

1439 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Kniertje Michiels, geb. Scheveningen ca. 1648, begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis) 7 dec. 1729 (81 jr.). ///
♦ Kniertje Ghiele "out omtrent 40 jaren" legt een verklaring af over een scheldpartij op de Scheven. weg (20-3-1688): zij wandelde van Den Haag naar Scheven. en ontmoette daar Simom Lowies met zijn vrouw; al wandelend haalden zij gezamelijk Crijn Pieters en zijn vrouw Leentje Leenderts in; Simon Lowies vroeg en passant aan Crijn Pieters "Waarom maeckt ghij altijt een hoer van mijn vrouw ende een dieff van mij?"; Leentie Leenderts repliceerde hierop met de woorden "Waarom sechie het selff?"; daarop zei Simon Lovies "Ick mach seggen tegens mijn vrouw, dat ick goet vinde, sonder hetselve van u te verstaen"; hierop vlogen de beide mannen elkaar in de haren; Kniertje verklaarde desgevraagd dat zij niet had gezien dat Simon Lovies daarbij een mes had getrokken; toch meende zij wel gezien te hebben dat Simon, toen hij zijn weg een eind verolgd had, een mes in zijn handen had; zij voegde er aan toe niet te weten of had horen zeggen wat hij met dat mes wilde doen (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 1360, 26-3-1688); jaren later, zij is dan 79, legt zij nog een verwarrende verklaring af over de verhoudingen in de families Boon, Van Rijn en aanverwanten, kinderen van Gijsbert Cornelis Jol en Adriaentje Leenderts, 2 broers, beiden kagenaars of veermannen die hun achternaam Jol veranderden in resp. Boon en van Rijn (G.A. Den Haag, Weeskamer, inv.nr. 2335, 17-9-1725); zie ook: N. Noordervliet-Jol "De gesch. van de oudste geslachten van de fam. Jol", dl. 2, pag. 140-141).

1448 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Arens KUNST, ged. Scheveningen 15 feb. 1643, zeeman ter haring, begr. Scheveningen 23 mei 1713 (70 jr.), tr. Scheveningen 21 apr. 1669.
♦ De naam Kunst komt regelmatig voor langs het kustgebied Scheveningen-Katwijk-Noordwijk-IJmuiden en omgeving.

1449 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje Dirks BAL, ged. Scheveningen 24 feb. 1644. ///

Gezellig plaatje van Scheveningen
»» Gezellig plaatje van Scheveningen

1450 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Baarthout Claes van der MEULEN, geb. Ter Heijde ca 1640, visser ter haring in de Weststr., leeft van de diaconie (1680), overl. (verdronken) 20-1-1686, tr. Scheveningen 24 mei 1665.

1451 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Helena Aelberts BUIJS, geb. ca 1642, begr. Scheveningen 25 jan. 1716 (74 jr.). ///

1452 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arens KONIJN (alias COECX), begr. Scheveningen 1 aug. 1711, tr. Den Haag 6 jun. 1672. ///

1453 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arjaantje Jacobs de Wit, ged. Scheveningen 25 okt. 1648, begr. Scheveningen 6 jan. 1714 (65 jr.).

1454 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmon Cornelis (FONTEIJN), ged. Scheveningen 7 sep. 1642, stuurman, ouderl. (1698), begr. Scheveningen 17 apr. 1724 (81 jr.), tr. Scheveningen 7 aug. 1667.
♦ Zijn kinderen voerden soms de achternaam Fontijn; bij de doop van zijn kinderen zijn zijn halfbroer Jan Centen, diens vrouw Soetge Willems en zijn halfzus Ariaentge Centen 4 maal getuigen.

1455 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieternella Bastiaens REIJNE, ged. Scheveningen 22 nov. 1643, begr. Scheveningen 29 dec. 1724 (81 jr.).

1456 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Arents de RUIJTER, ged. Scheveningen 30 jul. 1645, stuurman in de Keizerstr. (1680), met 2 zoons verdronken 8-6-1701, begr. Scheveningen 12 jun. 1701 (55 jr.), tr. 2e aldr. 14-2-1683 Neeltje Franken Rog, ged. Scheven. 18-2-1646, begr. aldr. 16-12-1715, dr. van Frank Pieters en Maritie Jans (nrs. 6064- 6065); zij was wed. van Gerbrant Jacobs de Wit met wie zij geh. was Scheven. 18-5-1671, tr. 1e Scheveningen 26 mei 1670.

1457 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobje Jacobs (de WIT), ged. Scheveningen 11 sep. 1644, begr. Scheveningen 8 apr. 1681 (36 jr.).

Pinken in de branding (H.W. Mesdag, ca. 1880)
»» Pinken in de branding (H.W. Mesdag, ca. 1880)

1458 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Jans BAAK, geb. Ter Heijde ca 1640, zeeman ter haring, vuurboetmr., wo. Keizerstr. (1680), begr. Scheveningen 1 aug. 1686 (46 jr.), tr. Scheveningen 8 jan. 1668. ///

1459 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Arins SCHIEMAN, begr. Scheveningen 9 mrt. 1717. ///

1462 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Americks (SCHAEP), ged. Katwijk 6 nov. 1644, tr. Katwijk 18 jun. 1673. ///

1463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Brechje Diorks (HAASNOOT), ged. Katwijk a/d Rijn 1 mrt. 1648. ///

1464 = 1458 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BAAK.

1465 = 1459 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BAAK (BERKENBOS).

1466 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De kleermaker (Jan Luiken)
»» De kleermaker (Jan Luiken)
Teunis Philips BAAK, geb. Ter Heijde ca. 1640, mr. kleermaker, gildemr. van het St. Adrianusgilde, wo. 1680 naast zijn neef (nr. 1458) in de Keizerstr, begr. Scheveningen 1 mrt. 1682 (42 jr.), tr. 2e aldr. 7-2-1680 Martijntje Dirks, ged. aldr. 29-9-1641, dr. van Dirk Ghuijten, tr. 1e Ter Heijde 19 mei 1669. ///

1467 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Helena Thijsse van CRONENSTEIN, begr. Scheveningen 18 apr. 1679. ///
♦ Volgens de Scheven. geschiedschrijver Vermaas is zij afkomstig van Cronesteyn buiten Leiden bij Lammen.

1468 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Arens de JAGHER, geb. ca 1627, diaken (1667), visser in de Nobelstr. (1680), kerkmr., begr. Scheveningen 18 jun. 1687 (60 jr.), tr. 1e aldr. 1-5-1661 Neeltje Maartens, begr. aldr. 17-5-1665, tr. 2e Ter Heijde 25 okt. 1665. ///
♦ Begr. Scheven. als "kerckmeester ouwe Gijs"

1469 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Jans, geb. Ter Heijde ca 1630, begr. Scheveningen 18 mrt. 1708 (78 jr.), wed. van Arie Pieters uit Ter Heijde. ///

1470 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Maartens de WIT, ged. Scheveningen 10 jan. 1649, stuurman ter haring, schepen van Scheven. in Den Haag (1696-1723), overl. Scheveningen 23 jan. 1723, begr. Scheveningen (kerk) 25 jan. 1723 (74 jr.), tr. 2e aldr. 26-5-1686 Dieuwertje Cornelis, begr. Scheven. 9-12-1688 (op 't koor), wed. van Hendrik Dammessen uit Rotterdam, tr. 3e aldr. 20-11-1690 Pietertje Willems Verwillich, begr. Scheven. 23-7-1705 (op het koor als Pietertie Willems, onder de zerk gemerkt P.W., graf 92), tr. 1e Scheveningen 11 apr. 1678.
♦ In het Haags college was Scheven. steeds vertegenwoordigd door 1 schepen; geen enkele Scheven. schepen werd ooit afgebeeld op een schilderij, dat vervaardigd werd ter meerdere glorie van het Haags gemeentebestuur; men neemt aan dat geldgebrek de voornaamste oorzaak is geweest.
♦ Hij ligt begr. in graf 16 van de Oude Kerk: " HIER LEIDT/BEGRAVEN/CLAAS MAARTENSE/DE WIT/SCHEPEN TOT/SCEVENINGE/OVT.SIJNDE.74/JAREN.12DAGEN/EN GEREGEERT/25 JAREN.10/MAANDEN.20/DAGEN EN/BEGRAVEN.DEN/25IANUARIJ/1723/"

1471 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Cornelis van VEENKERCKE, geb. ca 1650, begr. Scheveningen (kerk op het koor)) 3 nov. 1684 (34 jr.). ///

1472 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Philip Arens SUURMONT, ged. Scheveningen 13 jul. 1659, gildemr., schepen in Den Haag (1692), schout van Scheven. (1695-1697), begr. Scheveningen 7 dec. 1740 (81 jr.), tr. Scheveningen 29 jan. 1680.

1473 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Roockje Sieren, ged. Scheveningen 13 jun. 1649, begr. Scheveningen (kerk) 15 jul. 1714 (65 jr.). ///
♦ Graf 55 Oude Kerk, zie aant. bij nr. 11776

1476 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans TWILT ('t WILT), geb. Ter Heijde ca. 1660, begr. Scheveningen 19 jul. 1705 (45 jr.), tr. Scheveningen 28 mei 1690. ///

1477 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jacobs den HARDER, ged. Scheveningen 13 feb. 1664, begr. Scheveningen 30 okt. 1720 (56 jr.), tr. 2e aldr. 29-12-1709 Bastiaan van Poederooijen.

Gestrande walvis tussen Scheveningen en Katwijk 20/21-1-1617 (Esias van de Velde)
»» Gestrande walvis tussen Scheveningen en Katwijk 20/21-1-1617 (Esias van de Velde)

1478 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis VISGE (alias de RITSER), geb. ca. 1665, begr. Scheveningen 1 okt. 1724 (59 jr.), tr. Scheveningen 17 apr. 1689.

1479 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hester Chiele van ESCH, geb. Loosduinen ca 1665, begr. Scheveningen 13 sep. 1711 (46 jr.). ///

1480 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Theunis TUIJT, ged. Scheveningen 14 mrt. 1666, begr. Scheveningen 7 sep. 1707 (41 jr.), tr. Scheveningen 12 mrt. 1690.

1481 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Arins HARTEVELD, ged. Scheveningen 24 jan. 1666, overl. na 1729 (min. 63 jr.), tr. 2e aldr. 30-10-1729 Gerrit Maartens de Bruijn, (zie nrs. 1364- 1365). ///

1482 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Arens VROLIJK, geb. ca 1662, waarsch. verdronken op zee, overl. vóór 1721 (max. 59 jr.), tr. Scheveningen 30 mrt. 1687. ///

1483 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtje Willems KERVINGH (KORVINGH), ged. Scheveningen 1 dec. 1661, begr. Scheveningen 3 okt. 1740 (78 jr.).

1484 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jacobs COPPENDRAAIJER. ///

1486 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Barent HASSINGH. ///

1488 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Dirks BUNS (BUTTER), ged. Scheveningen 2 okt. 1644, visser ter haring, kand. vierboetmr. (1674-1675), klapwaker in de Nobelstr. (1680), begr. Scheveningen 13 dec. 1712 (68 jr.), tr. Scheveningen 21 mei 1668. ///

1489 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
De vissersjongen (Frans Hals 1630-1632, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen)
»» De vissersjongen (Frans Hals 1630-1632, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen)
Jacobje Jacobs, begr. Scheveningen 2 apr. 1710. ///

1490 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Floris Leenderts de WIT, ged. Scheveningen 29 nov. 1654, zeeman ter haring, begr. Scheveningen 29 dec. 1733 (79 jr.), tr. 2e aldr. 8-5-1701 Aeltje Pieters Taal, wed. van Arij Gielen Tasman, tr. 1e Scheveningen 24 dec. 1679.

