Kwartierstaat Both-Wilhelm

Deze kwartierstaat bevat 5685 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ruud Both
Zwingelspaansedijk 4
4793 SH Zwingelspaan
(gem. Moerdijk)
tel: 06-41420880
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstatenGeneratie XII
(stamovergrootouders)

2048 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aren Hendriks Both (alias BIGGELAER), geb. Sommelsdijk ca. 1632, waarsch. varkensfokker of handelaar in varkens, lidm. Dirksl. 13-4-1664, wo. aldr. aan de Ring (1670-1678), Capoenstr. (1698) en opnieuw aan de Ring (1702) , begr. Dirksland (kerk) 27 feb. 1713 (81 jr.), tr. 1e aldr. 17-9-1656 Tannetje Hendriks Vlas, ged. aldr. 16-11-1631, begr. aldr. ca. 1665, dr. van Hendrik Jooste en Jannetje Bastiaans, tr. 3e aldr. 22-7-1685 Neeltje Martens, wed. Meeuwis Cornelis, ged. aldr. 30-9-1646, dr. van Maarten Jobs en Truijtge Teunis (laatste was wed. was van Corstiaan Cornelis Both), tr. 2e Dirksland 2 mei 1666. ///

Deel van de "Caarte van Onwaard en Aerts Dijck Wal" (1696)<BR> 
Wie de kaart goed bekijkt ziet tot zijn verbazing dat het dorpje Sommelsdijk in 1696 bij Zeeland hoort; de rest van het eiland Goeree-Overflakkee was van oudsher altijd grondgebied van Zuid-Holland; Sommelsdijk werd tenslotte in 1812 bij Zuid-Holland ingedeeld; hoe merkwaardig dan ook: genealogie met betrekking tot Sommelsdijk zal voor een groot deel in Zeeuwse archieven moeten plaatsvinden !«« Deel van de "Caarte van Onwaard en Aerts Dijck Wal" (1696)
Wie de kaart goed bekijkt ziet tot zijn verbazing dat het dorpje Sommelsdijk in 1696 bij Zeeland hoort; de rest van het eiland Goeree-Overflakkee was van oudsher altijd grondgebied van Zuid-Holland; Sommelsdijk werd tenslotte in 1812 bij Zuid-Holland ingedeeld; hoe merkwaardig dan ook: genealogie met betrekking tot Sommelsdijk zal voor een groot deel in Zeeuwse archieven moeten plaatsvinden !
♦ Hij huurt voor 7 jaar tegen een bedrag van 20 Car. gldns. van de koopman Isaacq Korf te Rotterdam een huis aan de Kerkecingel (Ring) te Dirksl. wat hij belooft te repareren en te onderhouden (G.A. Rotterdam, O.N.A. inv.nr. 868, fol. 216, 26-12-1670); dit pand was gelegen naast de pastorie, recht t.o. de ingang van de kerk; op de lidmatenlijsten van Dirksl. staat als 1e vaak de predikant vermeld (het eerste huis aan de Ring) onmiddellijk gevolgd door de naam van iemand uit het geslacht Both; dit pand is later waarsch. door de familie aangekocht; Aren koopt later nog en huis aan aan de n.-zijde van de Molendijk voor Fl. 430,- ("De familie Both, kleine kroniek van de familie Both, Gerard Both, 's-Gravenpolder, 1987, eigen uitgave); hij wordt ruim 25 jaar verm. als Aren Hendriks Biggelaer, waarsch. zegt dit iets over het beroep dat hij uitoefende; zijn huismerk was een naar boven wijzende pijl.

2049 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Catelijntje Pieters (MELIS, MEEUWELIS), ged. Dirksland 27 feb. 1642, lidm. aldr. 29-6-1659, overl. Dirksland 15-12-1680/ca. 1684. ///

2050 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes van der WIEL(E)(N), te Goedereede, tr. ?. ///
♦ De fam. dankt haar naam (evenals de fam. van der Weel en van der Welle) aan de regelmatige dijkdoorbraken, waarbij met man en macht het gat in de dijk gedicht werd door om het diepe spoelgat, de weel of wiel, een dijk te leggen; hierdoor ontstond een opvallende kromming in het dijklichaam; diverse welen zijn verdwenen, omdat dijken later zijn rechtgetrokken, maar gelukkig zijn nog een aantal van deze 'littekens' in het landschap nog aanwezig.

2051 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Pieters. RO(O)IJ. ///

2052 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Adriaens van WESTCAPPEL, geb. Westkapelle ca. 1645, begr. Dirksland (kerk) 12 dec. 1693 (48 jr.), otr. Dirksland 19 feb. 1667. ///
♦ Er hoeft geen verband te bestaan, maar de naam van Westcappel komt al voor op 28-1-1497 als Jan van Westcappel, abt van Middelburg "approbeert de gifte van zeckere woninge by Pieter Gerritsz. Schout tot Monster aan St. Barbara's Convent alhier onder zekere conditien gedaan" (De Riemer, dl. 2, pag. 922).

2053 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maatje Pieters van der WELLE, geb. Melissant, ged. Dirksland 14 okt. 1646.

2054 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jacob Jans BREEMAN, geb. ca. 1620, landbwr. op de meest westel. boerderij van de polder Oude Stad, schepen Stad a/h Haringvl. (1670), tr. Stad a/h Haringvliet 4 jul. 1643. ///
♦ Op 12-11-1650 authoriseren schout en schepenen van Stad aan het Haringvliet Jacob Jansz Breeman, als oom en voogd van de weeskinderen van Jacob Pieters Houckman, gepr. bij Maeytge Jans za., om het goed van de kinderen uit te zetten op interest; op 10-10-1653 wordt hij eveneens als voogd over deze kinderen verm. wegens verkoop van 14 gem. land in de polder van Oude Stadt in de stee van Jacob Jans Breeman; op 1-8-1654 namens zijn broer Cornelis Jans Breeman te Zuidland verm. als Jacob Jans Breeman, wonend in de polder van de Oude Stadt om voor hem te verkopen ÔÇťeen gerecht vierde part van seeckere huysinge, staende en gelegen aende Zeedijck binnen de dorpe van Sommelsdijck onder ZeelandtŁ; op dezelfde datum verklaart Jacob Jans Breeman 1200 gld. schuldig te zijn aan Comelis Claes Keyser uit Den Briel; onderpand: zijn eigen vrij landt gelegen in de polder van de Oude Stadt in de stee daer hij jegenswoordig op woont, liggende nog (...) ongecavelt met de vrienden ende erfgenamen van za. Jan Cornelis Breeman ende Grietgen Gerrits Boerendrinckers; Op 4-4-1679 worden de erfgen. genoemd van Neeltje Wouters, in haar leven wed. van Vincent Corvincks Stadtshoeck waarbij Grietje Jacobs Breeman en mr. Carel Perdanus, chirurgijn, voogd zijn van de ongeveer 17-jarige Centje, zus van Grietje (O.V. 1992, pag. 391).

2055 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke (Vin)centse STADSHOECK, geb. Stad a/h Haringvlet ca. 1619, overl. na 1673 (54 jr.). ///

juli
»» juli

2056 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Beijes SWAENHIL, geb. Sommelsdijk, ged. Dirksland 30 aug. 1615, landbouwer aan de Ring te Dreischor (vanaf 1645), overl. Dreischor na 1661 (min. 46 jr.), tr. 1e Arendje Andries, tr. 2e Oud-Beijerland 14-8-1644 Geertruijd Wouters Zorge, wo. Dreischor, bel. aldr. 23-12-1640, wed. van Lieven Elias Noutse, tr. 3e Zierikzee 23 jan. 1653. ///

2057 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Pieters FANNIUS, ged. Zierikzee 18 aug. 1624, overl. na 1661 (min. 37 jr.), wed. van Claas Dirks. ///

2058 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaan Jans de LEEUW, geb. Dreischor ca. 1630, overl. Dreischor vˇˇr 1672 (42 jr.), tr. 1e aldr. 17-6-1654 Leentje Marinus, tr. 2e Dreischor 26 mrt. 1656. ///

2059 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Barboltje Andriese Volkwijf Pranckese (van BLOOIS), geb. Dreischor ca. 1625, lidm. aldr. 19-4-1647, overl. Dreischor 1692 (67 jr.). ///

2060 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Laurens Laurens CONINCK (alias jonge Lauw), geb. Melissant ca. 1625, landbwr., overl. Melissant, begr. Dirksland (kerk) 7 jul. 1689 (64 jr.), tr. Dirksland 10 apr. 1649. ///

2061 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willempje Crijns, geb. Ooltgensplaat ca. 1625, overl. Melissant, begr. Dirksland (kerk) 8 jan. 1715 (90 jr.). ///

2062 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Vrolijke landlieden (Adriaen Jansz. van Ostayen, 1648)
»» Vrolijke landlieden (Adriaen Jansz. van Ostayen, 1648)
Cornelis Abrahams DOORNHEIJN, ged. Dirksland 15 apr. 1646, gerechtsbode van Melissant (1699), overl. Melissant vˇˇr 12 aug. 1716 (70 jr.), tr. Sommelsdijk 18 mei 1664. ///
♦ Hij test. Melissant 21-4, 28-4 en 13-5-1704.

2063 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesje Claes BACKER, ged. Sommelsdijk 24 mei 1637, overl. na 1677 (min. 40 jr.). ///

2064 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries Arijens VOL(LE)WERCK, ged. Dirksland 28 feb. 1644, overl. vˇˇr 1683 (39 jr.), tr. Oude-Tonge ca.. 1670. ///

2065 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Matje Everts AERTS, ged. Dirksland 29 apr. 1646, tr. 2e Dirksland 3-2-1683 Gerrit Gerrits van der Velde. ///

2066 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Lambrechts, geb. ca. 1645, uit Willen in de Biesbosch van Cuijk (volgens. de tr.akte), tr. Dirksland 31 mrt. 1668. ///

2067 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Cornelis, geb. Ooltgensplaat ca. 1645. ///

2070 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Lenerts REIJGER, geb. Melissant, ged. Dirksland 11 jun. 1656, wo. Herkingen, overl. vˇˇr 1690 (34 jr.), tr. Dirksland 7 okt. 1678. ///

2071 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Persijntje LODDER, geb. Melissant, ged. Dirksland 24 aug. 1653, tr. 2e Dirksland 28-4-1690 Eeuwout Gijsberts, wednr. van Janneken Pieters. ///

2072 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Cornelis TROMMEL, geb. Sommelsdijk ca. 1628, ged. Sommelsdijk 11 mrt. 1638, overl. Sommelsdijk ca. 1679 (51 jr.), tr. 1e aldr. 2-7-1651 Neeltje Arense Kolf uit Sommelsd., overl. vˇˇr 1655, tr. 2e Sommelsdijk 25 apr. 1655. ///

2073 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Cornelis KEMPE, geb. Sommelsdijk ca. 1630, overl. Sommelsdijk vˇˇr 30 aug. 1680 (50 jr.). ///

2074 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Paulus van DOLLEN, ged. Dirksland 22 jun. 1646, otr. Dirksland 19 jun. 1667. ///

2075 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Josijntje Lowijs (STRAATMAN), ged. Dirksland 22 jun. 1642. ///

2076 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marinus Dingemans VISBEEN, ged. Haamstede 17 sep. 1645, wo. Herkingen bij huwel., overl. na 1706 (min. 61 jr.), otr. Dirksland 27 okt. 1669. ///

2077 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Claes (van CLINCKERLANDT), ged. Dirksland 12 apr. 1643, wo. te Klinkerland bij huwel, overl. na 1706 (min. 63 jr.). ///

Laantje van Middelharnis (Meindert Hobbema, 1688)
»» Laantje van Middelharnis (Meindert Hobbema, 1688)

2078 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Barend Engels MOSSELMAN, geb. waarsch.Stad a/h Haringvliet ca. 1630, overl. Stad a/h Haringvliet na 21 jun. 1702 (min. 72 jr.), tr. 1e Ariaantje Rijckse Nattekaas, tr. 2e Stad a/h Haringvl. 17-4-1665 Aagje Willems, tr. 3e Stad a/h Haringvliet 15 feb. 1679. ///
♦ Koopdag, waarbij Barend bomen verkoopt (N.A. Stad a/h Haringvl., inv.nr. 1028, 21-6-1702)

2079 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jaepje Pieters, wed. van Dirk Theunis. ///

2080 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Abraham Pieters DUIJM, geb. Melissant, ged. Dirksland 20 nov. 1639, lidm. Dirksland 2-4-1662, koopt tienden aldr. (1665), overl. vóór 1676 (max. 37 jr.), tr. Dirksland 1 mrt. 1668. ///
♦ Bij de taxatie voor de 200e penn. van Dirksl. (1676) betaalt zijn weeskind 8-5-0 (O.V. 1995, pag. 318).

2081 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Jacobs BOTMAN, geb. Melissant, ged. Dirksland 13 apr. 1648, lidm. Dirksland 27-6-1663. ///
♦ Het echtp. test. Dirksl. (hij ziek) 8-5-1670.

2082 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Huijbrecht Teunis noorloos, geb. ca. 1640, landbwr., gezworene Duivenwaard (vanaf 1671), dijkgraaf Duivenwaard, schepen Nieuwe Tonge (1670-1671), overl. v´┐Ż´┐Żr 1694 (54 jr.), tr. Sommelsdijk 6 jan. 1666. ///
♦ Betaalt in 1674 te Nieuwe-Tonge 17-10-0 aan de 200e penn. (O.V. 1995, pag. 314); zie ook A.R.A., heerlijkh.arch Grijsoort, inv.nr. 39, 1670-1671 en idem R.A. Middelharnis, inv.nr. 3, fol. 60, 22-3-1683.

2083 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Sijtje Dirks van OOSTENDE, ged. Sommelsdijk 10 mrt. 1641, begr. Nieuwe Tonge (kerk) 18 mrt. 1721 (80 jr.), tr. 1e Middelharnis 6-6-1657 Cornelis Arens van der Slick, ged. Middelharnis 12-8-1629, landbwr., begr. Sommelsdijk 7-2-1665, zn. van Aren Cornelis en Adriaantje Danckerts en 3e Sommelsdijk 12-3-1694 Dirck Cornelis Zeedijk van Middelharnis. ///
♦ Zie voor haar en haar voorgeslacht O.V. 1988, pag. 537-543.

2084 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Willems de GRAAF, tr. ?. ///

2085 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Matje Cornelis. ///

2086 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Arends GROENEWEG, geb. Nieuwe-Tonge ca. 1631, otr. Nieuwe-Tonge 14 nov. 1660. ///

2087 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Stevens ONGERAAN, geb. Nieuwe-Tonge ca. 1632. ///

2092 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Hendriks BOTH, geb. Sommelsdijk ca. 1631, landbwr., begr. Sommelsdijk (beluid, grote klok) 5 mrt. 1681 (50 jr.), tr. Sommelsdijk 9 nov. 1656. ///

2093 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Geertruijd Cornelis PLOCKHOOIJ, geb. Sommelsdijk ca. 1635, overl. Sommelsdijk vˇˇr 9 nov. 1701 (66 jr.), tr. 2e ca. 1682 Jan Teunis van Noorloos.

Enkele ring te Sommelsdijk«« Enkele ring te Sommelsdijk
♦ Het echtp. Both-Plockhooy bezat een boomgaard van 180 r. in den Wildeman, een schuur aan de n.-zijde van de Venusstr., een huis aan de w.-zijde van de Enckelen Ring en tevens een huis aan de w.-zijde van de Gorcumstr. te Sommelsdijk; invent. van haar bezittingen in N.A., R.A. Sommelsdijk, inv. nr. 37, 9-11-1701.

2104 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
waarsch. Rochus Hooghmoet, zijn wed. verm. Oude-Tonge 1674 als betaalster van de 200e penn. 32-0-0 (O.V. 1995, pag. 313), overl. Oude-Tonge vóór 1674. ///

2110 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries Gerrits van BALEN, te Ooltgensplaat, tr. 1e Servaesje Leenderts Koster, met wie hij aldr. test. 8-8-1666, tr. 2e ?. ///

2111 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maetje (Maeijke) Gerrits. ///

2118 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Cornelis van LOON, te Dongen, tr. ?. ///

2119 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna AriŰns, begr. Dongen 1 mei 1655. ///

2120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Wilems HEIJBLOM, geb. ca. 1605, begr. Dongen 12 nov. 1683 (78 jr.), tr. ?. ///

2121 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jenneke (Joanna) Hendrik Stevens, overl. Dongen 19 feb. 1671, begr. Dongen 25 feb. 1671.
♦ 1633 akte van uitkoop (R.A. Dongen, inv.nr. 100, fol. 99r., 1633), 21-2-1653 hij verm. als "toesiener" (R.A. Dongen, inv.nr. 104, fol. 92r. en 93r., 106r. en 182r. (21-2-1653), 1659 verkoop van een steede met huis (R.A. Dongen, inv.nr. 105, fol. 144v.).

2122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Steven Adriaensen Willemsen BLOCK, geb. 's-Gravenmoer, wo. aan "de Straet" aldr., overl. 's-Gravenmoer 16-6/11-12-1657, tr. ?. ///
♦ Voor zijn testament (16-6-1657) zie R.A. 's-Gravenmoer, inv. nr. 19, fol. 30v.-31 en inv. nr. 98, fol. 98 (11-12-1657); zie verder nog inv. nr. 47 (6-1-1644), inv. nr. 37 (19-1-1644), inv. nr. 98, fol. 132v. (27-5-1661) en inv. nr. 38 (8-12-1661).

2123 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dircxken Willem Diercxen CUIJPER, overl. 's-Gravenmoer 27-5/8-12-1661.. ///

Tientallen mensen bevinden zich op het ijs; je kunt tot heel ver in de diepte kijken; de figuurtjes verschillen nogal van elkaar in houding en kleding en hun bezigheden lopen sterk uiteen; er wordt veel plezier gemaakt, hoewel sommigen gewoon met hun werk bezig zijn. De Kampense schilder Avercamp heeft enkele ondeugende details in zijn schilderij opgenomen, zoals een vrijend paartje, blote achterwerken en een plassend mannetje. Het
»» Tientallen mensen bevinden zich op het ijs; je kunt tot heel ver in de diepte kijken; de figuurtjes verschillen nogal van elkaar in houding en kleding en hun bezigheden lopen sterk uiteen; er wordt veel plezier gemaakt, hoewel sommigen gewoon met hun werk bezig zijn. De Kampense schilder Avercamp heeft enkele ondeugende details in zijn schilderij opgenomen, zoals een vrijend paartje, blote achterwerken en een plassend mannetje. Het 'Winterlandschap met ijsvermaak', geschilderd omstreeks 1608, is een van de vroegste monumentale wintergezichten in het Rijksmuseum (Hendrick Averkamp, 1608)

2132 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Wouters Claes Heijnen van TILBORG, geb. Capelle ca. 1600, wo. Nieuwe Vaart, bel. aldr. 17-12-1628, burgemr. (1634), heemr. (1640), diaken (1644-1645), kerkmr. (1666-1667), begr. Capelle (kerk) 27 sep. 1678 (78 jr.), tr. ca.. 1625. ///
♦ Hij verm. Capelle 27-4-1628 (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv.nr. 61, fol. 337), nogmaals 26-5-1631 en 28-1-1632 (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv.nr. 62, fol. 55 en fol. 106); op 29‑01‑1642 koopt hij van Claes Peeters Trip samen met Sebastiaen Peeters de Roij voor de helft "de helft van een huijsinge mette helft van het ackerlant daeraen behorende gelegen aen de oijstsijde vande Nieuvaert waer suijden naest geerfft is Adriaen Woueters.. enz." (R.A. 's‑Greveld.‑Capelle, inv.nr. 63, folio 92v.); op 9-1‑1648 is er een erfd. tussen hem en Jan Wouters zijn broer (R.A.'s‑Greveld.‑Capelle, inv.nr. 64, fol. 92); ter zijde: de borgemeester of schatheffer, benoemd voor 1 jaar, was iemand die in persoon garant of borg stond voor het innen van de belastingen binnen de heerlijkheid; hij was verantwoordelijk voor de gehele financiŰle dorpsheerlijkheidsadministratie; eÚn borgemeester werd aangesteld door de heer, een ander door de inwoners van de gemeente.

2133 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Teuniske Cornelis ZEEU, geb. Capelle ca. 1600, begr. Capelle (kerk) 26 jan. 1680 (80 jr.). ///
♦ GTMWB 1984, pag. 129 en 1985 pag. 200.

2134 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peeter Anthonis TIMMER, geb. Capelle ca. 1615, bel. aldr. 3-4-1654, schout van Vrijhoeve-Capelle (1658), diaken (1658, 1664), overl. Capelle 19 sep. 1670 (55 jr.), tr. Capelle 23 feb. 1642. ///
♦ Erfd. met broer Adriaen, die dan schout is (12-2-1677).

2135 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maijke Gerrits Peters van der HOEVEN, ged. Capelle 5 sep. 1621, overl. Capelle vóór 11 jan. 1680 (max. 58 jr.). ///
♦ Zij test. Vrijhoeve 16-10-1675; de erfd. is op 11-1-1680; zie ook De Brabantse Leeuw 1957, pag. 17-22.

2140 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Pieter SCHAAP, te Capelle, tr. ?. ///

2141 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Theuntgen Govers. ///

"Het verzorgen van de weeskinderen: drie werken van barmhartigheid" (Jan Salomonsz. de Bray, 1663).<BR>
De Bray maakte dit schilderij in opdracht van het Haarlemse Arme-Kinderhuis. Het schilderij kreeg een plaats boven de schoorsteen in de regentenkamer. De betaling aan De Bray is opgetekend in het kasboek van het weeshuis, hij kreeg 72 gulden voor dit
»» "Het verzorgen van de weeskinderen: drie werken van barmhartigheid" (Jan Salomonsz. de Bray, 1663).
De Bray maakte dit schilderij in opdracht van het Haarlemse Arme-Kinderhuis. Het schilderij kreeg een plaats boven de schoorsteen in de regentenkamer. De betaling aan De Bray is opgetekend in het kasboek van het weeshuis, hij kreeg 72 gulden voor dit 'conterfeitsel bij hem geschildert sijnde 3 wercken van barmherticheyt'. Van de zeven christelijke werken van barmhartigheid zijn de drie voorgesteld die direct betrekking hebben op de dagelijkse zorg van weeskinderen op dit schilderij: het kleden van de naakten, het laven van de dorstigen en het spijzigen van de hongerigen. Er wordt brood uitgedeeld, waarin gretig wordt gehapt, een meisje krijgt een kan met drinken aangereikt (vermoedelijk dunbier, een lichte biersoort, die dagelijks gedronken werd) en alle kinderen verwisselen hun oude vodden voor de kleren van het weeshuis, te herkennen aan de verschillend gekleurde mouwen: ´┐Ż´┐Żn rode en ´┐Ż´┐Żn zwarte. Zij worden daarbij geholpen door personeel van het tehuis.


2142 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Peter Jans de LEEU, geb. Capelle ca. 1615, heemr. 's-Greveld.-Capelle (1655), bel. aldr. 13-4-1659, wo. Hoogevaart (1659),, overl. 's-Grevelduin-Capelle na 1663 (min. 48 jr.), tr. 2e aldr. 21-1-1663 Ariaantke Cornelis van der Saken, begr. Capelle 27-11-1676, wed. van Huibert Giele Smit, tr. 1e voor 28 mei 1640.
♦ Op 23-01-1644 koopt hij van zijn zuster Lijsken Jans de Leeudr., gehuwd met Corst Berntss. hun hele portie uit de erfenis van hun vader Jan Tonis (R.A 's-Greveld.-Capelle, inv.nr. 63, fol. 130v.); "Opten 02-04-1645 compareerde Peter Janss. de Leeu, Henrick Peterss. Ocker als man ende voocht van Jenneken Jans de Leeu, Henrick Corstiaenss. de Bie als man ende voocht van Maeijken de Leeu, Tonis Rutten als man ende voocht van Anna de Leeu ijder voor haer selven ende hebben t'samen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Thoniss. de Haen haere neve, etc. (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 64, fol. 23v.); hij wordt verm. op 19-05-1646 met zijn broer Tonis (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 64, fol. 53v.); op 15-01-1649 verm. bij de erfdeling van Henrick Peeterss. Ocker (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 54, fol. 117); op 03-06-1653 verkoopt Jan Toniss. de Haen aen Peter Janss. de Leeu, sijnen oom sijn portie ende gerechticheijt in seeckere dellen ende gronden etc. (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 64, fol. 214); op 21-04-1654 koopt hij van Ocker Melsen (Schep) " als man ende voocht van Maeijken Joosten van Campen een perceeltken ackerlant" voor 100 Car. guldens (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 64, fol. 239v.); op 17-01-1662 koopt hij van Cornelis Peeterss. Ocker en zijn twee broers Jan en Henrick al hun rechten in de nagelaten gronden van Jan Toniss. de Leeu voor 25 Car. guldens (R.A. 's-Greveld.-Capelle, inv. nr. 65, fol. 49).

2143 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsken (Lesken) Jan (ROMMEN), ged. Capelle 4 jul. 1621, begr. Capelle (kerk) 4 sep. 1661 (40 jr.). ///

2176 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonie van HILTEN, geb. Nederhorst den Berg ca. 1630, tr. Nederhorst den Berg 9 nov. 1658. ///

2177 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Antje WALRAVEN. ///

2198 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Klaas Maartens van der GREFT (GREGHT, GRAGHT), geb. Achttienhoven ca. 1662, tr. Noorden 13 jul. 1687. ///

2199 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Maartens BOSHOF, ged. Noorden 24 okt. 1660, beiden van Achttienhoven bij huwel., overl. na 1718 (58 jr.). ///

2200 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maarten Willems van der Graght (GREGHT, GREFT), tr. ?. ///

2201 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dievertje Gijsberts Geesdorp, tr. 2e ca. 1675 Elbert Baltensen Spruijt te Noorden. ///

Het particuliere poldermuseum te Noorden bezit een verzameling gereedschappen en gebruiksartikelen die gebruikt werden in de tijd van de turfwinning in de Nieuwkoopse polder, maar ook een fraaie serie opgezette zoogdieren en vogels; in de collectie vindt u de volgende beroepen terug: turfsteker, rietsnijder, mosplukker, eendenjager en visser.
«« Het particuliere poldermuseum te Noorden bezit een verzameling gereedschappen en gebruiksartikelen die gebruikt werden in de tijd van de turfwinning in de Nieuwkoopse polder, maar ook een fraaie serie opgezette zoogdieren en vogels; in de collectie vindt u de volgende beroepen terug: turfsteker, rietsnijder, mosplukker, eendenjager en visser.

2216 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Pieters (de BRUIJN), geb. Achthoven vˇˇr 1643, begr. Lopikerkapel 27 dec. 1713 (70 jr.), tr. 2e Lopikerkapel 5-3-1698 Lijsbeth Joosten Cool(en), wed. van Wouter Gijsberts (Lijsbeth hertr. te Lexmond 22-9-1719 Aert Cornelis), tr. 1e ca. 1662. ///

2217 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martijntje Aerts KERSBERGH, geb. Achthoven vˇˇr 1643, overl. Achthoven vˇˇr 1698 (55 jr.). ///
♦ Mogel. afkomstig van Lexmond.

2218 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Lievens (van der MEER), geb. Jaarsveld ca. 1622, raedemaecker, lidm. aldr. (1675-1702), diaken (1675), ouderl. (1677-1678), overl. Jaarsveld 1703 (81 jr.), otr. Lopik 29 jun. 1656. ///
♦ Raedemaecker is wielmaker.

