Kwartierstaat Boomsma-van de Laak

Deze kwartierstaat bevat 399 personen

 
ALGEMEEN
Voorpagina
Bronnen
Afkortingen

ALLE VOOROUDERS
Gesorteerd op nummer
Gesorteerd op achternaam
Gesorteerd op geboortepl.
Gesorteerd op trouwpl.
Gesorteerd op overl.pl.
Analyse volledigheid

PER GENERATIE
Generatie I-VI
Generatie VII-VIII
Generatie IX
Generatie X
Generatie XI
Generatie XII
Generatie XIII
Generatie XIV
Generatie XV
Generatie XVI-XVII
Generatie XVIII-XXI
Generatie XXII-XXIX
Generatie XXX-

WEERGAVE
Standaard
Beknopt

CONTACT
Ludo Both te Zwingelspaan
stuur een e-mail

BEHEER
Inloggen

Overzicht beschikbare kwartierstaten

WELKOMDit is een uitbreiding op de kwartierstaat Both-Wilhelm (Ruud Both). Deze en kwartierstaat Boomsma-van de Laak (Ludo Both) worden later samengevoegd tot de kwartierstaat Both-Boomsma.OPMERKING:

De generaties I t/m IX in deze kwartierstaat bevatten tot op heden, 28-04-2020, uitsluitend authentieke gegevens. Dat wil zeggen: alle gegevens in deze kwartieren zijn gebaseerd op eigen onderzoek van bronnen en akten binnen de beschikbare digitale archieven op dit moment. Uitsluitend vanaf generatie X en verder zijn gegevens overgenomen van derden. Wanneer mogelijk zal een vermelding van een genealogie, kwartierstaat, parenteel, etc. zijn aangeven waarin een mogelijk (nog niet door mij onderzocht) vervolg van de kwartieren kan worden gevolgd. Deze gegevens worden niet eerder aangenomen dan na onderzoek van authentiek materiaal.

Gebruik van de site:

 • Wanneer tekst is onderstreept, betekent dit altijd dat u kan doorlinken naar een email- of ander internetadres.

  Spelling en gebruik van namen:

 • Doopgegevens worden zoveel mogelijk opgenomen. Hier is de (verm.) doopnaam als standaard gekozen.
 • Wanneer er geen doopnaam bekend is, dan wordt de meest gangbare voornaam gebruikt.
 • De achternaam staat tussen haakjes als deze niet (meer) door de persoon werd gebruikt.
 • Tussen haakjes daarachter staan roepnaam en alternatieve naamspellingen.
 • In de Friese kwartieren zullen daar ook de gestandaardiseerde namen worden opgenomen.
 • Een achternaam met een jaar tussen haakjes: de oudste authentieke bron met deze familienaam.
 • Bij de mannen is het achtervoegsel "zoon" weggelaten (Pieter Cornelis=Pieter Cornelisz.(oon)).
 • Er wordt bij plaatsnaam bij voorkeur de authentieke naam gebruikt. (Gastel, Oud-Gastel, etc).
 • De oorspronkelijke schrijfwijze is soms aangepast (bijv. "onder de hoeven" blijft "Hoeven").
 • Waar mogelijk wordt naast de doop- of begraafplaats ook de geboorte- en overlijdensplaats vermeld.
 • Als de trouwplaats van de voorouder onbekend is, dan wordt de ondertrouwplaats als uitgangspunt genomen.

  Let op!

  Zoals de meeste kwartierstaten zal ook deze fouten bevatten. Veel kwartieren, vooral de oudere, kunnen verbeterd en aangevuld worden. Naast oorspronkelijk speurwerk wordt ook geput uit diverse geschreven en gedrukte bronnen. Deze bronnen kunnen ook fouten bevatten. Daarom adviseer ik iedereen de gegevens zoveel mogelijk te controleren aan de hand van authentiek materiaal. Wel zijn de kwartieren met zorg samengesteld, maar iedere aanvulling of verbetering is zeer welkom.

  Mailt u naar Ludo Both.
 • Deze kwartierstaat is voor het laatst bijgewerkt op 25-04-2015
  LAATST TOEGEVOEGD
  425. Bastians
  424. Föllings
  839. Bouwens
  838. van Erp
  429. Beijer

  LAATST GEWIJZIGD
  106. Föllings
  107. Verwoort
  212. Föllings
  213. Terstegen
  214. Verwoort

  OP 27 sep...
  1808 werd Adriana van den Nieuwenhoven gedoopt.