1491 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Teunis HOECKVERMEER, ged. Monster (Ter Heijde) 29 sep. 1656, begr. Scheveningen 22 feb. 1701 (44 jr.).

1492 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Joris van der DOES, ged. Noordwijk 23 okt. 1661, tr. Noordwijk 18 jun. 1684. ///

1493 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Grietje Philips HANNEMAN, geb. Noordwijk ca 1660, ged. (r.k.). ///
♦ De kinderen van Philps Hanneman betalen in 1685 geen zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld te Noordw. (G.A. Noordwijk, inv.nr. 571).

1494 = 1364 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BRUIJN.

1495 = 1365 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BINCKHORST.

1496 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis van DUIJVENBODE, geb. Katwijk ca 1625, tr. Katwijk 17 mei 1653. ///

1497 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Cornelis. ///

1498 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Katwijk bezat al in 1481 een heilige geest of gasthuis; deze steen dateert uit het gasthuis van 1718«« Katwijk bezat al in 1481 een heilige geest of gasthuis; deze steen dateert uit het gasthuis van 1718

Gijsbert Roele van DUIJNE, ged. Katwijk 8 aug. 1655, vishandelaar, weesman (1688, 1727, 1729-1730), schepen (1686, 1688), gasthuismr. (1692, 1703), diaken (1705), begr. Katwijk 31 dec. 1737 (82 jr.), tr. 2e Katw. 20-4-1695 Neeltje Jacobs Kruijdt, ged. Katw. 16-4-1667, begr. aldr. 3-12-1740, dr van Jacob Hendriks en Ariaentje Huijge Koning, tr. 1e Katwijk 30 mrt. 1682. ///

1499 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Claes de BEST, ged. Katwijk 30 nov. 1653. ///
♦ Hij test. aldr. met zijn 2e vrouw 24-5-1736; bezat volgens het testament o.a. een huis, erf, tuin, taanderij en drogerij.

1500 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lodewijck van HULSENTOP, ged. Arnhem 2 jul. 1652, herbergier te Scheven., lid St.-Adrianusgilde (1692), schout aldr. (1695-1697), later korporaal in dienst van de O.I.C. , overl. Ceijlon 15 dec. 1707 (55 jr.), tr. 2e Scheven. 18-11-1696 Sandrina van Walraven, afkomstig van Wezel, otr. 1e Den Haag 30 jul. 1679. ///
♦ Lodewijck wordt als lid van het gilde verm. op een zilveren plaat in het Gem. Museum van Den Haag; hij vertrok als korporaal in dienst van de O.I.C. op 2-10-1705 met het fluitschip de "Belois", gebouwd voor de Kamer van Middelburg op de werf te Delft (schipper Cent van Dongen), van Wielingen via kaap de Goede Hoop (6-2-1706/1-3-1706) naar Ceijlon, alwaar hij overleed; er bestaat een maand- en schuldbrief ten gunste van zijn 2e vrouw Maria Walraven; het schip, met een lengte van 123 voet en een breedte van 30,5 voet vertrok op haar eerste reis op 28-1-1690 van Goeree en werd uiteindelijk opgelegd te Batavia 16-11-1716.

1501 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
IJda Pieters van MEDEMBLICK, ged. Den Haag (Kloosterkerk) 9 mrt. 1646, herbergierster te Scheven., begr. Scheveningen 11 sep. 1696 (50 jr.). ///

1502 = 1472 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
zuurmond (SUERMONDT).

1503 = 1473 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sieren.

1504 = 680 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bal.

1506 = 682 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bruijn.

1508 = 704 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
WESTERDUIJN.

1509 = 705 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PLUIJM.

1510 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arie Gerrits BLOK, ged. Scheveningen 5 okt. 1681, begr. Scheveningen 16 jun. 1729 (47 jr.), tr. Scheveningen 27 mrt. 1701.

1511 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Claes van der KEIJ, ged. Scheveningen 16 mei 1683, begr. Scheveningen 27 nov. 1756 (73 jr.), tr. 2e aldr. 22-1-1730 Cornelis Arens Man van Katwijk.

1512 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Flessenpost; je doet een briefje in een fles en zet dat overboord (gevonden in Zandvoort).
»» Flessenpost; je doet een briefje in een fles en zet dat overboord (gevonden in Zandvoort).
Willem Jeroens GROEN, ged. Zandvoort 4 okt. 1673, begr. Scheveningen 12 mrt. 1754 (80 jr.), tr. Scheveningen 22 nov. 1702.

1513 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Commertje Jans de BOER, ged. Scheveningen 18 jun. 1673, begr. Scheveningen 18 mrt. 1738 (64 jr.).
♦ Het echtp. wo. n.-zijde van de Toorenstr. (1731).

1514 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Frederiks FIERET, ged. Den Haag 2 okt. 1678, begr. Scheveningen 20 dec. 1721 (43 jr.), tr. Scheveningen 4 mei 1704.

1515 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arentje Arens van der SWAN, ged. Scheveningen 11 mei 1682, begr. Scheveningen 21 sep. 1765 (83 jr.).

1516 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frank Pieters rog, ged. Scheveningen 7 sep. 1670, begr. Scheveningen 10 aug. 1750 (79 jr.), tr. 2e aldr. 6-12-1711 Trijntje Minicus de Ruijter, ged. Scheven. 5-12-1669, begr. aldr. 4-11-1750, dr. van Dominicus Arens en Geertje Theunis Zeeman; Trijntje was wed. van Pieter Dijkhuijsen, overl. aldr. 1701, met wie zij aldr. eerder huwde 20-11-1695, Frank tr. 1e Scheveningen 8 apr. 1696.

1517 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje Jacobs (Japiks) PLUIJM, ged. Scheveningen 21 feb. 1672, begr. Scheveningen 10 okt. 1711 (39 jr.).

1518 = 728 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de Ruijter.

1519 = 729 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baak.

Drie Engelse kapers jagen een Vlaardings visscherschip op het strand van Scheveningen (7-1-1787)
»» Drie Engelse kapers jagen een Vlaardings visscherschip op het strand van Scheveningen (7-1-1787)

1524 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maarten Cornelis den HEIJER, ged. Scheveningen 9 sep. 1663, begr. Scheveningen 24 okt. 1694 (31 jr.), tr. Scheveningen 12 apr. 1691.
♦ Hij was 4 dagen voor zijn begr. doodgeschoten voor de werf van een kaper.

1525 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkje Giele TASMAN, ged. Scheveningen 4 jan. 1662, begr. Scheveningen 7 jun. 1709 (47 jr.).

1526 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Willems KERVINGH, ged. Scheveningen 3 jun. 1668, begr. Scheveningen 12 nov. 1727 (59 jr.), tr. Scheveningen 17 mei 1693.

1527 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Arens DIJCKHUIZEN, ged. Scheveningen 9 okt. 1671, begr. Scheveningen 9 jan. 1731 (59 jr.).

1528 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Gijsse BLOCK, ged. Overschie 19 nov. 1651, visser ter haring te Scheven. in de Nobelstr. (1680), begr. Scheveningen 15 mei 1715 (63 jr.), tr. Scheveningen 4 mrt. 1674.

1529 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Vissersmeisje (Frans Hals, 1630-1632, Particuliere Collectie)«« Vissersmeisje (Frans Hals, 1630-1632, Particuliere Collectie)

Trijntje Theunis HOECKVERMEER, geb. Ter Heijde ca 1652, begr. Scheveningen 24 mei 1723 (71 jr.). ///

1530 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leendert Cornelis KEES(OOM), ged. Scheveningen 21 mrt. 1655, visser, wo. Keizerstr. w.zijde (1680), vierboetmr. (1684-1686), rentmr. weeshuis (1698) , begr. Scheveningen 29 okt. 1727 (72 jr.), tr. 2e aldr. 27-6-1706 Marijtje Willems Ferdegaal, vroedvrouw, begr. aldr. 3-11-1721, wed. van Cornelis Pieters Sonnevelt, tr. 1e Scheveningen 24 apr. 1678.
♦ Hij onderhandelde met kapers op de Scheven. kust, hetgeen resulteerde in hun gevangenname (Vermaas).
♦ Zie voor de oudste generaties van het geslacht Keus Praaiberichten, 13e jaarg. nr. 2, pag. 8-13 en 14e jaarg. nr. 1 pag. 7-19.

1531 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Claren (PRONCK), ged. Scheveningen 28 dec. 1656, begr. Scheveningen 31 jan. 1697 (40 jr.).

1532 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Sijmons ROOSENDAAL (alias BOUF(F)), ged. Scheveningen 8 jan. 1656, visser ter haring, begr. Scheveningen 27 aug. 1708 (52 jr.), tr. Scheveningen 26 mei 1680.

1533 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruij Joppen (de SWART), geb. ca. 1657, begr. Scheveningen 5 sep. 1719 (62 jr.). ///

1534 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerbrant Walichs de WIT, ged. Scheveningen 1 apr. 1646, begr. Scheveningen 26 nov. 1738 (92 jr.), tr. Scheveningen 11 nov. 1674.

1535 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Giele TASMAN, ged. Scheveningen 29 okt. 1651, begr. Scheveningen 13 dec. 1727 (76 jr.).

1536 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Herders en vee bij een waterval (Nicolaes Berchem, ca. 1665, Gemäldegalerie, Dresden)
»» Herders en vee bij een waterval (Nicolaes Berchem, ca. 1665, Gemäldegalerie, Dresden)
Valentin (Velten) WILHELM, geb. Mühlhausen ca. 1648, Schäfer (schaapherder), overl. Mühlhausen 18 jul. 1712 (64 jr.), otr. Mühlhausen 10 mei 1689. ///
♦ Bij Conformierung (lidm. van de kerk) op 14-jarige leeftijd werd Valentin genoemd "Ludwig des Costenmeisters Junge" (= leerling van Ludwig die ter plaatse een belangrijke kerkel. functie bekleedde).

1537 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Elisabeth HERWIG, geb. Mühlhausen ca 1665, begr. Mühlhausen 30 dec. 1727 (62 jr.). ///

1538 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hans Jacob WEIDEMANN, geb. Nenterode ca 1642, Schlagmüller (oliemolenaar), overl. Mühlhausen 25 mrt. 1708 (66 jr.), tr. Mühlhausen 22 okt. 1674. ///
♦ Hij is verdronken.

1539 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria METZ, overl. Mühlhausen 3 sep. 1714. ///

1544 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Gijsberts van Andel, geb. Andel ca 1646, wo. aldr. "tot Eijl aen de Ribbe", overl. Andel na 7 okt. 1707 (min. 61 jr.), tr. Andel voor 1680. ///
♦ Hij gaat op 17-7-1675 een schuld aan van f 150,- n.a.v. de scheiding van de boedel van zijn overl. vader (R.A. Andel, inv.nr. 7).
♦ Bet. te Andel de 40e penn. voor 2 m. grond in de Opperste Polder (7-10-1707).