2219 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietgen Jacobs (LAM) (alias de GRAAF), ged. Lopik 15 apr. 1621, lidm. Jaarsveld (1675-1691), overl. Jaarsveld 1695 (74 jr.). ///
♦ De D.T.B.-boeken van Jaersveld werden in 1787 bij de inval der Pruissische troepen ontvreemd uit het huis van de predikant; er werd een oproep gedaan aan de inwoners om opgave te doen van de doop-, trouw- en begraafgegevens, waardoor een groot deel kon worden achterhaald.

2220 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis van LEXMOND, geb. ca. 1635, wo. bij de Uijtwech te Lopikerkapel. ///

2222 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaan Bastiaens jonge VUIJCK (FUIJCK), geb. Lopik ca. 1638, landbwr. aldr., overl. vˇˇr 1716 (78 jr.), tr. Lopikerkapel/Jaarsveld 19 feb. 1671. ///

2223 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Fijgje Adriaens van JAERSVELT, geb. Lopikerkapel ca. 1648, overl. ca. 1692 (44 jr.). ///

2240 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
AriŰn Gijsberts SUIJDEVAERT, geb. Vrije Hoef ca. 1645, wo. Korteraar, ambachtsbewaarder Ter Aar (1699), overl. na 28 jan. 1715 (min. 70 jr.), tr. Ter Aar 1 feb. 1665. ///

2241 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Apollonia Maartens VERHOEF, geb. Korteraar ca. 1645. ///

2248 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Smederijmuseum te Nieuwkoop; het bevat, behalve de twee oorsronkelijke smidsvuren met blaasbalg, een mooie collectie gereedschappen en materialen die gebruikt werden in de vele Nieuwkoopse kleine smederijen in de tijd van de turfwinning in de Nieuwkoopse polder.
»» Smederijmuseum te Nieuwkoop; het bevat, behalve de twee oorsronkelijke smidsvuren met blaasbalg, een mooie collectie gereedschappen en materialen die gebruikt werden in de vele Nieuwkoopse kleine smederijen in de tijd van de turfwinning in de Nieuwkoopse polder.
Cornelis Willems van der Schilde(N), ged. Nieuwkoop 30 sep. 1646, tr. ca.. 1670. ///

2249 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritjen AriŰns van der PLAS(SE). ///
♦ Mogel. afkomstig van Katwijk.

2250 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Isa´┐Żks van der DUIJN, overl. Nieuwkoop kort vóór 8 jul. 1685, tr. ca.. 1678.

2251 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Cornelis van EIJNDHOVEN, tr. 2e Nieuwkoop 25-9-1688 Kornelis Abrams van der Laan. ///

2264 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Philip Aerts (LOUS) (LOES), ged. Zevenhoven (remonstr.) 23 apr. 1645, tr. 2e aldr. 30-8-1686 de wed. Claartje Verhoef, tr. 1e. ///

2265 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

2272 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Jans VERSLOOT, geb. Reeuwijk ca. 1620, overl. Reeuwijk 19-12-1663/20-9-1674, tr. ca. 1645. ///

2273 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joosje Huijgen (van) LEEUWEN, geb. ca. 1625, begr. Reeuwijk 16 jan. 1699 (74 jr.).
♦ Prometheus X, pag. 150.

2286 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Abraham Claes VERBEIJ, geb. ca. 1655, begr. Reeuwijk 10 jul. 1721 (66 jr.), tr. Reeuwijk 16 mrt. 1683. ///

2287 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Dircks van VLIET, geb. ca. 1655, overl. Reeuwijk 8 dec. 1729, begr. Reeuwijk 12 dec. 1729 (74 jr.). ///

2294 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Huijge van LEEUWEN, ged. Nieuwkoop (remonstr.) ca. 1655, tr. ca.. 1678. ///

2295 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannigje Willems KRUIJSWIJCK. ///
♦ Beiden dg. Nieuwkoop 28-4-1680

2296 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Sijmons (van der WINDT), ged. Nieuwkoop 8 feb. 1643, timmerman, tr. 1e Noorden 14-9-1670 Aaltje Reijers, tr. 2e Nieuwkoop ca.. 1674. ///

2297 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hilletje Huijgen van LEEUWEN, ged. Nieuwkoop (remonstr.) ca. 1650. ///
♦ Beiden dg. Nieuwkoop 14-12-1676

2298 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Pieters (van) SCHAAIJK, tr. 1e Leentje Leenderts van Col, tr. 2e Noorden 12 dec. 1677.

2299 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aartje Jans de JONGE. ///

2300 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Jans OUDSHOORN, geb. Koudekerke ca. 1650, overl. Rijnsaterswoude na 5 feb. 1696 (min. 46 jr.), tr. Koudekerke 15 mrt. 1676.
♦ Het gezin verhuisde in 1679 naar grondgebied Bodegr. of Woerden, omgeving Waarder.

2301 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje (Eechijen) Leenderts RAMP, ged. Bodegraven 26 feb. 1653, wo. in het Weijlandt van Bodegr. bij huwel., overl. Rijnsaterswoude na 5 feb. 1696 (min. 42 jr.).
♦ Beiden verm. Bodegr. 1687-1696.

2302 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Floren OUDENES, ged. Waarder 22 aug. 1655, j.m. in het Laegh eijnde van de van de lange Weijde (= Waarder) bij huwel., overl. Nieuwkoop na 16 jul. 1698 (min. 42 jr.), otr. Bodegraven 27 mrt. 1678, tr. Waarder 10 apr. 1678. ///

2303 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aafje Gijsberts STEEHOUWER, ged. Zegveld 1 feb. 1652, overl. Nieuwkoop na 16 jul. 1698 (min. 46 jr.). ///
♦ Beiden lidm. Waarder (tegen 26-9-1683); hij diaken "int Laegheijnde van Langeweijde" (1685, 1695); attest. naar Nieuwkoop 16-7-1698.

Emmerich am Rhein
»» Emmerich am Rhein

2336 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan (IN)GENEGER(EN), geb. Emmerich (W.-Dld.) ca. 1620, burger Leiden 12-3-1646, kleermaker aldr. in de Groenehasegraft, overl. vˇˇr 1673 (53 jr.), otr. Leiden 1 jul. 1649.
♦ Getuige bruidegom: Huybert Henricxz de Wijler, oom, Langebrugge.

2337 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietgen Abrahams ERFFMANS, geb. Amsterdam ca. 1620, wo. Groenehasegraft , wed. van Daniel Lantmeter, kleermaker, met wie zij te Leiden otr. 21-10-1644. ///
♦ Getuige bruid: huysvrouwe van regent Mercijs in 't Franse Collegie (Bekende).

2338 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Dircx van HEIJNINGEN, geb. Leiden ca. 1630, warmoezier, wo. Cellebroedersgraft bij huwel., otr. Leiden 24 mei 1653. ///
♦ Getuigen bruidegom: Dirck Claesz van Heyningen, vader, Cellebroedersgraft.

2339 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hillegont Cornelis van COEDIJCK, geb. Leiderdorp ca. 1630, wo. Vliet bij huwel., overl. na 2 apr. 1689 (min. 59 jr.). ///
♦ Getuigen bruid: Maertgien Jans van Coedijck, moeye, Vliet.

2352 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Rutger Willems Buddingh, te Rhenen, camerlaar aldr. (1660), schepen (1663-1665), waarsch. schout te Veenendaal (10-11-1665), op dezelfde datum verm. haardstedengeld Rhenen met 4 schoorstenen., tr. 1e aldr. 1-1-1643 Maricken Vonck van Lijnden, tr. 2e Rhenen 28 apr. 1650. ///
♦ Eigenaar graf 8 in de Cunerakerk (1648); het betrof een kelder en 17 stenen; op de tweede lijst staat vermeld dat de kelder aangeboden is aan diens weduwe; op de derde lijst staat zij als eigenşaar vermeld; de vierde lijst vermeldt als eigenaar "De erfgen(amen) van Evert Buddingh door de huysvrou van Jacob van Manen"; waarschijnlijk zijn dit de erfgenamen van Rutger Buddingh, want zij komen als zodanig voor op de lijst uit 1719; op de volgende lijst staat de raad Rutger Buddingh als eigenaar vermeld; in 1787 is hij reeds overleden en zijn diens kinderen eigenaar; hij was in 1648 tevens eigenaar van graf 20 en 34, na hem zijn wed., later van graf 230 waarin hij Evert Buddinngh opvolgde en graf 236, opgevolgd door zijn erfgen. en de raad Rutger Buddingh; hij is waarsch. inner van het haardstedengeld van Veenendaal 1665 en wordt daar verm. in het gebied "Slaperdijck aff oostwaerts op naer de Kerckewijck toe...totten Roden haen" als eigenaar van 1 en gebruiker van 2 huizen.

2353 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Weijntje (Weijmke) Jeurephaes SOET, j.d. van Rhenen, begr. Rhenen 10 jul. 1695. ///

2354 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pauwels (Paulus) Cornelis TAETS, geb. ca. 1615, kerkmr. van Rhenen (1653-1654), raad en schepen aldr. (1658-1659, 1665-1666, 1673-1675), diaken (1661), lid van het St.-Nicolaas- of Kramersgilde (1664-1677), verm. haardstedengeld met 3 haardsteden (10-11-1665)., overl. Rhenen 1677/14-7-1680, otr. 2e Rhenen 24-4-1670 Neeltje Dirks uit Worcum, tr. 1e Rhenen 6 dec. 1637. ///
♦ Van hem vele akten, hier een deel ervan; in 1648 eigenaar van graf nr. 11 in de Cunerakerk te Rhenen; lidm. aldr. in de Heijrstraet. met zijn huisvr. (25-12-1654); koopt op een boedelveiling een manteltje en een schort, een tafellaken en een aantal servetten (14-2-1658); levert "vleijsch en schoenen" (7-3-1661); koopt met zijn vrouw 350 r. land (18-12-1663); Paulus Taets, schepen, ziek te bed liggende, en Gerritge Jans, gezond van lichaam, maken langstlevende testament (26-11-1664); zn. ds. Cornelis Taets, predikant te Wadenoyen etc. compareren als kinderen van Paulus Taets, schepen van Rhenen, overleden (14-7-1680).

2355 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerritge (Geertje) Jans de Kock, geb. Rhenen ca. 1615, overl. Rhenen 16-11-1664/24-4-1670. ///
♦ Waarsch. dr. van mr. Jan de Kock, die als eigenaar van graf 194 verm. wordt in de Cunerakerk (1648).

2356 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Huijberts (van HELDEN), waarsch. schipper, overl. Rhenen, begr. Cunerakerk 1649, tr. Rhenen 31 jan. 1636. ///
♦ Hij ligt, bijna zeker, anno 1649 in de Cunerakerk begr. in graf nr. 5 (artikel in het tijdschr. "Oud-Rhenen", 1996, pag. 359, met verm. van het wapen).

2357 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Judith Jans, j.d. van Wamel, wo. Gorcum bij huwel..

Gezicht op Rhenen (Rembrandt van Rijn, 1649).<BR>
Deze gewassen schets van Rhenen werd getekend op een los vel papier zonder watermerk; datering en signatuur zijn later door een ander toegevoegd; de tekening ontstond waarschijnlijk tijdens Rembrandtĺs reis naar Bredevoort met Hendrickje Stoffels in 1649.
»» Gezicht op Rhenen (Rembrandt van Rijn, 1649).
Deze gewassen schets van Rhenen werd getekend op een los vel papier zonder watermerk; datering en signatuur zijn later door een ander toegevoegd; de tekening ontstond waarschijnlijk tijdens Rembrandtĺs reis naar Bredevoort met Hendrickje Stoffels in 1649.


2358 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbert Henricks (van) IJSENDOORN, schepen van Rhenen (1664-1665), overl. na 13 nov. 1665, tr. 1e Grietje Stevens, tr. 2e Rhenen 3 mei 1637. ///
♦ Wo. Rhenen "De stadts courtequarde" waar hij voor 3 haardsteden schoorsteengeld moet betalen (1665); vanaf 1648 eigenaar van graf 189 in de Cunerakerk te Rhenen.

2359 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aaltje Jans van den BRINK, j.d. van Rhenen. ///

2496 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Engberts GOUT, geb. Vianen ca. 1610, mr.-schoenmaker op het Binnenhof te Den Haag, overl. Den Haag 26-1-1659/23-6-1662, tr. Den Haag 1 feb. 1636. ///

2497 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dingnum BOSVLIET. ///

2528 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans MOR´┐ŻE, komt 4-10-1648 met attest. naar Weesp, tr. ?. ///

2529 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneken Reijers, attest. dezelfde datum als haar echtgen.. ///

2530 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jan Claasen CRUIJS, begr. Weesp 13 feb. 1673. ///

Herberg en stalhouderij De Roskam te Weesp aan het Smal-Weesp«« Herberg en stalhouderij De Roskam te Weesp aan het Smal-Weesp

2532 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jan Jans de BACKER, begr. Weesp 24 dec. 1673, tr. ca.. 1620.

2533 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lobbetgen N.N., beiden lidm. Weesp 23-5-1630. ///

2544 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jacob Pieters, geb. ca. 1600, barbier, begr. waarsch. Weesp 8 apr. 1673 (73 jr.), tr. ?.
♦ Jacob werd al eerder toegelaten tot de Tafel des Heeren op conditie dat hij zijn attest. zou inleveren (10-4-1626).

2545 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge Maertens, beiden op bel. lidm. Weesp 23-5-1630. ///

2552 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Guilliame POLET, geb. Tourcoing (Fr.) ca. 1595, kammer in de Santstraat te Leiden (1617), mr. wolkammer (1644), otr. 2e Leiden 22-4-1644 Catalina Romson, wed. van Philip Gosie, otr. 1e Leiden 17 mei 1617. ///

2553 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Wolkammerij (hier het interieur van de bekende Friese sterrenkundige en wolkammer Eise Jeltes Eisenga)<BR>
Wolkammen met een speciale kam en geschikte wol leverde uiteindelijk kamgarens op; gilden zagen er streng op toe dat alleen de oudste zonen tot het gilde mochten toetreden; het beroep was zwaar (stank, zweet, hitte), maar werd vergoed door veel bierdrinken.
»» Wolkammerij (hier het interieur van de bekende Friese sterrenkundige en wolkammer Eise Jeltes Eisenga)
Wolkammen met een speciale kam en geschikte wol leverde uiteindelijk kamgarens op; gilden zagen er streng op toe dat alleen de oudste zonen tot het gilde mochten toetreden; het beroep was zwaar (stank, zweet, hitte), maar werd vergoed door veel bierdrinken.
Marye COURTEQUIS (COURTIQUYSE, GOERTEGIJS), geb. Foret in Artois (Fr.) ca. 1595. ///

2556 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Broeren Bottes (van BOMA) (BOUMA), te Leiden kleermaker op de Achtergracht, wo. later (8-8-1648) Oude Volmolengracht, begr. Leiden (Pieterskerk) 2/8-7-1662, tr. Leiden (gerecht) 26-6-1633. ///

2557 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maertje Joris van BREMEN, begr. Leiden 20-2/3-3-1663 (?).. ///
♦ G.N. 1963 pag. 331 en 1966 pag. 73 vv.; het kwart. is historisch juist, maar sommige data zijn waarsch. verkeerd overgenomen.

2558 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan EIJNSAEM, te Leiden "knape van de baeyhalle", tr. 1e Leiden 26-2-1626 Lijsbeth Verbrugge, begr. aldr. 7-11-1635, tr. 2e Leiden 21 jan. 1637. ///
♦ Hij trouwgetuige te Leiden op 1-5-1653 als zijn "zwager" Stoffel Jansz Anckernijs hertr. met Annetgien Cornelis, wed. van Lambert Jans van den Brouck (nr. 5118); hij test. Leiden 12-8-1662.

2559 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetge Stoffels van ANCKERNIJS (HAKKENIJS), wo. Baeyhalle, later Middelstegraft (20-10-1662), overl. Leiden na 20 okt. 1662. ///
♦ Trouwgetuige te Leiden op 15-8-1647 bij dr. Anna met Mathijs Marreboot, lakendrapier, op 10-6-1659 bij dr. Catharyna met Willem van Quaeckenvall, wolscheider en op 20-10-1662 bij Marya met Joris Dircks, timmerman (nrs. 1278-1279).

2560 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Crijne KELDERMAN (alias van der DEIJL), geb. Katwijk ca. 1602, attest. van Katwijk naar Noordwijk 5-5-1639, lidm. aldr. (1640), overl. Noordwijk v´┐Ż´┐Żr 14 jun. 1662 (60 jr.), tr. ca. 1625. ///
♦ Hij moet rond 1635 al belangen in Noordwijk gehad hebben, want hij wordt verm. in het brandgeweerregister van 1635.

2561 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietge Adriaens, geb. ca. 1605, lidm. Noordwijk 1640, overl. Noordwijk na 13 okt. 1675 (min. 70 jr.). ///

2570 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick van der WERF, geb. Noordwijk ca. 1625, tr. ca.. 1649. ///

2571 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

2572 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirck Cornelis TRUFF, geb. Noordwijk ca 1615, overl. Noordwijk v´┐Ż´┐Żr 9 jan. 1675 (60 jr.), tr. v´┐Ż´┐Żr 1642. ///
♦ Verm. brandgeweerregister Noordwijk (1635); Dirck Cornelis Truff, verm. Noordw. 5-4-1644 (R.A.Noordwijk, inv.nr. 173) en 4-5-1651 als "Anthonis Janszn. smit oom en voogd van Jan Adriaenszn. zoon van Adriaen Dirckszn. scheepmaker verkoopt Dirck Corneliszn. Truff een huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee, belend NO Adriaen Corneliszn. backer weduwe, ZO het huis en erf van Jeroen Dirckszn., ZW de gemene weg en NW Joost Janszn. voor 440 gulden contant" (R.A. Noordwijk, inv.nr. 174, fol. 24v.).

2573 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. Cornelisdr.. ///

2574 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Engel N.N., geb. Noordwijk ca. 1615, tr. ca.. 1639. ///

2575 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

2576 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pieter Floris Admirael, geb. Noordwijk ca. 1595, overl. Noordwijk vóór 26 mei 1647 (max. 52 jr.), tr. 2e Maritge Jans, verm. Noordw. als zijn wed. 26-5-1647, tr. 1e voor 1622. ///
♦ Pieter Floris Admirael, verm. te Noordwijk 1638/1639 en op 14-5-1643 (R.A. Noordwijk, inv. nr. 173) en zijn tweede vrouw aldr. 26-5-1647 "Oude Maritje Jansdr. weduwe Adriaen Claeszn. met Willem Adriaenszn. Graeff haar gekoren voogd ruilt haar huis en erf gelegen te Noordwijk op Zee tegen de helft van een huis en erf van Maritje Jansdr. weduwe Pieter Floriszn. Admirael (R.A. Noordwijk, inv.nr. 174, fol. 151).

2577 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Aries, geb. Noordwijk ca 1595.

Rustig weer (Kleine Hollandse schepen en een roeiboot,Willem van de Velde de Jonge, ca. 1662, privÚcollectie)
»» Rustig weer (Kleine Hollandse schepen en een roeiboot,Willem van de Velde de Jonge, ca. 1662, privÚcollectie)

2578 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Dircks Hughens, geb. Katwijk ca. 1590, overl. Katwijk ca. 1623 (33 jr.), tr. vˇˇr 1613. ///

2579 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltgen Cornelis, geb. Katwijk ca. 1590.

2594 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Pieters KEIJSER, geb. Katwijk a/d Rijn ca, 1635, tr. 2e Marijke Willems van den Oever, tr. 1e Katwijk a/d Rijn 16 mrt. 1659. ///

2595 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Pieters, geb. Leiden ca. 1635, overl. vˇˇr 1676. ///

2600 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jacob Banckeris ( Bancken) UIJTTENHOVEN, ged. Noordwijk 12 jan. 1639, visser op zee (1680), overl. ca. 1700 (61 jr.), tr. ca.. 1668. ///
♦ Koopt 6-6-1669 van Jan Jacobs van Sonnevelt en zijn vrouw Leentje Harmans Moeyman een huis gelegen aan het Plein te Noordw. (R.A. arch. Noordw., inv,nr. 179) en nogmaals een huis te Noordw. van Jacob Claes Vinck uit Rotterdam (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179, 20-5-1671); hij wordt veroordeeld tot het betalen van 2 maal 10 ponden aan de dorpsarmen omdat hij op 23-1-1680 zijn schuit met schelvis op het strand had verkocht, zonder dat de afslager van de vis er bij aanwezig was (R.A. Noordwijk, inv. nr. 44, fol. 32 vso.); op 21-4-1681 verkoopt hij aan "Jan Hendrickszn. van Dam wonende aldaar een huisje en erf gelegen op het Noordeinde aldaar, belend NO de Grafelijkheids Wildernis, ZO Gijsbert Jacobszn. van Sonnevelt en ZW en NW de voorsz. Wildernis, belast met 12 st 8 p erfpacht, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 24-6-1663, voor 40 gulden contant (R.A. Noordwijk, inv.nr. 181, fol. 179); op 8-11-1697 en 8-5-1698 verkoopt hij een huis aan de Herrewege in het Noorteijnde te Noordw.; dit derde huis werd al verm. op 18-12-1669 "Jacob Bancraszn. van Uyttenhoven wonende te Noordwijk op Zee is schuldig aan Mr Johan Moerbergen 40 in rade te Leiden 300 gulden met waarborg zijn huis en erf gelegen op het Plein te Noordwijk op Zee, belend ZO de kinderen van Trijntje Arentsdr. en NW Jacob Janszn. van Sonnevelt, strekkende voor van het voorsz. plein tot achter aan Maertje de Rot en op een huis en erf gelegen aan de noordzijde van Noordwijk op Zee, belend NO de schuldenaar, Jacob Floriszn. en Jongkint, ZO dezelfde Jongkint, ZW de weg en NW Sybrant Hendrickszn. Kunst en nog een huisje en erf aldaar gelegen op het noordeinde, belend NO en W de Wildernis, Z het voorgaande huis en erf, O Jacob Floriszn. en Jongkint en N de Oostweg of het voetpad" (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179).

2601 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ida Jacobs, ged. Noordwijk 20 okt. 1639, overl. ca. 1700 (61 jr.). ///

2610 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Willems van der HOEVE, overl. Noordwijk na 14 feb. 1696, tr. ?.
♦ Verkoop van een huis aan de Voorwech aan zijn schoonzoon Maarten Cornelis van Dobbe (14-2-1696).

2611 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marijtje Willems (van) ALPHIJN (ALFFIJN, ALPHEN). ///
♦ Het echtp. test. Noordwijk 5-1-1695 onder vermelding dat zij niet geboekt staan in de 200e penn.; zijn moeder, die dan nog leeft, wordt een deel van de erfenis geschonken. (A.R.A., N.A. Noordwijk, inv. nr. 6289, fol. 28).

2612 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Jans PLUG(H), ged. Noordwijk 23 nov. 1641, verm. brandgeweerregister Noordwijk (1661), overl. ca. 1710 (69 jr.), tr. Noordwijk 30 mei 1667. ///

2613 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Gerrits MOERKERKEN, ged. Noordwijk 13 okt. 1641, overl. Noordwijk (in het gasthuis) vˇˇr 1726 (85 jr.). ///

2640 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claas Bouwens de BEST, geb. Katwijk ca. 1620, reder en scheepmaker, adelborst der Katwijkse weerbare mannen (1653), diaken en ouderl. aldr. (1653-1679), mr. scheepmaker en schrijver (1673), otr. Katwijk 4 mrt. 1646. ///

Kuiperij te Katwijk«« Kuiperij te Katwijk

2641 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Maertens. ///

2642 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Jans PLUIJMGRAAF, tr. ca.. 1642. ///

2643 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Guurtgen Dirks. ///

2644 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Gijse van DUIJNE, geb. ca 1625, musketier bij het korps weerbare mannen (1652), ambachtsbewaarder Rijnland (1653-1666), welgeboren man (1660, 1662-1663), overl. vˇˇr 1673 (48 jr.), tr. Katwijk 2 okt. 1651. ///

2645 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wijntje Jacobs (van der PLAS), geb. ca 1621, schilpvoerster, overl. vˇˇr 27 apr. 1681 (60 jr.). ///

2646 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaan van der POEL, geb. ca. 1615, verm. Morgenboeken Rijnland, herbergier aan de Groenmarkt te Den Haag "waar Fornaboek uithangt" (1639), overl. ca. 1653 (38 jr.), tr. Den Haag 16 okt. 1639. ///
♦ Zijn nering was niet welvarend want op 18-7-1653 werd diens huis aan de Groenmarkt bij onvrijwillig decreet verkocht (O.V. 1980, pag. 381).

2647 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Petronella Jans van der SPIJCK, geb. Den Haag ca. 1620, herbergierster, overl. Katwijk vˇˇr 6 dec. 1683 (63 jr.), tr. 2e Katwijk 2-8-1653 Roelof Gijse van Duijne (nr. 2996). ///
♦ Haar kwartierstaat in O.V. 1980, pag. 381 vv.; zij wordt op 23-9-1639 verm. in het testament van haar grootmoeder (G.A. Den Haag, N.A., inv.nr. 70).

2648 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Claes HENNEVANGER, verm. brandgeweerregister Noordwijk (1635), adj.-gasthuismr. aldr. (1652), overl. Noordwijk v´┐Ż´┐Żr 31 mei 1676, tr. 1e Adriaantje Pieters, tr. 2e Noordwijk. ///
♦ Wo. bij het dorpsplein (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179, 31-3-1669).

2649 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. Siburghdr. ///
♦ waarsch. dr. van Syburch Aldernering.

2656 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lodewijck Symons (DUBBELAAR), geb. ca. 1634, timmerman, otr. 1e Bloemendaal/Leiden 2-8-1653 Cornelia Claes uit Haarlem, otr. 2e Leiden 28 nov. 1660. ///
♦ Bij beide huwel. geassisteerd door Pieter Smits, mathematicus, zijn voogd.

2657 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannitgen Jans, wo. op den Rijn. ///
♦ Bij huwel. geassisteerd door Marselij Aernouts, haar moeder.

2658 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Gerrits, te Noordwijk, tr. ?. ///

2659 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Deel van de kaart van Rijnland (Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1616)
»» Deel van de kaart van Rijnland (Floris Balthasarsz. van Berckenrode, 1616)
Meynsge Jans, te Noordwijk. ///

2660 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Floris Dircks van der PLAS (alias BUT, alias de REUS), geb. Katwijk ca, 1632, overl. vˇˇr 12 jul. 1705 (73 jr.), tr. vˇˇr 1666.

2661 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Cornelis, geb. Katwijk ca, 1630. ///

2662 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Arents (de) VOOYS, geb. ca, 1635, schulpvoerder te Katwijk (1673), tr. v´┐Ż´┐Żr 1659. ///

2663 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Matje (Magtelt) Hendriks, geb. ca, 1635, tr. 2e 1697 Pieter Cornelis Vlielander. ///

2664 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joris Jans QUESTRO, geb. Hontschoten (N.-Fr.) 1633, saaywerker te Leiden, begr. Leiden 6 nov. 1678 (45 jr.), tr. 2e Dieuwertje Jacobs, otr. 1e Leiden 1 dec. 1656. ///
♦ Wo. Middelstegraft bij huwel.

2665 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertgen Jacobs (van der POST), ged. Leiden 12 feb. 1634, begr. Leiden 16 dec. 1668 (34 jr.).
♦ Bij huwel. wordt zij geassisteerd door Grietge Barents, haar moeder, beiden wo. Coenesteech.

2666 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob van der VELDE, tr. ?. ///

2667 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria (Marije) Jans van VIELE.
♦ Dit echpaar is omstreeks 1662 in Zwolle komen wonen (waar verscheidene kinderen werden gedoopt) en omstreeks 1671 verhuisd naar Leiden.