1545 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Eijke Govaerts ROSA, geb. Andel voor 1655, begr. Andel 6 jul. 1733 (78 jr.). ///
♦ Onmondig 24-1-1669.
♦ Zij abandonneert de erfenis van haar moeder op 4-7-1683.
♦ GTMWB jrg. 29, pag. 77.

De pannenkoekenbakster (Museum Bredius, Den Haag)«« De pannenkoekenbakster (Museum Bredius, Den Haag)

1546 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Matthijs van RIJSSENBORGH, tr. ?. ///

1547 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Francijna N.N.. ///

1548 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Govert KUPERS, tr. ?. ///

1549 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Machteltje van der TUIJNEN. ///

1550 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Danils POLDERMAN, ged. Herwijnen 21 okt. 1665, tr. 2e Zuilichem 10-4-1706 Geertruijdt Willems van Wijnen, tr. 1e.

1551 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbertje Dircks van EWIJCK. ///

1552 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Vrouw uit Veen (coll. Katholieke Universiteit Brabant)
»» Vrouw uit Veen (coll. Katholieke Universiteit Brabant)
Philippus Jans DALLEMAIJER, geb. ca 1645, predikant te Veen, tr. ca. 1671. ///
♦ Hij preekte zo vaak elders dat de gemeente zich over hem beklaagde.

1553 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Rombouts de BRUIJN, geb. ca 1645, lidm. Gorinchem 6-1-1669, attest. naar Veen 9-10-1672, begr. Veen 13 mrt. 1705 (60 jr.). ///

1554 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bertram Jooste de BRUIJN, ged. 's-Grevelduin-Capelle (Vrijhoeve-Capelle 5 jun. 1639, tr. Loon op Zand 9 jan. 1670. ///

1555 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Adriaans, j.d. van Loon op Zand.

1556 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Claes MOUTHAAN, ged. Loon op Zandl 3 nov. 1641, bouwman, begr. Loon op Zand 20 jul. 1723 (81 jr.), otr. Loon op Zand 28 dec. 1680.

1557 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marike Cornelis (VERHAGEN), geb. Loon op Zand ca 1653, begr. Loon op Zand 26 feb. 1722 (69 jr.). ///

1558 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Anthonis de SWART, ged. Waspik 12 dec. 1662, landbwr., begr. Loon op Zand 29 mrt. 1711 (48 jr.), tr. 's-Grevelduin-Capelle 6 feb. 1689.

1559 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbertje Michiels de HAAN, ged. 's-Grevelduin-Capelle 4 okt. 1665, begr. Loon op Zand 8 nov. 1747 (82 jr.).

1560 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Claes ROSENBRANDT, ged. Loon op Zand (r.k.) 26 nov. 1645, begr. Loon op Zand 4 mrt. 1708 (62 jr.), tr. 1e 's-Greveld.-Capelle 25-10-1671 Maria Ari�ns Bosscher, ged. 's-Greveld.-Capelle 17-1-1649, overl. voor 13-1-1680, dr. van Adriaen Gerrits en Maijcken Peeters, tr. 2e 's-Grevelduin-Capelle 4 feb. 1680. ///

Kasteel van Loon herbouwd in 1788 (Op 24-5-1269 gaf hertog Jan van Brabant het grondgebied van Venloon = Loon op Zand, met het kasteel in leen aan Willem van Horne)«« Kasteel van Loon herbouwd in 1788 (Op 24-5-1269 gaf hertog Jan van Brabant het grondgebied van Venloon = Loon op Zand, met het kasteel in leen aan Willem van Horne)

1561 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Huijbertje Gijsberts HOEFNAGELS, ged. 's-Grevelduin-Capelle 19 jan. 1653, j.d. van Loon op Zand, overl. Loon op Zand na 6 mrt. 1721 (min. 68 jr.).
♦ Zie voor dit echtp. o.a. O.R.A. Loon op Zand, inv. nr. 28 (5-1-1679); zij test. aldr. 6-3-1721.

1562 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Theunis van den NIEUWENHUIJSEN, geb. Capelle (Vrijhoeve) ca 1640, j.m. van en won.Vrijhoeve, wo. 's-Greveld.-Capelle "aande oostsijde van de Nieuwvaart", armenmr. aldr. (1697-1698), overl. 's-Grevelduin-Capelle 1699 (59 jr.), tr. 's-Grevelduin-Capelle 23 dec. 1674. ///

1563 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilmke Jans LOOPER, ged. 's-Grevelduin-Capelle 13 mrt. 1639, tr. 1e aldr. 30-3-1671 Jan Fasen uit Bavel. ///

1564 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Adriaens de Roij, ged. Loon op Zand 14 mrt. 1648, burgemr. 's-Greveld.-Capelle, overl. vóór 20 jan. 1723 (max. 74 jr.), tr. 1e 's-Greveld.-Capelle 12-12-1666 Mayken Jans, van Capelle, begr. 's-Greveld.-Capelle (kerk) 3-8-1678, tr. 2e Vrijhoeve-Capelle 15 jan. 1679. ///
♦ Erfd. 20-1-1723.

1565 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Cornelis BOER, van Capelle, overl. na 20 jan. 1723. ///

1566 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geerit Gielen (Michiels) de HAEN, ged. 's-Grevelduin-Capelle 25 feb. 1663, overl. 's-Grevelduin-Capelle 6-5-1696/4-2-1698, tr. 's-Grevelduin-Capelle 27 mrt. 1690. ///

1567 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Ariëns VISSCHER(S), ged. 's-Grevelduin-Capelle 17 mrt. 1658, wo. aldr. Nieuwe Vaart, overl. na 8 sep. 1704 (min. 46 jr.). ///

1600 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Boerderij in Capelle
»» Boerderij in Capelle
Philip Jans TREFFERS, geb. Sprang (hiaat doopbk.) 1654, overl. Sprang vóór 1723 (max. 69 jr.), tr. Sprang 4 jul. 1683. ///

1601 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dingena Cornelis Ponse van de SITT(A)ERT, ged. Meeuwen 2 aug. 1654, overl. Sprang mei 1731 (76 jr.), wed. van Christoffel Laurens Cuypers, ged. Sprang 30-10-1650. ///
♦ R.A. Sprang, inv.nr. 91, fol. 144v.-147 en Prometheus XVI, pag. 249.

1602 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmen Adriaens BOL(L), geb. 's-Gravenmoer ca. 1659, overl. na 1720 (min. 61 jr.), tr. 's-Gravenmoer 15 mrt. 1682. ///

1603 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Peters BLOCK, geb. ca. 1660, overl. 's-Gravenmoer vóór 4 jan. 1706 (max. 46 jr.), wed. van Jacob Sijmens de Geus. ///

1608 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans UIJTHOVEN, geb. ca. 1675, begr. Eethen 3 mei 1723 (48 jr.), tr. ca. 1700. ///

1609 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Jans de GREEF, geb. ca. 1675, begr. Eethen 1 mrt. 1732 (57 jr.). ///

1610 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Hendriks LANKHAAR, ged. Genderen 22 dec. 1669, tr. Genderen 17 feb. 1697. ///

1611 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Jans van LOENEN, j.d. wo. op den Biesheuvel. ///
♦ De Biesheuvel is een tol ten n.o. van Bab.broek in de gemeente Meeuwen.

1612 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariën Ariëns GOUDE(N), ged. Veen 28 jan. 1674, lidm. aldr. maart 1712, tr. Veen (wegens ziekte in zijn eigen huis) 6 jun. 1695. ///

1613 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterke Goverts (Geurts) van der LAERT, uit Hemert. ///

1614 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Frans de RUIJTER, van Sprang, tr. Sprang 22 jun. 1698. ///

1615 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Jans de BIE, van Loon op Zand. ///

Boerenfamilie in een cottageinterieur (Adriaen Jansz. van Ostade, 1661, Particuliere Collectie)«« Boerenfamilie in een cottageinterieur (Adriaen Jansz. van Ostade, 1661, Particuliere Collectie)

1616 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis de HAEN, geb. Drongelen ca. 1620, tr. ?. ///

1617 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

1618 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
(Se)Bastiaen Jans DOEDIJNS, geb. ca. 1605, landbwr. te Genderen, overl. Genderen 6-3-1653/19-11-1654, tr. 1e ca. 1630 Jenneke Cornelis de With, geb. ca. 1605, overl. Genderen in of voor 1642, dr. van Cornelis en Catharina van Blockland, tr. 2e Genderen 31 mei 1642. ///
♦ Hij wo. Genderen (22-4-1632), bezat grond te Waalwijk onder de "Hoijgraaff" (R.A. Heusden, inv.nr. 465, fol. 37); koopt in 1649 2 h. land met timmeringen te Genderen (R.A. Heusden inv.nr. 482, fol. 136).
♦ Had bij overlijden "zeecker geseeth metter timmeringe, soo berg als esthuijs daerop staende met tgenen daerop aerdt en nagelvast is, groot ses morgen, twee hondt lands sijnde boomgaert, zaeij ende weylandt, gelegen tot Genderen"; verder nog, blijkens aantekeningen uit 1674, 6 h. land op de Lange Bruckert te Eethen, 5 h. land op het Voorste Hoogveld en 1 m. in de Hoeven genaamd Thijnsbergen
♦ Zie O.V. 1996, pag. 575 en GTMWB jrg. 25, pag. 263-266

1619 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Jans de JONGHE, geb. Eethen ca. 1615, (j.d. van Eethen), overl. Genderen 21-2-1674/25-3-1677. ///

1620 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Merten Jans COLIJN, geb. ca. 1640, wo. Drongelen, verm. aldr. wegens verkoop van een "hophoff", overl. na 16 mrt. 1686 (46 jr.), tr. Drongelen 10 jul. 1664. ///

1621 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsken Franssen. ///

1622 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Peeters van den HEUVEL, geb. Genderen ca. 1640, tr. Genderen 22 jun. 1664. ///

1623 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Gerrits van ESCH, wed. N.N.. ///

1624 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arin Jacobs van BERGEIJK, tr. ?. ///

1625 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Snijden van de veer (Adriaen Jansz. van Ostade)
»» Snijden van de veer (Adriaen Jansz. van Ostade)
N.N.. ///

1626 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Frans van HELDEN, geb. Wijk ca. 1634, oud 37 jaar in 1671, landbwr., bewoont een hoeve met 13 m., 421 r. land onder Broeck en op den Biesheuvel, pacht land te Broeck op den Biesheuvel en Wijckerbroeck (1666-1691), koopt land op de Corteslagen te Wijk (1678 en 1681), overl. 4-3-1691/4-3-1694, otr. 2e Den Bosch 6-2-1681 Catharina (Cateleijn) Jans van Wijck uit de Hinthammerstr., overl. na 4-3-1691, tr. 1e ca. 1658. ///
♦ Akte van rekening en verantwoording van 11-12-1669 t/m/ 4-3-1691 als oom en voogd over de kinderen van zijn zus Judith Frans van Helden; op 4-3-1691 verkopen zijn erfgen. "huijsraed enz., peerden, hoij, stro, bed, buelt enz."

1627 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aeltje (ook Stien) Ger(r)its van LIER (LAER), geb. Wijk ca. 1635, overl. Wijk 20-10-1675/8-2-1681. ///
♦ GTMWB 1990, pag. 200-205, idem 1995, pag. 79, idem 1996, pag. 318.

1628 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Rochus Philips VERHAGEN, lidm. Aalburg (1675), diaken (13-2-1686) en ouderl. (2-4-1697) aldr., otr. Aalburg 8 apr. 1670. ///

1629 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catelijn Gijsberts (de MAN), j.d. van Aalburg, bel. aldr. 1690, begr. Aalburg waarsch. 30 mrt. 1709. ///

1630 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marcelis SMITS, geb. Gorinchem dec. 1652, mr. timmerman, overl. Giessen 1725/vr 16-7-1734, tr. Giessen 13 apr. 1681. ///

1631 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Eeltje Henricks VALKIS, j.d. van Giessen, overl. Giessen na 16 jul. 1734. ///

1632 = 1610 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
LANKHAAR.

1633 = 1611 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
LOENEN,.

1634 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Jooste BROERE, tr. Genderen 15 mrt. 1699. ///

1635 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aaltje Hendriks BROERE. ///
♦ Deze mensen hebben het zeker niet rijk gehad, want hun kinderen bewonen een "klein bouhuijsje" (1731).

1640 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Hendriks STRAVER, geb. ca. 1660, lidm. Andel m. attest. van Bab.broek 4-3-1734, begr. Andel 5 apr. 1743 (83 jr.), tr. Babiloniënbroek 7 mrt. 1683. ///

 Brabants huisje
»» Brabants huisje

1641 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneke Jans van HERWIJNEN, j.d. van Bab.broek. ///

1642 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Wouters van der PLAS, geb. Andel ca. 1660, begr. Andel 6 mrt. 1744 (84 jr.), otr. 1e Brakel 6-4-1684 Willemijntje Willems, j.d. van Aalst, tr. 3e Giessen 10-5-1711 Maria Maartens Boerbeek, begr. Andel 26-10-1726, tr. 2e ca. 1686. ///

1643 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterke Jans BIJSTERVELD, geb. Brakel, begr. Andel 8 feb. 1707. ///

1644 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Jans VOSCH, tr. ?. ///

1645 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Iefke Jans van VLIJMEN. ///

1646 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Sweer Willems BOUMAN, geb. Wijk 1671/1672, overl. Wijk na 18 aug. 1741, tr. 2e Heusden (met attest. naar Wijk) 19-8-1703 Anna Margrita van Rees, j.d. van Heusden, tr. 3e ca. 1705/1710 Lysbet van Helden, overl. na 18-8-1741, tr. 1e ca. 1694. ///
♦ Hij bewoont een huisje met drie en een half boomgaard in de Hoeven onder Wijk (R.A. Heusden, inv.nr. 555, 19-8-1737)
♦ Hij test. Gorinchem 18-8-1741 met zijn 3e vrouw (N.A. Gorinchem, inv.nr. 4148)

1647 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Margrita CUPEN, overl. ca. 1702. ///

1648 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Bruijsten OOMEN, ged. Well 22 jan. 1643, tr. 1e aldr. 16-4-1659 Geertje Claes Royen, tr. 2e Well 17 mei 1668. ///
♦ Bij zijn 1e huwel.stond verm. "per cortesij extraordinaire" (hij was pas 16 !).

Costumen op het platteland «« Costumen op het platteland

1649 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertgen Roeloffen, ged. Well 26 feb. 1645. ///

1668 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Peters HAAGOORT, geb. Haagoort ca. 1630, schepen Meeuwen (29-1-1667), tr. ca. 1655. ///

1669 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

1676 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cnelis Paulus van de(r) GRIEND(T), buiten echt bij. ///

1677 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Jans. ///

1678 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Peters STRAF(F), geb. Dussen, overl. Dussen vóór 20 mei 1687, tr. Dussen 18 jun. 1673. ///

1679 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemke Arins de MAN, geb. Waardhuizen. ///

1706 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Phillippus van STAA, ged. Utrecht 21 mrt. 1697, begr. Utrecht 25 apr. 1775 (78 jr.), tr. Utrecht 6 mei 1717.

1707 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wilhelmina COK, geb. ca. 1695. ///

1720 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Isack Hermens van der BEEK, geb. Meeuwen, bel. Bab.broek 24-3-1690, lidm. aldr. (1690, 1705), overl. vóór 1746, otr. Babiloninbroek 15 mei 1689. ///

1721 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Peeters de HAEN, ged. Waspik 20 apr. 1670, bel. Bab.broek 10-7-1695, lidm. aldr. (1690, 1705), begr. Meeuwen 4 sep. 1746 (76 jr.). ///

1722 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Gerrit (Geraert) Hendriks STRAVER, ged. Babiloninbroek 11 mei 1652, tr. 1e aldr. 26-3-1675 Megteltjen (Maghtelt) Gerrits Nooteboom, dr. van Gerrit Ari�ns en Aenke Aerts van Waerthuijsen alias Loijmans, tr. 2e Babiloninbroek 2 jul. 1679. ///
♦ Mogel. dezelfde die in 1693 veroordeeld wordt wegens ontduiking van de impost op brandewijnen en in hetzelfde jaar voor hetzelfde vergrijp maar nu verm. met zijn zusters (R.A. Woudrichem, inv.nr. 0331, processtukken, nr. 443 en 444).

1723 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Ari�ns van WAARTHUIJSEN, j.d. van Bab.broek. ///

Bezoek aan de kraamkamer (Matthijs Naiveu, ca. 1700)
»» Bezoek aan de kraamkamer (Matthijs Naiveu, ca. 1700)

1724 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Cornelis STAM, tr. ca. 1681. ///

1725 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Emmerentia (Amerenske) Jans KIEVITS. ///
♦ Hun eerste kind, ook een Cornelis, werd uiteindelijk na veel heisa in het Land van Altena thuis gedoopt in het kraambed van Ammerenske op 12-1-1682; Ammerenske's vader, Jan Kievits, een "bitteren papist" had nl. toestemming voor een huwelijk van zijn dr. met Adriaen Stam geweigerd; nu er toch een kind geboren was probeerde hij met enig geweld de doop ervan te verhinderen; dankzij het krachtdadig optreden van de predikant en de vastberadenheid van Ammerenske kon het kind toch nog gedoopt worden (G.N. 1993, pag. 22-23).

1726 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Eijmbert Adriaens KIEVITS, mr. timmerman, erft het goed van zijn vader (24-3-1699), exploiteerde meerdere bouw- en weilanden, schepen van Meeuwen (1700-1720), begr. Meeuwen 3 feb. 1728, tr. Meeuwen/Eethen 18 mei 1697. ///

1727 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Elisabeth Leenderts COLIJN, begr. Meeuwen 1 jan. 1709. ///

1728 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Hendriks van DRUNEN, geb. Almkerk ca. 1670, overl. ca. 1735 (65 jr.), tr. 2e aldr. aldr. ca. 1703 Huibertje Jans de Vries, geb. Werkend. ca. 1675, die aldr. hertr. 10-2-1736 Dirk H. Metselaar, tr. 1e Almkerk 17 mei 1693. ///

1729 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Lucas KLEEFMAN (CLEMAN), geb. ca. 1670. ///

1730 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Lamberts de BRUIJN, tr. ?. ///

1731 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Portret van een jongen ca. 1700 (Aert de Gelder)
»» Portret van een jongen ca. 1700 (Aert de Gelder)
Trijntje Anthonis van CRIMPEN, geb. Bab.broek/Dussen ca. 1655. ///

1732 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Juriaense (Jeurins) van BORGEL, tr. 1e Meeuwen 2-11-1687 Iefken (Jiffken) Ariëns Ruimschotel, tr. 2e Veen (met attest. van Bab.broek) 28 jul. 1691. ///

1733 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marike Jans van der SCHOOL, j.d. van Heusden. ///

1734 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Teunis BULLEN, tr. Dussen 19 okt. 1681. ///

1735 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruij Jans. ///

1738 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Jans OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 23 jul. 1645, tr. Sleeuwijk 6 mei 1668. ///

1739 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Josina Pieters. ///

1740 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Bastiaans van CRUGTEN, ged. Sleeuwijk 22 mei 1644, tr. Sleeuwijk 16 mrt. 1675. ///

Het fort van Sleeuwijk «« Het fort van Sleeuwijk

1741 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Willems, j.d. van Capelle. ///

1742 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jans OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 22 dec. 1657, tr. 2e ca. 1694 Anneke Pieters, otr. 1e Sleeuwijk 11 apr. 1682. ///

1743 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jobke (Jaenke) Jacobs, van Sleeuwijk, overl. Sleeuwijk ca. 1694. ///

1744 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Korenmolen van Genderen
»» Korenmolen van Genderen
Peter Anthonis DOEDIJNS, geb. ca. 1640, overl. vóór 18 mrt. 1699 (max. 59 jr.), tr. ca. 1670. ///
♦ Minderj. 5-6-1660 (R.A. Heusden, inv.nr. 493, fol. 38).
♦ Hij was voor f 750,- voor een vierde deel portionaris van de korenmolen te Genderen (19-6-1663).
♦ Op 18-3-1699 koopt zijn wed. voor f 240,- een half h. bouwland te Eethen op het "voorste hoochveld" (R.A. Eethen, inv.nr. 9, fol. 58).

1745 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Anna Adriaens de POORTER, geb. ca. 1645, begr. Eethen 22 apr. 1714 (69 jr.), tr. Eethen 14-6-1700 Bastiaan Colf(f); dit huwel. werd door echtsch. ontbonden 20-11-1706. ///
♦ Zij is gescheiden van haar tweede echtgenoot 20-11-1706 (R.A. Eethen, inv.nr. 9, fol. 89-89v.); de erfd. volgde uiteindelijk op 18-4-1731 (R.A. Eethen inv.nr. 11, fol. 57v.-60).
♦ Zie ook GTMWB jrg. 26, pag. 61-62.

1748 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Adriaens de POORTER, geb. ca. 1660, landbwr., heemr. Heer Dirks Dijk (1702), schepen van Eethen (1702-1706), begr. Eethen 6 okt. 1707 (47 jr.). ///

1749 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Sybilla Gerrits HAAGOORT, ged. Meeuwen 11 sep. 1661, begr. Eethen 28 apr. 1741 (79 jr.).
♦ Zij bewoonden een boerderij, "het gezeete huijs, berg en schuuren, staende en gelegen alhier op het voorste hoogvelt, groot elf 't half honde lands, daervan de eene helft is leenroerig aen de huijse van Meeuwen".
♦ In 1705 had hij in leen van de heerlijkheid Eethen etc., 15 m. en 2 h. waarvoor hij 64-9-0 betaalde; behalve de kerk, met 36 m., was hij de grootste grondgebruiker te Eethen.
♦ Zij test. 6-9-1727 en 15-4-1741; nageslacht van dit echtp. noemde zich ook van Doeveren of van Doveren (R.A. Eethen, inv. nr. 2, 30-4-1740).

1750 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antonie VERKUIJL, overl. 3-10-1727/8-3-1728, tr. ?. ///

1751 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Laurens van DIJK. ///

1760 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Theunis van ARKEL, wo. Arkel, tr. ca. 1674. ///

1761 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Meijken Huijberts. ///

1764 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hermen Hermens HAEGEN, tr. ca. 1682. ///

Slapende jager (Gabril Metsu, 1657-1659)«« Slapende jager (Gabril Metsu, 1657-1659)
♦ Zijn vader is mogelijk Herman Hagen, die te Rietveld woont (1-6-1642), als wednr. te Gorinchem huwt 29-2-1656 en aldr. test. (N.A. Gorinch. 4042, 29-7-1675).