De ommuurde stad Zwolle is te zien vanaf het Zwarte Water, de verbinding van Zwolle met de Zuiderzee. Met de kraan op de kade buiten de stadsmuur werden de schepen gelost. Links daarvan is de middeleeuwse stadsmuur met de ronde toren te zien, rechts is al een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe stervormige vesting. De twee grote kerken in de stad, de Grote of St.-MichaŰlskerk met torenspits en de Onze Lieve Vrouwebasiliek met toren steken hoog boven de bebouwing uit. (anonym. begin 17e eeuw)
«« De ommuurde stad Zwolle is te zien vanaf het Zwarte Water, de verbinding van Zwolle met de Zuiderzee. Met de kraan op de kade buiten de stadsmuur werden de schepen gelost. Links daarvan is de middeleeuwse stadsmuur met de ronde toren te zien, rechts is al een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe stervormige vesting. De twee grote kerken in de stad, de Grote of St.-MichaŰlskerk met torenspits en de Onze Lieve Vrouwebasiliek met toren steken hoog boven de bebouwing uit. (anonym. begin 17e eeuw)

2668 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Arens DIEPENDORST, overl. na 11 dec. 1682. ///

2672 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Theunis van DUIJVENBODE, ged. Katwijk 17 dec. 1651, tr. Katwijk 18 jun. 1679.

2673 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Jans, geb. Rijswijk ca. 1655, overl. na 1712 (min. 57 jr.).

2674 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis de "Jonge" van DUIJVENBODE (alias CHUITTE), geb. Katwijk ca, 1625, tr. Katwijk 17 mei 1653. ///

2675 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Cornelis CHUITTE (alias de JONGE, alias van DUIVENBODE), geb. Katwijk ca, 1630. ///

2676 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrrit Jans van den Oever, ged. Katwijk 14 feb. 1644, tr. Katwijk 27 jun. 1666. ///

2677 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje Claes. ///

2678 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Americks (SCHAAP), geb. Katwijk ca. 1635, tr. Katwijk 13 feb. 1659. ///

2679 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mengsie Gijssen. ///

2680 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Willems (de JONG), geb. ca. 1625, tr. Katwijk 17 mei 1653. ///

2681 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Cornelis (van DUIJVENBODE), geb. Katwijk ca. 1629, overl. Katwijk na 1673 (min. 44 jr.). ///

2682 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruidenberg (Kopergravure, Frans Hogenberg, 1573)
»» Geertruidenberg (Kopergravure, Frans Hogenberg, 1573)
Barent SPIERINGH, geb. Geertruidenberg ca. 1626, wijnverlater , tr. 1e Cathalijna Maertens, overl. vˇˇr 1670, tr. 2e Leiden 17 apr. 1670. ///
♦ Wijnverlater is iemand die beroepshalve wijn overhevelt om de wijn te klaren en waarbij de droes achterblijft.

2683 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Judith Davidts, geb. Utrecht, overl. Leiden na 21 dec. 1696. ///
♦ Haar doopgegevens zouden zijn: ged. Utrecht (Geertekerk) 26-12-1629, maar aangezien zijn in 1678 nog te Leiden bevalt van een dr. Marijtje is dit niet erg waarsch.

2686 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Abraham Coenen van HOOGENHUIJSEN, otr. Scheveningen 15 jun. 1664. ///

2687 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Theunis SCHILPEROORT, ged. Scheveningen 1 jul. 1639. ///

2688 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claas Philips ROOS, ged. Scheveningen 26 dec. 1639, visser ter haring in de Weststr. (1680), begr. Scheveningen 15 jul. 1698 (58 jr.), tr. Scheveningen 29 jan. 1662.
♦ Claes leefde in 1680 van de diaconie en woonde met zes kinderen (3 tussen de 4 en 8 jaar, 1 boven de 8 en 2 boven de 10) in de Weststraat Westzijde perceel 357a.

2689 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Eeuwits, ged. Scheveningen 16 okt. 1639, begr. Scheveningen 7 jan. 1709 (69 jr.).

2690 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Daen AriŰns van der SWAN, geb. ca, 1622, visser, weerbare man Scheven. (1652), kand. vierboetmr. (1656), wo. Keizerstr., begr. Scheveningen 25 feb. 1667 (45 jr.), tr. ca.. 1645. ///

2691 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Cornelis, geb. ca. 1624, overl. na 17 feb. 1695 (min. 71 jr.). ///

2692 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Foppen van Schenaert, ged. Scheveningen 13 apr. 1648, begr. Scheveningen sep. 1692 (44 jr.), tr. Scheveningen 26 mei 1670. ///

2693 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntie Ariens Spaans, geb. ca. 1645, begr. Scheveningen 1 mei 1706 (61 jr.). ///

2694 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis ROS, ged. Scheveningen 12 feb. 1651, "garnaedtman" (garnalenvisser), begr. Scheveningen 9 dec. 1699 (48 jr.), tr. Scheveningen 18 apr. 1672.

2695 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntie Floren (WESTERDUIN), geb. Scheveningen ca. 1652, begr. Scheveningen 15 feb. 1722 (70 jr.). ///

2704 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem van Bronsvelt, geb. ca. 1619, te Den Haag solliciteur militair, directeur van de militie, klerk der financiŰn van Holland (1657), klerk ter Raad van State, woonde in het huis Groenendaal op het Noordeinde in Den Haag, begr. Den Haag 20 feb. 1680 (61 jr.), tr. Den Haag 6 apr. 1642.

2705 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maria van GROENESTEIJN, geb. Den Haag ca, 1620, begr. Den Haag 15 mei 1689 (69 jr.). ///

Emanuel van Potugal gehuwd met Emilia van Nassau«« Emanuel van Potugal gehuwd met Emilia van Nassau
♦ Bij de doop van een van hun kinderen (nr. 1352) trad als getuige op Emanuel, prins van Portugal, ex-Carmeliet, kolonel in Staatse dienst en sinds 1656 gouverneur van Steenwijk, vertegenwoordigd door Anthonij Keijser van Bollant; zij o.a. verm. als dg. te Delft (Doopboek Oude Kerk, inv.nr. 11, fol. 155, 20-12-1679) en later nog aldr. op 31-7-1681.

2708 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Jochems (de SWART), geb. vˇˇr jan. 1631, zeeman, overl. vˇˇr jan. 1680 (49 jr.), tr. Scheveningen 29 mei 1651. ///

2709 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Everts, geb. Katwijk ca. 1630, overl. Scheveningen na dec. 1680 (min. 50 jr.). ///

2712 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Jacobs van der SWAN (alias den UYL, alias OVERKLIFT), geb. Scheveningen ca. 1640, visser ten haring, begr. Scheveningen 2 jun. 1707 (67 jr.), tr. 2e Mensia Overklift, comenijhoudster, tr. 1e Scheveningen 26 jan. 1660. ///

2713 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntie Arents. ///

2714 = 1426 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
KOOPMAN, tr. ?.

2715 = 1427 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Spaans.

2716 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij AriŰns PRONCK (alias Arij SIPJE), geb. Scheveningen ca. 1652, visser ter haring, wo. Korendijkstr. (1680), begr. Scheveningen 14 apr. 1700 (48 jr.), tr. Scheveningen 22 apr. 1674. ///
♦ Hij veroverde met 10 andere bootsgezellen o.l.v. Theunis Bastiaens Buijs een Engelse kits voor het dorp, geladen met zout; het schip werd opgebracht naar Enkhuizen (15-1-1674); de handelingen vonden plaats in het kader van de 3e Engelse Oorlog (vrede Westminster 19-2-1674).

2717 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claartje Meessen, ged. Den Haag (Grote Kerk) 24 apr. 1646, begr. Scheveningen 3 okt. 1696 (50 jr.). ///

2718 = 1528 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BLOCK.

2719 = 1529 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
HOECKVERMEER.

2720 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis AriŰns BAL (alias BALCK), visser, weerbare man Scheven. (1652), overl. vˇˇr 25 jun. 1665, tr. 1e N.N., tr. 2e Scheveningen 29 mei 1650. ///

2721 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maertge AriŰns (de JAGHER). ///
♦ Verm. als wed. in de Nobelstr. n.zijde in de blaffaart van Scheven. (ca. 1680).

2722 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Willems van der Keij (CLEIJ), geb. ca. 1620, schoenlapper, overl. Scheveningen vˇˇr 1680 (60 jr.), tr. ca. 1642. ///

2723 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Claes, geb. ca. 1620, wo. Scheven. Weststr. o.zijde (1680). ///

2728 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Strand bij Scheveneningen (Jan van Goyen, 1646, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
»» Strand bij Scheveneningen (Jan van Goyen, 1646, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)
Gerrit Arens Bruijn, geb. ca. 1613, viskoper, begr. Scheveningen (kerkhof achter 't koor) 22 apr. 1646 (33 jr.), tr. ca. 1638. ///
♦ Verkoop het huis van zijn moeder, gelegen in de Keyserstraet Oz. voor f 460,- aan Adriaentje Arents wed. van Job Jacobsz en Aechjen Arents zuster van Adriaentje Arents (Akte van Transport, inv.nr. 2017, fol. 35, 19-3-1646).

2729 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesje Maertens, geb. Ter Heijde ca. 1615, begr. Scheveningen 23 feb. 1661 (46 jr.), tr. 2e Scheven. 5-5-1647 Jan Teunis Baeck (nr. 1418). ///

2730 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Frans Arents van de BINCKHORST, geb. Scheveningen ca, 1622, weerbare man aldr. (1652), timmerman (1660-1671), zeeman (1680), overl. vˇˇr 1680 (58 jr.), tr. 2e Scheven. 26-5-1669 Johanna Jacobs Molenijser, wed. van Pieter Franke Verheijde, schipper op Amsterdam, tr. 1e. ///
♦ Frans woont in 1671 Toorenstr. nz. (= Wassenaarsestr.); Jannetje Jacobs Molenijser, wed. van Frans Arents van Binckhorst, zeeman, wo. in 1680 nz. Molenijserslop met 1 kind boven de 10 jaar.

2731 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jacobs, geb. Scheveningen ca. 1624, begr. Scheveningen (kerk op het koor)) 21 nov. 1668 (44 jr.). ///

2732 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Everts, zeeman, wo. Weststr. (1680), begr. Scheveningen 20 jun. 1697, tr. Scheveningen 1 jun. 1659. ///

2733 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Martens. ///

2734 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Teunis Michiels HOECKVERMEER, zeeman van Ter Heijde, wo. 1680 in de Keizerstr. te Scheven., begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis ) 30 okt. 1706, tr. 2e N.N., tr. 1e Monster/Scheveningen 28 apr. 1647. ///

2735 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijnte Siere van der BIJ, geb. Ter Heijde ca. 1624. ///

2748 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arent (Arij) Jans HOUTMAN, oud-zeeman (1680), begr. Scheveningen 3 okt. 1680, tr. Scheveningen 16 jan. 1656. ///

2749 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Cornelis, geb. Katwijk. ///

2750 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Crijn HARTEVELD, geb. Zanvoort (?) ca, 1610. ///
♦ De naam Harteveld komt in die periode niet voor in de kerkboeken van Zandvoort, wel in die van Maassluis en Bleiswijk.

Met 120 meter lengte en 14 meter hoogte is Panorama Mesdag het grootste schilderij van Nederland; een schilderij waar men niet vˇˇr staat, maar middenÝn; het vergezicht op de zee, de duinen en het dorp Scheveningen werd in 4 maanden voltooid. (Mesdag, Breitner, 1880-1881)
»» Met 120 meter lengte en 14 meter hoogte is Panorama Mesdag het grootste schilderij van Nederland; een schilderij waar men niet vˇˇr staat, maar middenÝn; het vergezicht op de zee, de duinen en het dorp Scheveningen werd in 4 maanden voltooid. (Mesdag, Breitner, 1880-1881)

2816 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Floor Gillis (Jillis), overl. vˇˇr of in 1667, tr. Den Haag 28 apr. 1647.
♦ Hij is mogel. zoon van Gillis Arents en Cnira (Cunera, Kniertje) Reijers.

2817 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Alet (Aeltje, Heijltje) Hendriks Hemmes (STOUTHART), otr. 2e Den Haag 27-11-1667 met attest. naar Rijswijk, tr. 2e Rijswijk 4-12-1667 Arij Jans Tromp, wednr. van Aeltje Gerrits. ///
♦ Zij is blijkens een akte van 16-9-1681 zuster van nr. 6109 en zou dan als achternaam hebben Stouthart; dit is echter niet zeker; voorlopig laat ik de verdubbelingen Stouthart nog wel volgen; bij haar 2e huwel. wordt verm. "beiden van Scheveningen".

2818 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelisse (ONRUST), tr. ?. ///

2819 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Claertge Robbrechts. ///

2820 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maerten Jans PLUIJM, visser, begr. Scheveningen 3 aug. 1696, tr. ?. ///

2821 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anna Meijnderts, begr. Scheveningen 17 jul. 1684. ///
♦ Het echtp. wo Weststr. o.zijde (1680).

2822 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Centen OVERSTRATEN, geb. ca, 1602, op 30-12-1665 "ontrent 63 jaar", kagenaer, heilige geestmr. Scheven. (1659), gasthuismr. (1669), wo. Korendijk (1680), begr. Scheveningen (kerk) 12 okt. 1680 (78 jr.), tr. 2e N.N., tr. 1e ca.. 1625. ///
♦ Voorvaderen van hem zullen zijn Sent Jans, biervoeder, wiens weeskind Jan Centen, lijndraaier, geh. met Jannetje Joris (sic!) te Scheven. worden verm. als Jacob Lenarts (zie graf 43 Oude Kerk) ten behoeve van Jan Centen en zijn vrouw een som geld ontvangt uit handen van de weesmrs. (Weesk. 126, fol. 32, 20-3-1566); Jacob Lenarts, lijndraaier, kerkmr. Scheven. (1570), schepen van Scheven. in Den Haad (1571-1572) was eveneens geh. met een Jannetje Joris (sic!); zij was dr. van Joris Ottens, verm. Scheven. 18-5-1542, eerste deurwaarder van het Hof van Holl., begr. Den Haag 1-5-1563; op 17-5-1572 een akte van Transport (R.A. Den Haag, fol. 234) waar na het overl. van Joris Ottens als erfgen. worden genoemd Jan Centen, geh. met Jannetje Joris en Jacob Lenarts geh. met de andere Jannetje Joris; de beide Jannetjes zijn mogel. zusters.

2823 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Joris Ottes, begr. Scheveningen 31 jul. 1644.
♦ Begr. Oude Kerk 31-7-1644 "de huysvrouw van Jan Centen in de kerck voort choor int 9e graff int 13e pleyn".

2824 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Haringbuis die zijn vleet binnenhaalt«« Haringbuis die zijn vleet binnenhaalt

Willem Jacobs (van) SAENECKE (alias LEEST), geb. ca 1616, seeman, deurwachter van de kerk (1680), wo. Weststr. o.z. (1680), begr. Scheveningen 23 sep. 1680 (64 jr.), tr. ?. ///
♦ Leeft van de diaconie (1680).

2825 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesge Jans (Claesge Joppen), overl. na 1680. ///

2826 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arent Wouters (van der TOORN), geb. ca, 1610, zeeman, begr. Scheveningen 24 nov. 1652 (42 jr.), tr. ca.. 1635. ///

2827 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Barber (Barbara) Reijers, leeft van de diaconie, wo. Korendijck-Oost inwonend in het huis van haar zoon Tijs Arents Toorn, overl. na 1680. ///

2828 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arijen Arijens SPAANS (senior.), weerbare man Scheven. (1652), begr. Scheveningen 25 jan. 1654. ///

2830 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Cornelis (de WIT), geb. ca 1615, overl. vˇˇr 1680 (65 jr.), tr. ca. 1635. ///
♦ Nam mogel. de achternaam van zijn vrouw aan.

2831 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Flore de WIT, geb. ca. 1615, begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis) 26 feb. 1686 (71 jr.). ///

2832 = 2828 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
SPAANS.

2834 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirck Philips de KRAE(VANGER), schepen van Scheveningen in Den Haag (1653/54-1680/81), kerkmr. Scheven. (regelmatig vanaf 1651), gasthuismeester (regelmatig 1647-1674), wo. o.-zijde Weststr. (1680), overl. Scheveningen 17 jun. 1681, begr. Scheveningen (kerk) 21 jun. 1681, tr. ?. ///
♦ Test. meerdere malen; zijn laatste testament (N.A. Den Haag, inv.nr. 473, fol. 328, 22-2-1677) waar hij praelegateert aan Aeltje Dircks de Krae, huisvr. van Arent Aerents Beetjecoecks (nrs. 2904-2905) het huis waar hij in woonde; zijn kleinkinderen Philips Arentse Spaens en Geerlof Arentse Spaens, kinderen van wijlen zijn dr. Lijsbeth deelden in zijn erfenis; Lijsbeth was geh. met Aryen Arentse Spaens (nrs. 1416-1417); graf 82 n.-zijde Oude Kerk, 65 x 70 cm., wapen uitgesleten: HIER RUST DIRCK PHILIPSZ./DE KRAE-N SYN LEVEN/XXVII ACHTEREENVOLGENDE / IAER..SCHEP...VAN SCHEVENINGEN/ TERF DEN......MDCLXXXI ENDE/SYN HUYSVROV/ANNETIE GERRITS/STERF DEN X FEBRUARY/ MDCLXXVII ; zie ook Blooys van Treslong Prins, pag. 448, nr. 7).

2835 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Gerrits, begr. Scheveningen (kerk) 10 feb. 1677. ///
♦ Zij werd aanvankelijk begr. in graf 115 Oude Kerk onder een kleine tegel gemerkt DFK (Tussen D en FK een huismerk), lees Dirck Philips de Krae, maar na zijn dood herbegr. in graf 82 bij haar man.

2836 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Jans BAECK (alias Thonis BAECKENS), geb. Ter Heijde ca. 1580, weerbare man aldr. en als belastingbetaler verm. in diverse lijsten en cohieren (1604-1635), zeevarend of daarvoor belast (1609-1630), overl. Ter Heijde 4-5-1636/24-1-1637, tr. 2e vˇˇr 9-6-1627 Ariaantje Willems Bang, wed. van Olivier Jans, dr. van Willem Adriaens en Maartje Thonis, tr. 1e ?.

2837 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. Pieters. ///

2848 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Aelberts VERHEIJTJE (VERSIJTJE), tr. vˇˇr 1637. ///

2849 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Belijtje Hendricks. ///

2852 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thielman Claessen, begr. Scheveningen 11 apr. 1667. ///

2858 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eeuwout Rochus, geb. ca. 1600, begr. Scheveningen (koor van de kerk) 16 sep. 1638 (38 jr.), tr. ?. ///

2859 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aaltje Cornelis Eeuwits, overl. Scheveningen v´┐Ż´┐Żr jun. 1640. ///
♦ Rookje (zie nr. 2957), Gerritge en Gchuijtge zijn juni 1640 weeskinderen van dit echtp. (G.A. Den Haag, Weesk. inv.nr. 144, fol. 40).

2860 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Jacobs van der HARST (HERSEN), geb. ca. 1600, voerman, weerbare man Scheven. (1652), kandidaat gilde- en kerkmr. (1652), begr. Scheveningen 13 dec. 1654 (54 jr.), tr. 1e ca. 1622 Neeltje AriŰns Jans (van der) Bom, geb. ca. 1600, overl. Scheven. ca. 1626, dr. van Adriaen Jans en Adriaentge Claes, tr. 2e Scheveningen ca. 1626. ///

2861 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maeritge Kerwis de jonge (de JAGHER), geb. Scheveningen ca. 1597, overl. na 5 aug. 1659 (min. 62 jr.). ///
♦ Zij was 19 jaar op 6-6-1616 en test. Den Haag 5-8-1659 (O.N.A. 's-Gravenhage, inv.nr. 193, fol. 419)

2862 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sier Cornelis Sieren (KRIMP), geb. ca 1615, te Scheven. gildemr. (1651, 1656), garnaethman (garnalenvisser) in de Keizerstr. w.z. 1680, begr. Scheveningen 9 nov. 1680 (65 jr.), tr. ca. 1638.

2863 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Kniertje Willems (SPIERINCKHOUCK), geb. ca 1615, begr. Scheveningen 21 nov. 1680 (65 jr.). ///
♦ Haar grootvader was haast zeker Cornelis Spierinckhouck, "schamel edelman" en herbergier in de Keizerstraat (1583), schout van Scheven. (1584, 1588, 1590-1591), overl. aldr. 1-2-1594 (grafsteen met wapen), tr. Elisabeth Dircks, zij overl. na 1609; vriendelijke mededeling van dhr. J.M. Keus, Fagertunvn 149, N-1342 Jar, Noorwegen: In De Oude Kerk te Scheveningen door G.'t Hart staat op pag 66/67 het volgende over dit geslacht: grafsteen 67, 157 x 87 cm. mÚdaillon met wapen en dekkleed, helmteken een vlucht (uitgesleten): HIER LEIT BEGRAVEN CORNELIS SPIERING....OP SCHEVE.... 15 JAR.... VT VD DE HOVT......VAN HOLLANT....1594 DE ISE......; de naam Spiering of Spieringcxshouck werd gebezigd door het zelfde geslacht, dat enige tijd te Scheveningen notable personen heeft opgeleverd; in een attestatie d.d. 27 dec. 1561 komt een Spieringcxhouck voor, schout van Scheveningen, een op dat tijdstip reeds lang overleden persoon; in de aanvang van de 16de eeuw bekleedden leden van dit geslacht te Scheveningen regeringsfunkties, welk geslacht waarschijnlijk al of niet wettig afstamt van de adelijke familie van die naam; in het begin van de 13e eeuw stond het slot Spieringcxshouck tussen Vlaardingen en Schiedam bij de Vijf Sluizen; het huis kwam in 1229 in handen van Herman van Poelgeest, die zich als eerste eer van Spieringcxhouck noemde; in 1351 werd het slot door Kabeljauwen verbrand; vele leden van het geslacht Sp. vinden wij later in magistraatfunkties in Den Haag en Delft terug; in 1584 en 1588 blijkt Cornelis Willemszoon Spieringcxhouck schout van Scheveningen te zijn; op 31 mei 1585 verpachtte de Rekenkamer aan Cornelis Spieringcxhouck, schout te Scheveningen een erfje aan de w.-zijde van de Keizerstraat; in 1588, toen de kerk gerepareerd werd, ontving hij voor verteerdekosten 26 pond; Cornelis had droogtuinen en beoefende dus de visnering (zijn erf lag bij de Wassenaarsestraat); hij overleed 1-9-1594; zijn wed., Lijsbeth Dirks compareerde 22 febr. 1595 voor de Weeskamer; daarbij waren aanwezig Adriaen Spieringcxshouck, bode van de Raad van State, een oudoom van de weeskinderen; deze kinderen waren: Willem Cornelisz (1578), Cathelijne (1582), Adriaen (1584), Dirck (1585), Anna (1587), Jacob (1589) en Vincent(1593); Lisbeth Spieringcxshouck komt nog voor in het schoorsteengeldkohier van 1606; het wapen op de zerk is afgesleten; dat van de adelijke familie was: in zwart 3 zilveren rozen met gouden hart, geplaatst 2 en 1; op de zerk staat: -VT VAN DEN HOUT--VAN HOLLANT, hetgeen waarschijnlijk aangeeft dat Cornelis Willemszoon Spieringcxshouck behalve schout van Scheveningen, tevens subsituut van de Houtvester van Holland was; het archief der Houtvesterij (A.R.A) geeft daarover geen uitsluitsel.

Gezicht op Scheveningen met centraal de Oude Kerk (W.G. Muller, 1875, particul. bezit).
»» Gezicht op Scheveningen met centraal de Oude Kerk (W.G. Muller, 1875, particul. bezit).

2864 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arijens JONCKER, j.m. van Ter Heijde, tr. Monster/Scheveningen 6 mei 1663. ///

2865 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertje Maertens (GANSVELTEN) ( alias HEIJN), j.d. van Schevelinge. ///
♦ Zij is geb. Loosduinen ca. 1640 en zuster van nr. 3055.

2866 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Simons COOPMAN, geb. Katwijk, zeeman, overl. vóór 1680, tr. 2e Scheven. 27-3-1667 Maertje Maertens, wed. van Teunis Dirks, tr. 3e aldr. 22-4-1674 Crijntje Leenderts uit Rotterdam, tr. 1e Scheveningen 28 dec. 1664. ///

2867 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jans, wed. van Leendert Willems de Wit.

2872 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Jans CORVINGH (alias BUYCKGE, alias SHEET), geb. ca. 1622, weerbare man (1652), visser, stuurman in de Keizerstr. (1680), begr. Scheveningen 10 dec. 1682 (60 jr.), tr. Scheveningen ca. 1646. ///

2873 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Baartje Leenderts (CROON) (alias KEUS), geb. v´┐Ż´┐Żr jan. 1625, begr. Scheveningen 19 sep. 1682 (57 jr.). ///

2874 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck GUYTEN, overl. Scheveningen vˇˇr 1669. ///

2876 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Cornelis JOL, ged. Amsterdam 11 dec. 1625, zeeman in dienst bij de V.O.C., schipper op het jacht "Bloemendaal" (1658), overl. na 16 okt. 1658 (min. 32 jr.), tr. ca. 1647. ///
♦ Het gezin van Jans ouders bestond uit Annetje Cornelis Jol, ged. A'dam 28-3-1621, overl. v├│├│r 1642, de hierboven vermelde Jan en Cornelis Cornelis Jol, ged. A'dam 20-7-1628, laatste otr. A'dam 6-9-1653 Trijntjen Frerix, dr. van Fredrick Wouters Wisschers of Visscher en Ybel Arents; hij was schipper op Oost-Indi├ź in dienst van de V.O.C. en nam als kapitein (bijgenaamd "Hola") van het schip van oorlog "Leyden" deel aan verschillende zeeslagen in de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654); beide broers traden duidelijk in het voetspoor van hun vader; het jacht "Bloemendaal" van 220 ton werd gebouwd in Amsterdam en kwam in 1654 in het gebruik van de V.O.C. (kamer Amsterdam) met als schipper Jan Kornelisz. Jol; het vertrok van Texel op 4-12-1654, rondde tussen 3-4 en 15-4-1655 Kaap de Goede Hoop en bereikte op 11-6-1655 Batavia; dan volgt samen met het schip de "Koudekerke" een belanrijke reis naar Kanton om het eerste gezantschap van de V.O.C. naar het hof in Peking te brengen; de schepen vertrokken uit Batavia op 19-7-1655, verloren elkaar uit het oog tijdens een zware storm op 10 aug., waarbij de "Bloemendaal" het zwaar had te verduren, maar op 5-10-1655 (een maand na de "Koudekerke") wist de "Bloemendaal" toch Kanton te bereiken; het jacht maakte daarna nog reizen naar Decima, Cambodja en Taiwan; in 1666 werd het schip opgelegd te Batavia en verkocht; Jol wordt als schipper verm. op dit schip tot 16-10-1658 (Uitvoerig bronmateriaal op de VOC-site/schepen/Bloemendaal).

Een pinas of jacht van de V.O.C.«« Een pinas of jacht van de V.O.C.

2877 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N..

2878 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Michiel Cornelis, geb. ca. 1622, tr. Scheveningen 2 dec. 1646. ///

2879 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Floren (de WIT), geb. ca. 1624, overl. Scheveningen na 1 okt. 1684 (min. 60 jr.). ///
♦ Begr. "op 't Kerckhof achter het Choor".

2896 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Arij Aens (SCHIEMAN), geb. ca. 1607, visser, begr. Scheveningen 16 aug. 1679 (72 jr.), tr. 2e Scheven. 23-11-1659 Jacobje Cornelisse, die in 1680 in de Toornstr. woont, tr. 1e.
♦ Coh. Schevening. 1680, gezin 413 "Jacobje Cornelis wed. Arent Arents Schieman, visscher, 1 Vrouw, 1 kint booven 10 jaer, 1 kint booven de 8 tot 10 jaer".