1765 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijke Foppe van DRIEL, ged. Heinenoord 4 jan. 1643, wed. Joost Huijberts van der Brugge op Rietvelt, die overl. is voor 14-4-1681. ///
♦ In een mail d.d. 17-9-2009 van Kees Sigmond aan dhr. Docter, die zo vriendelijk was mij te informeren over het voorgeslacht van Sijken schrijft Sigmond, verwijzend naar het boek "Drie verwante geslachten van Driel" (Z.H. Eilanden 1350-1650, R'dam 1998) dat zij een dr. is van Fop Claes van Driel en Marijken Ariens Hooijwagen (pag. 163) en dat zij op 14-3-1654 elf jaar oud was.

1766 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Theunis Dircks van BEEST, ged. Arkel (waarsch.) 23 feb. 1642, wo. Arkel op de Dam, overl. na 23 mei 1707 (min. 65 jr.), tr. Gorinchem 31 okt. 1680. ///
♦ Tr. op huwel.voorw. (N.A. Gorinchem, inv.nr. 4026).

1767 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Pieters de GROOT. ///

1768 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Bastiaens KONING, overl. Almkerk vóór 6 mrt. 1701, tr. Almkerk 13 jun. 1688. ///
♦ R.A. Emmikhoven, inv.nr. 5, fol. 142-142v.

1769 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Beatrix Ockerse SCHEP. ///

1770 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leendert Ariëns CAMERMAN, geb. Almkerk ca. 1660, wo. 27-9-1688 aldr. aan de Nieuwendijk (R.A. Almkerk, inv.nr.14), tr. 1e ca. 1685 Lijsbeth Jacobs van St. Maertensdijk, wed. van Dirck Ari�ns Vackersland, zij overl. voor 31-8-1692, tr. 2e Zuid-Beijerland 1 mei 1693. ///

1771 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jenneke Matthijs (Teeuwis) de WEERT, wo. bij huwel. te Zuid-Beijerland. ///
♦ Zie O.V. 1961, blz.76.

1772 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Anthonis van CRIMPEN, ged. Dussen 23 feb. 1659, tr. Dussen 29 jun. 1692. ///

1773 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje (Toontje) VERDOORN, ged. Dussen 21 feb. 1672. ///

1776 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Aerts van 't Sant, geb. ca. 1620, tr. 2e Sleeuwijk 21-12-1670 Adriaantje de Greef uit Waalwijk, tr. 1e ca. 1645. ///

1777 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maeijcke Cornelis (KRAIJEVELD). ///

Almkerk (Achtersteeg)
»» Almkerk (Achtersteeg)

1780 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Machiel Jacobs SNOECK, geb. Sleeuwijk ca. 1625, overl. vóór 2 nov. 1680 (max. 55 jr.), tr. 1e ca. 1651 Hendrickse Melis Verschoor, dr. van Melis Adriaens en Mayke Jans, otr. 2e Sleeuwijk 11 mrt. 1668. ///

1781 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mayken Cornelis, uit Almkerk, otr. 2e Sleeuwijk 2-11-1680 Claas Pieters Romeijn, wdnr. van Govertje Aerts en otr. 3e aldr. 19-11-1684 Cornelis Bastiaans, j.m. van Sleeuwijk. ///

1784 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seeger Teunis DONCKENBEECK, geb. Almkerk ca. 1672, overl. Almkerk vóór 19 jun. 1731 (max. 59 jr.), tr. ?. ///

1785 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Thonie VERMEULEN, wo. in de Brugdam onder Almkerk. ///
♦ Voor f 1120,- worden 7 m. land aan haar getransporteerd (19-6-1731).

1786 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Oth Willems WALRAVEN, geb. Emmikhoven ca. 1670, tr. Almkerk 27 dec. 1693. ///

1787 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntje Huijge van WIJNGAARDEN, geb. ca. 1672. ///

1788 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Hendricks STRUIJCK, ged. Delwijnen 27 okt. 1670, ruiter onder de overste Pallant, tr. Kerkwijk 1 jan. 1703. ///

1789 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jongen die zijn hond vlooit (Gerard Terborch, ca. 1665, Alte Pinakothek, Munich)
»» Jongen die zijn hond vlooit (Gerard Terborch, ca. 1665, Alte Pinakothek, Munich)
Jenneke Cornelis van der LOO (de LOOIJ), geb. Almkerk ca. 1675. ///

1790 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Cornelis KAMP, verm. als borg te Almkerk (25-1-1685), armenmr. Almkerk (1686), test. Emmikhoven (25-9-1719), overl. na 25 sep. 1719, tr. ?. ///

1791 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claaske Cornelis SAGHT. ///

1792 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Jans (van BOCKUM), geb. ca. 1665, begr. Krimpen a/d Lek 6 sep. 1751 (86 jr.), otr. Krimpen a/d Lek 27 apr. 1696. ///
♦ Bij toeval ontdekte ik hem als doopget. te Oegstgeest (1688) bij zijn zuster Jannetje Jans, die aldr. op 2-3-1687 geh. was met Gerrit Jacobs van Leeuwen; een andere dg. was Neeltje Cornelis Speelman, zijn moeder.

1793 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hester Huijge, geb. ca 1670, begr. Krimpen a/d Lek 8 nov. 1753 (83 jr.). ///

1796 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jillis Jans van WIJEN, ged. Alblasserdam 7 nov. 1703, tr. Moordrecht 6 jan. 1726. ///

1797 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Willems SOOS, ged. Gouderak (Moordrecht) 17 mei 1699. ///

1798 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Leenderts de VLIEGER, geb. Ridderkerk ca. 1686, tr. Ridderkerk 1 mei 1707. ///

1799 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Jacobs van der JAGT, geb. Barendrecht. ///

1800 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maarten Arins (BOEL), geb. Streefkerk ca. 1665, tr. Streefkerk 11 jun. 1690. ///

1801 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marrigje Leenderts, van Streefkerk. ///

1802 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arins BAERTMAN, geb. Brandwijk ca 1680, kerkmr. aldr. (1739), diaken (1755), ouderl. (1769), overl. in of na 1769, tr. Streefkerk 7 feb. 1712. ///

1803 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aentje Gerrits TROMP, geb. Brandwijk ca. 1685, overl. na 17 dec. 1755 (min. 70 jr.). ///

1804 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jans MARCELIS, tr. ?. ///
♦ Een ander bron geeft als echtgen. aan Anneke Peters van Emmel, mogel. zijn tweede vrouw.

1805 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Cornelis BOS, ged. Numansdorp (Middelsluis) 21 nov. 1683, overl. Numansdorp vóór 6 sep. 1734 (max. 50 jr.). ///

1806 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jasper Herberts Vugt, tr. ca. 1710. ///

1807 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lena Thijssen Vermeulen. ///

Riviergezicht met ruiter (Anthonie van Borssum, 1660)
»» Riviergezicht met ruiter (Anthonie van Borssum, 1660)

1808 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem MUIJS, ged. Nieuw-Lekkerland 8 okt. 1690, otr. Krimpen a/d Lek 10 feb. 1713. ///

1809 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Jacobs (Japiks) BUIJS (alias BOENDER), geb. Krimpen a/d Lek.

1810 = 914 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SCHOUTEN.

1811 = 915 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
VROEGOP.

1812 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Pieters (KOOIJWIJCK), ged. Alblasserdam 2 dec. 1685, tr. Alblasserdam 21 feb. 1723. ///

1813 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Beijgje Willems (GROENEVELT), ged. Molenaarsgraaf 28 aug. 1688, tr. 1e Albl.dam 5-5-1720 Bastiaen Leenderts Pijl. ///

1814 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Huge KORT(ELAND), ged. Alblasserdam 22 jul. 1696, begr. Alblasserdam 16 jul. 1754 (57 jr.), tr. Alblasserdam 22 dec. 1720.
♦ Het echtp. test. aldr. 11-7-1754.

1815 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Weijntje Arins van der HOEVE (VERHOEVEN), ged. Alblasserdam 4 nov. 1696, begr. Alblasserdam 24 apr. 1773 (76 jr.).
♦ De voorouders van Weijntje met dank aan Peter Plaisier.

1816 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martinus HERWIG (Hirwigh), geb. ca. 1680, ruiter onder de Prins van Wurttemberg, overl. ca.. 1726 (46 jr.), tr. Schelluinen 8 jan. 1708. ///

1817 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Aartse BAAN, geb. ca. 1685, j.d. van Schelluinen, overl. Schelluinen ca.. 1734 (49 jr.), tr. 2e aldr. 10-11-1726 Aert Aerts Bijsterveld, die op 8-6-1721 te Schell. geh. was met Machteld Cornelis van de Voort en aldr. 3e huwt 5-12-1734 Lena Leenderts Groeneweg, wed. van Cornelis Cornelisse van de Souwe en Claes Cornelis Kuijpers, Aart tr. 4e aldr. 31-12-1758 Marrigje Toome van Zuilen. ///

1818 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Gijsbert Hendriks VLOT, ged. Bleskensgraaf 10 dec. 1691, tapper, begr. Bleskensgraaf 17 okt. 1734 (42 jr.), tr. 2e aldr. 1-5-1729 Ariaantje Pieters, j.d. van Peursum, tr. 1e Bleskensgraaf 8 jan. 1719. ///
♦ Arieaentje Pieters, weduwe van Gijsbert Vlot, de minderjarige kinderen Mary en. Henderik Gijsberts Vlot, daar moeder van was Annigje van Waert enz., de meerderjarige kinderen van Claes Leenderse Boer enz. verkopen op dorp "huys en erve voorsien met verscheyde vertrekken sijnde lange jaeren aen den anderen (en sulx nog jegenwoordigh) de tapneringh met goet succes nogh in wort gedaen, midden op de dorpe van Bleskensgrave" (R.A. Bleskensgraaf, inv.nr. 4, fol. 97v., 27-11-1734).

Landman (Jan Luiken)«« Landman (Jan Luiken)

1819 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Cornelis van WAART, geb. Gorinchem, overl. Bleskensgraaf feb. 1726, tr. 1e Bleskensgr. 3-5-1701 Claas Leenderts de Boer. ///

1820 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Dirks van WIJNGAARDEN, geb. Sliedrecht ca. 1698, tr. ca. 1723. ///

1821 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Cornelis van ASPEREN, geb. ca. 1698. ///

1822 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Corstiaans van ASPEREN, ged. Oud-Alblas 13 aug. 1702, landbwr., begr. Oud-Alblas 13 nov. 1749 (47 jr.), tr. Oud-Alblas 29 nov. 1722.

1823 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijgje Arins BACKER(S), ged. Oud-Alblas 19 mrt. 1702, begr. Oud-Alblas 6 jan. 1781 (78 jr.).

1824 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariën Ariëns (NEEF), geb. Bleskensgraaf ca. 1674, wo. op Hofwegen, tr. Bleskensgraaf 3 jan. 1705. ///

1825 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Cornelis, ged. Bleskensgraaf 27 aug. 1679. ///

1826 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijg Ariëns PAL(T)S, ged. Giessen-Nieuwkerk 2 mrt. 1687, wo. Hofwegen (1721), molenaar op een der voorste molens van de Nederwaard (12-6-1760), tr. Bleskensgraaf 26 jan. 1721. ///

1827 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Meinsje Ariëns KRIJGER, geb. Giessen-Ouderkerk ca. 1690, j.d. van Giessen-Ouderkerk, begr. Bleskensgraaf 12 mrt. 1728 (38 jr.). ///

1828 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob (Japik) Cornelis SCHOUTEN, ged. Alblasserdam 4 dec. 1667, begr. Alblasserdam 25 mei 1742 (74 jr.), tr. Alblasserdam 20 nov. 1690.