2897 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Jans BROERE, geb. ca. 1610, begr. Scheveningen 8 okt. 1654 (44 jr.).

2898 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Arens Bal, geb. ca 1615, oud-zeeman (1680), begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis) 18 mei 1687 (72 jr.), tr. ?.

2899 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Niesge Pieters, begr. Scheveningen 6 mrt. 1677.

2902 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aalbert Florens Buijs, tr. ?. ///

2903 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Haesge Bastiaenen. ///

Kust bij Scheveningen (Jan van Goyen, 1645, Hermitage St. Petersburg)
»» Kust bij Scheveningen (Jan van Goyen, 1645, Hermitage St. Petersburg)

2904 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Arent Arents (BEETJE)COECK(S), begr. Scheveningen 23 jun. 1697, tr. ca.. 1665. ///
♦ Verm. als man van Aeltie Dircks Krae, broer van Leendert Arents, Jan Arents, Trijntie Arents, Cornelis Arents Coeck en wijlen Maertie Arents Coeck (Met zijn handmerk in N.A. Den Haag, inv.nr. 1359 en 1360, 11-5-1686 en 10-1-1689).

2905 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeltje Dirks de KRAE, ged. Scheveningen 8 mrt. 1643, begr. Scheveningen (kerk, voor het koorhek) 12 jan. 1733 (89 jr.).
♦ Verm. als vrouw van Arent Arents Beetje Coeck, tante van moederszijde van Geerlof Arents Spaens en Filips Arents Spaens (11-5-1685).

2906 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Gerbrants de WIT, geb. ca 1615, stuurman, "uijt sijn schuijt gevallen en verdroncken", begr. Scheveningen 25 mei 1655 (40 jr.), tr. ca. 1642. ///

2907 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Niesje Dircx, geb. ca 1615, overl. na 1680 (min. 65 jr.). ///
♦ Wo. als wed. Keizerstr. w.-zijde (1680).

2908 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Simons (FONTEIJN), geb. ca 1607, weerbare man te Scheven. (1652), "out visscher" in de Keizerstr. (1680), begr. Scheveningen ('kerck') 10 feb. 1684 (77 jr.), tr. ca. 1640. ///
♦ Op 3-12-1658 koopt hij een huis in de Keizerstr. waar hij blijft wonen tot zijn dood.

2909 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltge Arijens, geb. ca 1615, begr. Scheveningen 14 mrt. 1685 (70 jr.). ///
♦ Begraven "Neeltie Arens de vrou van Kees Sijmense", Scheven. 14-3-1685.

2910 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Leenderts REIJNE, geb. ca. 1615, stuurman, begr. Scheveningen (als 'drenckeling') 9 feb. 1660 (45 jr.), tr. ca. 1640. ///
♦ Een voorvader van hem was mogel. Bastiaen Reijnen, vuurboetmr. te Scheven. (1590, 1593, 1601), overl. v´┐Ż´┐Żr 1606, tr. N.N., overl. na 1606, wanneer zij wordt verm. in het schoorsteengeldcoh.

2911 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntie Eeuwidts, geb. ca 1615, verm. verpondingscoh. Scheven. 1660. ///
♦ Zij moest belasting betalen en was zeker niet arm.

2912 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ari´┐Żn Dominicus de Ruijter, geb. Scheveningen ca, 1615, tr. Scheveningen ca. 1640. ///

2913 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Pieters, geb. ca. 1615. ///

2914 = 2906 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
WIT.

2915 = 2907 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirks.

2916 = 1418 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BAECK.

2917 = 1419 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leenderts.

2918 = 2896 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SCHIEMAN.

2919 = 2897 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Broere.

2924 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Americk Arents ( (SCHAAP), geb. ca, 1610, tr. vˇˇr 1635. ///
♦ Weesboek I, Katwijk aan Zee "Americk Arentszn. erft van zijn Moeye zaliger Leendertje Gerrits" (30-04-1647).

2925 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Willems, geb. vˇˇr 1617, overl. na 14 feb. 1677 (60 jr.). ///

2926 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Cornelis (HAASNOOT), geb. ca 1600, waarsch. koopman/handelaar in noten, overl. na 1 okt. 1684 (min. 84 jr.), tr. ?. ///
♦ Dirck Cornelis en Trijntje Arends worden in het Hoofdgeld van Katwijk anno 1623 niet genoemd; het mag dus worden aangenomen, gezien de geboorte van hun kinderen, dat zij tussen 1623 en 1630 van elders naar Katwijk komen.

2927 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijntje Arendts, geb. ca 1605. ///

Massastranding van potvissen bij Ter Heijde 22/23 november 1577 (Ets van Johann Wierix)
»» Massastranding van potvissen bij Ter Heijde 22/23 november 1577 (Ets van Johann Wierix)

2932 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Philip Teunis BAECK, geb. Ter Heijde ca. 1611. ///

2936 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Ghijsbrechts de oude de JAGHER, geb. ca. 1597, zeeman, begr. Scheveningen (kerk, middenplein koor) 10 nov. 1657 (60 jr.). ///
♦ Hij koopt 24-2-1648 een huis benoorden de kerk voor f 200,-.

2940 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maerten Maertens de WIT, geb. ca 1625, stuurman ter haring met en eigen schuit in de Keizerstr. (1680), begr. Scheveningen (kerk op het koor)) 22 apr. 1709 (84 jr.), tr. 2e aldr. 13-5-1663 Corsje Jans, begr. Scheven. 22-12-1690 (koor van de kerk), tr. 3e aldr. 1-2-1693 Pieternella Eeuwits, bejaarde dr., begr. Scheven. 29-3-1709 (kerk), tr. 1e Scheveningen 8 nov. 1648. ///
♦ Hij bezat een huis op "den heer van Wassenaerstraetje" te Scheven. (mei 1649 en 11-11-1665), dat op 26-6-1688 verkocht werd; graf 91 Oude Kerk, begr. "op 't koer in sijn eijgen graf nr. 117 M.X.M."; ook op 15-12-1737 wordt gesproken van ditzelfde graf, een tegel van 26 bij 27 cm. gemerkt M.X.M. ("De Oude Kerk te Scheveningen", G. 't Hart, uitg. Geschiedkundige Ver. "Die Haghe", 's-Gravenhage 1960, pag. 46).

2941 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtge (Maertje, Maertie) Cornelis PRONCK, geb. ca 1625, begr. Scheveningen (kerkhof) 3 jan. 1663 (38 jr.). ///

2942 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jeroens van VEENKERCKE, geb. ca. 1620, overl. ca. 1685 (65 jr.), tr. ca. 1645. ///

2943 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maertie Gerrits, geb. ca 1622, overl. ca. 1687 (65 jr.). ///
♦ Deze kwartieren heb ik ooit overgeschreven; het echtp. komt niet voor in de Blaffaart van Scheven. 1680.

2944 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arijen Arents SUIJERMONT, geb. Scheveningen ca, 1628, weerbare man aldr. (1652), wo. als arbeijtsman in de Keizerstr. (1680), gildemr. (1695), begr. Scheveningen 16 feb. 1695 (67 jr.), tr. Scheveningen 5 okt. 1653. ///
♦ Begr. als Arent den Backer.

2945 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeltje Philips van STARBERGEN, geb. ca, 1630, begr. Scheveningen 15 apr. 1700 (70 jr.). ///
♦ Zij waarsch. geb. Delft of Den Haag.

2946 = 2862 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
KRIMP.

2947 = 2863 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
spierinckhoeck.

2954 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Jans den HARDER, zeeman, begr. Scheveningen (kerk) 30 okt. 1672, tr. Scheveningen 30 mei 1655. ///

2955 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claesje Pieters (MOSCH), begr. Den Haag 6 jun. 1701. ///
♦ Wo. in 1680 als wed. met 3 kinderen boven de 10 jaar en 1 kind tussen de 4 en 8 jaar te Scheven. in het "Wederom voore".

Grafsteen Roockje Eeuwits met het merk van H.C. Visge
»» Grafsteen Roockje Eeuwits met het merk van H.C. Visge

2956 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cees Heijn VISGE, visser, overl. vˇˇr 1680, tr. Scheveningen na 13 mrt. 1643. ///
♦ Visge is waarsch. een bijnaam; de echte Cornelis Heijndricks blijft voorlopig verborgen tot nadere datum.

2957 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Roockje Eeuwits, geb. ca. 1622, wo. 1680 z.zijde Nobelstr. te Scheven. met 1 kind boven de 10 jaar, begr. Scheveningen (kerk) 13 jul. 1694 (72 jr.). ///
♦ Transport van een huis in de Nobelstr. door Rookje Eeuwits, wed. van Cees Heijn Visge (R.A. Den Haag, inv.nr. 389, fol. 593, 9-9-1682); bij een ander Transport wordt zij nogmaals verm. (R.A. Den Haag, inv.nr. 389, fol. 610, 1-12-1682); graf 112 Oude kerk met initialen en achter H.C. (Heijn Cees) als merk een vis; op 13-3-1643 kondigde Rookje aan te gaan trouwen en ontving toen haar erfenis van 47 pnd. en 6 schell.; haar man heette Cees Heijn Visge; de omzetting van de voornaam Cees Heijn in Heijn Cees was in Scheven. niet ongewoon.

2960 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis AriŰns TUIJT, ged. Scheveningen 30 jan. 1639, visser, overl. vˇˇr 1680 (41 jr.), tr. Scheveningen 3 mei 1665. ///

2961 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobje Willems den ENGELSMAN, geb. ca, 1640, leeft van de diaconie (1680), begr. Scheveningen 8 sep. 1708 (68 jr.). ///

2962 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Crijnen HARTEVELD, geb. waarsch. Zandvoort ca. 1640, j.m. van Zandvoort, visser ter haring in de Weststr. te Scheven. (1680), begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis ) 4 mei 1713 (73 jr.), tr. Scheveningen 26 dec. 1663. ///

2963 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Immetje Egberts van VOLLENHOVEN, geb. ca 1642, begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis ) 17 dec. 1717 (75 jr.). ///

2964 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Cornelis VROLIJCK, geb. ca. 1636, visser, wo. Weststr. (1680), begr. Scheveningen 30 aug. 1705 (69 jr.), tr. Scheveningen 2 nov. 1659. ///

2965 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje TIELEMANS, geb. ca. 1637, begr. Scheveningen 16 apr. 1712 (75 jr.). ///

Officieren van de Cluveniersschutterij (Hendrick Gerritsz. Pot, 1630).<BR>
In de zeventiende eeuw hadden schutterijen een belangrijke maatschappelijke functie: zij zorgden voor alles wat met de verdediging te maken had; taken van het leger, de politie en de vreemdelingendienst werden door hen geco÷rdineerd en uitgevoerd; schutters waakten over de handhaving van de stedelijke republieken die in de Nederlanden waren ontstaan, dat was de grondslag voor hun gevoel van eigenwaarde: zij hadden immers de koning van Hispanje verjaagd en de aanvallen van zijn veldheren weerstaan. In principe bestond er een soort dienstplicht, maar in de praktijk bleek dat niet nodig: er waren mensen te over die bij een schutterijvereniging wilden horen. Dat ging niet zomaar: je moest bijvoorbeeld over een aardig kapitaal beschikken; alle leden dienden zelf hun wapenrusting aan te schaffen en er werd geen soldij betaald. Lidmaatschap van de schutterij gaf echter veel maatschappelijk aanzien en was nuttig voor het leggen van zowel sociale als zakelijke contacten: het was een soort militaire rotaryclub.
»» Officieren van de Cluveniersschutterij (Hendrick Gerritsz. Pot, 1630).
In de zeventiende eeuw hadden schutterijen een belangrijke maatschappelijke functie: zij zorgden voor alles wat met de verdediging te maken had; taken van het leger, de politie en de vreemdelingendienst werden door hen geco÷rdineerd en uitgevoerd; schutters waakten over de handhaving van de stedelijke republieken die in de Nederlanden waren ontstaan, dat was de grondslag voor hun gevoel van eigenwaarde: zij hadden immers de koning van Hispanje verjaagd en de aanvallen van zijn veldheren weerstaan. In principe bestond er een soort dienstplicht, maar in de praktijk bleek dat niet nodig: er waren mensen te over die bij een schutterijvereniging wilden horen. Dat ging niet zomaar: je moest bijvoorbeeld over een aardig kapitaal beschikken; alle leden dienden zelf hun wapenrusting aan te schaffen en er werd geen soldij betaald. Lidmaatschap van de schutterij gaf echter veel maatschappelijk aanzien en was nuttig voor het leggen van zowel sociale als zakelijke contacten: het was een soort militaire rotaryclub.


2966 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Jans Corvingh (Corvinck, Cervinck), geb. ca. 1625, zeeman, stuurman, gasthuismr., schutter Scheven. schutterij (1672), begr. Scheveningen 26 okt. 1696 (71 jr.), tr. Scheveningen 11 jun. 1656.

2967 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacobje Jans (Doggers), geb. ca. 1622, begr. Scheveningen (kerk) 3 okt. 1696 (74 jr.). ///
♦ Begr. in de Oude Kerk in een eigen graf, achter de stoel van Pals, gemerkt Jaepje Jans.

2976 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Cornelis Buns (BUIJNS), zeeman, dg. Scheven. 7-9-1642, begr. Scheveningen 3 okt. 1652, tr. ?.
♦ Waarsch. begr. graf 57 Oude Kerk. De beschrijving van dit graf is als volgt: 26 x 28 cm., fragment van een zerk zonder inscriptie, met een huismerk (Het huismerk vertoont veel overeenkomst met dat van Dirck Cornelis Buns of Buijns, die 4-2-1603 het contract van de visafslag tekende, O.A. 3421); Een voorvader van hem is mogelijk Dirk Buijns (Buns), verm. coh. 10e penn. (1543, 1553), overl. vˇˇr 1556; zijn wed. wo. Pastoorstr. (1561-1576).

2977 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje AriŰns, geb. ca, 1608, overl. Scheveningen na 1680 (min. 72 jr.). ///
♦ Gezien de opm. hierboven moet zij haast zeker zijn 2e echtgen. zijn geweest.

2980 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Floris de WIT, geb. ca 1625, begr. Scheveningen 17 mrt. 1658 (33 jr.), tr. Scheveningen 27 sep. 1654. ///

2981 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Jans, geb. ca 1625. ///

2982 = 2734 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
HOECKVERMEER.

2983 = 2735 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van der BIJ.

2984 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joris Dircks (van der DOES), ged. Noordwijk 17 apr. 1622, timmerman, leenman Capelle a/d IJssel (18-7-1661), bet. de Rinse Penning (1667), overl. Noordwijk vˇˇr 30 apr. 1667 (45 jr.), tr. 1e Marijtje Neesen, tr. 2e ca.. 1655. ///
♦ De erfgen. van Joris Dircks geven toestemmimg het leen te verkopen (N.A. Leiden, notaris Nicolaes van Boeckhorst, 30-4-1667).

2985 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Trijntje Willems (van ASSENDELFT), geb. waarsch. Noordwijk ca, 1629, j.d van Warmond (doch daar niet gedoopt), overl. Noordwijk na 1695 (min. 66 jr.). ///
♦ Trijntgen wordt verm. in de Weeskamer van Leiden 7-12-1640 i.v.m. een voogdijstelling omdat haar moeder is overl; zij is dan oud omtrent 11 jaers en haar broerje Pel 8 jaar, haar zusje Neeltje, ged. Warmond 9-6-1630 is dan overl. (G.A. Leiden Voogdenboek C, fol. 111 (1614-1627).

Portret van Constantijn Huygens met zijn kinderen (Adriaen Hanneman, 1640, Mauritshuis); de beroemde Haagse portretschilder Adriaen Hanneman was rechtstreekse familie van nr. 2986
»» Portret van Constantijn Huygens met zijn kinderen (Adriaen Hanneman, 1640, Mauritshuis); de beroemde Haagse portretschilder Adriaen Hanneman was rechtstreekse familie van nr. 2986

2986 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Phil(i)p Cornelis HANNEMAN, geb. Noordwijk-Binnen 1625/1630, wo. vanaf ca. 1669-zomer 1674 te Rijnsburg, bewoont het huis "De Witte Leeuw" aldr. (tussen 11-5-1672 en 20-7-1674), bakker (1672), deurwaarder van de Gemeene Landsmiddelen over Holland en West-Friesland te Noordwijk (1675) , overl. Noordwijk 2/22-10-1681, tr. omg. Noordwijk/Leiden (r.k.) ca. 1655. ///
♦ Katholiek dopen en trouwen is in de omgeving van Noordwijk nooit geschied (welwillende mededel. gem . archivaris Leiden); mogelijk heeft een rondreizende kapelaan gedoopt en getrouwd in die omgeving en zijn zijn aantekeningen verdwenen; Philip en Eva zijn niet r.k. gehuwd te Den Haag of Leiden; wel laten zij te Leiden r.k. dopen 13-2-1662 Cornelia, dg. Achien Jans i.p.v. Jacob Jans van Sonnevelt en Anna van Loo(n) i.p.v. Grietje Corssen; Philip wordt samen met zijn broer Jan en beide zusters Anna en Pieternella als meerderj. verm. na het 2e huwel. van zijn vader. (N.A. arch. Noordwijk, 28-10-1657), hij wordt wederom te Noordw. verm., wonend te Rijnsburg als hij het huis van zijn vader, schout van Oude Tonge, aan de Voorstr. verkoopt aan Bartholomeeus van der Can , chirurgijn (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179, 15-5-1669) en nogmaals als erfgen. van Willem Philips van Loon (R.A. Noordwijk, inv.nr. 179, 5-11-1670); vervolgens te Den Haag (N.A. nr. 472, fol. 93, notaris V. Louckens (12-10-1671) en nogmaals aldr. als erfgenaam van zijn vader 23-11-1671 (N.A., Den Haag, inv.nr. 484, fol. 335, notaris W. van Millert); hij ontbreekt echter - waarschijnlijk niet vanwege zijn r.k. achtergrond - maar eerder door een verschrijving van een klerk, die een omvangrijke akte moest overschrijven en een deel ervan oversloeg, op een akte van 29-4-1672 (N.A. Den Haag, inv.nr. 448, fol. 117, notaris G. Valatte); zie voor dit echtp. o.a. R.A. Rijnsburg, inv. nr. 7, fol. 99, R.A. Noordwijk, inv. nr. 180, fol. 95 en R.A. Noordwijk, inv. nr. 261, dossier Hanneman in C.B.G. met name de brieven gedateerd 10-11-1966 en 14-5-1970 en het artikel verschenen in de N.L. 1953, kol. 99 vv. Uit het huwelijk van hun dr. Grietje Philips Hanneman met Willem Joris van der Does (nrs. 1492-1493) wordt ook een Eva geboren, genoemd naar haar grootmoeder.
♦ Van Eva Jans (van Sonnevelt?) is praktisch niets bekend; zij komt voor in het R.A. Rijnsburg, inv. nr. 21, fol. 11 en is dan 41 jaar oud; omdat de akte qua inhoud opvallend is laat ik haar hier integraal volgen: Eva probeert een ruzie te sussen tussen de de chirurgijn Philips van Loon, neef van haar echtgenoot -nogal rumoerig en opstandig, kennelijk dronken- en de herbergier van de "Vergulde Valck" te Rijnsburg, Dirck Pieters van Brouckhuisen:
"Wij ondergesch(revenen) Eva Janss. ende Dirck Pietersz. van Brouckhuijsen verclaren mits desen onder onse handt en(de) signerende hoe dat op den 7 en Feb(ruari) 1673 des avonts ontrent seven ofte achte uijren ten huijse van mijn Dirck Pietersz. voorn(oemt) uijt der name van eenen Mr. Philis van Loon is gecoomen een jonge eijschende bier voorden voorn(oemde) mr. Philips van Loon, 't welck Dirck Pietersz. heeft geweijgert te geven ten waere mr. Philips gelt daer bij stierde. Ende dat daerop vervolgens van wegen den voorn(oemde) Philips van Loon een meijt sijnde de dienstmeijt van Philips Hanneman is gecomen aende huijsinge van Dirck Pietersz. voorsz(eijt) omme bier voor den voorn(oemde) Philips van Loon te haelen, 't welck Dirck Pietersz. als vooren heeft geweijgert te geven seggende hij moeste gelt hebben dat daerop den voorn(oemde) Philips van Loon met een groote moetwille is coomen in vallen inde huijsinge van Dirck Pietersz. voorsz(eijt) vloeckende ende swerende met sijn gebloote rapier inde handt tegen den voorn(oemde) Dirck Pietersz.: in specte dese woorden ghij dicken duijvel ghij sult mijn bier geven off ick sal u doorsteecken - 't welck Dirck Pietersz. dester weijgerende, soo heeft hij van Loon een ducaton uijt sijn sack gehaelt ende aen Dirck Pietersz. behandicht doch deselve datelijck wederom geeijscht vloeckende ende tierende soodanich dat sij Eva Jans de ducaton van Dirck Pietersz. weder crijgende deselve om verder moeijte ende swaricheijt voor te coomen aen Mr. Philips van Loon wederom gaff, die daerop vier stuijvers heeft gegeven om bier te hebben Vloeckende ende swerende bij lijff ende ziele hij soude Dirck Pietersz. waer hij hem vonden soodanich doorsteecken dat hem de darmen uijt den buijck soude hangen. Ende is alsoo slaende ende sweerende in het huijsraet van Dirck Pietersz. ten huijsen uijtgegaen. Alle twelck voorsz(eijt) wij ondergesch(revenen) verclaeren... enz."
Op 8-3-1673 werd de verklaring herhaald voor de welgebooren mannen van Rijnsburg in opdracht van de schout.

2987 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eva Jans (van SONNEVELT ?), geb. omg. Noordwijk/Leiden ca 1632. ///

2992 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
De piekenier, een voetsoldaat die een piek of spies hanteerde; lange tijd was dit het belangrijkste wapen tegen soldaten te paard; in de 16de eeuw kwamen echter schietwapens steeds meer in zwang; toch werden de piekeniers het best betaald en kregen de schutters (die de roer hanteerden) het minst; deze piekenier zet zijn stokwapen tegen zijn rechtervoet terwijl hij ondertussen zijn sabel trekt.
»» De piekenier, een voetsoldaat die een piek of spies hanteerde; lange tijd was dit het belangrijkste wapen tegen soldaten te paard; in de 16de eeuw kwamen echter schietwapens steeds meer in zwang; toch werden de piekeniers het best betaald en kregen de schutters (die de roer hanteerden) het minst; deze piekenier zet zijn stokwapen tegen zijn rechtervoet terwijl hij ondertussen zijn sabel trekt.
Cornelis Thijs WEIJNS (alias van DUIJVENBODE), geb. Leiden 1594, spulman, piekenier der weerb. mannen van Katwijk (1652), overl. na 1652 (min. 58 jr.), tr. Katwijk 1 apr. 1615. ///
♦ Hij nam de achternaam van de oom van zijn moeder aan.

Piekenier die de spies op ooghoogte houdt; zijn leren kuras is van voren langer dan van achteren.
»» Piekenier die de spies op ooghoogte houdt; zijn leren kuras is van voren langer dan van achteren.

2993 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dyngenom Tonis (ROBOL), geb. Leiden ca. 1596, oud 19 jaar bij huwel.. ///

2996 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Roelof Gijse van DUIJNE, geb. Katwijk ca. 1625, herbergier in de "Blauwe Swaen", schepen van Katwijk, komt voor op de monsterrol als moskettier (1653), ambachtsbewaarder van Rijnland (1672), weesman (1681), regent gasthuis (1686), welgeboren man (1667 en 1689), reder, grondeigenaar, tr. 1e aldr. 11-6-1651 Leuntje Maartens, tr. 2e zijn schoonzus Katwijk 2 aug. 1653. ///
♦ Hij test. aldr. 6-12-1683.
♦ Zij bezaten teelland en weij off hoijlandt alsmede een huis.

2997 = 2647 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
SPIJCK, overl. 6. ///

2998 = 2640 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
de BEST.

2999 = 2641 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
MAERTTENS.

3000 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck Lodewijks van HULSENTOP, geb. Weesp ca. 1620, tr. Arnhem 10 okt. 1646. ///

3001 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbertje Huijberts. ///

3002 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jacobs van MEDEMBLICK, notaris op het Noordeinde in Den Haag (geadmitteerd 1-11-1649), begr. Den Haag (Grote Kerk, 4 pozen beluid) 5 jan. 1677, tr. Den Haag (Loosduinse Kerk) 23 feb. 1645. ///
♦ Zijn minuutakten in N.A. Den Haag (1650-1676, 10 banden).

3003 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maria Gerrits PAAUW, geb. Vianen of omgeving ca. 1625, overl. Den Haag na 19 apr. 1682 (min. 57 jr.). ///
♦ Huwel.getuigen schout Paauw, Maria van Medemblick, Cornelia Paauw, Jannetie Pauw, Hendrina Pauw, Pieter Davidts, Barbara Pauw, Jan van Medemblick, Matthijs van Borculo, Ida van Medemblick, Johannes Wintercamp, Cornelis van Medemblick, Baatje Thomas en Herman Henze;
extract 19 April 1682:"Compareerden ter camere van schepenen van ôs Gravenhage Matthijs van Berckeloo procureur deser vierschaar als in huwelijk hebbende Maria van Medenblick ter eene, mitsgaders Maria Paeu weduwe ende boedelhoudster van wijlen Pieter van Medenblick, voor haer selven, mitsgaders als moeder en voogdesse van haer minderjarige kinderen, mitsgaders Gerrit van Medenblick, haer meerderjarige soon ende Lodewijck van Hulsentop als in huwelijk hebbende Ida van Medenblick, Johan Baptist Keyser getrouwt met Johanna van Medenblick ende Ambrosius Hogh, voor hem selve en als vader en vooght van sijne minderjarige kinderen verweckt aan wijlen Cornelia van Medenblick ter andere sijde ende nogh deselve Maria Paeuw ende den voornoemde haeren meerjarigen soon ter eenre ende voornoemde haeren swager ter andere sijde; Ende verclaerden de voornoemde partijen metten anderen geaccoordeert ende verdragen te sijn dat sij nogh de voornoemde partijen metten anderen versproocken dat de aghthondert gulden waer van de renten ende hele inkomen bij Willem van Medenblick der respectieve partijen oudoom ende wiens erffgenaem haerlieder vader ende grootvader respective is geweest, gelegateert aan Anna van Medenblick op het een of andere vaste comptoir sal worden gebraght ende deselve obligatie berusten ter secretarije deser stede, van welke de interessen jaerlijcks daer van provenierende, aan deselve Anna van Medenblick haer leven lanck geduerende sullen worden uytgekeert".;
Maria had verscheidene zusters die ook hun testament maakten, zij werd bij haar zusters Cornelia en Jannette Paeu uitdrukkelijk uitgesloten als erfgen. (Den Haag, 25-6-1677 en 27-7-1674).

Onbekend schilderij van het Noordeinde met het ruiterstandbeld van Willem de Zwijger (het werd na w.o. II door de geallieerden vanuit Hamburg teruggestuurd naar Nederland)«« Onbekend schilderij van het Noordeinde met het ruiterstandbeld van Willem de Zwijger (het werd na w.o. II door de geallieerden vanuit Hamburg teruggestuurd naar Nederland)

3020 = 1528 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
BLOK.

3021 = 1529 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
HOECKVERMEER.

3022 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claas Cornelis van der KEIJ (alias PACKJE), ged. Scheveningen 30 aug. 1643, visser, begr. Scheveningen 4 okt. 1717 (74 jr.), tr. Rijswijk 13 jun. 1666.

3023 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Foppe van SCHENAART, ged. Scheveningen 11 dec. 1644, begr. Scheveningen 5 okt. 1700 (55 jr.).

3024 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jeroen Jans (GROEN), te Zandvoort, tr. ca.. 1660. ///

3025 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Trijn Claes. ///

3026 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jacobs de BOER, ged. Scheveningen 8 nov. 1641, zeeman, overl. op de Noordzee (verdronken), begr. Scheveningen 5 dec. 1700 (59 jr.), tr. 2e aldr. 20-12-1676 Leuntje Jans, wed. van Pieter Crijnen, tr. 1e Scheveningen 30 mei 1667.

3027 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Arens, begr. Scheveningen 28 jan. 1676. ///

3028 = 1350 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
FIERET.

3029 = 1351 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
van der BURGH.

3030 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Engelen van der SWAN (alias den DECKER), ged. Scheveningen 8 mrt. 1648, lijndraaier in de Keizerstr. (1680), begr. Scheveningen 28 jan. 1682 (33 jr.), tr. Scheveningen 17 mei 1671.

3031 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Pieters (LACHERA), geb. Den Haag ca. 1650. ///

3032 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Franken ROG, geb. ca. 1642, zeeman aan de Korendijk (1680), begr. Scheveningen 24 jul. 1702 (60 jr.), tr. Scheveningen 24 mei 1665. ///

3033 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Arends, overl. na 1680. ///

3034 = 1410 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PLUIJM.

3035 = 1411 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
OVERSTRATEN.

3048 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Arens (ook Cornelis Cornelis) den HEIJER (alias KAT), wo. Scheven. Korendijk (1680), tr. 1e Adriaantje Laurens, tr. 2e Scheveningen 5 sep. 1660.

3049 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leuntje Arents, tr. 1e Scheven. 23-5-1649 Maarten Cornelis Schilperoort alias Jagher.. ///

3050 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Oude kerk te Scheveningen ca. 1880
»» Oude kerk te Scheveningen ca. 1880
Michiel (Chiel) Arens TASMAN, geb. ca 1624, visser, stuurman, vierboetmr. (1653-1662, 1663-1667), gasthuistmr. (1655-1657, 1667-1672), rentmr. (1670), kerkmr. (1663-1667) te Scheven., verongelukt met zijn schip op de Noordzee , overl. Noordzee okt. 1672 (48 jr.), tr. Den Haag 22 apr. 1647. ///
♦ Ca. 42 jaar oud in 1666; zijn kwartieren in O.V. 1983, pag. 31-32.

3051 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje Willems PLUIJS, geb. Delfshaven ca. 1622, wo. als wed. te Scheven. Keizerstr. o.-zijde (1680) met "1 kint boven de 10 jaer", begr. Scheveningen 11 jul. 1689 (67 jr.). ///

3052 = 2966 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
KERVINGH.

3053 = 2967 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
JANS.

3054 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arijen Arens de jonge van DIJCKHUIJSEN, ged. Scheveningen 27 okt. 1647, zeeman in de Weststr. (1680), begr. Scheveningen 5 dec. 1696 (49 jr.), tr. 2e aldr. 6-2-1695 Neeltje Arens Overgaauw, overl. 1721, zij tr. 2e aldr. 19-5-1697 Schrevel Leenderts van Diemen, hij tr. 1e Loosduinen 28 jul. 1669. ///

3055 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Maertens (GANSVELTEN), geb. Loosduinen (Haagambacht) ca. 1645, begr. Scheveningen 12 mei 1694 (49 jr.). ///

3056 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijs Gerrits BLOCK, waker op het Scheven. kerkhof, begr. Scheveningen 19 feb. 1688, tr. Overschie 25 nov. 1646. ///

3057 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maartje Willems de WIT, uit Rotterdam. ///

3058 = 2734 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
HOECKVERMEER.

3059 = 2735 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van der BIJ.

3060 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Leenderts KEESOOM (alias CEUSJE), geb. v´┐Ż´┐Żr 1616, weerbare man te Scheven. (1652), vuurboetmr. aldr. (1656-1659), stuurman (1667), visser (1680), begr. Scheveningen 14 mrt. 1689 (73 jr.), tr. 2e aldr. 31-10-1666 Lijsbeth Jacobs Jagher, zij begr. aldr. 25-10-1695, tr. 1e ca.. 1646.
♦ De nrs. 3060 en 3062 waren in 1680 buren in de Keizerstr. w.-zijde te Scheven.

3061 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeffie Leenderts (CROON), begr. Scheveningen 21 mrt. 1666. ///

3062 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claar Jacobs (DOE), geb. ca. 1625, visser, verdronken op de Noordzee, begr. Scheveningen 23 sep. 1664 (39 jr.), tr. Scheveningen 5 jun. 1656. ///
♦ Begr. als Claar Klaren; zijn nageslacht noemde zich Pronck, naar zijn voorvrouw; het verschijnsel dat de kinderen zich naar de moeder noemden kwam in Scheven. regelmatig voor.

3063 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Cornelis PRONCK, geb. Scheveningen ca. 1630, begr. Scheveningen (koor van de kerk) 14 mrt. 1703 (73 jr.), tr. 2e aldr. 9-3-1687 Willem AriŰns Stoocker, stuurman ter haring, overl. na 1689, wednr. van Niesje Hendriks en 3e aldr. 18-5-1692 Joris Jacobs de Boer, stuurman, begr. aldr. 25-1-1693, wednr. van Betje Claas.. ///

3064 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijmon Jooste (BOEFF), visser in de Keizerstr. o.zijde (1680), begr. Scheveningen 18 sep. 1680, tr. Scheveningen 30 mei 1655. ///

3065 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aaltje Willems, begr. Scheveningen 18 nov. 1690, tr. 1e aldr. 29-11-1654 Pieter Jans en 3e aldr. 26-6-1689 de wednr. Teunis Claes Deught.

3066 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Jochems (de SWART), zeeman, overl. vˇˇr 1680, tr. Scheveningen 29 mei 1651. ///

3067 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Annetje Everts, geb. Katwijk, overl. na 1680. ///

3068 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Walich Gerbrants de WIT, geb. ca 1610, oud-zeeman (1680), begr. Scheveningen (vanuit het gasthuis) 5 mei 1691 (81 jr.), tr. ca. 1635. ///

3069 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cuniertge Maertens, geb. ca 1610, begr. Scheveningen 29 okt. 1679 (69 jr.). ///

3070 = 3050 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
TASMAN.

3071 = 3051 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
PLUIJS.

Gezicht op Den Haag vanaf de Delftse Vaart in de 17e eeuw (Cornelis Springer, Kaspar Karsen, 1852)
Cornelis Springer en zijn vroegere leermeester, Kaspar Karsen, schilderden samen dit enorme doek met een gezicht op Den Haag zoals dat er in de 17de eeuw ongeveer uit moet hebben gezien; het werk is geschilderd met een vlotte toets en in heldere, vrolijke kleuren. In dit stadsgezicht ligt Den Haag op de achtergrond, de aandacht gaat daarom meer uit naar de wolkenlucht, geschilderd in brede, zichtbare penseelstreken, en naar de landelijke omgeving van de stad: de houten molens, de spiegelingen op het water en de trekschuit in de vaart, aan een touw voortgetrokken door een paard op het jaagpad; op het gras net buiten de stad liggen witte doeken te bleken.
»» Gezicht op Den Haag vanaf de Delftse Vaart in de 17e eeuw (Cornelis Springer, Kaspar Karsen, 1852) Cornelis Springer en zijn vroegere leermeester, Kaspar Karsen, schilderden samen dit enorme doek met een gezicht op Den Haag zoals dat er in de 17de eeuw ongeveer uit moet hebben gezien; het werk is geschilderd met een vlotte toets en in heldere, vrolijke kleuren. In dit stadsgezicht ligt Den Haag op de achtergrond, de aandacht gaat daarom meer uit naar de wolkenlucht, geschilderd in brede, zichtbare penseelstreken, en naar de landelijke omgeving van de stad: de houten molens, de spiegelingen op het water en de trekschuit in de vaart, aan een touw voortgetrokken door een paard op het jaagpad; op het gras net buiten de stad liggen witte doeken te bleken.

3072 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cloesz (Clobes) Wilhelm, geb. ca, 1601, "Sch├Ąfer zu Dabelshausen" (Dagobertshausen), begr. M├╝hlhausen 9 jan. 1686 (85 jr.), tr. ?. ///
♦ Hij wordt mogelijk verm. in Das Hessische Mannschaftenregister van 1639 als "Claus Wilhelm 4 Metzen (= schepel) ausgestelt".

3073 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N., begr. M├╝hlhausen 22 jan. 1675. ///
♦ Begr. als "Cloes Wilhelms Frau von M├╝hlhausen"

3074 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Johannes der Hohmann HERWIG, geb. M├╝hlhausen ca, 1645, begr. M├╝hlhausen 26 jan. 1716 (71 jr.), tr. M├╝hlhausen 15 jan. 1664. ///

3075 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

3078 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Velten METZ, Schlagm├╝ller, begr. M├╝hlhausen 6 jun. 1673, tr. M├╝hlhausen 14 jun. 1652. ///

3079 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Martha PRIESSING (PR▄SSING), geb. ca. 1632.

Register met maten uit Hessen-Kassel, 17e eeuw; de variatie in maten en gewichten was enorm.«« Register met maten uit Hessen-Kassel, 17e eeuw; de variatie in maten en gewichten was enorm.

3088 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Dirks van ANDEL, verm. als borg en pachter bij de tiendverpachtingen van Andel (1633-1672), diaken aldr. (1661, 1669), schepen (1663-1669), overl. Andel kort vˇˇr 17 jul. 1675, tr. ?. ///

3089 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
N.N.. ///
♦ GTMWB jrg. 29, pag. 77.

3090 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Govaert Heijmans RO(O)SA, geb. Andel ca. 1615, verm. Andel vanaf 1635, diaken aldr. (1651), ouderl. (1653-1659), kerkmr. (1657), heemr. (1654, 1659), overl. Andel vˇˇr 28 mei 1661 (46 jr.), tr. vˇˇr 1656. ///
♦ Hij test. te Andel 15-11-1660.
♦ GTMWB jrg. 29, pag. 77-78.

3091 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje Jans (Adriaantje Geurts) (de ROOS), overl. na 4 jul. 1683. ///
♦ Mogel. nog in leven na 1683 en dan als lidm. verm. te Andel in 1703.

3100 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
DaniŰl Aertsen POLDERMAN, overl. Herwijnen vˇˇr 1681, tr. Herwijnen-Hellouw 29 nov. 1661. ///

3101 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijken Berents BOOM, j.d. van Eethen, tr. 2e Herwijnen-Hellouw Peter Jans Vervooren, wednr. van Grietje Geertis. ///

Landschap nabij Herwijnen
»» Landschap nabij Herwijnen

3108 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Bertroms de BRUIJN, geb. Vrijhoeve ca. 1610, wo. Vrijhoeve (1641), bel. Capelle 25-12-1658, heemr. Vrijh.-Capelle (1665-1670), begr. Vrijhoeve-Capelle 28 apr. 1695 (85 jr.), tr. Geertruidenberg 1 mrt. 1636. ///
♦ Hij tr. Geertruidenberg omdat de predikant gevlucht was wegens de retorsie.

3109 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neelke Gemans (GERMANS, GEMICHS), ged. 's-Grevelduin-Capelle 18 aug. 1613, bel. aldr. 3-4-1634, overl. 's-Grevelduin-Capelle na 1693 (min. 80 jr.). ///

3112 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Jans MOUTHAAN, geb. Capelle ca. 1605, landbwr., bel. aldr. 5-4-1665, wo. aan de Holl. Dijck, otr. 2e 's-Greveld.-Capelle (tr. Loon op Zand) 31-12-1664 Sijke Barents (Brants, Bernaerts), wed. van Hendrick Jans Crijnen, geb. Loon op Zand ca. 1610 , tr. 's-Grevelduin-Capelle 1 jan. 1632. ///

3113 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijtgen Cornelis, j.d. van Loon op Zand, overl. ca.. 1664. ///

3114 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Joosten VERHAGEN, geb. Loon op Zand ca 1625, landbwr., tr. Loon op Zand (r.k.) 23 feb. 1653. ///

3115 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Hendricus, geb. Loon op Zand ca. 1630.

3116 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonij Cornelis SWART, geb. Waspik ca. 1630, landbwr., wo. aldr. (1659), attest. naar 's-Greveld.-Capelle (met zijn vrouw) 10-6-1685, begr. Vrijhoeve-Capelle 19 jun. 1702 (72 jr.), tr. 's-Grevelduin-Capelle 30 mrt. 1659. ///

3117 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Engeltje Corsten de ZEEUW, ged. 's-Grevelduin-Capelle (Nieuwe Vaart) 27 feb. 1639, begr. 's-Grevelduin-Capelle (Nieuwe Vaart) 16 jun. 1711 (72 jr.).

3118 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Michiel Denissen de HAAN, ged. 's-Grevelduin-Capelle 12 feb. 1635, landbwr., wo. Nieuwe Vaart, bel. aldr. 25-12-1677, ouderl. (15-12-1682 en 10-12-1684), begr. 's-Grevelduin-Capelle 25 mei 1699 (64 jr.), tr. 's-Grevelduin-Capelle 23 feb. 1659. ///

3119 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huis "Inde Vrachwage", aan de Venestraat te Geertruidenberg (1646)
»» Huis "Inde Vrachwage", aan de Venestraat te Geertruidenberg (1646)
Maaijke Gerrits BOOM, ged. Drongelen (r.k.) ca. 1635, begr. 's-Grevelduin-Capelle 21 mei 1699 (64 jr.). ///

3120 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes AriŰns ROOSENBRANDT, geb. Loon op Zand ca. 1615, overl. vˇˇr 20 jun. 1677 (62 jr.), tr. ca.. 1640. ///

3121 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maeijken Jan Jans IPPELAER. ///
♦ Zie R.A. Dongen, inv.nr. 104, fol. 111 (5/8-5-1653) en R.A. Loon op Zand inv. nr. 82 (5-1-1679).

3122 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Gerrits HOEFNAGEL, ged. Loon op Zandl 1 feb. 1613, wo. Hollandschen Dijck, overl. 's-Grevelduin-Capelle na 28 jan. 1679 (min. 65 jr.), tr. 2e Sprang 15-3-1664 Pleunken Peters Goedhart, otr. 1e 's-Grevelduin-Capelle 7 apr. 1647. ///

3123 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneken Thomas, geb. ca. 1625, j.d. wo. Willem van Gentsvaart bij huwel., overl. 's-Grevelduin-Capelle 8 aug. 1659 (34 jr.). ///

3124 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonis Wouters van den NIEUWENHUIJZEN, geb. Loon op Zand ca. 1595, bekeerde zich tot de geref. religie, wo. Vrijhoeve (1632), overl. vˇˇr 1680 (85 jr.), otr. 's-Grevelduin-Capelle 24 jan. 1619. ///

3125 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geri(c)ken Elents OERLEMANS, geb. Vrijhoeve na 1595. ///

3126 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Geerits de LOOPER (LEUPER), geb. Capelle ca. 1605, wo. Nieuwe Vaart (1632), Hooge Vaart (1634), ouderl. Capelle (1645-1647), overl. Capelle 10-9/24-11-1655, tr. Capelle 4 mei 1631.

3127 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruij Maartens DOLCK, geb. Capelle ca. 1605, begr. 's-Grevelduin-Capelle 8 aug. 1659 (54 jr.). ///

3128 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Adriaens de ROIJ, ged. 's-Grevelduin-Capelle 2 jun. 1619, overl. 's-Grevelduin-Capelle 8 apr. 1676 (56 jr.), tr. 2e aldr. 26-3-1649 Jenneke Joosten van Campen, ged. 's-Greveld.-Capelle 26-12-1629 begr. aldr. 23-9-1680, dr. van Joost Dircks en Beatris Hendricks Back, tr. 1e Tilburg 4 mrt. 1647. ///
♦ Het echtp. otr. eerder Alphen 13-2-1647 en tr. 's-Greveld.-Capelle 3-3-1647.

3129 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Oude raadhuis van Loon op Zand (Joseph Brocken, 1950)«« Oude raadhuis van Loon op Zand (Joseph Brocken, 1950)

Dorothea Herman Aert de ROIJ, ged. Tilburg (r.k.) 21 sep. 1616, begr. 's-Grevelduin-Capelle 12 mrt. 1649 (32 jr.).
♦ Overl. in de kraam.

3134 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
AriŰn Wouters de oude VISSCHERS, geb. Raamsdonk vˇˇr 1631, diaken 's-Greveld.-Capelle (1662), ouderl. aldr. (1668, 1676), begr. 's-Grevelduin-Capelle 23 sep. 1681 (50 jr.), tr. 's-Grevelduin-Capelle 25 feb. 1655. ///

3135 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia AriŰns van TILBORGH, ged. 's-Grevelduin-Capelle 24 jan. 1634, lidm. aldr. 25-12-1658, begr. 's-Grevelduin-Capelle 30 mrt. 1704 (70 jr.).

3200 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Andries CUIJPERS (later TREFFERS), geb. Waalwijk ca. 1627, kuiper, overl. Sprang eind 1673 (46 jr.), tr. Sprang 25 jun. 1651. ///

3201 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Jans TIMMERMANS, ged. Sprang 9 jun. 1618, overl. Sprang vˇˇr 23 mrt. 1674 (55 jr.). ///

3202 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Ponser van de SITT(A)ERT, tr. ?. ///

3203 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Mari Dirks. ///

3204 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Sijmens BOL, minderjarig (1626), overl. 's-Gravenmoer 3-4-1668/23-5-1669, tr. vˇˇr 1643. ///

3205 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Petronella (Peerken) Jans COP, minderjarig (1630). ///

3206 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Adriaens BLOCK(EN), schipper te Klein-Dongen (1645), overl. vˇˇr of ca. 1673, tr. vˇˇr 7 okt. 1633. ///

3207 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke Adriaan Mercelis (de) CLUIJTER, geb. vˇˇr 1611, minderjarig (1629). ///

3216 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Boerderijtje met stilleven van keukengereedschap (Egbert van der Poel, 1621-1664, privÚcollectie)
»» Boerderijtje met stilleven van keukengereedschap (Egbert van der Poel, 1621-1664, privÚcollectie)
Jan Theunis van UIJTHOVEN, geb. Eethen ca. 1650, overl. Eethen vˇˇr 12 sep. 1719 (69 jr.). ///
♦ Koopt van zijn oom "een vierde part van seekere huijs ende erve groot een pont lants met de bepotingen" etc. voor f 100,- (10-3-1687); verm. als belend te Eethen op de Korte Brukaert (10-5-1700).

3218 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Thomas de GREEF. ///

3220 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrik Franken LANKHAIR, geb. ca. 1635, tr. 1e vˇˇr 1666 Anneke Jans, tr. 3e Genderen 30-4-1684 Ariken Claessen van Rijswijck, ged. Veen 13-5-1649, overl. aldr. 20-4-1692/21-8-1694, wed. van Philip Dirks van Andel, dr. van Claes Ottens en Maijke Jans Molle, tr. 4e Genderen 12-9-1694 Lauwerenske Huijge van Poederooijen, wed. van Hendrik Jooste Tameris, tr. 2e Genderen 9 jan. 1667. ///

3221 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Eijltje (Eeltjen) Peters van der CAELT (alias BOUWMAN), j.d. van Genderen.

3224 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
AriŰn Willems GOUDE, tr. Hedikhuizen 21 mei 1672. ///

3225 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Francken van der DUSSEN. ///

3236 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Peter Joosten (Doedijns), geb. ca. 1575, kerkmr. Genderen (1613), "coorenwintmolenaer" aldr. (1623), overl. 2-7-1629/13-5-1630, tr. vˇˇr 17 jun. 1603. ///
♦ Voor zijn overl.- en huwel.datum zie R.A. Heusden, inv.nr. 426, idem R.A. Heusden, inv.nr. 437, fol. 29v.; hij koopt land in Genderen (17-2-1610) en nogmaals 4 m. (22-5-1615); het echtp. test. Heusden 27-7-1623 (N.A. Heusden, inv.nr. 3995, fol. 25); zie ook GTMWB, jrg. 25, pag. 183-185, waarin o.a. verschillende processen die na zijn dood door familieleden werden gevoerd.

3237 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Tonisken Thonis, geb. ca. 1575, overl. na 27 jul. 1623 (min. 48 jr.). ///

3238 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dorpsstraatje met molen (Joost Cornelisz. Droochsloot, ca. 1650, privÚcollectie)«« Dorpsstraatje met molen (Joost Cornelisz. Droochsloot, ca. 1650, privÚcollectie)

Jan Jans de JONGHE. ///

3240 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Mertens COLIJN, geb. ca. 1605, ouderl. Eethen (1649), overl. Eethen vˇˇr 26 mei 1666 (61 jr.). ///

3244 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter van den HEUVEL, geb. Genderen ca. 1620. ///

3252 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Frans Leenderts van HELDEN, geb. Wijk ca. 1605, bezat land te Wijk in de Veldstraete genaemt De Cuyper, op de Corte Slagen aldr. en 3 h. in de banne van Wijk genaemt Claes Gijsbertsen Hoff, overl. Wijk 2-3-1652/vˇˇr 2-2-1660. ///

3253 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Grietje Jans de RUIJTER, geb. Wijk ca. 1605, overl. 2-3-1652/vˇˇr 2-2-1660. ///
♦ Beiden zijn of ÚÚn van beiden is mogelijk al overl. vˇˇr 3-4-1659 (R.A. Heusden, inv. nr. 493); "Dat Thonas de Ruijter oudt Raidt dezer stede, Gerardt Jansen van als man en voocht van Maeijcken de Ruijter, Lenert Fransz. van Helden, sone van Frans Lenertsen van Helden ende van Grietgien de Ruijter, beijde saliger, ende Jan Adriaensen van Drunen als man ende voocht van Anneke Frans van Helden haer sterkmhaere onmondige susters en broederen...(R.A. Heusden, fol. II, 24-2-1661)

3254 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit van Lier. ///

3256 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Philip Aerts VERHAGEN, tr. 1e Magdaleentje Cornelis, otr. 2e Aalburg 29-3-1642 Maaike Rosen, otr. 4e aldr. 15-3-1664 Jenneke Peters van der Dussen, otr. 5e aldr. 22-6-1669 Lijsken Sijmens, wed. van Jacob Cornelis, tr. 3e. ///

3257 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Rochus van WIJCK, geb. ca. 1610, lidm. Aalburg, overl. vˇˇr 15 mrt. 1664 (54 jr.). ///
♦ Zij was mogel. eerder geh.

3262 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrick Willems VALKUS, geb. Giessen ca. 1635, j.m. van Giessen, timmerman, wo. Giessen aan de Stenen Heul, tr. Giessen 9 mei 1660. ///
♦ Hij komt in 1663 en 1667 voor op aktes te Woudrichem (R.A., inv.nr. (oud) 37 en 116) en op een akte te Andel in 1677; bezat onder Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Waardhuizen en andere bannen 59 m. en 2 h. land en was daarmee de meest gegoede man van Giessen na de heer; zie ook R.A. Woudrichem (nieuw) inv.nr. 0331, waarin gesproken wordt van een declaratie van Gabriel Hanedoes, advocaat, ten laste van Hendrik Willems Valcus alsmede van de roerende goederen van Hendrik Willems Valcus om daaraan de voornoemde declaratie te verhalen (taxaties, 1677)

3263 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Willems van WEERTHUIJSEN. ///

3268 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Joost Jans BROERE(N), j.m. van Genderen, tr. aldr. 2-3-1670 Anneke Jan Bajens, j.d. van Genderen, en/of
6-3-1675 Geertje Willems, uit Aalburg. ///
♦ Dit kwartier is nog onduidelijk; waarsch. gaat het om het 1e en 2e huwel. van Joost Jan; nr. 1634 zou dan geboren zijn uit het 2e huwel.

Riviermond bij maanlicht (Aert van der Neer, Amsterdam 1603/04-1677, privÚcollectie)
»» Riviermond bij maanlicht (Aert van der Neer, Amsterdam 1603/04-1677, privÚcollectie)

3270 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrick Jans BROERE(N), j.m. van Genderen, tr. Genderen 26 mei 1670. ///
♦ De volgende aantekening (GTMWB, jrg. 1993, pag 224) geef ik hier weer met een kleine aantekening : Hendrik Jans Broeren wonende te Genderen etc. als erfgename van Christiana Gerrits van Heumen dragen op ten behoeve van Jacob Jans van de Grint, nu (1697) de weduwe van voors. Jacob Jans van de Grint [was Michielke Aerts] de helft van haar aangekomen van de weduwe van haar mans ouders [Jan Jans van de Griendt en Viverken (Fijtgen) Servaes] en de wederhelft bij coop (Arch. Geest. Kantoor Delft, inv.nr. 515, fol. 794v., 13-12-1680)
Opm.: Jacobus Jans van de Grint, geb. Waalwijk ca 1650, wo. Hedikhuizen, zn. van Jan Jans en Viverken Servaes, tr. 1e ca. 1684 Maria Halders (Holders), tr. 2e ca. 1690 Michielke Aerts van Loon.

3271 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Mertens van ES, j.d. van Genderen. ///

3280 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Gerrits STRAVER, ged. Babiloni├źnbroek 9 feb. 1622, wo. den Hill, tr. Babiloni├źnbroek 20 feb. 1650. ///

3281 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneke Lauwrens, ged. Babiloni├źnbroek 19 dec. 1621. ///

3284 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wouter Peters van der PLAS, te Andel, overl. na 3 mei 1679, tr. ?. ///
♦ -Govert Joosten van Drunen, wo. te Babilonienbroek, contra Wouter van der Plas, wo. te Andel, eist 39,- betaling van de vruchten uit de boomgaard van Aelbert Aertssen, die recentelijk gearresteerd is; Govert had dit bedrag tegoed van de broer za. van Wouter (R.A. Heusden, inv.nr. 128, 28-7-1664).
-Maria van Slingerlandt, wed. van Johan Sprangers, ca. 62 jaar oud, verklaart op verzoek van Dirck Melisz. Maets, wo. te Andel, dat hij haar nooit gezegd heeft dat zij van Wouter van der Plas f.200,- zou ontvangen (N.A. Gorinchem, inv.nr. 3998, 3-5-1679).
-"ontf[angen] van Wouter van der Plas voor 2 jaeren intrest verschenen den 2 jan[uari] 1674 en 1675 de so[m] van 13-12-0" (Diakonierekeningen Andel, 1670-1674).

3285 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Simons. ///

3286 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. Jan Dirks BIJSTERVELD, te Brakel, tr. ?. ///

3287 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkske Staessen GRANDIA. ///

3292 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Sweers BOUMAN, geb. ca. 1645, tr. Drunen 12 aug. 1670. ///

3293 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Sijke Lenaerts, j.d. van Wijk. ///

3296 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bruijst Adriaens (Oomen), geb. Well ca. 1618, tr. Well 8 dec. 1639. ///

3297 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Weylkie Willems, geb. ca. 1620. ///

3298 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Roelof Aerts, geb. ca. 1615, j.m. wo. te Slyckwell, otr. Well 18 aug. 1639. ///

3299 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Geurts (Goyaerts), geb. ca. 1615. ///

3336 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Gerrits HAAGOORT, geb. ca. 1594, leenman Eethen en Meeuwen voor "Achtien de halff hondt Landts gelegen te Meeuwen etc." (10-7-1619) en voor "Zes hondt lands gelegen in de banne vanĹMeeuwen" (9-3-1649), overl. vˇˇr 29 apr. 1662 (68 jr.), tr. ca.. 1625. ///

3337 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leijntje Jans van SON, geb. ca. 1600, beleend met de lenen van haar echtgen. 29-4-1662, overl. vˇˇr 23 mrt. 1671 (71 jr.). ///
♦ Overdracht van haar lenen 23-3-1671; zie verder GTMWB, jaargang 19, pag. 3-4.