1829 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke (Maasje) Pieters van ASPEREN, ged. Alblasserdam 14 aug. 1667, begr. Alblasserdam 1 dec. 1751 (84 jr.).
♦ Het echtp. test aldr. 17-9-1732.

1830 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Engel Jans VROEGOP, ged. Rotterdam 25 mei 1664, wo. Schiedamsedijk, tr. Rotterdam 23 nov. 1700. ///

1831 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkje Jans LAM(N)SBERGEN, j.d. van Rotterdam. ///

1834 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Simonse, schoenmaker, tr. vr 1676. ///

1835 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannichje Adriaens. ///
♦ Beiden lidm. Giessen-Nieuwkerk 23-10-1707.

1836 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arijens BOUWMAN, ged. Alblasserdam 15 feb. 1654, tr. Alblasserdam 7 apr. 1681. ///

1837 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeltje Jans, j.d. van Reijerkerk. ///

Oude kerk van Charlois.<BR>
In 1458 schenkt de toenmalige eigenaar Filips van Bourgondi� het gebied - waarin Charlois is gelegen - "De Reijerwaard" aan zijn welbekende zoon en opvolger Karel van Bourgondi�, ook wel Karel de Stoute (= Dappere) genoemd (foto onder); op zijn beurt geeft deze het bestuur in handen van Matteys de Huyzer, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. van Eversdijck; verder geeft Karel de Stoute aan genoemde "grondheren" toestemming de grond �te bedijcken tot corenlande uyten zoute wateren ende vloeden van der zee�; hij bepaalde hierbij tevens dat de ingedijkte grond �voortaen heten sal �t land van Charollais (later verbasterd tot Charlois); deze bepaling vindt zijn oorsprong in het feit, dat Karel graaf is van het graafschap Charollais in Frankrijk waar de naam Charlois dan ook vandaan komt; op 14 april 1462 keurt Karel de Stoute de overdracht goed;
hij verorderde dat de vier "grondheren" een kerkgebouw zouden stichten, gewijd aan de heilige martelaar Sint Clement (volgens het Romeinse martelaarsboek was hij de derde opvolger van Petrus en dus de derde paus; Clement werd rond het jaar 100 met een anker om zijn hals op last van keizer Trajanus in zee geworpen en daardoor als martelaar gekroond); de allereerste kerk moet vrijwel zeker v��r 1467 klaar zijn geweest; dit omdat in dat jaar Charlois al was ingedeeld bij het decanaat Schieland en dat hield in, dat er op Charlois dan ook al een pastoor was; hierdoor kan worden aangenomen dat er ook een kerk geweest moet zijn; deze kerk moet een zeer eenvoudig gebouw zijn geweest; verschilende straatnamen in Charlois herinneren nog aan deze gebeurtenissen (Bron: Internet).
»» Oude kerk van Charlois.
In 1458 schenkt de toenmalige eigenaar Filips van Bourgondi� het gebied - waarin Charlois is gelegen - "De Reijerwaard" aan zijn welbekende zoon en opvolger Karel van Bourgondi�, ook wel Karel de Stoute (= Dappere) genoemd (foto onder); op zijn beurt geeft deze het bestuur in handen van Matteys de Huyzer, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. van Eversdijck; verder geeft Karel de Stoute aan genoemde "grondheren" toestemming de grond �te bedijcken tot corenlande uyten zoute wateren ende vloeden van der zee�; hij bepaalde hierbij tevens dat de ingedijkte grond �voortaen heten sal �t land van Charollais (later verbasterd tot Charlois); deze bepaling vindt zijn oorsprong in het feit, dat Karel graaf is van het graafschap Charollais in Frankrijk waar de naam Charlois dan ook vandaan komt; op 14 april 1462 keurt Karel de Stoute de overdracht goed; hij verorderde dat de vier "grondheren" een kerkgebouw zouden stichten, gewijd aan de heilige martelaar Sint Clement (volgens het Romeinse martelaarsboek was hij de derde opvolger van Petrus en dus de derde paus; Clement werd rond het jaar 100 met een anker om zijn hals op last van keizer Trajanus in zee geworpen en daardoor als martelaar gekroond); de allereerste kerk moet vrijwel zeker v��r 1467 klaar zijn geweest; dit omdat in dat jaar Charlois al was ingedeeld bij het decanaat Schieland en dat hield in, dat er op Charlois dan ook al een pastoor was; hierdoor kan worden aangenomen dat er ook een kerk geweest moet zijn; deze kerk moet een zeer eenvoudig gebouw zijn geweest; verschilende straatnamen in Charlois herinneren nog aan deze gebeurtenissen (Bron: Internet).


1872 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Bastiaans NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca. 1690, vlas- en veeboer te Charlois (1733), kerkmr. en administrateur der dorpsgoederen aldr. (1733), diaken (1740, 1741), begr. Charlois 28 jul. 1756 (66 jr.), tr. 2e aldr. 27-1-1726 Helena Bastiaans van Gameren, ged. Charl. 27-7-1698, begr. aldr. 23-12-1771, dr. van Bastiaen Jillis en Lijntje Hendricks van Gelder, tr. 1e Charlois 30 sep. 1714. ///
♦ Hij test. R'dam met zijn tweede vrouw 21-5-1726; koopt koren-, vlas- en boekweittienden te Katendr. (12-7-1738, 28-7-1747, 11-7-1750, 15-7-1752 en 20-7-1754).

1873 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Susanna BRANT, j.d. van Abbenbroek, overl. Charlois ca. 1725. ///

1874 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijn Centen den BESTEN, ged. Charlois 12 jun. 1672, j.m. (1701), wednr. (1712, 1715) van Charl., mr. metselaar, grootgrondbezittter (gezien zijn huizen en landerijen), leenman Staten van Holland te Charl. van 1 m. 500 r. weiland bij de Katendr. molen, diaken (1701-1702), toeziend kerkmr. (1711), kerkmr. (1712), schepen (1715-1721, 1728) aldr., begr. Charlois 17 jan. 1751 (78 jr.), tr. 1e aldr. 31-7-1701 Cornelia Cornelis de Man, ged. Charl. 9-11-1670, begr. aldr. 24-10-1705, dr. van Cornelis Jans (mr. timmerman en molenmaker, diaken en ouderl. te Charl.) en Janniken Jans Pijsel, tr. 2e aldr. 1-5-1712 Roockje Abrahams Swaal, ged. Charl. 23-10-1678, overl. aldr. vr 15-2-1715, dr. van Abraham Ariëns en Neeltje Pieters Puijk, tr. 3e Charlois 30 jun. 1715. ///
♦ Talrijke akten, een korte bloemlezing: (29-6-1715) Crijn den Besten, wednr. van Roeckje Abrahams Swaal, toekomende bruidegom, en Lena Hendricksdr. Commys, meerderj. dr., toekomende bruid, te Rotterdam akte van huwelijkse voorwaarden; (2 en 6-1-1720) noemen Cornelis Cornelis de Man en Crijn Centen den Beste wo. te Charl. als gestelde voogden over Jan Ariensz. Broekhoven/Breukhoven; (24-12-1720) Leendert Blijdorp, schout van Katendr. benoemt Krijn den Besten opnieuw tot voogd; (24-12-1722) zijn wed. Maryetje van der Tolen idem; (25-5-1739) mr. Jacob van Zuylen van Nyevelt, oud-schepen van Rotterdam, voor zichzelf en namens zijn broeder en zuster, machtigt Krijn den Besten, mr. metselaar te Charl. om voor schout en schepenen te Charl. transport te verrichten van land aan Ary Abrahamsz. Swaal.

1875 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lena (Helena) Hendriks COMMIJS, ged. Charlois 29 jun. 1687, begr. Charlois 14 nov. 1763 (76 jr.).
♦ Het echtp. test. aldr. 6-9-1750 (met verm. van tal van landerijen in Robbenoord, Katendr., Varkenoord en Charl.) en zij nogmaals aldr. 16-1-1758; de te Charl. wonende Helena Hendrikse Commys, wed. en boedelhoudster van zaliger Crijn Sente den Besten, machtigde op die datum haar mede aldr. wonende zoon Hendrik den Besten en schoonzoon Pouwelus Eenhoorn en haar te Katendr. woonachtige schoonzoon Bastiaen Niemantsverdriet, om uit haar naam landerijen te verhuren, huurcedulen te passeren en al haar overige zaken waar te nemen en te administreren; zij ondertekende deze akte.; eerder verkoopt zij als wed. te Katendrecht op 20-3-1751 een huis en erf, belendende ten oosten de Lagendijk en ten noorden Harmen van Hulst, koper: Jan Jansz Breukhoven voor fl. 275,-. (G.A. Rotterdam, R.A. Katendrecht, inv.nr. 12, nr. 58).

1876 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Arins CRUIJTHOF, ged. Charlois 3 okt. 1677, tr. Charlois 18 dec. 1701. ///

1877 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Karel de Stoute
»» Karel de Stoute
Pietertje Bastiaans VERSCHOOR, ged. Charlois 12 okt. 1669. ///

1878 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Pieters BLOCK, geb. Ridderkerk ca. 1679, overl. ca. 1718 (39 jr.), tr. ca. 1707. ///

1879 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aerjaentie Pieters NUIJS, geb. ca. 1685, overl. na 30 mei 1717 (min. 32 jr.). ///

1880 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaan Arins GELDER, ged. Charlois (Katendrecht) 17 jun. 1674, begr. Charlois 17 aug. 1742 (68 jr.), tr. Charlois 8 mei 1707.

1881 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
IJfje (Ifje) Jans SOETEMAN, geb. Katendrecht ca. 1675, overl. Katendrecht na 3 mei 1716 (min. 41 jr.). ///

1882 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Willems VISSER, ged. Heerjansdam 12 mrt. 1684, overl. ca. 1730 (46 jr.), otr. Heerjansdam 20 okt. 1709, tr. Barendrecht 10 nov. 1709. ///

1883 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Izaks GROOTENDORST, ged. Heerjansdam 7 mrt. 1682, overl. vóór 1752 (max. 70 jr.). ///

1884 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis TACKEBOS, geb. Katendrecht ca. 1660, schepen aldr. (1690, 1696, 1698, 1706, 1711 en 1713), tr. 1e Charlois 3-6-1685 Claesje Cornelis Mol, begr. Charl. 30-3-1702, tr. 2e Charlois 1 apr. 1703. ///

1885 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Pieters OOSTHOEK, ged. Charlois 21 apr. 1675. ///

1886 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Leenderts VOETJES, ged. Charlois 18 apr. 1688, heilige geestmr. aldr. (1719-1720), overl. Charlois begin 1720/vr 15-10-1720, tr. Charlois 26 apr. 1716.

1887 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Cornelis SMEER, ged. Charlois 2 nov. 1687, begr. Charlois 17 aug. 1768 (80 jr.), tr. 2e aldr. 17-11-1720 Jan Jacobs Voetjes.