3358 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
waarsch. AriŰn Teunis Paulus (BOUWMAN), overl. vˇˇr 20 mei 1687, tr. ?. ///

3359 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Jans de MAN, overl. na 20 mei 1687. ///

3412 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nicolaas van STAA, geb. Utrecht 18 mrt. 1669, overl. Utrecht 27 sep. 1737 (68 jr.), tr. Utrecht 5 mei 1696.

3413 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirkje Vos, geb. ca. 1675, overl. Utrecht 31 dec. 1729 (54 jr.). ///

3440 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Herman Abrahams van der BEEK, geb. ca. 1630, lidm. Bab.broek 1695, overl. na 1705 (75 jr.), tr. ?. ///
♦ Interessant is de discussie op het internet over zijn herkomst; het zou te ver voeren om hier alles weer te geven, dus volgt hier een samenvatting: Herman zou zn. zijn van Abraham Torrentius (torrentius = beek of snelstromend water), predikant van Uitwijk (1619-1633), begr. aldr. (kleine grafsteen verm. "Dit isde sepulture va(n) Abrahamus Torrentinus kerckendienaer tot WTWIICK Anno 1633" enz.); verder bewijs voor hem en zijn broer Johannes komt van mr. J.L. Rijndorp "Jan Berchems, wednr. van Janneke van der Beke, treft een regeling voor zijn wezen, als omen treden op de broers Johannes van der Beke, v.d.m, (= verbi divini minister = dienaar des goddelijken woords) te Giessen-Oudkerk en Abraham van der Beke v.d.m. te Uitwijk (R.A. Klundert, inv.nr. 99, 10-8-1623); tenslotte een akte uit R'dam: "'Staet van de boedel en goederen bij Abraham Torrentinus, predicant tot Wtwijcken en Franchina Pedi, zijne huijsvrouwe, beijde zal. ged. gewoont hebbende en overleden tot Worchum [Woudrichem] metter doot ontruijmt en naegelaten hebben, overgelevert ter weeskamer alhier bij Willem en Claes Pedi woon. alhier als oomen en voochden van de weeskinderen van v(orseijt) mr. Torrentinus en Franchina Pedi, present Johannes Torrentinus en Neeltgen Jaspers zijn huijsvrou won. ter Goude" (Weesk. R'dam, inv.nr. 606, fol. 189, 15-6-1640); het echtp. Torrentius - Pedri wordt nog verm. R'dam op 21-6-1627; echter op geen enkele manier is bewezen dat Herman zou afstammen van ds. Abraham Torrentius.

3441 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leijntke Cornelis HOLLANDER, ged. Babiloni├źnbroek 31 aug. 1631, begr. Meeuwen 29 jun. 1701 (69 jr.).
♦ Een voorvader van haar is mogelijk Jan Gijsberts Persijn alias Hollander, die een hofstad te Sprang koopt (14-12-1589).

3442 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Denissen de HAEN, tr. ?. ///

3443 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dingetje Petersen. ///

3444 = 3280 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
STRAVER.

3445 = 3281 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lauwrens.

Land van Heusden en Altena
»» Land van Heusden en Altena

3446 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arien Aerts de COYMAN, ged. BabiloniŰnbroek 17 feb. 1619, verm. Eethen (12-5-1666), overl. na 12 mei 1666 (min. 47 jr.), tr. BabiloniŰnbroek 31 mei 1648.

3447 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneken Corstiaens. ///
♦ Hun kinderen noemden zich van Waerthuijsen.

3450 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan KIEVITS, in het land van Altena, overl. na 12 jan. 1682. ///

3452 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Dirks KIEVITS, geb. ca. 1620, timmerman en molenmaker te Eethen, schepen Meeuwen (1676-1677), heemr. op de Zuidbroekse Dijk (1680), vestigt zich na 1683 te Klaaswaal, overl. aldr. op de Oude Sluis, begr. Klaaswaal 6 sep. 1698 (78 jr.), tr. 1e Trijntje Jans van Uijthoven, overl. vˇˇr 19-3-1649, dr. van Jan Anthonis en Maaijke Anthonis, tr. 2e vˇˇr 1666. ///

3453 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Eijmbertsen, overl. Klaaswaal vˇˇr 28 jul. 1698. ///
♦ Zij bezaten een huis met 8 1/2 h. land alsmede het goed de "Baertman" onder Eethen.

3454 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Huijberts COLIJN, geb. ca. 1645, schepen Eethen (1673), begr. Eethen 17 jan. 1703 (58 jr.), tr. vˇˇr 26 mrt. 1677. ///

3455 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Margriete Thonis van OUDHEUSDEN, geb. ca. 1654, begr. Eethen 25 apr. 1712 (58 jr.). ///

3456 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Hendrik Michiels van drunen, geb. ca. 1634, oud 50 jaar op 25-10-1684 (dan verm. als leenman in het gerecht van Giessen voor 3 m. en 1 h. land op den Ing, wo. te Waardhuizen), overl. kort v├│├│r apr. 1700 (66 jr.). ///
♦ Hij is waarsch. begr. Uitwijk: "Julij 1699 is begraven Hendrik Gielen, die hier jammerlijk des nachts op zijn bet is vermoort behorende overledene de classis van drie gulden, dus /3.-.-" (Gaarders Uitwijk).`
♦ Zie voor hem O.V. 1977, pag. 148, repertorium op de lenen Oudheusden, Emmikhoven en Giessen; gezien de beleningen stamt zijn vrouw of hijzelf uit het bekende geslacht Piek.

3458 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lucas Christiaens Kleefman, geb. ca. 1640, tr. ?. ///

3459 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aaltje (Willems), geb. ca. 1650, overl. na 1700 (50 jr.). ///

N.H. Kerk te Eethen; de monumentale Hervormde Kerk van Eethen heeft een tufstenen schip dat uit de 12de eeuw dateert; eeuwenlang vormde de torenspits een herkenningspunt aan de horizon vanuit alle windstreken«« N.H. Kerk te Eethen; de monumentale Hervormde Kerk van Eethen heeft een tufstenen schip dat uit de 12de eeuw dateert; eeuwenlang vormde de torenspits een herkenningspunt aan de horizon vanuit alle windstreken

3462 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonie Pleunen (van CRIMPEN), ged. Babiloni├źnbroek 21 dec. 1625, gaat met attest. van Babiloni├źnbroek als j.m. van de Hill naar Eethen om daar te trouwen, overl. waarsch. Dussen na ca. 1675 (50 jr.), tr. Eethen 20 nov. 1649. ///

3463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Jans (van UIJTHOVEN), geb. Eethen ca. 1628, overl. waarsch. Dussen na 19 sep. 1694 (min. 66 jr.). ///

3476 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jan Aertsen OTTERVANGER, geb. ca. 1610, schepen Sleeuwijk (1671), overl. vˇˇr 1687 (77 jr.), tr. ca.. 1634. ///
♦ N.L. 1974, kol. 288.

3477 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Lijsbeth Pieters ROMEIJN, overl. na 1687. ///
♦ G.N. 1954, pag. 41-61.

3480 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaan Dirksen (van CRUGHTEN) (alias de HEER?), geb. Sleeuwijk ca. 1620, overl. Sleeuwijk 10-11-1657/31-8-1658 , otr. Sleeuwijk 5 jul. 1643. ///
♦ Erfgen. waren zijn broers en zusters.

3481 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Volkjen Jans van 't GELOOF, geb. ca. 1620. ///

3484 = 3476 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
OTTERVANGER.

3485 = 3477 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
ROMEIJN.

3488 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
(An)Thonis Jans Doedijns, geb. ca. 1605, korenmolenaar te Genderen, bezat grond te Meeuwen (1631), koopt grond te Eethen (1637), koopt deel van een huis en erf te Genderen (1643), pachter van de zaadtienden over Genderen (ca. 1643), burgemr. Genderen (ca. 1644), overl. Genderen vˇˇr 2 sep. 1647 (42 jr.), tr. ca.. 1635. ///
♦ Regelmatig verm. als korenmolenaar vanaf 1630.

3489 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jenneke Jans de JONGE, geb. ca. 1605, overl. vˇˇr 17 feb. 1660 (55 jr.), tr. 2e Genderen 23-2-1649 Paulus Willems van der Sterre (Starre), j.m. van Besoijen, wo. Genderen. ///
♦ GTMWB, jrg. 25, pag. 267-268.

Boerenhoeve aan het water (Anthonie van Borssom, Amsterdam 1629/30-1677, museum Bredius,
»» Boerenhoeve aan het water (Anthonie van Borssom, Amsterdam 1629/30-1677, museum Bredius, 's-Gravenhage)

3490 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Jans de POORTER, geb. ca. 1625, schepen Eethen (1677-1679 en 1684-1685), overl. na 7 mrt. 1685 (min. 60 jr.), tr. ?. ///
♦ Hij koopt 4 1/2 h. zaailand gelegen op het Achterste Hoochveld te Eethen (1664), 2 m. weiland gelegen op de Corte Brueckaert (1668), vijf zesde part van 2 m. 4 h. land gelegen in de Oude Weijde (1670) en later nog te Eethen 8 en 1/2 h. bouwland op het Voorste Hoogland.

3491 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Mayken Jacobs van OUDHEUSDEN, geb. ca. 1625, overl. na 13 mrt. 1682 (min. 57 jr.). ///
♦ GTMWB, jrg. 8, pag. 49-50.

3496 = 3490 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
POORTER.

3497 = 3491 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
OUDHEUSDEN.

3498 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Peters HAAGOORT, geb. ca. 1630, leenman van ruim 18 h. van de heerlijkheid Eethen en Meeuwen zoals zijn vader (23-3-1671), heemr. Heer Dirksdijk (1689), kerkmr. (1685-1686), schepen (1669-1670, 1676-1677, 1684-1685, 1693-1694), drossaard, wnd. drossaard (1676), overl. Eethen 1696/1697, tr. Eethen ca.. 1655. ///

3499 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aletta Eijmberts VERBURGH, geb. ca. 1634, begr. Eethen 11 dec. 1722 (88 jr.). ///
♦ 22-4-1723: erfd. van de nagelaten goederen van Gerrit Hagoort en zijn vrouw Aletta Verburgh, in hun leven gewoond tot Eethen (R.A. Eethen inv.nr 10, fol.100-101).

3502 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lauwerens Francken van DIJCK, geb. ca. 1640, verm. Eethen 12-9-1670, tr. ca.. 1665. ///

3503 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaentje Jans van UIJTHOVEN, geb. ca. 1645, begr. Eethen 22 mei 1713 (68 jr.), tr. 2e Jacob Joosten van Outheusden en 3e Jan Claes van Leeuwarden. ///
♦ Zie voor haar en haar voorgeslacht GTMWB, jrg. 14, pag. 213.

3530 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Fop Cleijsse van Driel, ged. Ridderkerk 9 sep. 1593, verm. haardstedengeld Heinenoord (1620), landpachter aldr. in de polder Oud-Heinenoord (1627), "residerende aan de Blaeck onder de jurisd. van Heijnenoord" (1634), overl. Heinenoord 1654 (61 jr.), tr. 1e Barendrecht 5-3-1623 Maritgen Bastiaans Bisdom, j.d. van Oost-Barendrecht, overl. Heinenoord vˇˇr okt. 1633, tr. 2e Heerjansdam 20 nov. 1633. ///
♦ Ik vervolg de kwartieren n.a.v. een brief van dhr. Docter die mij in sept. 2009 wees op de kwst. Zuijderent-v. Wijgerden op het internet.

3531 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritge Arijens (HOOIWAGEN), geb. ca. 1608, overl. Heinenoord 14 mrt. 1654 (46 jr.). ///
♦ Zie ook de fichesverzameling in het streekmuseum Hoeksche Waard in Heinenoord,

3532 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirck MatheŘs van BEEST, geb. ca. 1610, tr. ca.. 1636. ///

3533 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Fijke Teunis, geb. ca. 1610, overl. na 19 nov. 1684 (74 jr.). ///
♦ Het echtp. test. Gorinchem 17-8-1666.

3534 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Fietspad tussen Arkel en Leerdam
»» Fietspad tussen Arkel en Leerdam
Pieter Wouters (de GROOT), wo. Arkel "onder de stadt", overl. vˇˇr 15 mei 1679, tr. ?. ///

3535 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Metjen Wilms, overl. na 15 mei 1679. ///

3536 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Bastiaen Bastiaens CONINCK, te Almkerk, overl. Almkerk na 8-7-1658, tr. ?. ///
♦ Hij bezat 14 h. land in de Nieuwenban te Sleeuwijk; zie verder GTMWB, jrg. 21, pag. 289-290 voor deze familie.

3537 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Stijntje Thijssen, overl. Almkerk vˇˇr 30 mrt. 1675, tr. 2e Jan Huijgen. ///

3538 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ocker Melsen SCHEP, ged. 's-Grevelduin-Capelle 29 apr. 1629, wo. Woudrichem (1666-1688), korenwindmolenaar aldr. (1674), tr. 2e Sprang 25-11-1666 Leijsken Jans van Dijck, wed. van Aert Theunis Vucht, tr. 3e Woudrichem 19-12-1688 Neeltje Willems, otr. 1e 's-Grevelduin-Capelle 24 okt. 1652. ///
♦ Veroordeeld inzake ontduiking van de impost op het gemaal (R.A. Woudrichem, inv.nr. 0331, processtukken, nr. 431, 1675); Jacob Joosten van Campen en Ocker Melsen Schep gehuwd met Maijken Joosten van Campen, transporteren goederen aan Bastiaen Tunussen Timmermans (de helft) en aan Baltus Janssen Verhoeven en Geeridt Adriaenssen Paenacker (R.A. Loon op Zand, inv.nr. 80 a,b,c, fol. 8, 3-10-1665);

3539 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maeijken Joosten van CAMPEN, geb. ca. 1630. ///

3540 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Aert AriŰns CAMERMAN (alias 'op de CAMER'), geb. ca. 1630. ///
♦ Koopt grond te Uppel onder Almkerk (R.A. Almkerk, inv.nr. 24, fol. 235, 8-11-1660); de fam. Camerman is ruim vertegenwoordigd te Veen.

3544 = 3462 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van CRIMPEN.

3545 = 3463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van UIJTHOVEN.

3546 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Theunissen VERDOORN, geb. ca. 1645, tr. Dussen 26 mei 1669. ///

3547 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaentje Huijberden, geb. Dussen ca. 1645, j.d. van Dussen. ///

3554 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jans KRAYVELDER (KRAAIJEVELD), lidm. Sleeuwijk 2-10-1631, dg. aldr. 29-1-1634, tr. ?. ///
♦ Waarsch. afkomstig van Sliedrecht.

3555 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltjen Hendriks, bel. Sleeuwijk 1633. ///

3560 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Lambrechts (Lamberts) SNOECK, geb. Gorinchem ? ca. 1597, oud 56 jaar in 1653, heemr., schepen Sleeuwijk (23-5-1650), overl. Sleeuwijk 8-12-1664/3-11-1669, tr. 2e voor 21-2-1649 Mayken Hermens Verschoor, dr. van Herman Melissen en Pietertje Joppen Verschoor, tr. 3e (huwel. voorw. Gorinchem, N.A., inv. nr. 3980) 12-4-1660 Maijke Joosten Snoeck uit Emmikhoven, tr. 1e voor 1630.
♦ Overl. ten huize van Corn. A.Snoeck.

3561 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leitghen N.N.. ///

Stillleven «« Stillleven
♦ GTMWB jrg. 24, pag. 40-41 en jrg. 27, pag.125.

3568 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Thonis Seegers DONCKENBEECK, overl. Almkerk vˇˇr 7 sep. 1692, tr. 2e Peeterken Goverts van Breugel, tr. 1e ca.. 1670. ///

3569 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Claes van NOORT, overl. Almkerk vˇˇr 13 dec. 1684. ///

3572 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Ottos WALRAVEN. ///

3574 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijch Ariens van de WIJNGAERT, tr. ?. ///

3575 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntje BRIEVINGH. ///

3576 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Jans STRUIJCK(EN), geb. Delwijnen ca. 1630, tr. ca.. 1650. ///

3577 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Peters. ///

3580 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Crijne KAMP, verm. Almkerk (9-4-1659), heemr. aldr. (1676, 1678), overl. na 25 jan. 1685. ///
♦ Hij was erfgenaam van Jacob Nanninghs (Ouwerkerk) de oude en Dingentje Francke (25-1-1670).

3582 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Cornelis Maertens SACHT, geb. ca. 1610, heemr. Emmikhoven, overl. vˇˇr 1676 (66 jr.), tr. 2e Aentje Pieters Decker, tr. 1e vˇˇr 7 apr. 1645. ///
♦ Oom, momber en voogd van de kinderen van Jacob Marcussen (Lievaart) wednr. en Eltgen Janssen van Dijck (R.A. Almkerk, inv.nr. 4, 7-4-1645); hij test. Emmikhoven 22-10-1673; zie o.a. GTMWB 1986, pag. 38-40 en GTMWB, 1981, pag. 60.

3583 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N. Marcus LIEVAART, geb. Emmikhoven ca. 1616/1617. ///
♦ Zij had 3 broers en een zus die allen geboren werden tussen ca. 1615-1620.

3584 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jong meisje aan het raam (Jan Victors, 1640, Louvre Parijs)
»» Jong meisje aan het raam (Jan Victors, 1640, Louvre Parijs)
Jan van BOCKUM (alias van BOCKING), geb. ca. 1640, tr. ca.. 1665. ///
♦ Zijn achternaam roept het vermoeden op dat hij afkomstig is van Bochum (W.-Dld.), gemakshalve zou hij ook vernoemd kunnen zijn naar een populair visje (bokking), niet onwaarsch. gezien de afkomst van zijn vrouw uit het visrijke Noordwijk; voorlopig is zijn herkomst duister.

3585 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Neeltje Cornelis (SPEELMAN), geb. waarsch. Noordwijk ca. 1640, overl. na 13 dec. 1690 (min. 50 jr.). ///
♦ Zij is dg. Oegstgeeest 13-12-1690 en mogel. afstammeling van Cornelis Arents Speelman en Dieuwertje Arents, die als wed verm wordt Noordwijk 29-1-1614/19-5-1626 (R.A. Noordwijk, inv. nr. 189a, diverse akten).

3592 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans van WEIJEN, ged. Alblasserdam 15 feb. 1682, begr. Alblasserdam, tr. Alblasserdam 28 jan. 1703. ///

3593 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Jans BUSSING, geb. 's-Gravendeel ca. 1680, begr. Alblasserdam 8 mei 1761 (81 jr.). ///

3594 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Jans SOOS, geb. Moordrecht ca. 1675, tr. Moordrecht 26 feb. 1699. ///
♦ Voorouders waarsch. te Gouderak.

3595 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Claas van DAM, ged. Moordrecht 2 mei 1677. ///

3596 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Bastiaens de VLIEGER, geb. Ridderkerk ca. 1656, overl. Ridderkerk ca.. 1710 (54 jr.), tr. 2e Ridderkerk 12-8-1696 Grietje Gerrits van Gelder, die aldr. hertr. 9-8-1711 Cornelis Cornelis de Groot, tr. 1e Ridderkerk 21 sep. 1681. ///

3597 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claertje Bastiaens BESEMER, geb. Hendrik Ido Ambacht ca. 1660, overl. Ridderkerk ca.. 1695 (35 jr.). ///

3604 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arie Ari├źns de jonge BAERTMAN, geb. Brandwijk ca. 1645, overl. Brandwijk 16-3-1682/1689, tr. Giessen-Nieuwkerk 6 nov. 1672. ///

3605 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Pieters, geb. Giessen-Nieuwkerk ca. 1645, lidm. Brandwijk, overl. na 1698 (53 jr.).

3606 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Adriaens TROMP, te Brandwijk, tr. ca.. 1675. ///

3607 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentgen Ari├źns BAERTMAN, geb. Brandwijk ca. 1650. ///

3616 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pieters Muijs, ged. Alblasserdam 25 jun. 1651, leenman van Teilingen met leen te Albl.dam (1704), heemr. aldr. (1728-1735), tr. 2e Bl.graaf 20-6-1716 Lijsbeth Jacobs, tr. 1e Nieuw-Lekkerland 22 jan. 1673.

3617 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Beertje Jans VERSLUIJS, geb. Nieuw-Lekkerland ca. 1650, overl. Alblasserdam ca.. 1715 (65 jr.). ///

Oude molen nabij Oud-Alblas«« Oude molen nabij Oud-Alblas

3624 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Gerrits KOIJWIJCK, tr. Reeuwijk 7 mei 1685. ///

3625 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertje Jans van EIJCK. ///

3626 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Eeuwitte (GROENEVELT), ged. Molenaarsgraaf 17 dec. 1651, tr. 1e Molen.graaf 28-11-1677 Neeltje Leenderts, j.d. van Sliedrecht, tr. 2e. ///

3627 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Willems. ///

3628 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijch Tijsse (KORT), geb. ca. 1660, tr. Alblasserdam 9 dec. 1683. ///

3629 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Meijnsje AriŰns (TEEUW). ///

3630 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
AriŰn Abrahams (VERHOEVEN), ged. Alblasserdam 26 jan. 1648, begr. Alblasserdam 27 sep. 1709 (61 jr.), tr. ca. 1683. ///

3631 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aartje Hendriks BOUWMAN, geb. Niew-Lekkerland ca. 1660, begr. Alblasserdam 13 aug. 1731 (71 jr.). ///

Leuvehaven te Rotterdam anno 1694; links de grotere Wester Nieuwe Hoofdpoort, ook wel de Witte Poort genoemd, rechts de kleinere Ooster Nieuwe Hoofdpoort
»» Leuvehaven te Rotterdam anno 1694; links de grotere Wester Nieuwe Hoofdpoort, ook wel de Witte Poort genoemd, rechts de kleinere Ooster Nieuwe Hoofdpoort

3632 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ma(r)ternus Harwig, geb. ca. 1650, wo. R'dam "op 't Leidse veer" (1675), ook als Maartijnus Harwits, bij de brouwerij "van t' Hart" (22-5-1706), overl. Rotterdam v´┐Ż´┐Żr 22 mei 1706 (56 jr.), tr. 1e Margrijtta Rijpen, begr. R'dam 27-12-1694, tr. 2e N.N., tr. 3e Rotterdam 31 jul. 1698. ///
♦ Dit kwartier onder enig voorbehoud en wordt niet vervolg domdat een andere, minder waarschijnlijke, afleiding ook mogelijk is: nl. (Johannes) Herrewigh, secr. en procurator te Vrieseveen, geboren circa 1650 te Gotha (Thuringen), overleden na 1715, tr. Jenneken Swams, geboren circa 1655, overleden op 20-03-1685 te Vrieseveen, dr. van Jan Swams en Grietje ten Kinckhuis.

3633 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aletta Kerckhoff, wo. R'dam Goudsche Wagestraat (23-8-1669), wo. later aldr. in de Kipstr., tr. 1e R'dam 10-6-1668 Adrianus Bellevoys. ///

3634 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aart (Meeus?) BAAN, geb. ca. 1648, tr. ca. 1675. ///
♦ Let op ! De kwartieren Baan worden met groot voorbehoud vervolgd.

3635 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

3636 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Cornelis (GROOTEN)VLOT, geb. Gijbeland, ged. Meerkerk 18 jan. 1657, wo. 1675 in Bl.graaf (dan erft hij 1/3 part van 90 car. gld. als erfdeel van zijn moeder; deze verm. pas op 4-4-1713), overl. Bleskensgraaf mei 1702 (45 jr.), tr. Bleskensgraaf 4 jul. 1689. ///

3637 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Maria Cornelis van DAM, ged. Alblasserdam 14 okt. 1657, begr. Bleskensgraaf 29 jun. 1726 (68 jr.), tr. 1e Alblasserdam 7-1-1680 Gijsbert Claes van Crimpen, zn. van Claes Dirks en Anneke Jans Corporael.
♦ Mary Cornelis, weduwe van Hendrick Cornelisz. Vlot is schuldig aan Jan Cornelisz Boer 400 car. gld. met als pand "huys en erve zuytsijde tegenover Rijsebrug daer sij woont" (R.A. Bleskensgraaf, inv.nr. 4, fol. 19, 4-11-1711); zij nogmaals verm. bij de verkoop van 2 m. land in 't westeijnd van Gijbeland in een weer van 6 m. (14-4-1713).

3640 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Arijens (van) WIJNGAARDEN, geb. ca. 1645, wo. Sliedrecht (18-12-1672), overl. Boven-Hardinxveld na 15 aug. 1706 (min. 61 jr.), tr. Hardinxveld 14 nov. 1694. ///

3641 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth (Leentje) Theunis van HAM, geb. 's-Gravendeel ca. 1648, attest. naar Boven-Hardinxveld (3-4-1695), overl. Boven-Hardinxveld vˇˇr 25 dec. 1704 (56 jr.). ///
♦ Haar overl. is op te maken uit het lidm.register Boven-Hardinxveld (4-4-1638/25-12-1704); lidm.attestaties zijn alleen genoteerd bij de avondmaaldiensten, in de regel met pasen, juli, oktober en kerst.

3642 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Moeder en kind (Pieter de Grebber, 1622, Frans Halsmuseum, Haarlem)
»» Moeder en kind (Pieter de Grebber, 1622, Frans Halsmuseum, Haarlem)
Cornelis Pieters van ASPEREN, ged. Alblasserdam 24 jul. 1661, tr. ca. 1688. ///

3643 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

3644 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Corstiaen Cornelis van ASPEREN, ged. Wijngaarden 12 sep. 1666, overl. Oud-Alblas (waarsch.) na 2 mrt. 1730 (min. 63 jr.), tr. Wijngaarden 28 jan. 1694.

3645 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Seijtje Jans van EIJNDHOVEN, ged. Oud-Alblas 29 nov. 1665, begr. Oud-Alblas 2 mrt. 1730 (64 jr.).

3646 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Jans BACKER, ged. Oud-Alblas 27 okt. 1652, landbwr., veehouder, overl. Oud-Alblas vóór 21 apr. 1725 (max. 72 jr.), tr. 1e aldr. 18-7-1677 Marijtge Arijens van Asperen, ged. Albl.dam 18-4-1655, overl. Oud-Alblas voor 29-11-1697, dr. van Adriaen Leenderts en Aeriaentge Cornelis Romeyn, tr. 2e Oud-Alblas 28 dec. 1697. ///

3647 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Machteltje Dirks STOLK, geb. Bleskensgraaf vˇˇr 1674, begr. Oud-Alblas 11 nov. 1729 (55 jr.). ///
♦ 21-4-1725 Magteltje Dircks Stolck wed. van Ary Janse Backer wo. Oud Alblas verkoopt land (N33+34).

3648 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ari├źn Cornelis (NEEF), geb. ca. 1630, overl. Bleskensgraaf vóór 25 dec. 1674 (max. 44 jr.), tr. ca.. 1660. ///

3649 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wijntje Dirks, geb. ca. 1635, lidm. Bleskensgraaf (26-12-1677), tr. 2e Bergambacht 12-8-1675 Tijs Egberts (van Bergambacht). ///
♦ Zij heet waarsch. de Swart en is afkomstig van Lekkerkerk.
♦ Zij test. Bl.graaf 25-12-1674 "Wijntje Dircks wede van Arien Cornelisz. geass. met Cornelis Diercksz. haar broeder en gecoren voogd, verklaart in bijwezen van Jacob Cornelisz. won. tot Alblasserdam, oom en gerechtigd bloedvoogd van de 4 nagelaten kinderen, met namen Cornelis Ariensz., Annichjen, Sijchjen en Arien Ariensz., dat zij de kinderen zal onderhouden en opvoeden en daarboven nog geven uit haar gereedste goederen 1000 gld. van 20 st. samen bij 20 jaar of huw. staat met een uitzettinge of bruyloftskleed" (Kanttekening: met consent terug gebracht tot f 600, idem 17-5-1704 kwijting van de betaling van f 600, t.o.v. notaris Hugo Jongeneel te Bleskensgraaf ons getoond).

3650 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Egbertsen, geb. ca. 1650, tr. ca.. 1675. ///

3651 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntje Cornelis, geb. ca. 1650. ///

3652 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen (Arije) Jacobs Arij PAL(T)S, geb. ca. 1650, j.m. van Sliedrecht (Slingeland), diaken Giessen-Nieuwkerk (1680-1681), ouderl. (1685-1686), overl. Giessen-Nieuwkerk vóór 10 aug. 1729 (max. 79 jr.), tr. Giessen-Nieuwkerk 29 mrt. 1676. ///

3653 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneken Hijberts, geb. Heukelom ca. 1655, j.d. van Heukelom, met attest. vandaar, bel. Giessen-Nieuwkerk 23-12-1676, overl. Giessen-Nieuwkerk na 10 aug. 1729 (min. 74 jr.). ///
♦ Beiden lidm. Giessen-Nieuwkerk (23-10-1707).

3654 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Jans KRIJGER, wo. sinds ca. 1692 te Giessen-Oudkerk, tr. voor 1 feb. 1693. ///

3655 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aertje Jans de JONGE. ///

3656 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis (SCHOUTEN), geb. ca. 1628, visser, wo. aan de Kinderdijk (1670), overl. na 19 jul. 1674 (min. 46 jr.), tr. ca.. 1657. ///
♦ Was op 19-7-1674 betrokken in een rechtszaak wegens laster.

3657 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ariaantje Jacobs CRIJGSMAN, ged. Alblasserdam 20 sep. 1637. ///
♦ N.A. Albl.dam (1-9-1668, 9-11-1670 en 19-7-1674vv.), N.A. Dordrecht, inv.nr. 356 (5-5-1670), N.A. Maassluis, inv.nr. 5496 en O.V. 1966, pag. 142.

Officieren van het gilde van St. Adriaan; een kolonel, drie kapiteins, twee luitenants, drie sergeanten, een reserve-officier en de verzorger van de troepen geportretteerd op de trap van hun van hun schutterslokaal; een klein deel van eenzelfde schuttersportret vervaardigd door Cornelis van Haarlem in 1583 is zichtbaar door het raam (Hendrick Gerritsz Pot, 1630, Frans Halsmuseum, Haarlem)
»» Officieren van het gilde van St. Adriaan; een kolonel, drie kapiteins, twee luitenants, drie sergeanten, een reserve-officier en de verzorger van de troepen geportretteerd op de trap van hun van hun schutterslokaal; een klein deel van eenzelfde schuttersportret vervaardigd door Cornelis van Haarlem in 1583 is zichtbaar door het raam (Hendrick Gerritsz Pot, 1630, Frans Halsmuseum, Haarlem)

3658 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pieter Leenderts van ASPEREN, ged. Alblasserdam 6 feb. 1622, vaandrig (officier) van Albl.dam (1672), heemr. (1681-1684), secr. (1681), kerkmr. (1667-1669), diaken (1672-1674) aldr., begr. Alblasserdam 9 apr. 1690 (68 jr.), otr. Alblasserdam 13 aug. 1645.
♦ Zie voor schouten, secretarissen en heemraden van Alblasserdam o.a.: "AlblasserdamsÔÇÖs heden en verleden", ir. P. Boersma, 1974, pag. 368 e.v.

3659 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Neeltge Cornelis Ockerse (GROENEVELT), ged. Oud-Alblas 3 dec. 1623, overl. Alblasserdam na 1667 (min. 44 jr.). ///
♦ O.V. 1990, pag. 289.

3660 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Lambrechts (Lamberts) VROEGOP, geb. Haarlem/Heemstede, wo. Rotterdam achter 't Klooster, tr. 2e Hillegersberg 20-6-1666 Maritjen Egberts, wed. van Sijbrantsen, tr. 1e Overschie 29 mrt. 1663.

3661 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aechje Engelen, ged. Rotterdam 22 sep. 1641. ///

3672 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Adriaen Pietersen BOUW(MAN), ged. Alblasserdam 29 okt. 1623, landbwr., heilige geestmr. aldr. (1671-1672), waarsman Vinkepolder (1676-1677), kerkmr. (1674-1676), schepen/heemr. (1679), overl. Alblasserdam na 1674 (min. 51 jr.), otr. Alblasserdam 2 feb. 1648. ///
♦ Adriaen, oud 14 jaar, wordt verm in een testament van zijn vader; zijn vader test. Dordrecht (O.N.A. Dordrecht, inv. 59, fol. 588, 7-12-1637) waarbij verm. Adriaen Pietersz. den Bouw, zoon van Pieter Arijensz. den Bouw en wijlen Anneken Pietersdr.; zijn vader wo. te Alblasserdam, gezond van lichaam en geest en legateert aan de "Huisarmen van Alblasserdam" een bedrag van 25 gld.; tot erfgenaam van al zijn overige na te laten goederen benoemt Pieter zijn vader of bij vooroverlijden zijn halfbroer en zusters van vaderszijde, op voorwaarde dat zijn erfgen. na zijn overl. aan Arijen Huijgen en Pieter Huijgen, zijn halfbroers van moederszijde, zullen uitreiken zijn derde deel in de opbrengsten uit de verkoop van hun overleden moeders kleren en zilverwerk; hij tekent met zijn naam.
♦ Adriaen had een vermogen van f 1000,- (200e penn. Albl.dam, 1674); zie ook O.V. 1996, pag. 708.

3673 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaentge Geerits, ged. Alblasserdam 18 okt. 1626, begr. Alblasserdam 16 feb. 1709 (82 jr.). ///

3744 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Ari├źns NIEMANTSVERDRIET, geb. Klaaswaal ca, 1665, overl. Klaaswaal 10-11-1691/12-12-1700, tr. ca.. 1688. ///
♦ Hij deed afstand van de boedel van zijn vader op 12-3-1691, voldeed zijn schuld op 3-5-1691 en kocht het huis terug op 10-11-1691.

3745 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Carels CROMSTRIJEN, otr. 2e Barendrecht 12-12-1700 Cornelis Maartens Vaandrager, wednr. van Aaltje Bouwens.

3748 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cent Crijnen den BESTEN, geb. Charlois ca. 1645, j.m. van Charl. (1671), metselaar, begr. Charlois (kerk) 28 okt. 1673 (28 jr.), tr. Charlois 14 jun. 1671. ///
♦ Cent Crijnen "metselaer - opt dorp" werd op 28 juli of 21 dec. 1670 -beide data zijn genoemd- te Charlois als lidmaat aangenomen

3749 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Handvest van Albrecht van Beieren uit 1391; Aelbrecht schonk de hoogheemraden van Delfland het co├Âptatierecht (recht om nieuwe bestuursleden te kiezen«« Handvest van Albrecht van Beieren uit 1391; Aelbrecht schonk de hoogheemraden van Delfland het co├Âptatierecht (recht om nieuwe bestuursleden te kiezen

Cornelia Cornelis VERSCHOOR,, geb. Charlois ca. 1650, j.d. van Charl. (1671), wed. wo. aldr. (1682), begr. Charlois 22 sep. 1705 (55 jr.), tr. 2e aldr. 10-5-1682 de chirurgijn (ook te Oost-Indie) mr. Hendrik Wijnekes, overl. 12-5-1696/14-2-1698, wednr. van Anna de Baer. ///
♦ Lidm. Charl. 2-7-1679; zij test. met haar 2e echtgen. Katendrecht 22-10-1687; dit test. is verloren gegaan maar overgeleverd in een akte van 22-5-1706.

3750 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Hendrick Damassen COMMIJS, geb. Charlois ca. 1640, ouderl., hoogheemr. en schepen aldr., otr. Charlois 2 mei 1666. ///

3751 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje Clemens (van der STOEP), geb. Oud-Beijerland ca. 1645. ///
♦ Het echtp. test. Charl. 27-4-1717 en wijst schoonzn. Krijn Cente den Beste aan tot voogd en executeur.

3752 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ari├źn Cornelis CRUIJTHOFF, ged. Puttershoek 22 mei 1650, otr. Charlois 28 nov. 1676, tr. Rotterdam 10 jan. 1677. ///

3753 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtje Matheus (van der LAAN), geb. ca. 1655, tr. 2e Simon Pleunen. ///
♦ Haar vader is mogel. Mattheus van der Laan, schoolmr. te Hendrik Ido Ambacht.

3754 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Doene VERSCHOOR, geb. vˇˇr 1634, j.m. van Charl., landbwr. te Katendrecht, begr. Katenrecht 1 okt. 1716 (82 jr.), tr. Charlois 10 mei 1665. ///

3755 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pleuntje Pieters VERSCHOOR, geb. Charlois ca. 1645, begr. Katenrecht 22 dec. 1716 (71 jr.). ///
♦ Het echtp. test. Poortugaal 3-5-1705 "geŰgte man ende vrouw, woonende onder Catendregt"; zij benoemen elkander over en weer tot universele erfgenaam en voogd over de minderjarige erfgenamen, onder conditie dat de 1angstlevende aan ieder van hun na te laten kinderen of hun representanten een som van drie caroliguldens zal uitkeren (verm. o.a. Pietertje geh. met Cornelis Ariens Kruythoff; in het arch. van de Ned. Herv. gem. te Charl., inv.nr. 524, een tweede testament (grosse) verleden op 28-9-1716 voor nots. Cornelis Verschoor, residerende te Katendrecht: zij revoceren het testament op 3-5-1705 verleden voor nots. Johannes van Neck, residerende te Poortugaal, en verlijden opnieuw een reciproque testament, waarbij de langstlevende aan ieder kind of de repressentanten daarvan een zilveren ducaat moet uitkeren (N.L. 1974, kol. 349-350).

3756 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jans BLOCK, geb. Ridderkerk ca. 1655, tr. 2e Ridderk. 4-5-1681 Grietje Cornelis, tr. 1e ca. 1679. ///

3757 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Everts VERMEULEN, geb. ca. 1659, overl. Ridderkerk vˇˇr 4 mei 1681 (22 jr.). ///

3758 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pieter NUIJS, (NEUYTS, NUYS) (alias de SNIDER), j.m. van Lier (1669), snijder, kleermaker, overl. Charlois na 5 sep. 1704, tr. Charlois 4 sep. 1669. ///
♦ Een lijst van obligaties ten behoeve van de kerk van Charlois spreekt van een van een obligatie ten laste van Pieter Nuyts cleermaker (7-3-1672), welke op 16-1-1674 voor de helft afgelost was (G.A. Rotterdam, Archief Ned. Herv. Gem. Charlois, inv. nr. 178).

3759 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Kaart van Charlois, eind 19e eeuw (Hugo Suringar, Leeuwarden)
»» Kaart van Charlois, eind 19e eeuw (Hugo Suringar, Leeuwarden)
Lijntje Ari├źns van CLEEF(F), j.d. van Charl. (1669), lidm. Charl. 1669 als "Lijntjen Ariens van Kleeff, Pieter de Sniders hvr.", lidm. 1679, begr. Charlois 5 sep. 1704. ///
♦ G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. Gem. Charlois, inv.nr. 2.

3760 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ari├źn Lenarts Gelder, geb. Katendrecht ca. 1640, sloter (1672), overl. Charlois na 21 feb. 1688 (min. 48 jr.), tr. ca. 1659. ///
♦ Verm. in 1672 als schoonmaker van "de kercke graft" (G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. Gem. Charlois, inv.nr. 428) en nogmaals als erfgen. van Jan Cornelis van Uytrecht op 21-2-1688.

3761 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Lamberts, geb. ca. 1640, overl. na jun. 1674 (34 jr.). ///

3762 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Arents SOETEMAN, geb. Charlois ca. 1655, tr. Charlois 20 aug. 1679. ///

3763 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaike GEENEN, geb. Charlois ca. 1655. ///

3764 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wylm Pieters VISSER, geb. Oost-Barendrecht 4 mei 1655, ged. Heerjansdam 9 mei 1655, visser, begr. Heerjansdam 4 mrt. 1719 (63 jr.), otr. Kijfhoek 2 mei 1683, tr. Zwijndrecht 9 mei 1683. ///
♦ Op 5 mei 1683 koopt Willem Pietersz Visser een boederij aan de Noldijk van Cornelis Cleijsen van Dijck (Thans Noldijk 126).

3765 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pietertje Jans in 't Veld, ged. West-Barendrecht 15 dec. 1658, overl. Heerjansdam. ///

3766 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
bast. Isaeck (Isack ) Cornelis SALIJ (alis GROOTENDORST), geb. Heerjansdam ca. 1640, wo. aldr. (1667), wo. Kleine Lindt (1670), wednr. (1671, 1682), later opnieuw te Heerjansdam waar hij een huis koopt (17-7-1692); armbezorger van de armengoederen van Heerjansdam (9-5-1694); wordt op 7-8-1706 nog verm. als belender te Heerjansdam, maar is overl. op 29-5-1709 wanneer zijn wed. een griend onder Heerjansdam verkoopt en een "halff off ent" van een huis en erf op Heerjansdam, overl. Heerjansdam 7-8-1706/29-5-1709, tr. 1e Heerjansdam 6-12-1667 Ariaentie Schiltmans, geb. Kleine Lindt ca. 1645, begr. Heerjansd. 26-11-1670, dr. van Schilleman Frans een N.N. Joosten de Pee, tr. 2e aldr. 3-5-1671 Aeltje Cornelis Nagtegael, ged. Zwijndrecht 1-1-1647, overl. Heerjansd. ca. 1681, tr. 3e Heerjansdam 19 apr. 1682. ///
♦ Ging aanvankelijk als Isack Salij door het leven, maar werd bij het dopen van zijn laatste 3 kinderen Grootvandorst of Grootendorst genoemd; zijn nageslacht noemde zich Grootendorst; een groot aantal aktes zijn van hem bekend, die terug te vinden zijn in G.N. 1990, pag. 6-7.

3767 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijsbeth Pouwels Vogelaer, ged. Heerjansdam 7 okt. 1657, j.d. van Oost-Barendrecht, verm. Heerjansd. (29-5-1709), overl. Heerjansdam na 1721 (64 jr.). ///

3768 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Oude kerk van Charlois anno 1937«« Oude kerk van Charlois anno 1937

Cornelis Leenderts Grauwert (later TACKEBOSCH), geb. ca. 1634, tr. Charlois/Katendrecht vˇˇr 1660. ///

3769 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aerjaantje (Aechje) Jans PORS, geb. Charlois ca. 1635. ///
♦ Beiden overl. Charl. na 16-9-1668 (doop laatste kind).

3770 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Jacobs OOSTHOEK, geb. Charlois ca. 1645, tr. Charlois 16 aug. 1671. ///

3771 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Marijtjen Bastiaens CORTPENNINCK, geb. Charlois ca. 1650. ///
♦ Vlak na hun huwel. werden 2 kinderen (moet haast wel een tweeling zijn geweest) begr. in de kerk van Charl.: 23-8-1671 "Twee cleijne kraemkinderkens van Meritje Cortpennick leggende beijde in een cleijn kistjeÔÇŁ (O.V. 1985, pag. 30).

3772 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Jans (met de VOETJES), geb. Charlois ca. 1659, overl. Charlois na 14 apr. 1709 (min. 50 jr.), tr. Charlois 9 nov. 1687. ///

3773 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wijffetje Cornelis OUTRAET, ged. Charlois 3 jul. 1661, begr. Charlois 14 apr. 1709 (47 jr.).
♦ Geen verband werd gevonden met het geslacht Outraet in het artikel over deze familie in O.V. 1991, pag. 167 vv.

3774 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Leenderts SMEER, geb. Charlois ca. 1658, landbwr. aldr, begr. Charlois 1 jul. 1702 (44 jr.), tr. Charlois 26 apr. 1682. ///
♦ Na zijn dood bleek dat hij een kleine 30 m. grond had in Charlois, de Hille, Robbenoord en de Plompert (9-1-1726).

3775 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Pieters GELTTELDER, geb. Charlois ca. 1659, begr. Charlois 24 nov. 1725 (66 jr.). ///
♦ Hun test. te Charlois bestond uit 3 obligaties ter waarde van f 1850,- op naam van hun kinderen en die van zijn broer Arie (23-5-1709).

3776 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
AriŰn Salomons CLOUW (alias LEEGENDIJCK), geb. Charlois ca. 1635, bouwman te Charlois aan de Smeetlandselagendijk, waar hij grond bezit in de 68 Morgenpolder (R.A. West-IJsselmonde, inv.nr. 274, 1663), koopt in 1664 als wdnr. een huis aan de Leegendijck, overl. West-IJsselmonde 1719 (84 jr.), tr. 2e IJsselmonde 22-3-1671 Maria Cornelis Breuren, tr. 3e Rookje Pieters, geb. ca. 1634, overl. vˇˇr 19-9-1681, tr. 1e Barendrecht 21 okt. 1663. ///
♦ De naam Lagendijk is een adresnaam: omdat Adriaan Leendertsz Klou in 1616 zijn huis met erf en teling, gelegen in Carnis, verkocht en hij verhuisde naar Smitshoek, waar hij zich vestigde aan de Leegenachterdijck van Charlois; daarna veranderde de familienaam Klou in Leegendick/Leeghendijck/Laegendijck/Laagendijck/Lagendijk; de naam Clouw is waarschijnlijk ontstaan uit het patroniem Cla(o)uwertsz..

3777 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maritje Symons DROOGENDIJCK, ged. Barendrecht 6 mrt. 1633, wo. op de Smitshoek, overl. Charlois vóór 7 mrt. 1671 (max. 38 jr.). ///

3778 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Claes GELDER, geb. ca. 1635, sloter, begr. Charlois (kerk) 10 sep. 1674 (39 jr.), tr. Charlois ca. 1665. ///
♦ Door hem en zijn voorvaderen werden alle grond-, graf- en waterwerken rond en in de kerk van Charlois verricht.

3779 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Stijntje Simons de BRUIJN, geb. Charlois ca. 1640, begr. Charlois (kerk) 2 aug. 1674 (34 jr.). ///
♦ Na hun overl. verkopen de erfgen. hun huis te Charlois voor f 1150,-.

Paar in slaapvertrek; hier kijkt een oude(?) man met rode neus onder het hemd van een niet onwillige jonge vrouw; het gaat hier om een bordeelsc├Ęne: de rode kleding van de vrouw maakt waarschijnlijk dat zij een prostituee is; de pijp die tegen de pispot leunt wijst op hetzelfde: "een pijpje uitkloppen" is een oud eufemisme voor bordeelbezoek; de drankfles en de rode neus van de man duiden op overmatig drankgebruik; de stoof, de pantoffels en de kousen dienen als sexuele toespelingen (Jan Steen, Leiden 1625/1626-1679, museum Bredius, «« Paar in slaapvertrek; hier kijkt een oude(?) man met rode neus onder het hemd van een niet onwillige jonge vrouw; het gaat hier om een bordeelsc├Ęne: de rode kleding van de vrouw maakt waarschijnlijk dat zij een prostituee is; de pijp die tegen de pispot leunt wijst op hetzelfde: "een pijpje uitkloppen" is een oud eufemisme voor bordeelbezoek; de drankfles en de rode neus van de man duiden op overmatig drankgebruik; de stoof, de pantoffels en de kousen dienen als sexuele toespelingen (Jan Steen, Leiden 1625/1626-1679, museum Bredius, 's-Gravenhage)

3780 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Cornelis HUYSMAN, ged. Spijkenisse 7 apr. 1658, arbeider, schepen Spijkenisse, begr. Spijkenisse 24 mrt. 1711 (52 jr.), tr. Pernis 20 apr. 1686. ///

3781 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jannetje Pieters KEIJZER, j.d. van Roozand, geb. aldr. ca. 1660, begr. Spijkenisse 22 jan. 1720. ///

3782 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Simon Meeusse HOOGWERFF, geb. Rhoon ca. 1628, landbwr., schepen van Rhoon, oud 71 jaar in 1699, overl. Rhoon 7-9/24-12-1699, tr. Schiedam ca. 1672. ///

3783 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pleuntje Herberts RIJSDIJK, geb. ca. 1650, lidm. Rhoon (1667), begr. Rhoon 30 apr. 1706 (56 jr.). ///
♦ Zij bezat 9 g. 12 r. saaijlant, rondom de Rijsdijk; verder een ploeg, eggen, wagens, 3 paarden, melkspullen etc. (O.V. 1995, pag. 61).

3784 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Cornelis van der STEEN (alias QUANSELAAR), geb. ca. 1635, overl. Pernis in of kort na 1668 (33 jr.), tr. ca. 1658. ///
♦ Quanselaar is benaming voor soort kooplieden, tevens kleine veehouders.

3785 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Hendriks, geb. ca. 1640, lidm. Pernis (1669), begr. Pernis 30 apr. 1706 (66 jr.). ///

3786 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claas Pieters Melsen KRIJGER, geb. Pernis ca. 1630, diaken (1683-1684) en ouderl. (1689-1691, 1697-1699) van Pernis, begr. Pernis 10 sep. 1708 (78 jr.), tr. ca. 1655. ///

3787 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Ari├źns (KOOIJMAN), geb. ca. 1630, overl. na 1683 (min. 53 jr.). ///
♦ Het echtp. test Schiedam 15-10-1683.

3788 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter ROODENBURG. ///

3790 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pieter Willems de JONGH (alias in de WAERT), geb. Poortugaal ca. 1660, schepen Pernis (1697-1729), begr. Pernis 25 mei 1729 (69 jr.), tr. Pernis 20 jul. 1691. ///

3791 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentje Jooste KARBIJN, geb. Pernis ca. 1655, begr. Pernis 3 mrt. 1735 (80 jr.), tr. 1e Pernis 11-10-1676 Stoffel Lucas Jongejan, zn. van Lucas Jans en Daantje Stoffels Jongejan . ///
♦ Zij test. aldr. 2-2-1735 (gegoed beneden de f. 4000,-).

Landschap bij duister (Aert van der Neer, 1603/04-Amsterdam 1677, Museum Bredius,
»» Landschap bij duister (Aert van der Neer, 1603/04-Amsterdam 1677, Museum Bredius, 's-Gravenhage)

3792 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Leendert Cleijssen LODDER, geb. Kleine Lindt ca. 1635, schipper, voer o.a. op 's-Gravendeel en IJzendijke, overl. Heerjansdam vóór 1 nov. 1688 (max. 53 jr.), tr. Heerjansdam 17 apr. 1662. ///
♦ Op 27-11-16.. werd op de rechtdag te 's Gravendeel gedaagd Lenert Huygen Clootwijk; deze had Lodder ingehuurd om met zijn schip naar IJzendijke te varen en zijn zoon Tonijs Leenertsz Clootwijk als passagier mede te nemen; hij zou daartoe aanleggen op 't 's Gravendeelse Hooft op een afgesproken dag en tijdstip en zou bij Lenaert Huyghen Clootwijk een briefje ophalen; Lodder had zich kennelijk niet aan de afspraak kunnen houden en had zijn kleinzoontje gestuurd om het briefje te halen; de vrouw van Clootwijk had gezegd dat hij niet op tijd was en daarom geen lading kreeg omdat hun zoon Tonijs al was vertrokken.

3793 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijgje Cornelis de HEER. ///

3794 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen SALIJ, ged. Barendrecht 5 apr. 1635, waarsch. landbwr. te Kleine Lindt, overl. na 10 jul. 1715 (min. 80 jr.), tr. Heerjansdam 12 mei 1658. ///

3795 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aagje Joost den HARDER, geb. Heer Oudelandsambacht ca. 1636, overl. na 26 feb. 1681 (min. 45 jr.). ///

3796 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ari├źn Leenderts LEEGENDIJK, geb. waarsch. Kijfhoek ca. 1630, wo. Ridderkerk aan de Pruijmendijck (1675), overl. vóór 1 jun. 1680 (max. 50 jr.), tr. Ridderkerk 18 jan. 1654. ///

3797 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaentje Cornelis DROOGENDIJCK, ged. Ridderkerk 30 jul. 1634, overl. Ridderkerk na 15 nov. 1692 (min. 58 jr.). ///

3798 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arijen Hendricks HARTOG, ged. Zwijndrecht 30 apr. 1653, overl. na 19 nov. 1693 (40 jr.), tr. Barendrecht 1 jul. 1676.

3799 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Niesje Pieters (DIJKGRAEFF), geb. Barendrecht ca. 1654. ///

3824 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Voerman met paard en wagen bij een stenen brug
»» Voerman met paard en wagen bij een stenen brug
Pieter Jans NOORDZIJ, geb. Hoogvliet ca. 1645, tr. 2e ca. 1698 Neeltge Teunis, wed. van Arijen Cornelis, tr. 1e Charlois 24 feb. 1664. ///

3825 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ingetje Leenderts Boel, geb. Charlois ca. 1645, overl. Charlois ca. 1697 (52 jr.). ///

3828 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Cornelis BARENDREGT, geb. Charlois ca. 1632, overl. na 1684 (min. 52 jr.), tr. Charlois 18 mei 1664. ///

3829 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Judith (Judick) Pieters, geb. Charlois ca. 1640, overl. Charlois na 21 nov. 1700 (min. 60 jr.).
♦ D.g. (doopgetuige) 21-11-1700.

3830 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arien Arens COMPEER, tr. vˇˇr 1681. ///

3831 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marijtje Ari├źns. ///

3832 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Reijmert (Remmet) Jans de roos, geb. Buurmalsen ca. 1640, gerechtsbode te Charlois en Barendrecht (1691), overl. Charlois ca. eind 1700 (60 jr.), otr. 1e aldr. 1-5-1661 (tr. ca. 23 mei) Geurtje Aerjens, geb. Charlois ca. 1640, tr. 2e Charlois 9 mrt. 1664. ///

Gerechtsbode«« Gerechtsbode
♦ Boedelscheiding Charlois 1-1-1701.

3833 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arjaentje Tijmonsdr van der HIDDE (HEIJDE), geb. Charlois ca. 1640, overl. Charlois na 1701 (min. 61 jr.). ///

3834 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Jans van DIJCK, tr. ?. ///

3835 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Leentjen Cornelis. ///

3840 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Arijen Sijmons VERSTELT, eigenaar taveerne te Almkerk (1658), otr. 2e Gorinchem 7-2-1670 Grietje Claes, wed. van Gerrit Cornelis, tr. 1e ?. ///
♦ In die taveerne werden zittingen gehouden voor het innen der verpondingsgelden (R.A. Woudrichem, inv.nr. 92, 20-10-1658).
♦ Verwantschap met de kleermaker mr. Gijsbert Gijsberts Stelts die op 7-12-1644 zijn vrouw laat begraven in de kerk van Heusden en er op 8-1-1651 zelf zijn laatste rustplaats vindt en zijn zoon Govert, die in dezelfde kerk verschillende kinderen laat begraven, moet niet uitgesloten worden (Hof van Holl., inv.nr. 4275, bundel nr. 37 (1),begraven Heusden 1644-1659); een opmerkelijke vondst is tevens een Sijmon Gijsberts van der Stelt, die te Noordwijk op 26-5-1677 een stukje erf verkoopt (R.A. Noordwijk, inv.nr. 181, fol. 16) en in 1685 zeep-, zout-, heere- en redemptiegeld betaalt (G.A. Noordwijk, inv. nr. 571).