1888 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Arins LEEGENDIJCK, ged. Charlois 5 feb. 1668, begr. West-IJsselmonde 28 feb. 1721 (53 jr.), tr. 1e ca. 1697 Lijntje Robbe, overl. IJsselmonde vr 16-5-1699, tr. 3e Rotterdam 12-4-1716 Grietje Jans Venisoen, wed. van Jan Joris Bijvol, tr. 2e Charlois 31 mei 1699. ///
♦ Door ziekte was hij niet in staat in zijn eigen onderhoud tevoorzien; waarsch. bouwman of fruitteler te West-IJsselmonde (1696)

1889 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Jans (van) Gelder, ged. Charlois 19 feb. 1673, begr. IJsselmonde 13 dec. 1715 (42 jr.).

Hollands dorpje«« Hollands dorpje

1890 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ary Pieters HUYSMAN, geb. ca. 1670, begr. Rhoon 5 okt. 1726 (56 jr.), tr. Rhoon ca. 1695. ///

1891 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barbara Symons HOOGWERFF, geb. Rhoon ca. 1670, begr. Rhoon 1755 (85 jr.). ///

1892 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Leenderts van der STEEN, geb. Pernis ca. 1666, wo. Pernis (1694), begr. Pernis 16 apr. 1723 (57 jr.), tr. Pernis 12 feb. 1694. ///

1893 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijntje Claas KRIJGER, geb. Pernis ca. 1670, wo. Pernis (1694), begr. Pernis 7 jul. 1714 (44 jr.). ///

1894 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pieters ROODENBURG, geb. Vlaardingen, wo. Pernis (1694), begr. Pernis 16 apr. 1723, tr. 1e aldr. 16-11-1710 Cornelia Jacobs de Jong, wed. van Pieter Jans IJserman, die wednr. was van Neeltje Jans Keiser, tr. 2e Pernis 29 apr. 1714. ///

1895 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Pieters de JONG, ged. Pernis 20 jul. 1692, begr. Pernis 28 feb. 1774 (81 jr.), tr. 2e R'dam 25-7-1721 Jan Leenderts van Bergen, zn. van Leendert Jans en Leentje Cornelis Cleijn . ///

1896 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cleijs Leenderts LODDER, geb. Heerjansdam ca. 1662, overl. Heerjansdam na 25 jan. 1699 (min. 37 jr.), tr. Heerjansdam mei 1690. ///

1897 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joosje Arins SALIJ, ged. Heerjansdam 6 mei 1662, overl. Heerjansdam na 25 jan. 1699 (min. 36 jr.). ///

1898 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Aris LAGENDIJCK, ged. Hendrik Ido Ambacht 13 mei 1668, tr. Rijsoort 22 mei 1701. ///

1899 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Heijltjen Aris HARTOG, geb. Zwijndrecht ca. 1678. ///

Het vrolijk huisgezin (Jan Steen, 1668, Rijksmuseum, Amsterdam)
»» Het vrolijk huisgezin (Jan Steen, 1668, Rijksmuseum, Amsterdam)

1912 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lourens Pieters NOORDZIJ, ged. Hoogvliet 14 feb. 1672, overl. Charlois 25 jan. 1742 (69 jr.), otr. Poortugaal 19 apr. 1698.

1913 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Willems Jongejan, geb. Albrandswaard ca. 1680, overl. Charlois 10 jun. 1727 (47 jr.). ///

1914 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Cornelis BARENDREGT (alias van der DRIFT), ged. Charlois 3 nov. 1669, wo. ook Katendrecht, begr. Charlois 27 apr. 1743 (73 jr.), otr. IJsselmonde 25 apr. 1706. ///

1915 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Arijs COMPEER (KEMPEER), ged. IJsselmonde 9 nov. 1681, begr. Charlois 18 sep. 1752 (70 jr.). ///

1916 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Timon Reijmette de ROOS, ged. Charlois 5 dec. 1666, wo. ook Katendrecht, overl. na 22 apr. 1706 (min. 39 jr.), tr. Charlois 15 apr. 1696. ///
♦ Schuldbekentenis aan de "Diakonij Armen van Charlois" (22-4-1706).

1917 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna (Annetje) Willems van DIJCK, ged. Charlois 23 aug. 1671, begr. Charlois 17 feb. 1755 (83 jr.). ///

1920 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Arins van der Stelt, geb. Almkerk ca. 1650, herbergier, tr. 2e ca. 1697 Marike Ariens, tr. 3e Almkerk-Emmikhoven 20-4-1704 Lijsbeth Bastiaens de Greef, dr. van Bastiaen Jans en Jenneke Pieters, tr. 4e aldr. 8-12-1715 Jenneke Groeneveld, tr. 1e ca. 1680 ?. ///

1921 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Dirks. ///

1922 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Coenraat Gerrits (Geerts) BOVENHOF, geb. ca. 1630, metselaar te Oud-Gastel, diaken aldr. (1663, 1665), ouderl. (1674-76, 79, 90, 93), schepen (1666-1691), overl. Oud-Gastel na 9 apr. 1693 (min. 63 jr.), tr. 1e Rucphen 16-11-1653 Jenneke Cornelis van der Hairt, wed. van Willem Hendriks Bocks, tr.2e Oud- en Nieuw-Gastel 16 feb. 1681. ///

1923 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Herberg met reiswagen (Salomon van Ruysdael, ca. 1655)
»» Herberg met reiswagen (Salomon van Ruysdael, ca. 1655)
Elisabeth Adriaans STAALMAN, wed. van Willem Jans Schiffer. ///

1936 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Nanninghs OUWERKERK, geb. ca. 1645. ///

1940 = 1740 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
CRUGHTEN.

1941 = 1741 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willems.

1944 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Gijsberts van Andel, ged. Doeveren 2 nov. 1659, overl. Giessen vóór 1 sep. 1724 (max. 64 jr.), tr. 2e ca. 1695 Geertruij Jans Bijl, ged. Andel 16-4-1661, overl. na 1724, tr. 1e Giessen ca. 1695. ///

1945 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijke Huijberts BREUGELMAN(S), ged. Andel (Giessen) 16 apr. 1661, overl. ca. 1694 (33 jr.). ///

1948 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Staelen Wouters van OLDENBURG, ged. Dussen 2 mrt. 1659, overl. Dussen 26 dec. 1712 (53 jr.), tr. Dussen 25 apr. 1683.

1949 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Anthonis van CRIMPEN, ged. Babiloniënbroek 26 nov. 1651, overl. Dussen 29 aug. 1727 (75 jr.).

1950 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries Dirks GROENEVELT, geb. Almkerk-Emmikhoven ca. 1655, overl. na 1719 (min. 64 jr.), tr. 1e ca. 1680 Janna Cornelis de Lange, geb. ca. 1660, tr. 2e Geertruidenberg 25 jan. 1684. ///

1951 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria (Marieke) Jacobs VISSCHER, geb. Raamsdonk, overl. Almkerk-Emmikh. na 1719. ///
♦ Het echtp. test. Emmikh. 22-11-1719.

1952 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbert Jooste (Hubertus Judocus) PRUIJSSER (PRUYSER), ged. Kytrijce (Oost-Pruissen) (r.k.) ca. 1645, molenaar van Kytrijce (Oost-Pruisen, tegenw. Polen), overl. Almkerk vóór 23 aug. 1712 (max. 67 jr.), tr. 1e ca. 1670 Catharina (Catalijn) van der Pijl, ged. Sleeuwijk 29-7-1646, dr. van Willem Goverts en Maijken Paulus, tr. 2e r.k. ca. 1678 Anneke Louwrens Mulders (Anna Laurentius Kreijne), tr. 3e r.k. ? ca. 1706. ///

1953 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dingena Leenderts (Leonardus) BRAS, overl. na (dg.) 16 mei 1728, tr. 2e Almkerk 7-4-1714 N.N. Lagrouw en wo. aldr. aan de Uppelsedijk. ///

Molenaar«« Molenaar
♦ R.A. Woudrichem, inv.nr. 143 (11-4-1693), R.A. Almkerk, inv.nr. 22(35) (23-8-1712/13-5-1713), GTMWB jrg. 14, pag. 204 (hier op 20-3-1686 verm. als wednr. van Cathalijne Willems van der Pijl), GTMWB jrg. 15, pag. 67, GTMWB jrg. 19. pag. 124 en GTMWB jrg. 31, pag. 9.

1954 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arin Wiggerde BUIJS, ged. Lekkerkerk 31 okt. 1688, tr. 1e Stijntje Huijghe van Weert, tr. 3e ca. 1719 Dirkske Camp, tr. 2e Dussen 10 nov. 1715. ///

1955 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkske Anthonis van BOXTEL, geb. Almkerk ca. 1695. ///

1956 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan HACKER, ged. Werkendam 17 jan. 1697, mr. bakker, kerkmr. (1748-1750), overl. na 1750 (min. 53 jr.), otr. 2e aldr. 8-6-1726 Dingena Verdoorn, tr. Werkendam 13 jun. 1723. ///

1957 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aletta CANT, ged. Werkendam 3 okt. 1688, overl. Werkendam vóór 6 feb. 1724 (max. 35 jr.). ///

1958 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Reiners de GROOT, geb. Sleeuwijk ca. 1675, tr. voor 1703. ///

1959 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Everijntje Hendriks SEGGERS, geb. ca. 1675, tr. 2e Sleeuwijk 9-11-1721 Cornelis Dirks van den Heuvel. ///

1960 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Corstiaan Anthonis RUIJMSCHOOTEL, geb. Uitwijk ca. 1680, otr. Uitwijk 1 nov. 1705. ///

1961 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Arins OTTE(R)VANGER, ged. Sleeuwijk 3 sep. 1679, j.d. van Uitwijk.

1962 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmen van BOMMEL, geb. Heesbeen ca. 1665, diaken, maakte financiele verslagen te Heesbeen , tr. Doeveren 9 jul. 1690. ///

1963 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lijsbeth Arins Doedijns, ged. Doeveren jul. 1667. ///
♦ Zie GTMWB, jrg. 25, pag. 62.

1970 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis PONSEN (alias VISSCHER), ged. Werkendam 1 mrt. 1676, aannemer van werken, overl. Werkendam vóór 19 mrt. 1742 (max. 66 jr.), tr. ca. 1700. ///

1971 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Susanna Peters de HEER, ged. Werkendam 1 mei 1675, overl. Werkendam 19-1-1746/ 9-7-1746.

Detail stadsgezicht op Dordrecht (Adam Willaerts, 1629).
Op het schilderij zijn vissersboten te zien, houtvlotten en in het midden een oorlogsschip, dat een saluutschot lost. De belangrijkste poorten en gebouwen van Dordrecht, waaronder de Riedijkspoort, het Groothoofd en de Grote Kerk, zijn duidelijk herkenbaar. In het schip op de voorgrond beeldde Willaerts zichzelf af met een schetsboek
»» Detail stadsgezicht op Dordrecht (Adam Willaerts, 1629). Op het schilderij zijn vissersboten te zien, houtvlotten en in het midden een oorlogsschip, dat een saluutschot lost. De belangrijkste poorten en gebouwen van Dordrecht, waaronder de Riedijkspoort, het Groothoofd en de Grote Kerk, zijn duidelijk herkenbaar. In het schip op de voorgrond beeldde Willaerts zichzelf af met een schetsboek

1972 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan IJsbrants de Vries, ged. Werkendam 2 feb. 1698, "ordinaris mart en vragtschipper van Werkendam op de stadt Dordrecht en bedienende het veer van Werkendam op Rotterdam", overl. Werkendam vóór 10 dec. 1765 (max. 67 jr.), tr. 1e Werkend. 23-5-1722 Oeijke Hendriks van Driel, ged. Werkend. 25-12-1699, overl. aldr. voor 22-2-1723, dr. van Hendrik Pieters en Jannigje Huijberts Hollander, otr. (trouwboeken zijn verloren) Werkendam 6 jun. 1723. ///
♦ Bij beslissing van den Heer van Werkendam van 18-3-1723 op zijn verzoek "Is sijne bediening gecontinueert"; hij transporteert 16-5-1763 te Werkend. "Een hengst-schuijt met sijn staand en loopend want" aan zoon Isbrand.