3841 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
N.N.. ///

3844 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit BOVENHOF, overl. Oud- en Nieuw-Gastel vóór 1644, tr. ?. ///

3845 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Lijntje Cornelis, overl. Oud- en Nieuw-Gastel vóór 11 mrt. 1654, tr. 2e Philip Cornelis. ///

3872 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Nanningh Jans (OUWERKERK), geb. ca. 1615, gegoed te Almkerk, wo. Uppel in een een huis met elf h. land, waarsman in de banne van Doorn-Almkerk (1654), overl. na 1662 (min. 47 jr.), tr. vˇˇr 1645. ///
♦ Anthony Adriaens van Clootwijck en Nanning Janszn (van Ouwerkerk) nomine uxoris Adriaentje van Clootwijck verkopen hun lenen der ridderhofstad Hodenpijl met name huis en hoeve "De Houck" onder Almkerk, waar broer Dirck woonde (1662, losse aant. op het internet).

3873 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje Adriaens van CLOOTWIJCK., geb. ca. 1620, overl. na 1662 (min. 42 jr.). ///
♦ Zij tr. de zn. van haar stiefvader en was mede-eigenaresse van "De Houck" onder Almkerk, een leen van de ridderhofstad Hodenpijl.

3888 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Theunis van Andel, geb. ca. 1635, tr. ?. ///

Feestende landlieden in een taveerne (Adriaen Jansz van Ostade, 1673, Historisch museum, Amsterdam)
»» Feestende landlieden in een taveerne (Adriaen Jansz van Ostade, 1673, Historisch museum, Amsterdam)

3889 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Ariense Philiberts, geb. ca. 1635. ///

3890 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Huijbert BREUGELMANS, tr. ?. ///

3891 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Pleuntje Cornelis KENNIPHAES, overl. vˇˇr 1690. ///

3896 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouter Melchiors van OLDENBURG, geb. Dussen ca. 1625, tr. ?. ///

3897 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Geertruijt POTTERS. ///

3898 = 3462 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van Crimpen.

3899 = 3463 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van UIJTHOVEN.

3900 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Dirk Teunen GROENEVELT,, geb. ca. 1630, koopt de beterschap van de dijkkaveling aan de Nieuwendijk onder Emmikh. (4-4-1679), overl. Emmikhoven ca.. 1687 (57 jr.), tr. ca. 1655. ///
♦ Akte van inventaris van de boedel van Dirk Theunis Groenevelt, in zijn leven weduwnaar van Neeltje Driessen; idem akte van inventaris van de nagelaten goederen van Dirck Theunis Groenevelt, in zijn leven weduwnaar van Neeltje Driessen (R.A. Woudrichem, inv.nr. 331, inventarissen, akte. nr. 2666 en 2669, jaar 1687 en 1688).

3901 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Driessen, geb. ca. 1630, overl. vóór 1687 (max. 57 jr.). ///

3906 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Leendert Hendriks BRAS, geb. Almkerk-Emmikhoven ca. 1650, knecht op een wagen en paerden aldr. (1676), overl. na 13 mei 1713 (min. 63 jr.), tr. ca.. 1680. ///
♦ Leendert Hendriksz. Bras, wonende te Almkerk, knecht op een wagen met paarden, vordert achterstallig loon van Commer Hendriksz. Brievingh (16-4-1676); Leendert Hendriksz. Bras en Jan Hendriksz. Bras, watermolenaar te Sleeuwijk, ontvangen loon voor het schoonmaken van een kade bij de watermolen (1689); zie ook GTMWB 1990, pag. 294, idem 1991, pag. 46 en idem 1995, pag. 122.

3907 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aentje (Ariaentie) Theunis SACHT, overl. na 29 okt. 1719. ///

3908 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Wigger Adriaens BUIJS, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel ca. 1652, wo. Lekkerkerk, overl. na 24 mrt. 1703 (min. 51 jr.), otr. Lekkerkerk 5 dec. 1677. ///
♦ -Hij wordt verm. in augustus 1680 in het "Quohier" van huishoudenfalien" als "kleyne capitalist", d.w.z. gegoed onder de fl. 2000,-; verkoopt op 20 december 1696 in het openbaar uit kracht van een vonnis de helft van een huis en erf van 8 m. land, gelegen in de Hoecse polder, aan zijn zwager Cornelis Beck (G.A. Schoonhoven, R.A. Lekkerkerk, inv. nr. 20 , oud nummer); hij gaf op 24 september 1703 een procuratie, gedateerd 17 september1703, aan zijn vrouw i.v.m. de afwikkeling van een erfenis van haar overl. broer.

3909 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Dirks MEDELE, j.d. van Lekkerkerk. ///

3912 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Cornelis HACKER, ged. Werkendam 16 nov. 1644, mr. bakker, diaken (1698-1699), schepen (1701), overl. Werkendam vóór 3 apr. 1707 (max. 62 jr.), tr. ca. 1692. ///

De smid (Jan Luiken)«« De smid (Jan Luiken)

3913 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Willemke Jans de GELDER, ged. Werkendam 15 aug. 1669. ///
♦ Verm. O.R.A. Werkendam, inv.nr. 1065 "Attestatie over de pachters van het zegel en gedrukt papier in het land van Altena betreffende de impost op het gemaal".

3914 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Ari├źn Joosten CANT, geb. Werkendam ca. 1655, j.m. van Werkendam, overl. Werkendam 6-9-1719/13-6-1724, otr. Gorinchem 23 apr. 1679. ///

3915 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pleuntje Gerrits BRUIJNSWIJCKER, geb. De Werken, ged. Werkendam 8 apr. 1646, j.d. te Gorinchem (1674), overl. Werkendam na 13 jun. 1724 (min. 78 jr.). ///
♦ Zij legden een verklaring af voor schepenen en oud-schepenen van Werkendam (1705).
♦ Het echtp. test. Werkendam 6-9-1719.
♦ Als wed. stelde zij tot voogden over haar onmondige kinderen aan Hendrik Goossen Kant en Hendrik Cornelis van Vught te Rijswijk (13-6-1724); zie Jb C.B.G 2001, pag. 85-149 voor haar en haar voorouders.

3916 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Reijnier de GROOT, geb. ca. 1650, waarsch. herbergier te Woudrichem, tr. ?. ///
♦ Verm. R.A. Woudrichem, inv.nr. 0331, rubriek processtukken, nr. 447, inzake ontduiking van de impost op de brandewijnen (ca. 1700).

3917 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaantje van Andel. ///

3920 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anthonij AriŰns RUIJMSCHOTEL (alias de SMIT), mr. smid te Uitwijk, schepen aldr. (1686-1703), schout (1699-ca. 1710), overl. na 23 jan. 1716, tr. ?. ///

3921 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Wouterken Corstiaens GROENENBERGH. ///
♦ Het echtp. test. Uitwijk 23-1-1716.

3922 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aert Jans OTTERVANGER, ged. Sleeuwijk 4 mei 1642, overl. 1683/vóór 20-5-1687, tr. ca. 1671. ///

3923 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ariaentje Ariens Groenenbergh, overl. 20-5-1687/13-4-1691, tr. 2e Jan Huijgens Stam, die op 6-5-1691 te Bab.broek hertr. met Aechijn Jans, j.d. wo. op den Hill. ///
♦ In een taxatie gedaan in 1688 door de heemraden van Emmickhoven van een derde halve mergen land met ten doodt ontruijmt en achtergelaten door Peter de Mulder aldaer overleden waer van collaterale erfgename is Arriaentje Arents Groenen(velt) weduwe van (Jan) Aert Jans Ottevanger (O.R.A. Woudrichem, inv.nr. 638 ).

Herders in een rivierlandschap (A(e)lbert Jacobsz Cuyp, British Museum, London)
»» Herders in een rivierlandschap (A(e)lbert Jacobsz Cuyp, British Museum, London)

3924 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Arij Jans van BOMMEL, j.m. van Heesbeen, otr. Heesbeen 14 jun. 1662. ///

3925 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Sijmons, wed. van Jan Hesperse uit Heesbeen. ///

3926 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Ari├źn Lamberts Doedijns (genaemt op 't SLUIJSVELD), ged. Doeveren 25 mei 1642, overl. 30-3-1693/25-8-1710, tr. jan. 1666. ///
♦ Hij bezat grond te Oudheusden op 't Sluijsvelt (GTMWB, jrg. 25, pag. 269-270).

3927 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbertje Huijberts van WIJK, ged. Doeveren 26 nov. 1645, overl. Doeveren 25-8-1710/27-11-1716. ///

3940 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Pons (VISSER), geb. De Werken, ged. Werkendam 14 jan. 1646, tr. 2e ca. 1683 Jannigje Goverts van Batenburg, geb. ca. 1650, tr. 1e Werkendam ca. 1670. ///

3941 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Teuntje Cornelis de KUIJF, ged. Werkendam 14 mei 1645, overl. Werkendam vˇˇr 1682 (37 jr.). ///

3942 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Peter Jillissen de HEER, ged. Werkendam 3 mrt. 1641, otr. Werkendam 9 sep. 1665.

3943 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Helena Cornelis CANT, geb. Almkerk, ged. Werkendam 12 okt. 1636. ///

3944 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
IJsbrand Jans de VRIES, ged. Werkendam 19 feb. 1660, overl. Werkendam vóór 6 jun. 1708 (max. 48 jr.), tr. ca.. 1685. ///

Vee bij een bruggetje (Johannes Baptist Kobell, museum Bredius,
»» Vee bij een bruggetje (Johannes Baptist Kobell, museum Bredius, 's-Gravenhage)

3945 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemke Jans COOLHOF, ged. Werkendam 28 apr. 1658, overl. Werkendam vóór 4 feb. 1723 (max. 64 jr.). ///
♦ Het echtp. test. aldr. 25-5-1707.

3946 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maerten Jacobs de Weert, ged. Werkendam 29 jan. 1673, overl. Werkendam vˇˇr 14 jul. 1731 (58 jr.), tr. Werkendam ca. 1695. ///

3947 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maijke Aarts de WEERT, ged. Werkendam 13 feb. 1667, overl. Werkendam na 16 mrt. 1710 (min. 43 jr.). ///

3976 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Adriaens de LOOIJ (DOLO), geb. Emmikhoven ca. 1615, overl. na 1670 (min. 55 jr.), tr. ca.. 1640. ///

3977 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Aentjen Baerden, geb. Emmikhoven ca. 1620. ///

3982 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Herman Cornelis van der SCHUP, tr. Meeuwen 25 jun. 1642. ///

3983 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Catelina Cornelis. ///

3984 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Claes Anthonis de BOCK, geb. Meeuwen ca. 1645, schepen en diaken van Meeuwen (1675), overl. 21-2-1686/16- 6-1695, tr. 2e Meeuwen 5-6-1678 Trijntgen Jans van Uijthoven alias van Outheusden, geb. ca. 1645, tr. 1e Meeuwen 12 apr. 1670. ///

3985 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Fijken Frans van den ASSEM, geb. Drongelen ca. 1650, overl. Meeuwen ca.. 1677 (27 jr.). ///

3992 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Laurens Gerrits van der FLIER, geb. Aalburg ca. 1605, burgemr. aldr., overl. Aalburg ca. 1657 (52 jr.), tr. ?. ///

3993 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje N.N.. ///

4004 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Floris van HERWAARDEN, geb. ca. 1645, overl. Veen 31 aug. 1696 (51 jr.), tr. 1e Hedikhuizen 19-4-1670 Martijntje Jans, tr. 2e Hedikhuizen 29 mrt. 1672. ///

4005 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Peterken Cornelis (VERVOORN), overl. Veen na 31 aug. 1696. ///

4006 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem van ALPHEER (ALTVORT, OUTVEER), tr. 1e N.N., tr. 3e Geertruid Teunis uit Apeldoorn met wie hij in maart 1690 van Nijmegen met attest. naar Delden vertrekt, tr. 2e Arnhem 20 jul. 1678. ///

4007 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Margareta BERCKMANS (BERGMANS, BARMGE). ///
♦ Het echtp. vestigt zich met attest. (hij wednr.) te Nijmegen 21-7/8-8-1678.

Nijmegen rond 1570
»» Nijmegen rond 1570

4016 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gijsbert Ari├źnsen (den BOER), tr. ?. ///

4017 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneken Peeters. ///

4018 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Hendriks van der FLIER, tr. ?. ///

4019 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneke Wouters van WIJFFLITH. ///

4020 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Nicolaes Wouters van den KIEBOOM, geb. omg. Uitwijk ca. 1645, schepen Uitwijk (1703), tr. ca. 1667. ///
♦ Hij voert in 1705 een proces contra Hendrik de Bruijn (R.A. Woudrichem, inv.nr. 0331, procesdossiers, nr. 327, 1705).

4021 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Anneke Jacobs PIECK, ged. Giessen 10 mei 1648. ///
♦ GTMWB, jrg. 9, pag. 24 e.v. (1985).

4022 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lammert Hermens van der POL, geb. ca. 1645, tr. ?. ///

4023 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jenneken Cornelis van GAMMEREN, geb. Wijk ca. 1630. ///

4024 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Joost Antheunis COOLHAAS, geb. Veen ca. 1646, overl. Veen vóór 9 feb. 1703 (max. 57 jr.), tr. 2e aldr. 9-6-1686 Jenneke Cornelis van Celle (ook van Bel), wed. van Sijmen Cornelis van Rijswijck, eerder wed. van Cornelis Klop, otr. 3e Veen (tr. Giessen) 28-4-1697 Maria Joosten Spieringh, ged. Veen 8-11-1665, dr. van Joost Jans en Trijntje Govaerts Rosa, tr. 1e Veen 9 okt. 1667. ///
♦ Hij bezat 3 1/2 m. weiland te Eethen op de Cleybergh (21-4-1671) en 9 1/2 h. weiland in de Slaege onder Veen (15-5-1704); voor zijn geboorte- en sterfdatum zie R.A Veen, inv. nr. 5.

4025 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Geertruijt Dircks SPIERINGH van WELL, geb. ca. 1642, afkomstig van Veen, overl. Veen vóór 24 mei 1686 (max. 44 jr.). ///
♦ Zij bezat land te Veen, tevens "hoijlandt" aldr. (21-2-1689); zie voor dit echtp. o.a. R.A. Veen, inv. nr. 5 en 11, R.A. Heusden, inv. nr. 532, 4041 en 4057 en N.A. Den Haag inv. nr. 526, fol. 167.

Stalinterieur met hoenders; ongebruikelijk op dit schilderij is de dode kip links op de voorgrond tussen tien levende (Frans Ryckhals, ca. 1636, museum Bredius,
»» Stalinterieur met hoenders; ongebruikelijk op dit schilderij is de dode kip links op de voorgrond tussen tien levende (Frans Ryckhals, ca. 1636, museum Bredius, 's-Gravenhage)

4026 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Ariens CAMERMANS, ged. Veen 29 mei 1645, overl. Veen vóór 26 apr. 1727 (max. 81 jr.), tr. voor 28 jan. 1674. ///

4027 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Eeltien Hessels van GAMMEREN, geb. ca. 1650, lidm. Veen 4-4-1692, overl. Veen na 26 apr. 1727 (min. 77 jr.). ///
♦ Eeltje Hessels van Gammeren, wed. van Gerrit Camerman, wonend tot Veen, geeft over t.b.v. haar dochter Peterken Camerman, wed. van wijlen Joost Coolhaas, wonend tot Veen, een huisje met een h. land gelegen tot Veen in de Wielstraat en nog een boomgaardje groot een half h. gelegen in Veen (R.A. Heusden, inv.nr. 548, 26-4-1727)

4032 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Ariens KEIJSER, j.m. van Werkendam, tr. Werkendam 9 jul. 1655. ///

4033 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Jacobs DAGGELDT, j.d. van Werkendam. ///

4034 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans de jonge KREMER (alias van WENSEN), j.m. van Werkendam, overl. Werkendam vóór 9 apr. 1698, otr. Geertruidenberg 11 mrt. 1647, tr. Werkendam 14 apr. 1647. ///
♦ Akte van Hypotheek, Werkendam 9-4-1698

4035 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Geertruij Pieters van der Maes, j.d. van Geertruidenberg, wo. Werkendam, overl. Werkendam vóór 10 apr. 1708. ///
♦ Hij verm. akte van Transport (29-4-1649); de kinderen worden later van Wensen genoemd: op een akte van Transport is sprake van de wed. van Jan van Wensen (10-4-1708).

4036 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Commer Theunis BRIEVINGH, te Werkendam waard "in Altena" (1659), overl. vóór 1674, tr. ca. 1656. ///

4037 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Judith Jans (DUIJSTER). ///
♦ Zij verkoopt land in De Werken (1-12-1657); erft samen met haar broer Hendrick Jans een schuld van haar vader (18-11-1658).

4038 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Andries Theunis Schilt, geb. vˇˇr 1632, overl. Werkendam vóór 7 nov. 1685 (max. 53 jr.), tr. Werkendam 1 mei 1651. ///

4039 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Familiescene met pasgeborenen (Esaias Boursse, 1665/70)
»» Familiescene met pasgeborenen (Esaias Boursse, 1665/70)
Maaike Ari├źns (DOOREMANS), j.d. in De Werken. ///

4042 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dirk Dirks SLIJP (alias van der WAL), overl. Werkendam vóór 27 feb. 1674, tr. ca. 1652. ///

4043 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Annetje Cornelis Schipper (alias van der SCHUIJT), geb. ca. 1620, overl. Werkendam vóór 27 feb. 1674 (max. 54 jr.), tr. 1e aldr. 18-4-1645 Jan Huberts uit De Werken. ///
♦ Akte van Uitkoop, Werkendam 27-2-1674.

4044 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Stoffel Cornelis de Boer, overl. Werkendam na 1660, tr. 2e Oeijke N.N., tr. 1e ca. 1645. ///

4045 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelia Hendriks (van SLIEDREGT), geb. Sliedrecht, overl. na 1660. ///

4046 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jacob Cornelis van der Schuijt, geb. Werkendam jan. 1633, schepen aldr. (1681-1683, 1687-1689), president-schepen (tot 1699), overl. ca. 1699 (66 jr.), tr. 2e v├│├│r 1672 Anneke Jans Teeuwen, wed. Cornelis Jonasse Sloot, tr. 1e Werkendam 25 mei 1659. ///

4047 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Phijke Bastiaens (van den BOO(M)GAARD), ged. Werkendam 5 okt. 1636, overl. Werkendam vóór 6 jan. 1670 (max. 33 jr.). ///
♦ Akte van Uitkoop, Werkendam 6-1-1670.

4048 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Cornelis de WEERT, geb. De Werken, ged. Werkendam 30 aug. 1643, overl. De Werken, begr. Werkendam 3 mei 1708 (64 jr.), tr. Werkendam 17 mei 1668. ///

4049 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willemke Cornelis van VEEN, ged. Werkendam 28 feb. 1644, overl. De Werken vóór 3 mei 1708 (max. 64 jr.). ///

4050 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Job Cornelis WISBOOM, ged. Hardinxveld 8 mei 1650, begr. Hardinxveld 1681 (31 jr.), tr. 1e aldr. ca. 1670 Jaepje Ariens Biesheer, tr. 2e Hardinxveld ca. 1676. ///

4051 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Fijgien (Sijgjen) Aries de HAES, ged. Hardinxveld 10 sep. 1645, begr. Hardinxveld 1711 (66 jr.). ///

4052 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Hendricks RIJCKEVORS, ged. Werkendam 20 jan. 1646, tr. Werkendam 29 sep. 1668. ///

4053 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Dingetje Pieters. ///

4054 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Jans den HAAN, ged. Werkendam 14 apr. 1647, tr. 2e april 1681/aug 1683 Maijke Teunis, tr. 1e ca.. 1674. ///
♦ Weerbare man te Werkendam, gewapend met "een stock", inschrijving is doorgehaald (16-2-1672).

4055 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Jans van WENSEN. ///

Guirlande van bloemen; het middenpaneel voorstellende een beschermengel werd vervaardigd door Guillaume Courtois (Abraham Brueghel, ca. 1660, Priv├ęcollectie)«« Guirlande van bloemen; het middenpaneel voorstellende een beschermengel werd vervaardigd door Guillaume Courtois (Abraham Brueghel, ca. 1660, Priv├ęcollectie)

4056 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Herberts (de LEEUW), geb. Papendrecht, tr. 1e Maaike Cornelis, tr. 2e Werkendam 12 nov. 1654. ///

4057 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaike Adriaans, uit Wijk. ///

4058 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Willems van den HEUVEL, tr. Werkendam 9 mei 1652. ///

4059 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaentje Jans GROOTE, tr. 2e aldr. 17-8-1668 Willem Hendricks. ///
♦ Het geslacht Groote heette later Boot of Geubel.

4064 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Barende (Barentsen) HOVESTADT, tr. Werkendam 1670/1675. ///

4065 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Grietje Cornelis CLOOTS, ged. Werkendam 28 mrt. 1647. ///

4066 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Evert Goverts van BATENBURG, geb. ca. 1645, timmerman, overl. Werkendam vóór 13 sep. 1731 (max. 86 jr.), tr. ca. 1670. ///
♦ Akte van Transport, Werkendam (13-9-1731).

4067 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Cornelis van VEEN, ged. Werkendam 31 dec. 1645, overl. Werkendam vóór 13 sep. 1731 (max. 85 jr.). ///

4068 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Herman Hermans BAGGERMAN, geb. v├│├│r 1646, weerbare man Werkendam met een roer (1672), overl. Werkendam vóór 14 jul. 1699 (max. 53 jr.), tr. Werkendam 14 okt. 1666. ///
♦ Akte van Transport, Werkendam (14-7-1699).

4069 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaike Corsten van den HEUVEL, ged. Werkendam 14 jun. 1648, overl. Werkendam na 18 dec. 1689 (min. 41 jr.). ///
♦ Overl.datum van haar is geb.datum van hun laatste (11e) kind; zij overl. nadien.

4070 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Pieter Bastiaens (BOT van den BOGAART), ged. De Werken 28 dec. 1655, schepen (1703 e.v.) en diaken (1716 e.v.) in De Werken, begr. Werkendam 31 mei 1727 (71 jr.), tr. 2e v├│├│r 1690 Geertje Claes Jongerius, begr. aldr. 5-8-1704, tr. 3e ca. 1708 Maartje Ari├źns Capel, tr. 4e na 1708 Endeltje Pieters de Leeuw, tr. 1e ca.. 1680. ///
♦ Akte van Transport, Werkendam (31-5-1727).

4071 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Cornelis CUIJCK, ged. Werkendam 17 dec. 1656. ///

Dorp in de winter (Joos de Momper II, Antwerpen 1564-1635, museum Bredius,
»» Dorp in de winter (Joos de Momper II, Antwerpen 1564-1635, museum Bredius, 's-Gravenhage)

4072 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Jan Sijmens de GEUS, geb. 's-Gravenmoer ca. 1648, bel. aldr. 29-12-1686, begr. 's-Gravenmoer 22 sep. 1721 (73 jr.), tr. 1e ca. 1673 Cornelia Cornelis, geb. ca. 1650, tr. 2e Loon op Zand 7 jun. 1677. ///

4073 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Anneke Jans BOS, j.d. van Loon op Zand. ///

4074 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Willem Willems van der WIND (VERWINT), ged. Vlaardingen 1 mei 1653, begr. Vlaardingen 31 okt. 1731 (78 jr.), tr. Vlaardingen mei 1681.

4075 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Aeghie Cornelis, geb. ca. 1657, begr. Vlaardingen 28 apr. 1704 (47 jr.). ///

4076 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Corstiaan Jacobs van den HEUVEL, geb. ca. 1620, schepen Werkendam (1652-1654), ouderl. (1672-1673), overl. Werkendam vóór 10 jul. 1675 (max. 55 jr.), tr. Werkendam 19 nov. 1645. ///
♦ Leenakte Werkendam (10-7-1675).

4077 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Grietje Willems COOIJMAN, geb. ca. 1625, overl. Werkendam vóór 17 apr. 1711 (max. 86 jr.). ///
♦ Hypotheekakte Werkendam (17-4-1711).

4078 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Adriaen Jans CLOOTS, schepen Werkendam (1653-1658, 1662-1668), ouderl. (1671-1672), overl. Werkendam vˇˇr 3 aug. 1684, tr. 1e Aegtje Adriaens Schipper, overl. vˇˇr 10-6-1646, dr. van Adriaen Adriaens en Sijke Claes, tr. 2e Werkendam 9 feb. 1648. ///

4079 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Phijke (Fieke) Wouters (HANEGRAAFF), geb. Werkendam v├│├│r 1628, overl. Werkendam vóór 26 jan. 1705 (max. 77 jr.), tr. 2e aldr. Huich Ari├źns. ///

4080 niet openbaar

4081 [/2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Jong meisje (Alte Pinakothek, Munich)
»» Jong meisje (Alte Pinakothek, Munich)
Teuntje Cornelis. ///
♦ Geen aansluiting kon gevonden worden met de Sleeuwijkse tak (GTMWB, jrg. 23, pag. 111-113).

4082 = 4066 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van BATENBURG.

4083 = 4067 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
van VEEN.

4084 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Clauwert Pleunen RITMEESTER, geb. waarsch. Almkerk aan de Nieuwendijck ca. 1662, attest. naar Werkendam met zijn vrouw (1681), tr. ?. ///

4085 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Ariaantje Ari├źns BOUMAN ( alias GROENEVELT), geb. waarsch. Emmikhoven ca. 1662, overl. Werkendam na 18 mrt. 1708 (min. 46 jr.). ///

4086 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1] [bron]
Samuel Gerrits van der KOPPEL, geb. Almkerk ca. 1660, attest. naar Werkendam met zijn vrouw (1719), bedrijfsleider op Oud Johannisland in de Werken, overl. na 1722 (min. 62 jr.), tr. 1e Almkerk 4-5-1687 N.N., tr. 2e Almkerk 4 mei 1692. ///
♦ Akte van autorisatie van schout en schepenen aan Samuel Gerrits van de Koppel, als voogd over de kinderen van Dirck Hendrikus Meyelaer en Maijke Willems Decker en als voogd over het onmondige kind van Wouter Crab en Lijsbet Willems Decker, om het aandeel van voornoemde kinderen in de erfenis van hun tante Aegtie Cornelis Hoffweege, aan te wenden ten behoeve van hun opvoeding (R.A. Woudrichem, inv.nr. 0331, autorisatie, nr. 525, 1722).

4087 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Marike Cornelis van HOFWEGEN, geb. waarsch. Dussen. ///

4088 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Bastiaen Hermsen BAGGERMAN, geb. Werkendam ca. 1635, overl. Werkendam vóór 25 feb. 1680 (max. 45 jr.), tr. 1e aldr. 1-12-1658 Maijke Pieters, overl. Werkendam na 1-7-1663, tr. 2e Werkendam 12 jun. 1664. ///

4089 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Neeltje Claes POTTER, ged. Werkendam 12 jun. 1644, tr. 2e aldr. ca. 1684 Dirk Ari├źns Schilt. ///

4090 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Gerrit Cornelis KIEVIT (later van de SCHUIJT), geb. Werkendam ca. 1638, schepen aldr. (1681-1692), overl. Werkendam vóór 2 apr. 1728 (max. 90 jr.), tr. Werkendam 31 jan. 1664. ///

4091 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Metje Ari├źns SCHAETS, ged. Werkendam 18 sep. 1639, overl. Werkendam vóór 2 apr. 1728 (max. 88 jr.). ///

4092 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Cornelis Jillis (de HEER), ged. Werkendam 1 okt. 1643, overl. Werkendam vóór 9 apr. 1698 (max. 54 jr.), tr. Werkendam jan. 1668. ///

4093 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Maaijke HENDRICKS, geb. ca. 1645, overl. Werkendam vóór 5 okt. 1721 (max. 76 jr.). ///

4094 [/2] [x2] [detail] [schema] [naar 1]
Lenaert Hendricks (MULDER), mulder (molenaar) uit Rijckevorssel, tr. 1e Werkendam apr. 1651 Maaike Gerrits Corst, tr. 2e ?. ///

4095 [/2] [detail] [schema] [naar 1]
Janneke GIJSBERTS, vroedvrouw, wed. van Hendrick Jans. ///Ga verder naar volgende generatie
Ga terug naar vorige generatie