1973 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna de weert (de WAARDT), ged. Werkendam 9 mei 1700, overl. Werkendam vr 10 dec. 1765 (65 jr.). ///

1984 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Huijberts DECKER, otr. Veen 9 feb. 1676. ///

1985 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Stevens. ///

1988 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Aeris de Loij (de LOO, DOLO), geb. Emmikhoven ca. 1640, tr. ?. ///

1989 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsken Ariens. ///

1990 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Meerten Rombouts van DIJCK, tr. ?. ///

1991 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneken Hermans van de SCHUP. ///

1992 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Claes de BOCK, ged. Meeuwen 23 aug. 1671, wo. Drongelen (1734), overl. Drongelen na 15 mrt. 1734 (min. 62 jr.), tr. Meeuwen 31 mrt. 1697. ///

1993 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Mayken Arins BUYS, van Drongelen. ///
♦ Zie G.N. 1999, pag. 115.

1994 = 1720 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van der BEEK.

1995 = 1721 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de HAEN.

1996 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hermen Laurens van der FLIER, geb. Aalburg ca. 1635, otr. Aalburg 9 mrt. 1673. ///

1997 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje Aerts van WIJCK, geb. ca. 1640. ///

2000 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
De glazenmaker (Jan Luiken)
»» De glazenmaker (Jan Luiken)
Bartel Jacobs SCHREUDER, geb. Wolgast (Pommeren, W-Dld.)), j.m. van Wolgast in Pommeren, glazenmaker te Veen, otr. aldr. 22-5-1683, attest. naar Heesbeen 6-6-1683, tr. Aalburg 7 jun. 1683. ///

2001 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Arins, otr. 1e als j.d. van Aalst te Veen met attest. naar Andel 31-8-1680 Gijsbert Gijsberts van Campen. ///

2002 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Jans van HERWAARDEN, ged. Veen 19 mrt. 1673, otr. aldr. 16-4, tr. Veen 1 mei 1701. ///

2003 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Margarita Willems ALTVEER, geb. ca. 1675, j.d. van Nimwegen, lidm. Veen met attest. van Aalst (24-12-1700). ///

2008 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arin Gijsberts de boer, ged. Veen 7 aug. 1675, lidm. aldr. (27-12-1702), tr. Veen 9 jul. 1704. ///

2009 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baertje (Bertje) Gerrits van der FLIER, ged. Veen 30 sep. 1674. ///

2010 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jasper Nicolaes van den KIEBOOM, geb. Uitwijk en Waardhuizen ca. 1675, overl. waarsch. Uitwijk vóór 1753 (max. 78 jr.), tr. Uitwijk en Waardhuizen ca. 1705. ///

2011 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbet Lammerts van der POL, geb. Wijk ca. 1675, begr. Uitwijk 3 jan. 1753 (78 jr.). ///

2012 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Jooste COOLHAAS, ged. Veen 19 jun. 1672, lidm. aldr. (20-3-1704), burgemr., diaken en heemr. aldr. (1709), overl. Veen 19-11-1725/26-4-1727, tr. Veen 4 mei 1698.

2013 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterken Gerrits KAMMERMAN(S), ged. Veen 28 jan. 1674, lidm. aldr. (4-4-1692), overl. Veen 27-8/24-12-1756. ///

2016 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ariën Cornelis de KEIJSER, ged. Werkendam 21 jan. 1663, diaconie-armenmeester, overl. Werkendam vóór 28 apr. 1747 (max. 84 jr.), tr. 2e ca. 1715 Anna Wouters Hakker, begr. Werkendam 3-3-1757, dr. van Wouter Joppen en Eeltje Cornelis Bakker, tr. 1e ca. 1683. ///
♦ Hij test. Werkendam met zijn 2e vrouw 13-3-1734; akte van Transport, Werkendam 28-4-1747.

2017 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Jans van WENSEN, ged. Werkendam 15 jul. 1663, overl. vóór 1715 (max. 52 jr.). ///

2018 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Arin Commers BRIEVINGH, overl. Werkendam vr 10 sep. 1721, tr. Werkendam ca. 1684.
♦ Akte van Hypotheek, Werkendam 10-9-1721.

Zalmschouw.<BR>
Het zou nog 400 jaar duren voor delen van het in 1421 overstroomde gebied van de Grote of Zuid-Hollandsche Waard weer boven water kwamen en de bies-, riet- en griendcultuur een kans kreeg. Tot die tijd heersten de vissers over de ondiepe wateren van de Biesbosch en was visserij veruit de belangrijkste economische activiteit in het prille zoetwatergetijdengebied. Vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw waren zo«« Zalmschouw.
Het zou nog 400 jaar duren voor delen van het in 1421 overstroomde gebied van de Grote of Zuid-Hollandsche Waard weer boven water kwamen en de bies-, riet- en griendcultuur een kans kreeg. Tot die tijd heersten de vissers over de ondiepe wateren van de Biesbosch en was visserij veruit de belangrijkste economische activiteit in het prille zoetwatergetijdengebied. Vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw waren zo'n 100 tot 150 vissers uit verschillende dorpen (o.a. Werkendam en Woudrichem) aktief in het door de zee verzwolgen gebied. Ze volgde de seizoenscycli van de trekvissen, taanden de netten, teerden hun drijverschuiten en visten op het ritme van de getijden. De vaak rijke vangst bestond voornamelijk uit zalm, steur en elft aangevuld met fint, houting, prik, bot, en spiering. Populaire vissoorten die om uiteenlopende redenen veel geld opbrachten.


2019 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Andries SCHILT, ged. Werkendam 9 apr. 1653. ///

2020 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Joosten (LEENMANS), overl. Werkendam vr 15 apr. 1739, tr. ca. 1683. ///
♦ Akte van Transport, Werkendam 15-4-1739.

2021 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seijke Dirks van der Wal, ged. Werkendam 23 jul. 1656. ///

2022 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrick Stoffelsen de Boer, ged. Werkendam (De Werken) 11 mrt. 1649, overl. Werkendam vóór 20 jun. 1723 (max. 74 jr.), tr. ?. ///
♦ Akte van transport, Werkendam 20-6-1723.

2023 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jannetje Jacobs van der Schuijt, ged. Werkendam (De Werken) 25 aug. 1661, overl. Werkendam vóór 2 jun. 1727 (max. 65 jr.). ///
♦ Akte van Transport, Werkendam 2-6-1727.

2024 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaan Bastiaans de Waert, ged. Werkendam (De Werken) 12 sep. 1674, tr. Boven-Hardinxveld 30 mrt. 1698. ///

2025 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Joppen (WISBOOM), geb. Hardinxveld ca. 1676. ///

2026 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jans van VORSEL (alias MULDER), ged. Werkendam 27 mrt. 1672, tr. ?.

2027 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Jans de Haan. ///

juni
»» juni

2028 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jans de Leeuw, ged. Werkendam 28 feb. 1656, tr. ?. ///

2029 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jans van den HEUVEL. ///

2032 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barend Jans HOVESTADT, geb. Werkendam ca. 1675, overl. Werkendam vóór 16 aug. 1737 (max. 62 jr.), tr. Werkendam ca. 1700. ///

2033 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Everde van BATENBURG, ged. Werkendam 30 jan. 1678, overl. Werkendam vóór 16 aug. 1737 (max. 59 jr.). ///
♦ Akte van Transport 16-8-1737.

2034 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Herman(us) Hermans BAGGERMAN,, ged. Werkendam 2 nov. 1687, overl. Werkendam vóór 25 jan. 1748 (max. 60 jr.), tr. 1e N.N., tr. 2e Werkendam. ///
♦ Hij test. Werkendam 7-4-1739; voor zijn overl.: Akte van Transport 25-1-1748

2035 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Pieters (van den BOGAERT) (Bot van den Bogaert), ged. Werkendam 2 mei 1683, overl. Werkendam vóór 8 dec. 1742 (max. 59 jr.), wed. van Claas Ari�ns de Jonge. ///
♦ Akte van Transport 8-12-1742

2036 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jacob Jans de GEUS, ged. 's-Gravenmoer 11 nov. 1685, schipper, leenman van Giessen (1742), aannemer van werken te Werkendam (1749), overl. Werkendam vóór 1 mei 1756 (max. 70 jr.), tr. ca. 1708. ///
♦ Leenman van 1 morgen griendland in de ban van Giessen en 2 morgen land aldr.: 30-9-1742: Jacob de Geus te Werkendam voor Teuntje, zijn dochter, bij verkoop door de leenheer, 227 fo. 147; 30-9-1742: Jacob de Geus voor Dirkje, zijn dochter, bij koop van de leenheer, 227 fo. 148. (O.V. 1977, pag. 152).

2037 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aagje Willems (van) de(r) WIND(T), ged. Vlaardingen 7 nov. 1688, begr. Werkendam 29 okt. 1770 (81 jr.).
♦ Voert een proces contra Willem en Anthonie Kentie (R.A. WOudrichem, inv.nr. 0331, processtukken, nr. 400, 1759).

2038 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariën Corsten van den HEUVEL, ged. Werkendam 15 apr. 1660, overl. Werkendam vóór 10 feb. 1723 (max. 62 jr.), tr. ca. 1685.

2039 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Japodina (Jobdina) Ariens CLOOTS, ged. Werkendam 1 sep. 1667, overl. Werkendam vóór 19 mei 1731 (max. 63 jr.). ///

2040 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bij Werkendam
»» Bij Werkendam
Ariën Cornelis VERSCHOOR, ged. Werkendam 12 jul. 1682, tr. Werkendam ca. 1705. ///

2041 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruijd Everts van BATENBURG, ged. Werkendam 4 apr. 1683. ///

2042 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Clauwerde RITMEESTER, ged. Werkendam 25 jul. 1690, tr. Werkendam ca. 1722. ///

2043 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Samuels van der KOPPEL, geb. Almkerk, tr. 2e Werkendam 8-4-1735 Corstiaan de Haan.

2044 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Bastiaans BAGGERMAN, ged. Hardinxveld 5 jul. 1665, overl. Werkendam vóór 13 feb. 1738 (max. 72 jr.), tr. Werkendam 1690/95. ///

2045 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Gerrits van de SCHUIJT, ged. Werkendam 15 mei 1670, overl. Werkendam na 1711 (min. 41 jr.). ///

2046 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Cornelis de HEER, ged. Werkendam 15 aug. 1669, tr. Werkendam ca. 1695. ///

2047 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Amilia Leenderts RIJCKEVORST, ged. Werkendam 21 nov. 1674.



Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie